Інші завдання дивись тут...

Завдання 359

22 : 5

49 : 6

40 : 8 52 : 7

40 : 6 23 : 5

36 : 5 82 : 9

70 : 8 60 : 8

 

Завдання 360

Досліди можливість виконання ділення двома способами.

24 000 : 4 = 6000

I 24 тис. : 4 = 6 тис.

II (24 • 1000) : 4 = 24 : 4 • 1000 =

 

Завдання 361

1500 : 3

4800 : 6

3600 : 3=1200

 

Завдання 362

Склади задачі за коротким записом і порівняй їхнє розв'язання.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

2 кг

160 грн

4 кг

?

 

Швидкість

Час

Відстань

Однакова

2 год

160 км

4 год

?

 

Завдання 363

Від двох берегів озера назустріч один одному пливуть два човни. Швидкість руху моторно­го човна 15 км/год, а веслового — 6 км/год. Яка відстань між берегами озера, якщо вони зустрілися через 20 хвилин?

 

Завдання 364

Розшифруй назву одного з державних симво­лів України, розставивши букви за значення­ми виразів від найменшого до найбільшого.

3400 • 100 + 100

4800 : 4 • 3

80 + 20 • 100

(80 + 20) • 100

900 - 10 • 100

4800 : 3 • 10

 

Що ви знаєте про державні символи України? Придумайте «математичний» ребус про герб.

 

Завдання 365

Жінка проїхала на скутері за 3 год 96 км. Яку відстань вона може проїхати на ньому за 2 год, якщо швидкість збільшити на 3 км/год?

 

Завдання 366

За даними малюнка обчисли площу поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда.

Побудуй у зошиті розгортку куба з ребром 3 см. Як найлегше обчислити площу його поверхні?

 

Завдання 367

Мотоцикліст їхав зі швидкістю 20 км/год. На скільки потрібно збільшити швидкість, щоб кожний кілометр проїжджати на 1 хв швидше?

 

Завдання 368

Від пристані одночасно в протилежних напрям­ках відпливли два човни. Через 6 год відстань між ними була 378 км. Знайди швидкість дру­гого човна, якщо швидкість першого 35 км/год. Розв'яжи двома способами.

 

Завдання 369

3500 : 5 + 27 000 : 9 82

530 : 9 - 36 252 : 6

32 000 : 4 - 54 261 : 9

47 ц : 5 кг + 12 ц 6 кг : 9 кг

 

Завдання 370

36 : 100 2560 : 10

12 000 • 0 : 1000 2564:10•0

36 040•1:10 12 200 : 1000 : 1

 

Завдання 371

50 : 6 = 8 (ост. 2)

97 : 6 = 16 (ост. 1)

3540 : 100 = 35 (ост. 40)

87 : 4 = 21 (ост. 3)

 

Завдання 372

1) Поясни ділення з остачею. Чому в другій частці з'явився нуль?

2) 599 : 7

1536 : 9

2945 : 7

279 : 4

5645 : 6

21522 : 7

 

Завдання 373

На 3 га землі посіяли 500 кг зерна пшениці. Скільки кілограмів зерна потрібно, щоб засія­ти 300 га землі?

 

Завдання 374

З однієї ділянки зібрали 450 кг зерна, а з іншої — у три рази більше. 2/9 усього зерна насипали в мішки по 40 кг. Скільки використали мішків?

 

Завдання 375

Склади, розв'яжи та порівняй задачі.

Довжина

Ширина

Площа

90 м

40 м

Однакова

?

20 м

 

Продуктивність

Час

Загальний виробіток

 

40 д. ?

4 год 2 год

Однаковий

 

Завдання 376

Обчисли периметр і площу прямокутника ABKM, якщо периметр квадрата ABCD становить 24 см, а периметр прямокутника CKMD — 30 см.

 

Завдання 377

Через 16 років Семен буде втричі старший, ніж тепер. Скільки років йому тепер?

 

Завдання 378

Виконай одне завдання (на вибір).

1) Обчисли з перевіркою.

62 354 : 8

7432 : 5

40 037 : 100

230 352 : 5

2) (12 403 + X) : 6 = 3502

52 110 : X + 3475 = 3485

 

Завдання 379

Фермер зібрав 504 кг капусти. 5/9 усієї маси становила білокачанна капуста, а решту —червона. 3/4 червоної фермер продав. Скільки червоної капусти залишилося?

Інші завдання дивись тут...