Інші завдання дивись тут...

Завдання 524

1. Знайди периметр квадрата зі стороною 20 см.

20 • 4 = 80 (см) – периметр квадрата.

2. Знайди сторону квадрата, площа якого 16 см2.

S = 4 см • 4 см = 16 (см2), тому а = 4 (см) – сторона квадрата.

3. Знайди площу квадрата, периметр якого 24 см.

1) 24 : 4 = 6 (см) – сторона квадрата.

2) 6 см • 6 см = 36 (см2) – площа квадрата.

4. Знайди периметр прямокутника з довжиною сторін 10 см і 4 см. Яка його площа?

1) (10 + 4) • 2 = 24 (см) – периметр квадрата.

2)  10 • 4 = 40 (см2) – площа квадрата.

 

Завдання 525, 526 Письмове множення

х  5344

       28

  42752

10688  

149632

х 18060

      46 

 10836

 7224  

 830760

х  3240

     53 

   972

1520   

171720

х 510300

      18   

 40824

 5103    

 9185400

Завдання 527

За 3 год автомобіль проїхав 270 км. Другий автомобіль проїхав на 10 км більше за 4 год. Швидкість якого автомобіля більша й на скільки?

 
Швидкість
Час
Відстань 
I
?
На ?
 
3 год
270 км
II
?
4 год 
?, на 10 км більше

Розв’язання

1) 270 : 3 = 90 (км/год) – швидкість І автомобіля.

2) 270 + 10 = 280 (км) – проїхав ІI автомобіль.

3) 280 : 4 = 70 (км/год) – швидкість ІІ автомобіля.

4) 90 – 70 = 20 (км/год) – на стільки швидкість I автомобіля більша.

Відповідь: на 20 км/год швидкість першого автомобіля більша, ніж швидкість другого.

 

Завдання 528

Один гелікоптер пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший був у польоті па 2 год менше. Скільки годин був у польоті кожний гелі­коптер, якщо їхня швидкість однакова?

 
Швидкість
Час
Відстань 
I
?, однакова
 
?, на 2 год менше
480 км
II
800 км

Розв’язання

1) 800 – 480 = 320 (км) – на стільки  менше пролетів І гелікоптер.

2) 320 : 2 = 160 (км/год) – швидкість кожного гелікоптера.

3) 800 : 160 = 5 (год) – час польоту ІI гелікоптера.

4) 5  2 = 3 (год) – час польоту І гелікоптера.

Відповідь: перший гелікоптер був у польоті 3 год, а другий  5 год.

 

Завдання 529 Рівняння

1) Невідоме число зменшили у 23 рази й діс­тали 828. Знайди невідоме число.

Розв’язання

х : 23 = 828

х = 828 • 23

х = 19044

Відповідь: невідоме число 19044.

х 828

    23

 2484

1625 

19044

2) Число 957 зменшили на невідоме число й дістали 33. Знайди невідоме число.

Розв’язання

957 : х = 33

х = 957 : 33

х = 29

Відповідь: невідоме число 29.

_957 | 33    

  66      29

 _297

   297

      0

Завдання 530

Периметр прямокутника 50 дм, а одна з його сторін на 5 дм довша за другу. Знайди площу прямокутника.

Розв’язання

1 спосіб

1) 50 : 2 = 25 (дм) – довжина і ширина прямокутника разом.

2) 25  5 = 20 (дм) – довжина і ширина прямокутника порівно.

3) 20 : 2 = 10 (дм) – ширина прямокутника.

4) 10 + 5 = 15 (дм) – довжина прямокутника.

5) 10  15 = 150 (дм2) – площа прямокутника.

2 спосіб

Нехай ширина прямокутника дорівнює х см, тоді довжина — х + 5 см. Складаємо рівняння.

1) (х + х + 5) • 2 = 50

2х + 2х + 10 = 50

4х + 10 = 50

4х = 50 – 10

4х = 40

х = 40 : 4

х = 10 (дм) – ширина прямокутника.

2) 10 + 5 = 15 (дм) – довжина прямокутника.

3) 15 • 10 = 150 (дм2) – площа прямокутника.

Відповідь: 150 дм2.

 

Завдання 531

Брат із сестрою пішли до магазину купити круасани. У брата не вистачило 10 грн, а в сестри — 1 грн. Коли вони склалися грішми, і тоді не вистачило на один круасан. Скільки могло бути грошей у дітей? Яка ціна круасана?

Розв’язання

10 – 1 = 9 (грн) – на стільки більше грошей у сестри, ніж у брата.

Припустимо, що у брата не було грошей, тоді у сестри було 9 грн, а разом у них було теж 9 грн. Якщо круасан коштує 10 грн, то ім не вистачило грошей, причому братові бракуватиме 10 грн, а сестрі 1 грн. Наше припущення вірне, отже, у брата було 0 грн, у сестри 9 грн, а ціна круасана 10 грн.

 

Завдання 532

Маса 25 скутерів така сама, як і маса 8 мото­циклів. Яка маса мотоцикла, якщо маса ску­тера 80 кг?

 
Маса 1 виробу
Кількість виробів
Загальна маса 
Скутер
80 кг
25
?, однакова
 
Мотоцикл
?

Розв’язання

1) 25 • 80 = 2000 (кг) – загальна маса скутерів або мотоциклів.

2) 2000 : 8 = 250 (кг) – маса мотоцикла.

Відповідь: маса мотоцикла 250 кілограмів.

 

Завдання 533

х  4280

     34 

  1712

1284   

145520

х 5083

     18

 40664

 5083  

 91494

х 5405

     36

 32430

16215 

194580

х 44870

     33  

 13461

13461   

1480710

х 350

    4 

 1400

х 1240

      8 

   9920

3 грн 50 коп. • 4 = 350 коп. • 4 = 1400 коп. = 14 грн

12 м 40 см • 8 = 1240 см • 8 = 9920 см = 99 м 20 см

2 грн : 20 коп. = 200 коп. : 20 коп. = 10

Завдання 534 Порядок дій 

45 + 38 – 56 = 83 – 56 = 27

34 + 57 + 66 = 100 + 57 = 157

(53 + 37) – 27 = 90 – 27 = 63

93 – 54 + 26 = 39 + 26 = 65

47 + 38 + 53 = 100 + 38 = 138

(44 + 36) – 24 = 80 – 24 = 56

82 – 26 – 34 = 82 – 60 = 22

(68 + 43) – 58 = 68 – 58 + 43 = 53

Завдання 535

Вантажність однієї машини 42 ц 65 кг. Знайди вантажність 28 таких машин.

Розв’язання

42 ц 65 кг • 28 = 1194 ц 20 кг

Відповідь: 1194 ц 20 кг.

 

Завдання 536 Дії з іменованими величинами

8349 м 76 см • 48 = 834976 см • 48 = 40078848 см = 400788 м 48 см

11 см 5 мм • 66 = 115 мм • 66 = 7590 мм = 759 см

24 кг 800 г • 35 = 24800 г • 35 = 868000 г = 868 кг

5 м 25 см • 24 = 525 см • 24 = 12600 см = 126 м

7 ц 8 кг • 45 = 708 кг • 45 = 31860 кг = 318ц 60 кг

5 м 42 см • 50 = 542 см • 50 = 27100 см = 271 м

х 834976

         48

 6679584

3339904  

40078848

х 115

    66

   690

  690  

  7590

х 24800

    35  

 1240

 744    

 868000

х 44870

     33  

 13461

13461   

1480710

х 525

    24

 2100

1050 

12600

х 708

    45

 3540

2832 

31860

х 542

      50

  27100

Завдання 537

Задача 1. Один шофер перевіз самоскидом 560 ц цементу, а другий — 490 ц. Перший шофер зробив на 2 рейси більше, ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний шофер, якщо вантажність самоски­дів однакова?

 
Вантажність
Кількість рейсів
Загальна маса
I
?, однакова
 
?, на 2 більше
560 ц
II
490 ц

Розв’язання

1) 560 – 490 = 70 (ц) – на стільки більше перевіз I шофер.

2) 70 : 2 = 35 (ц) – вантажність кожного самоскида.

3) 560 : 35 = 16 (р.) – рейсів зробив І самоскид.

4) 490 : 35 = 14 (р.) – рейсів зробив ІІ самоскид.

Відповідь: перший шофер зробив 16 рейсів, другий  14. 

Задача 2. Два шофери перевозили самоскидами цемент. Один зробив 16 рейсів, а другий — 14. Перший шофер перевіз на 70 ц більше, ніж другий. Скільки центнерів цементу перевіз кожний шофер?

 
Вантажність
Кількість рейсів
Загальна маса
I
?, однакова
 
16
?, на 70 ц більше
II
14 
?

Розв’язання

1) 16 – 14 = 2 (р.) – на стільки більше рейсів зробив I шофер.

2) 70 : 2 = 35 (ц) – вантажність кожного самоскида.

3) 35 • 16 = 560 (ц) – перевіз цементу І шофер.

4) 35 • 14 = 490 (ц) – перевіз цементу ІІ шофер.

Відповідь: перший шофер перевіз 560 ц, другий  490 ц.

 

Завдання 538

1) До супермаркету завезли однакову кількість ящиків помідорів, у кожному по 20 кг, і огірків, у кожному по 30 кг. Скільки кілограмів овочів окремо кожного виду завезли, якщо всього завезли 750 кг?

 
Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
Помідори
20 кг
?, однакова
 
?
750 кг
Огірки
30 кг
?

Розв’язання

1) 20 + 30 = 50 (кг) – маса ящика помідорів і огірків разом.

2) 750 : 50 = (500 + 250) : 50 = 15 (ящ.) – кількість ящиків.

3) 20 • 15 = 300 (кг) – завезли помідорів.

4) 15 • 30 = 450 (кг) – завезли огірків.

Відповідь: до супермаркету завезли 300 кг помідорів і 450 кг огірків. 

2) До супермаркету завезли однакову кількість сіток картоплі, по 20 грн за сітку, і буряків, по 30 грн за сітку. Скільки гривень коштують окремо овочі кожного виду, якщо загальна вартість всіх овочів 750 грн?

 
Ціна
Кількість
Загальна вартість
Помідори
20 грн
?, однакова
 
?
750 грн
Огірки
30 грн
?

Розв’язання

1) 20 + 30 = 50 (грн) – ціна помідорів і огірків разом.

2) 750 : 50 = (500 + 250) : 50 = 15 (с.) – кількість сіток кожного виду овочів.

3) 20 • 15 = 300 (грн) – коштує картопля.

4) 30 • 15 = 450 (грн) – коштують буряки.

Відповідь: коштують картопля 300 грн і буряки 450 грн. 

 

Завдання 539

Довжина сторони квадрата а см. Склади вира­зи для знаходження периметра і площі ква­драта. Знайди значення виразів, якщо а = 36.

Якщо а = 36, тоді а • 4  = 36 • 4 = 144 (см) - периметр квадрата.

Якщо а = 36, тоді а • а  = 36 • 36 = 1296 (см2) - площа квадрата.

 

Завдання 540

До змагань із шахів готувалися з класу 4 учні: А, Б, В і Г. Але на змагання потрібно послати лише 3 учасників. Скількома способами мож­на це зробити? Трьома способами. Запиши всі можливі випадки буквами. AБВ, АБГ, БВГ

 

Завдання 541

Маса 1 л бензину 690 г. Каністра вміщує 15 л. Яку масу бензину можна налити в цю каніс­тру?

Короткий запис

1 л  690 г

15 л  ?

Розв’язання

х 690

   15

 345

 69   

10350 (г)

Відповідь: у цю каністру можна налити 10350 г або 10 кг 350 г олії.

 

Завдання 542

Першого дня було завезено на склад 627 пачок з книжками, а другого — 285 пачок. Скільки пачок з книжками було завезено за 2 дні?

Короткий запис

 627 п.

II  285 п.

Разом  ?

Розв’язання

х 627

  285

  912 (п.)

Відповідь: за 2 дні було завезено 912 пачок з книжками.

 

Завдання 543 Одиниці вимірювання

4 м 8 см • 25 = 408 см • 25 = 10200 см = 102 м

4 кг 40 г • 95 = 4040 г • 95 = 383800 г = 383 кг 800 г

240 • 35 : 50  27 = 168  27 = 141

14 ц 25 кг • 18 = 1425 кг • 18 = 25650 кг = 256 ц 50 кг

5 дм 8 см • 25 = 58 см • 25 = 1450 см = 145 дм

30 800 - 28 400 : 40 • 3 = 28670

х 408

    25

 2040

 816  

10200

х 4040

    95 

  2020

 3636   

 383800

х 240

  35  

 120

 72   

 8400

_8400 | 50   

  50      168

 _340

   300

   _400

     400

        0

х 1425

      18

 11400

 1425 

 25650

х 58

   25

 290

116 

1450

_28400 | 40   

  280      710

   _400

     400

        0

х 710

     3 

  2130

_30800

   2130

  28670

Інші завдання дивись тут...