Інші завдання дивись тут...

Завдання 588 Одиниці вимірювання

1/6 доби = 24 год : 6 = 4 год

7/8 доби = 24 год : 8 • 7 = 3 • 7 = 21 год

3/4 року = 12 міс. : 4 • 3 = 3 • 3 = 9 міс.

5/6 хв = 60 с : 6 • 5 = 10 с • 5 = 50 с

7/10 хв = 60 с : 10 • 7 = 6 • 7 = 42 с

3/10 год = 60 хв : 10 • 3 = 6 хв • 3 = 18 хв

 

Завдання 589, 590 Ділення з остачею

_452 | 14  

  42     32

  _32

    28

      4

_785 | 23 

  69    34

  _95

    92

      3

_438 | 12 

  36     36

  _78

    72

      6

_356 | 34  

  34     10

    16

  

 

Завдання 591

Маса 8 однакових білуг дорівнює масі 12 осет­рів. Маса однієї білуги 1 ц 23 кг. Яка маса осетра?

Короткий запис

8 б. = 12 ос.

1 б.  1 ц 23 кг

1 ос.  ?

Розв’язання

1) 1 ц 23 кг • 8 = 123 кг • 8 = 984 (кг) – маса 12 осетрів.

2) 984 : 12 = 82 (кг) – маса осетра.

Відповідь: маса осетра 82 кг.

 

Завдання 592

Побудуй лінійну діаграму, що показує, скіль­ки часу ти витрачаєш кожного дня тижня на виконання домашніх завдань. Користуючись цими даними, склади задачу. 

У понеділок на виконання домашнього завдання я витрачаю 60 хв, у вівторок  50 хв, у середу  100 хв, четвер і п'ятницю по 90 хв. Скільки часу я витрачаю на виконання домашнього завдання? Примітка: □ дорівнює 10 хвилин.

Понеділок: □□□□□□

Вівторок  : □□□□□

Середа    : □□□□□□□□□□

Четвер    : □□□□□□□□□

П'ятниця  : □□□□□□□□□

Розв’язання

60 хв + 50 хв + 100 хв + 90 хв + 90 хв = 390 хв = 360 хв + 30 хв = 6 год 30 хв

Відповідь: на виконання домашнього завдання я витрачаю 6 год 30 хв.

 

Завдання 593

У рибному господарстві виловили 360 кг риби. З них 1/6 становили коропи, 1/3  товстолоби, 1/9 пеленгаси, а решта — карасі. Знайди, скільки кілограмів яких риб спіймали.

Короткий запис

Усього 360 кг

Коропи  ? кг, 1/6 від усього

Толстолоби — ? кг, 1/3 від усього

Пеленгаси  ? кг, 1/9 від усього

Карасі  ? кг, решта

Розв’язання

1) 360 : 6 = 60 (кг) – спіймали коропів.

2) 360 : 3 = 120 (кг) – спіймали товстолобів.

3) 360 : 9 = 40 (кг) – спіймали пеленгасів.

4) 360 – (60 + 40 + 120) = 360 – 220 = 140 (кг) – спіймали карасів.

Відповідь: у господарстві виловили 60 кг коропів, 120 кг товстолобів, 40 кг пеленгасів та 140 кг карасів.

Склади кругову діаграму: накресли круг, на око відділи в ньому 1/3, 1/9 і 1/6 й виділи кольором.

 

Завдання 594

Виміряй довжину й ширину підручника (зошита) і знайди його площу та периметр.

Короткий запис

Довжина  24 см

Ширина  17 см

Площа — ?

Периметр  ?

Розв’язання

1) 24  17 = 408 (см2) – площа підручника.

2) (24 + 17) • 2 = 41 • 2 = 82 (см) – периметр підручника.

Відповідь: площа підручника 408 см2; периметр підручника 82 см.

 

Завдання 595 Рівняння

х : 32 = 18

х = 18 • 32

х = 576

620 – х = 80

х = 620 – 80

х = 540

540 : х = 90

х = 540 : 90

х = 6

348 + х = 738

х = 738 – 348

х = 390

Завдання 596

Для зариблення озера пра­цівники рибогосподарства купили однакову кіль­кість мальків товстолоба ціною 40 грн за 1 кг на 12 600 грн та мальків бі­лого амура ціною 85 грн за кілограм. Яка вартість мальків амура?

 Мальки
Ціна
Кількість
Вартість
Толстолобик
40 грн
?, однакова
 
12600 грн
Білий амур
85 кг

Розв’язання

1) 12600 : 40 = 315 (шт.) – кількість товстолобів або амурів.

2) 85 • 315 = 26775 (грн) – вартість мальків білого амура.

Відповідь: вартість мальків білого амура 26775 грн.

 

Завдання 597 Порядок арифметичних дій

36 008  12 • 8 • 30 + 1500 = 34628

5630 • 100 + 445 700 : 10 = 563000 + 44570 = 607570 

(60 990 + 12 240) : 30 + 30 • 100 = 2441 + 3000 = 5441

443 072 • 23 = 10190656

х 12

    8

   96

х 96

    30

 2880

_36008

   2880

  33128

+ 33128

    1500

   34628

+ 563000

    44570

   607570

+ 60990

   12240

   73230

_73230 | 30    

  60        2441

 _132

   120

   _123

     120

      _30

        30

          0

+ 2441

   3000

   5441

  

 

х 443072

        23

 1329216

 886144  

10190656

 

Завдання 598 При яких значеннях букв правильні такі рів­ності?

66 • b = b, якщо b = 0, бо 66 • 0 = 0

a • a = a, якщо a = 0, 1, бо 0 • 0 = 0 і 1 • 1 = 1

c + c = c, якщо c = 0, бо 0 + 0 = 0

9 • c = 9, якщо c = 1, бо 9 • 1 = 9

49 • a = 0, якщо a = 0, бо 49 • 0 = 0

b • 0 = 0, якщо b = 0, b — будь-яке натуральне число, бо 0 • 0 = 0 і 2 • 0 = 0

12 • a = a • 12, якщо a = 0, а — будь-яке натуральне число, бо 12 • 0 = 0 • 12 і 12 • 2 = 2 • 12

b + b = b + 6, якщо b = 6, бо 6 + 6 = 6 + 6

2 • c = c + 5, якщо a = 5, бо 2 • 5 = 5 + 5

 

Завдання 599

На 222 грн купили тканину ціною 37 грн за 1 м. Скільки суконь можна пошити із цієї тканини, якщо на одну сукню йде 3 м? Розв'яжіть задачу двома способами за пода­ними планами. Перевірте одне одного.

Короткий запис

1 м  37 грн

1 с.  3 м

? с.  ? м  222 грн

Розв’язання

1 спосіб

1) 222 : 37 = 6 (м) – купили тканини на 222 грн.

2) 6 : 3 = 2 (с.) – суконь пошили.

2 спосіб

1) 37 • 3 = 111 (грн) – коштує одна сукня.

2) 222 : 111 = 2 (с.) – суконь пошили.

Відповідь: всього можна пошити 2 сукні.

 

Завдання 600

Прядильниця обслуговує 3 прядильні машини, кожна з яких має по 1000 веретен. За зміну вона виготовляє на цих машинах а кг пряжі. Скільки кілограмів пряжі можна виготовити за зміну на 15 таких машинах? Склади вираз.

Короткий запис

3 м.  а кг

15 м.  ? кг

Розв’язання

1) 15 : 3 (р.) – у стільки разів більше машин.

2) 15 : 3 • а (кг) – пряжі можна виготовити.

Вираз: 15 : 3 • а

Відповідь: можна виготовити 15 : 3 • а кг пряжі.

 

Завдання 601

Для посадки саду привезли 1120 дерев. Перша бригада може садити за день 40 дерев, а друга — 50 дерев. Друга бригада почала працювати на день пізніше, ніж перша. Скіль­ки дерев посадила кожна бригада?

 
Кількість днів
Загальний виробіток
I
40 д.
?, на 1 більше
?
1120 д.
II
50 д.
?

Розв’язання

1) 1120 – 40 = 1080 (д.) – садять дерев за однакову кількість днів.

2) 40 + 50 = 90 (д.) – садять дерев за 1 день разом.

3) 1080 : 90 = 12 (дн.) – працювала II бригада.

4) 12 + 1 = 13 (дн.) – працювала I бригада.

5) 50 • 12 = 600 (д.) – посадила II бригада.

6) 40 • 13 = 520 (д.) – посадила I бригада.

Відповідь: перша бригада посадила 520 дерев, а друга бригада — 600 дерев.

 

Завдання 602 Письмове ділення

_30552 | 57  

  285      536

  _205

    171

     _342

       342

          0

Завдання 603 Ознайомлення з дробами

1/2 = 4/8

1/5 = 2/10

3/5 = 6/10

3/4 = 6/8

1/4 = 2/8

Завдання 604 Письмове множення

_77880 | 55   

  55       1416

 _228

   220

     _80

       80

         0

_29736 | 56   

  280       531

  _173

    168

      _56

        56

          0

_136576 | 64   

  128       2134

    _85

      64

     _217

       192

       _256

         256

            0

_89936 | 73   

  73       1232

 _169

   146

   _233

     219

     _146

       146

          0

_773075 | 85    

  765        9095

    _807

      765

       _425

         425

            0

х 240

   48

  192

  96 

 11520

х 3900

   35

  195

 117    

 136500

_38232 | 72    

  360       531

  _223

    216

     _ 72

        72

          0

 

Завдання 605

Софія, Марічка, Соломія та Андрій виши­кувалися в ряд на фізкультурі. Скількома способами вони могли вишикуватися, якщо хлопчик не був крайнім?

Соф., А., Сол., М.

Соф., А., М., Сол.

Соф., Сол., А., М.

Соф., М., А., Сол.

М., А., Сол., Соф.

М., А., Соф., Сол.

М., Соф., А., Сол.

М., Сол., А., Соф.

Сол., А., Соф., М.

Сол., А., М., Соф.

Сол., М., А., Соф.

Сол., Соф., А., М.

Відповідь: дванадцятьма способами.

 

Завдання 606

З 1 т молока виходить 83 кг сиру або 45 кг масла. На скільки кілограмів більше сиру, ніж масла, вийде з 20 т молока? (Розв'яжи задачу різними способами.)

Короткий запис

20 т сиру по 83 кг  ?

20 т масла по 45 кг  ?

На скільки більше  ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 83 – 45 = 38 (кг) – на стільки більше сиру вийде з 1 т молока.

2) 38 • 20 = 760 (кг) – на стільки більше сиру вийде  з 20 т  молока

2 спосіб

1) 83 • 20 = 1660 (кг) – вийде сиру з 20 т молока.

2) 45 • 20 = 900 (кг) – вийде масла з 20 т молока.

3) 1660 – 900 = 760 (кг) – на стільки більше сиру вийде з 20 т молока.

Відповідь: на 760 кг більше сиру вийде з 20 т молока, ніж масла.

 

Завдання 607

_149376 | 64   

  128         2334

   _213

     192

     _217

       192

       _256

         256

            0

_112359 | 43   

   86        2613

  _263

    258

      _55

        43

       _129

         129

            0

_14528 | 32   

  128       454

  _172

    160

     _128

       128

          0

_58384 | 41   

  41       1424

 _173

   164

     _98

       82

      _164

        164

           0

_534936 | 62    

  496        8628

  _389

    372

    _173

      124

      _496

        496

            0

х 6060

    62

 1212

3636 

374720

_2376 | 33  

  231     72

   _66

     66

       0

х 5930

    46

 3558

2372   

272780

 

Інші завдання дивись тут...