Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14. Варіант 1.

Завдання 1. У словах при словозміні може відбуватися чергування приголосних звуків.

А жінка, кожух, стіл 

Б зупинка, дорога, аптека 

В пастух, пісня, вікно

Міркуємо так.

Чергування відбувається в давальному та місцевому відмінках.

Жінка (к-ц, жінці), кожух (х-с, на кожусі), стіл (на столі)

Зупинка (к-ц, на зупинці), дорога (г-з, на дорозі), аптека (к-ц, у аптеці)

Пастух (пастухові), пісня (у пісні), вікно (у вікні)

 

Завдання 2. Усі дієслова у множині.

А проїхали, розгорнув, знайти 

Б проїхав, розгорнули, знайшов 

В проїхали, розгорнули, знайшли

Міркуємо так.

(Вони що зробили?, мн.) проїхали , (він що зробив?, одн.) розгорнув, (що зробити?, неозначена форма дієслова) знайти

(Він що зробив?, одн.) проїхав, (вони що зробили?, мн.) розгорнули, (він що зробив?, одн.) знайшов 

(Вони що зробили?, мн.) проїхали, (вони що зробили?, мн.) розгорнули, (вони що зробили?, мн.) знайшли

 

Завдання 3. Наголос визначений правильно.

А черго́вий, посере́дині, вірші́

Б чергови́й, посереди́ні, ві́рші

В чергови́й, посере́дині, ві́рші

 

Завдання 4. За допомогою питань установи зв'язок слів у реченні Грають хвилі в морі синім.

(Що?) хвилі <—˃ (що роблять?) грають.

Грають —˃ (де?) в морі.

В морі —˃ (якому?) синім.

 

Завдання 5. Запиши словосполучення у формі давального відмінка однини. Артист Петро, учитель Дмитро Іванович.

Артистові Петру, учителю Дмитрові Івановичу.

 

Завдання 6. Як тільки весна (бо ве́сни в множині) десь у житечку-пшениці (за словником)  розминеться (префікс роз-, дієслово на -ться) з літом, починають достигати суниці. Спочатку (коли?, прислівник) вони показують своє цвітіння (подвоєння літери) і стають схожими (префікс -с) на росу. Цвітуть і дивуються (бо ди́во, дієслово на -ться), як спромоглися на такий беззахисно-чистий (префікс без-) цвіт.

   А згодом з'являються (пишемо апостроф, дієслово на -ться) ягідки (бо ягідок).

    Як тільки весна десь у житечку-пшениці розминеться з літом, починають достигати суниці. Спочатку вони показують своє цвітіння і стають схожими на росу. Цвітуть і дивуються, як спромоглися на такий беззахисно-чистий цвіт.

   А згодом з'являються ягідки.

 

Завдання 7. Текст-розповідь  «Роль рослин у лікуванні різних захворювань».

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14. Варіант 2.

Завдання 1. У словах при словозміні може відбуватися чергування голосних звуків.

А сім, нога, озеро 

Б гора, піч, річка 

В гість, зоря, шестеро

Міркуємо так.

Сім (семи), нога (ніг), озеро 

Гора (гір), піч (печі), річка 

Гість (гості), зоря (зірка), шестеро (шість)

 

Завдання 2. Усі дієслова у формі однини.

А лити, їде, мерехтять 

Б ллють, їхати, мерехтів 

В ллє, їде, мерехтить

Міркуємо так.

Лити (що робити?, неозначена форма), їде (він що робить?, одн.), мерехтять (вони що роблять?, мн.) 

Ллють (вони що роблять?, мн.), їхати (що робити?, неозначена форма), мерехтів (він що робив?, одн.)

Ллє (він що робить?, одн.), їде (він що робить?, одн.), мерехтить (він що робить?, одн.)

 

Завдання 3. Усі слова правильно наголошені.

А оди́надцять, кіломе́тр, завдання́ 

Б одина́дцять, кіломе́тр, завда́ння

В одина́дцять, кіло́метр, завда́ння

 

Завдання 4. За допомогою питань встановити зв'язок слів у реченні Я люблю весняну повінь.

(Хто?) я <—˃ (що роблю?) люблю.

Люблю —˃ (що?) повінь.

Повінь —˃ (яку?) весняну.

 

Завдання 5. Подай словосполучення у формі давального відмінка однини. Брат Іван, поет Павло Миколайович.

Братові Івану, поету Павлові Миколайовичу.

 

Завдання 6. Взимку (коли?, прислівник пишемо разом) озеро (бо озе́ра в множині) спить. Сніг (бо снігом) замітає льодяні килими (за словником). Поміж берегами (бо бе́рег) протоптана вузька (бо вузенька) стежка (бо стежок). Вона наче вказує, куди відлетіли птахи-рибалочки (бо риба).

   Взимку озеро спить. Сніг замітає льодяні килими. Поміж берегами протоптана вузька стежка. Вона наче вказує, куди відлетіли птахи-рибалочки.

 

Завдання 7. Текст-міркування "Чому птахи відлітають у теплі краї".

Інші завдання дивись тут...