Інші завдання дивись тут...

Завдання 503

67 – 12 = 55

55 : 11 = 5

5 • 6 = 30

30 + 34 = 64

69 – 64 = 5

5 • 16 = 80

80 – 15 = 65

65 : 13 = 5

86 – 14 = 72

72 : 18 = 4

4 • 19 = 76

76 + 24 = 100

Завдання 504 Письмове множення

х 28

  34

 112

 84 

 952

х 52

  18

 416

 52 

 936

х 68

  79

 612

476 

5372

х 96

  77

 672

672 

7392

Завдання 505

Для обстеження лісових масивів екологи використали гелікоптер. Першого дня він пролетів 420 км, а другого — 700 км і був у польо­ті на 2 год більше, ніж першого дня. Скільки годин був у польоті гелікоптер кожного дня?

 
Швидкість
Час
Відстань 
I
?, однакова
 
?
420 км
II
?, на 2 год більше 
700 км

Розв’язання

1) 700 – 420 = 280 (км)  на стільки більше пролетів ІІ дня.

2) 280 : 2 = 140 (км/год) – швидкість гелікоптера.

3) 420 : 140 = 3 (год) – був у польоті першого дня.

4) 3 + 2 = 5 (год) – був у польоті другого дня.

Відповідь: першого дня гелікоптер був у польоті 3 год, а другого дня  5 год.

Обговоріть шкоду від лісових пожеж та важ­ливість запобігання їм. Правила поведінки в лісі.

 

Завдання 506

Два самоскиди зробили однакову кількість рейсів. Перший самоскид перевіз 500 ц піску, а другий — 750 ц. Яка вантажність кожного самоскида, якщо за один рейс перший перево­зив на 25 ц менше піску, ніж другий?

 
За 1 рейс
Кількість рейсів
Загальна маса
I
?, на 25 ц менше
?, однакова
 
500 ц
II
?
750 ц 

Розв’язання

1) 750 – 500 = 250 (ц) – на стільки менше перевіз І самоскид.

2) 250 : 25 = 10 (р.) – рейсів зробив кожний самоскид.

3) 500 : 10 = 50 (ц) – вантажність І самоскида.

4) 750 : 10 = 75 (ц) – вантажність ІІ самоскида.

Відповідь: вантажність першого самоскида становить 50 ц, другого  75 ц.

 

Завдання 507

Велосипедист і мотоцикліст рухалися однако­вий час. Різниця між їхніми швидкостями ста­новила 35 км/год. З якою швидкістю їхав кож­ний із них, якщо велосипедист проїхав 45 км, а мотоцикліст за цей самий час — 150 км?

 
Швидкість
Час
Відстань
Велосипедист
?, на 35 км/год менше
?, однакова
 
45 км
Мотоцикліст
?
150 км 

Розв’язання

1) 150 – 45 = 105 (км) – на стільки меншу відстань проїхав велосипедист.

2) 105 : 35 = 3 (год) – час руху кожного.

3) 45 : 3 = 15 (км/год) – швидкість велосипедиста.

4) 150 : 3 = 50 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

Відповідь: велосипедист рухався зі швидкістю 15 км/год; мотоцикліст  50 км/год.

 

Завдання 508 Порядок дій

259600 : 8 • 9 – 8130 : 30 = 292050 – 271 = 291779

560 : 7 • 50 + 700 • 12 = 4000 + 8400 = 12400

32 • 16 + 45 • 14 – 26 • 18 = 512 + 630 – 468 = 674

_259600 | 8    

  24        32450

  _19

    16

    _36

      32

      _40

        40

          0

х 32450

       9  

 292050

_292050

      271

  291770

х 12

    700

  8400

х 32

  16

 192

 32 

 512

х 45

   14

 180

 45 

 630

х 26

   18

  208

  18 

  468

+512

  630

 1142

_1142

   468

   674

Завдання 509

Костюм складається з блузи і спідниці. Скільки різних костюмів можна скласти з 3 блуз і 4 спідниць? 3 • 4 = 12 (костюмів)

 

Завдання 510

Накресли відрізок AB завдовжки 54 мм. Постав на ньому точку С так, щоб AC дорів­нювала 37 мм, і точку D на відстані 19 мм від точки С. Знайди відстань DВ.

1 випадок

А____________C______B___D

DB = CD  (AB  AC) = 19 – (54 – 37) = 19 – 17 = 2 (мм) – відстань DB.

2 випадок

А________D___C______B

DB = (AB  AC ) + DC = (54 – 37) + 19 = 17 + 19 = 36 (мм) – відстань DB.

 

Завдання 511

Різниця між масою першого і другого ящика становить 5 кг, а між масою другого й третьо­го — 2 кг. Яка маса кожного ящика, якщо загальна маса трьох ящиків становить 36 кг?

Розв’язання

Нехай маса третього ящика дорівнює х кг, тоді маса другого ящика  (х + 2) кг, а маса першого ящика  (х + 2 + 5) кг. Складемо рівняння.

1) х + (х + 2) + (х + 2 + 5) = 36

3 • х + 9 = 36

3 • х = 36 – 9

3 • х = 27

х = 27 : 3

х = 9 (кг) – маса третього ящика.

2) 9 + 2 = 11 (кг) – маса другого ящика.

3) 9 + 2 + 5 = 16 (кг) – маса першого ящика.

Відповідь: маса першого ящика дорівнює 16 кг, другого ящика  11 кг, третього ящика  9 кг.

 

Завдання 512 Порівняй вирази

36 • 12 + 36 • 10 < 36 • 20 • 2

36 • 12 + 36 • 10 = 36 • (12 + 10) = 36 • 22

36 • 20 • 2 = 36 • 40

36 • 22 < 36 • 40

18 • 40 + 18 • 2 = 18 • 42

18 • 40 + 18 • 2 = 18 • (40 + 2) = 18 • 42

18 • 42 = 18 • 42

Завдання 513 Виконай одне завдання (на вибір).

1. Кенгуру, відчуваючи небезпеку, долає 72 м за 6 стрибків. Яка довжина стрибка кенгуру?

Короткий запис

6 стрибків  72 м

1 стрибок  ?

Розв’язання

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (м)

Відповідь: довжина стрибка кенгуру 12 метрів.

2. За 5 днів 5 коал з'їдають 25 кг листя евкаліпту. Яку масу з'їдять 2 коали за 30 діб?

Короткий запис

5 к., 5 діб  25 кг

2 к., 30 діб  ?

Розв’язання

1) 25 : 5 : 5 = 5 : 5 = 1 (кг) – з’їдає листя одна коала за 1 добу.

2) 1 • 2 • 30 = 60 (кг) – з’їдають дві коали за 30 діб.

Відповідь: 60 кілограмів.

3. 20 яєць колібрі важать 5 г. Скільки яєць колібрі важитимуть 100 г?

Короткий запис

20 яєць  5 г

 100 г

Розв’язання

100 : 5 • 20 = 20 • 20 = 400 (яєць)

Відповідь: 400 яєць колібрі важитимуть 100 г.

 

Завдання 514

Маса слона дорівнює 7500 кг, а маса його бивнів 1/75 маси слона. Маса хобота у 2 рази більша від маси кожного бивня слона. Яка маса хобота слона?

Короткий запис

Слон — 7500 кг

Дві бивні — ?, 1/75 маси слона

Хобот  ?, у 2 рази більше за бивень

Розв’язання

1) 7500 : 75 = 100 (кг) – маса двох бивнів.

2) 100 : 2 = 50 (кг) – маса одного бивня.

3) 50 • 2 = 100 (кг) – маса хобота.

Відповідь: маса хобота слона 100 кг.

 

Завдання 515

У зернині шоколадного дерева жиру 1/2 маси, білка — 1/5 маси, крохмалю — 1/15 маси, цукру і підбадьорливих речовин — 1/60 маси. Скільки кожної речовини у 3 кг зерен?

Маса  3 кг

Жир  ?, 1/2 маси

Білок  ?, 1/5 маси

Крохмаль  ?, 1/15 маси

Цукор  ?, 1/60 маси

Розв’язання

3 кг = 3000 г

1) 3000 : 2 = 1500 (г) = 1 кг 500 г – маса жирів.

2) 3000 : 5 = 600 (г) – маса білків.

3) 3000 : 15 = 200 (г) – маса крохмалю.

4) 3000 : 60 = 50 (г) – маса цукру та підбадьорливих речовин

Відповідь: у 3 кг зерен шоколадного дерева міститься 1 кг 500 г жирів, 600 г білків, 200 г крохмалю та 50 г цукру та підбадьорливих речовин.

 

Завдання 516

4 кролям на 7 днів потрібно а кг сіна. Скільки сіна потрібно заготовити одному кролику на с днів?

Короткий запис

4 кр, 7 дн.  а кг

1 кр., с дн. — 

Розв’язання

1) а : 4 : 7 – потрібно сіна 1 кролю на 1 день.

2) (а : 4 : 7) • с – потрібно сіна 1 кролю на с днів.

Відповідь: одному кролю на с днів потрібно (а : 4 : 7) • с кг сіна.

 

Завдання 517

Периметр квадрата на 12 см більший за його сторону. Знайди площу квадрата.

Розв’язання

Нехай сторона квадрата дорівнює х см, тоді периметр квадрата 4 • х см. Складаємо рівняння:

1) 4 • х  х = 12

    3 • х = 12

    х = 12 : 3

    х = 4 (см) – довжина сторони квадрата

2) 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 16 см2.

 

Завдання 518

12 • 25 + 16 + 25 + 14 • 25 = (12 + 1+ 14) • 25 + 16 = 27 • 25 + 6 = 675 + 6 = 681

36 • 50 + 17 • 50 + 126 • 50 = (36 + 17 + 126) • 50 = 179 • 50 = 8950

25 • 36 • 4 + 25 • 37 • 8 = (25  4) • 36 + (25 • 8) • 37 = 100 • 36 + 200 • 37 =

= 3600 + 7400 = 11000

 

Завдання 519

Один із множників збільшили у 3 рази. Як треба змінити другий множник, щоб добуток збільшився в 6 разів?

Розв’язання

a • b = c

a • b • 6 = c • 6

(a • 3) • (• 2) = с • 6

Відповідь: другий множник потрібно збільшити у 2 рази.

 

Завдання 520 Ділення з остачею

_795 | 30  

  60     26

_195

  180

    15 (ост.) 

_2584 | 60  

 240       43

  _184

    180

       4 (ост.)

_9896 | 700  

  700       14

 _2896

  2800

     96 (ост.)

_795 | 30  

  60     26

_195

  180

    15 (ост.)

Перевірка:

26 • 30 + 15 = 780 + 15 = 795

43 • 60 + 4 = 2580 + 4 = 2584

17 • 700 +  96 = 11900 + 96 = 11996

26 • 30 + 15 = 780 + 16 = 795

Завдання 521 Рівняння

850 – х : 40 = 790

х : 40 = 850 – 790

х : 40 = 60

х = 60 • 40

х = 2400

х : 7 + 540 = 846

х : 7 = 846 – 540

х : 7 = 306

х = 306 • 7

х = 2142

_ 850

  790

    60

_ 846

  540

  306

х 306

     7

 2142

Завдання 522

Моторний човен, пливучи з пункту А в пункт в, рухався зі швидкістю 15 км/год і пройшов цей шлях за 3 год. Скільки потрібно часу, щоб пропливти цей шлях на байдарці з і швидкістю а км/год?

 
Швидкість
Час
Відстань
Човен
15 км/год
3 год
?, однакова
 
Байдарка
а км/год
?

Розв’язання

1) 15 • 3 = 45 (км) – вся відстань.

2) 45 : а (год) – потрібно часу байдарці.

Відповідь: байдарці потрібно 45 : а год, щоб пропливти цю відстань.

 

Завдання 523

852 • 300 : 60 = 4260

74 • 68 + 48 • 96 = 9640

500 : (32 + 90 : 5) = 500 : (32 + 18) = 500 : 100 = 5 

х 852

     300

 255600 

_255600 | 60    

  240        4260

  _156

    120

     _360

       360

          0

х 74

   68

  592

 444 

 5032

х 48

   96

  288

 432 

 4608

+ 5032

   4608

   9640

Інші завдання дивись тут...