Інші завдання дивись тут...

Завдання 359 Ділення з остачею

22 : 5 = 4 (ост. 2)

49 : 6 = 8 (ост. 1)

40 : 8 = 5

52 : 7 = 7 (ост. 3)

40 : 6 = 6 (ост. 4)

23 : 5 = 4 (ост. 3)

36 : 5 = 7 (ост.1)

82 : 9 = 9 (ост. 1)

70 : 8 = 8 (ост. 6)

60 : 8 = 7 (ост. 4)

Завдання 360 Ділення чисел

24000 : 4 = (24 • 1000) : 4 = 24 : 4 • 1000 = 6 • 1000 = 6000

3600 : 3 = (36 • 100) : 3 = 36 : 3 • 100 = 12 • 100 = 1200

 

Завдання 361

1500 : 3 = 15 сот. : 3 = 5 сот. = 500

1500 : 3 = 15 : 3 • 100 = 5 • 100 = 500

4800 : 6 = 48 сот. : 6 = 8 сот. = 800

4800 : 6 = 48 : 6 • 100 = 8 • 100 = 800

16000 : 4 = 16 тис. : 4 = 4 тис. = 4000

16000 : 4 = 16 : 4 • 1000 = 4 • 1000 = 4000

90000 : 6 = 90 тис. : 6 = (60 тис. + 30 тис.) : 6 = 15 тис. = 15000

90000 : 6 = 90 : 6 • 1000 = (60 + 30) : 6 • 1000 = 15000

 

Завдання 362

1) За 2 кг цукерок заплатили 160 грн. Скільки гривень  потрібно заплатити за 4 кг цукерок, якщо їхня ціна однакова?

Ціна 
Кількість
Вартість
?, однакова
 
2 кг
160 грн
4 кг
?
Розв’язання
1) 160 : 2 = 80 (грн) – ціна цукерок.
2) 80  4 = 320 (грн)
Відповідь: за 4 кг таких цукерок потрібно заплатити 320 гривень.
1) За 2 год автобус проїхав 160 км. Скільки кілометрів автобус проїде за 4 год, якщо іхатиме з однаковою швидкістю?
Швидкість 
Час
Відстань
?, однакова
 
2 год
160 км
4 год
?
Розв’язання
1) 160 : 2 = 80 (км/год) – швидкість автобуса.
2) 80  4 = 320 (км)
Відповідь: за 4 год автобус проїде 320 км.

 

Завдання 363

Від двох берегів озера назустріч один одному пливуть два човни. Швидкість руху моторно­го човна 15 км/год, а веслового — 6 км/год. Яка відстань між берегами озера, якщо вони зустрілися через 20 хвилин?

Розв’язання

1) 15 + 6 = 21 (км/год) = 350 (м/хв) – швидкість зближення човнів.

2) 350  20 = 7000 (м) = 7 (км)

Відповідь: відстань між берегами озера 7 км.

 

Завдання 364

Розшифруй назву одного з державних симво­лів України, розставивши букви за значення­ми виразів від найменшого до найбільшого.

3400 • 100 + 100 = 340000 + 100 = 340100 (Р)

4800 : 4 • 3 = 48 : 4 • 100 • 3 = 12 • 3 • 100 = 3600 (А)

80 + 20 • 100 = 80 + 2000 = 2080 (Р)

(80 + 20) • 100 = 100 • 100 = 10000 (О)

900 – 10 • 10 = 900 – 100 = 800 (П)

4800 : 3 • 4 = 48 : 3 • 4 • 100 = 16 • 4 • 100 = 6400 (П)

Слово: ПРАПОР

Що ви знаєте про державні символи України? Придумайте «математичний» ребус про герб.

 

Завдання 365

Жінка проїхала на скутері за 3 год 96 км. Яку відстань вона може проїхати на ньому за 2 год, якщо швидкість збільшити на 3 км/год?

Швидкість
Час
Відстань
?
3 год
96 км
?, на 3 км/год більше
2 год
?
Розв’язання

1) 96 : 3 = 32 (км/год) – швидкість скутера.

2) 32 + 3 = 35 (км/год) – збільшена швидкість скутера.

3) 35  2 = 70 (км)

Відповідь: може проїхати 70 км.

 

Завдання 366

За даними малюнка обчисли площу поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 2 • 5 • 3 = 30 (см2) – площа двох великих граней.

2) 2 • 5 • 2 = 20 (см2) – площа двох середніх граней.

3) 2 • 3 • 2 = 12 (см2) – площа двох малих граней.

4) 30 + 20 + 12 = 52 (см2) – площа розгортки.

Відповідь: площа поверхні розгортки 52 см2.

Побудуй у зошиті розгортку куба з ребром 3 см. Як найлегше обчислити площу його поверхні?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (см2) – площа грані куба.

2) 9 • 6 = 54 (см2) – площа поверхні куба.

Відповідь: площа поверхні куба 54 см2.

 

Завдання 367

Мотоцикліст їхав зі швидкістю 20 км/год. На скільки потрібно збільшити швидкість, щоб кожний кілометр проїжджати на 1 хв швидше?

Короткий запис

20 км  1 год (60 хв)

1 км  ?, на 1 хв менше

20 км  ?

Розв’язання

1) 60 : 20 = 3 (хв) – за стільки проїжджав 1 км.

2) 3 хв – 1 хв = 2 (хв) – за стільки потрібно проїжджати 1 км.

3) 3  2 = 1 (хв) – на стільки треба збільшити час.

4) 20  : 1 = 20 (км/год) – на стільки потрібно збільшити швидкість.

Відповідь: потрібно збільшити швидкість на 20 км/год.

 

Завдання 368

Від пристані одночасно в протилежних напрям­ках відпливли два човни. Через 6 год відстань між ними була 378 км. Знайди швидкість дру­гого човна, якщо швидкість першого 35 км/год. Розв'яжи двома способами.

Розв’язання

1 спосіб

1) 378 : 6 = 63 (км/год) – швидкість віддалення човнів.

2) 63 – 35 = 28 (км/год) – швидкість другого човна.

2 спосіб

1) 35 • 6 = 210 (км) – проплив перший човен.

2) 378 – 210 = 168 (км) – проплив другий човен.

3) 168 : 6 = 28 (км/год) – швидкість другого човна.

Відповідь: швидкість другого човна 28 км/год. 

 

Завдання 369

3500 : 5 + 27000 : 9 = 35 сот. : 5 + 27 тис. : 9 = 700 + 3000 = 3700

82 530 : 9  36 252 : 6 = 9170 – 6042 = 3120

32 000 : 4  54 261 : 9 = 8000 – 6029 = 1971

47 ц : 5 кг + 12 ц 6 кг : 9 кг = 4700 кг : 5 кг + 1206 кг : 9 кг = 1074

_82530 | 9      

 81         9170

 _15

    9

   _63

     63

       0

_36252| 6     

  36      6042

   _25

     24

     _12

       12

         0

_9170

  6042

  3120

_8000

  6029 

  1971

Завдання 370

36 : 100 = 0 (ост.36)

2560 : 10 = 256

12000 • 0 : 1000 = 0

2564 : 10 • 0 = 0

36040 • 1 : 10 = 36040 : 10 = 3604

12200 : 1000 : 1 = 122 : 10 = 12 (ост. 2)

Завдання 371

50 : 6 = 8 (ост. 2), правильна, бо • 6 + 2 = 50

97 : 6 = 16 (ост. 1), правильна, бо 16 • 6 + 1 = 97

3540 : 100 = 35 (ост. 40), правильна, бо 35 • 100 + 40 = 3540

87 : 4 = 21 (ост. 3), правильна, бо 21 • 4 + 3 = 87

 

Завдання 372

599 : 7 = 85 (ост. 4)

1536 : 9 = 170 (ост. 6)

2945 : 7 = 420 (ост. 5)

279 : 4 = 69 (ост. 3)

5645 : 6 = 940 (ост. 4) 

21522 : 7 = 3074 (ост. 4)

_599 | 7   

 56      85

 _39

   35

    4

_1536| 9    

   9     170

  _63

    63

       6

_2945 | 7   

 28       420

 _14

   14

      5

_279 | 4   

 24      69

 _39

   36

     3

_5645 | 6   

 54      940

 _24

   24

 

    4

_21522 | 7   

 21         3074

   _52

     49

     _32

       28

         4

Завдання 373

На 3 га землі посіяли 500 кг зерна пшениці. Скільки кілограмів зерна потрібно, щоб засія­ти 300 га землі?

Короткий запис

3 га  500 кг

300 га  ?

Розв’язання

1) 300 га : 3 га = 100 (р.) – у стільки разів більша площа.

2) 500 • 100 = 50000 (кг) – потрібно зерна.

Відповідь: потрібно 50000 кг зерна, щоб засіяти 300 га землі.

 

Завдання 374

З однієї ділянки зібрали 450 кг зерна, а з іншої — у три рази більше. 2/9 усього зерна насипали в мішки по 40 кг. Скільки використали мішків?

Короткий запис

І — 450 кг

ІІ — ?,  у 3 рази більше

2/9 усього — ? м. по 40 кг

Розв’язання

1) 450 • 3 = (400 + 50) • 3 = 1200 + 150 = 1350 (кг) – зібрали з другої ділянки.

2) 450 + 1350 = 1800 (кг) – зібрали з двох ділянок разом.

3) 1800 : 9 • 2 = 200 • 2 = 400 (кг) – розклали зерна в мішки.

4) 400 : 40 = 10 (м.) – використали мішків.

Відповідь: використали 10 мішків.

 

Завдання 375

1. Дві ділянки мають однакову площу. Перша ділянка має довжину 90 м, а ширину 40 м. Яку довжину матиме інша ділянка, якщо її ширина 20 м?

Довжина
Ширина
Площа
90 м
40 м
?, однакова
?
20 м
Розв’язання
1) 90 • 40 = 3600 (м2) – площа кожної ділянки.
2) 3600 : 20 = 360 : 2 = 180 (м) – довжина іншої ділянки.
Відповідь: довжина іншої ділянки 180 м.
2. Майстер за 4 год виробив 40 деталей. Скільки деталей має виробляти майстер за 1 год, щоб за 2 год виробити однакову кількість деталей? 
Час
Загальний виробіток
40 д.
4 год
?, однаковий
?
2 год

Розв’язання

1) 40  4 = 160 (д.) – всього деталей виробить.

2) 160 : 2 = 80 (д.) – має виробляти деталей за 1 год.

Відповідь: за одну годину майстер має виробляти 80 деталей.


Завдання 376

Обчисли периметр і площу прямокутника ABKM, якщо периметр квадрата ABCD становить 24 см, а периметр прямокутника CKMD — 30 см.

Короткий запис

РАВСD = 24 см

PCKMD = 30 см

РABKM  ?

SABRM  ?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (см) – довжина сторони квадрата ABCD.

2) 30 : 2 – 6 = 15 – 6 = 9 (см) – довжина сторони прямокутника  CKMD.

3) 6 + 9 = 15 (см) – довжина сторони прямокутника ABKM.

4) (15 + 6) • 2 = 21 • 2 = 42 (см) – периметр прямокутника ABKM.

5) 15 • 6 = (10 + 5) • 6= 60 + 30 = 90 (см2) – площа прямокутника АВКМ.

Відповідь: периметр прямокутника АВКМ дорівнює 42 см, а його площа  90 см2.

 

Завдання 377

Через 16 років Семен буде втричі старший, ніж тепер. Скільки років йому тепер?

Розв'язання

Нехай Семену тепер х років, тоді через 3 роки йому буде 3 • х років. Складемо рівняння:

3 • х – х = 16 

2 • х = 16

Х = 16 : 2 

Х = 8

Відповідь: Семену тепер 8 років.

 

Завдання 378

1) Обчисли з перевіркою.

_62354 | 8      

 56         7794

 _63

   56

   _75

     72

       3 (ост.) 

_7432| 5      

  5       1486

 _24

   20

   _43

     40

     _32

       30

         2 (ост.)

_40037 | 100   

 400        400 

      37 (ост.)

_230352 | 5     

 20         46070

 _30

   30

     _35

       35

          2 (ост.)

Перевірка:

7794 • 8 + 3 = 62352 + 3 = 62354

1486 • 5 + 2 = 7430 + 2 = 7432

400 • 100 + 37 = 4000 + 37 = 40037

46070 • 5 + 2 = 230350 + 2 = 230352

2) Розв'яжи рівняння з перевіркою.

(12 403 + х) : 6 = 3502

12 403 + х = 3502 • 6

12 403 + х = 21012

х = 21012 – 12403

х = 8609 

(12 403 + 8609) : 6 = 3502

3502 = 3502

52 110 : х + 3475 = 3485

52 110 : х = 3485 – 3475

52 110 : х = 10

х = 52 110 : 10

х = 5211

52 110 : 5211 + 3475 = 3485

3485 = 3485

Завдання 379

Фермер зібрав 504 кг капусти. 5/9 усієї маси становила білокачанна капуста, а решту — червона. 3/4 червоної фермер продав. Скільки червоної капусти залишилося?

Короткий запис

Усього — 504 кг

Білокачанна — ?, 5/9 усього

Червона — ?, решта

Продав — ?, 3/4 червоної

Залишилося — ?

Розв'язання

1) 504 : 9 • 5 = 280 (кг) – зібрав білокачанної капусти.

2) 504 – 280 = 224 (кг) – зібрав червоної капусти.

3) 224 : 4 • 3 = 56 • 3 = 168 (кг) – продав червоної капусти.

4) 224  168 = 56 (кг) – залишилося червоної капусти.

Відповідь: залишилося 56 кг червоної капусти.

Інші завдання дивись тут...