Інші завдання дивись тут...

Завдання 608 Порядок дій

(102 + 98) : 100 • 25 : 10 = 200 : 100 • 25 : 10 = 2 • 25 : 10 = 50 • 10 = 5

180 : 18 • 23  230 + 50 = 10 • 23  230 + 50 = 230  230 + 50 = 50

(12 • 10 + 180) : 3 • 6 = (120  + 180) : 3 • 6 = 300 : 3 • 6 = 100 • 6 = 600

(16 • 3 + 2) : 5 • 10 = (48 + 2) : 5 • 10 = 50 : 5 • 10 = 10 • 10 = 100

 

Завдання 609

Трьом цуценятам на 2 дні потрібно 360 г м'яса. Скільки грамів м'яса потрібно одному цуценяті на тиждень при цій нормі?

Короткий запис

3 ц., 2 дн.  360 г

1 ц., 7 дн.  ?

Розв'язання

1) 360 : 2 = 180 (г) – потрібно трьом цуценятам на 1 день.

2) 180 : 3 = 60 (г) – потрібно одному цуценяті на 1 день.
3) 60  7 = 420 (г) – потрібно одному цуценяті на 7 днів.
Відповідь: одному цуценяті потрібно на тиждень 420 грам м'яса. 

 

Завдання 610

Для 5 корів на 4 дні, крім інших кормів, завезли 640 кг силосу. Скільки силосу потріб­но 2 коровам на місяць?

Короткий запис

5 к., 4 дн.  640 кг

2 к., 30 дн.  ?

Розв'язання

1) 640 : 4 = 160 (кг) – потрібно 5 коровам на 1 день.

2) 160 : 5 = 32 (кг) – потрібно 1 корові на 1 день.
3) 32  30 = 960 (кг) – потрібно 1 корові на 30 днів.
4) 960  2 = 1920 (кг) = 1 т 920 кг – потрібно 2 коровам на 30 днів (на місяць).
Відповідь: потрібно 1 т 920 кг двом коровам на місяць. 

 

Завдання 611 Рівняння

х • 25 = 900

х = 900 : 25

х = 36

х : 36 - 345 = 259

х : 36 = 259 + 345

х : 36 = 604

х = 604  36

х = 21744

966 : х = 21

х = 966 : 21

х = 46

(x : 40)  30 = 130

(x : 40) = 130 + 30

x : 40 = 160

x = 160  40

х = 6400

_900 | 25  

  75    36 

 _150

   150

      0

+ 259

   345

   604

х 604

    36

 3624

1812 

21744

_966 | 21 

  84    46 

 _126

   126

       0

х 160

    40

   6400

Завдання 612

У тепличному господарстві зібрали 3200 кг овочів і зелені. Помідори становили 2/5 маси всієї продукції, а — 3/4 маси решти становили огірки. Помідори розклали в ящики по 20 кг, огірки — у ящики по 30 кг, зелень пов'язали в пучки. Скільки використали ящиків для транспортування овочів?

Короткий запис

Загальна маса  3200 кг

Помідори  ? ящ., 2/5 маси, по 20 кг

Огірки  ? ящ., 3/4 маси решти, по 30 кг

Розв'язання

1) 3200 : 5 • 2 = 1280 (кг) – маса помідорів.

2) 1280 : 20 = 64 (ящ.) – розклали помідори.

3) 3200 – 1280 = 1920 (кг) – решта.
4) 1920 : 4 • 3 = 1440 (кг) – маса огірків.
5) 1440 : 30 = 48 (ящ.) – розклали огірки.
6) 64 + 48 = 112 (ящ.)
Відповідь: для транспортування овочів використали 112 ящиків.

 

Завдання 613

Два літаки летіли з однаковою швидкістю. Перший літак був у повітрі 4 год, другий — 6 год і пролетів на 1600 км більше, ніж перший.

 
Швидкість
Час
Відстань
I
?, однакова
4 год
?
II
6 год
?, на 1600 км 
Поясни, що визначиш, виконавши дії:

1) 1600 : (6  4) • 43200 (км) – пролетів  перший літак.

2) 1600 : (6  4) • 6 = 4800 (км) – пролетів  другий літак.

 

Завдання 614 Склади вирази розв'язання задач за схемами.

1) с : 9  а (км/год)  швидкість.
2) (х + у) • 2 (м)  відстань.

 

Завдання  615

782 : 23 + 1215 : 27 = 34 + 45 = 79

768 : 24  782 : 34 = 32 – 23 = 9

х 304

    56

 1824

1520 

17024

х 11040

     28 

  8832

 2208  

 309120

_782 | 23 

  69     34 

  _92

    92

      0

_1215 | 27 

  108     45 

  _135

    135

       0

_768 | 24 

  72     32

  _48

    48

      0

_782 | 34 

  68     23 

 _102

   102

      0

Завдання 616

Колесо, довжина обода якого 1 м 2 дм, на деякій відстані обернулося 48 разів. Скільки разів обернеться на тій самій відстані друге колесо, довжина обода якого на 6 дм більша від довжини обода першого колеса?

 
Довжина обода
Кількість оборотів
Відстань
I
1 м 2 дм
48
Однакова 
II
?, на 6 дм більша
?
Розв’язання
1 м 2 дм = 12 дм
1) 12  48 = 576 (дм) – загальна довжина.
2) 12 + 6 = 18 (дм) – довжина II обода.
3) 576 : 18 = 32 (об.)
Відповідь: друге колесо обернеться 32 разів.

 

Завдання 617

Гелікоптер за 2 год пролетів 430 км. Скільки кілометрів за 5 год пролетів літак, якщо його швидкість у 3 рази більша, ніж швидкість гелікоптера?

 
Швидкість
Час
Відстань
Гелікоптер
?
2 год
430 км
Літак
?, у 3 рази більша
5 год
?
Розв’язання
1) 430 : 2 = 215 (км/год) – швидкість гелікоптера.
2) 215  3 = 645 (км/год) – швидкість літака.
3) 645  5 = 3225 (км)
Відповідь: літак пролетів 3225 кілометрів.

 

Завдання 618

774 : 18  416 : 26 = 43  16 = 27

1007 : 53  + 1104 : 23 = 19 + 48 = 67

х 302

    46

 1812

1208 

13892

х 7403

     38 

 59224

22209 

281314

_774 | 18 

  72     43 

  _54

    54

      0

_416 | 26 

  26     16 

 _156

   156

      0

_1007 | 53 

  53      19 

 _477

   477

      0

_1104 | 23 

   92     48 

  _184

    184

       0

Завдання 619 Порівняння чисел

78150 : 50 < 78150 : 30
21800 : 4  > 2180 : 40
216 • 70 > 216 • 17
403 • 90 < 413  90

Завдання 620

На ділянці довжиною 125 м і шириною 60 м вирішили посадити фруктовий сад. Скільки потрібно саджан­ців, якщо відстань між ря­дами 4 м, а відстань між деревами в ряді — 3 м? Від­стань від краю ділянки до 1-го ряду з усіх боків 4 м.

Вказівка: ряди саджають по довжині ділянки.

Розв’язання

1) 60 : 4  1 = 14 (р.)  по ширині.
2) 125  4  4 = 117 (м)  дерев по висоті.
3) 117 : 3 + 1 = 40 (р.)  рядів по довжині.
4) 14  40 = 560 (с.)
Відповідь: потрібно 560 саджанців.

 

Завдання 621 Письмове ділення

_3612 | 84 

  336    43

  _252

    252

       0

_13902 | 42 

  126     331

  _130

    126

      _42

        42

          0

_3772 | 82

  328    46

  _492

    492

       0

14147 | 43 

 129     329

 _124

    86

   _387

     387

        0

Завдання 622

З міста в одному напрямку одночасно виїхали електромопед та автомобіль. Швидкість електромопеда 32 км/год, а автомобіля — 84 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання

1-й спосіб

1) 84  32 = 52 (км/год)  швидкість зближення.
2) 52 • 2 = 104 (км) 
2-й спосіб
1) 32 • 2 = 64 (км)  проїхав електромопед.
2) 84 • 2 = 168 (км)  проїхав автомобіль.
3) 168  64 = 104 (км)
Відповідь: між ним буде 104 кілометри.

 

Завдання 623

Лисиця погналася за зайцем, який був від неї на відстані 100 м. А собака побачив лисицю на відстані 120 м і теж побіг за зайцем. Чи наздожене лисиця зайця, якщо швидкість зайця 8 м/с, лисиці — 9 м/с, а собаки — 11 м/с?

Розв’язання

1) 9 – 8 = 1 (м/с) – швидкість зближення зайця та лисиці.

2) 100 : 1 = 100 (с) – через такий час лисиця зможе наздогнати зайця.

3) 11 – 9 = 2 (м/с) – швидкість зближення собаки та лисиці.

4) 120 : 2 = 60 (с) – через такий час собака зможе наздогнати лисицю.

100 > 60 – собака наздожене лисицю швидше, ніж вона зайця.

Відповідь: лисиця не зможе наздогнати зайця, тому, що собака першою наздожене лисицю.

 

Завдання 624

Як знайти швидкість зближення чи віддален­ня, якщо рухаються:

а) навздогін; Через різницю швидкостей, зустріч відбудеться. 

б) назустріч; Через суму швидкостей, зустріч відбудеться.

в) у протилежних напрямках; Через суму швидкостей.

г) з відставан­ням? Через різницю швидкостей.

 

Завдання 625

Накресли в зошиті: прямокутник зі сторонами 6 см і 2 см і квадрат, у якого сума довжин сторін така сама, як у прямокутника. Знайди їхні площі.

1) 6 + 2 = 8 (см) – сума двох довжин квадрата.

2) 8 : 2 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Розв’язання
1) 6 • 2 = 12 (см2 площа прямокутника.
2) 4 • 4 = 16 (см2 площа квадрата.

 

Завдання 626 Знайди найбільші значення х, при яких нерів­ності істинні.

х – 240 < 240

x < 240 + 240

x < 480, якщо x = 479

200 – x > 42

x < 200 – 42

x < 158, якщо x = 157

x • 20 < 200

x < 200 : 20

x < 10, якщо x = 9

Завдання 627

З першої ділянки зібрали 42 мішки цибулі, а з другої — 29. З другої ділянки зібрали на 715 кг цибулі менше, ніж із першої. Скільки кіло­грамів цибулі зібрали з кожної ділянки?

 
Маса 1 мішка
 
Кількість мішків
Загальна маса
I
?, однакова
 
 
42
?
II
 
29
?, на 715 кг менше

_715| 13 

  65   55

  _65

    65

      0

х 42

   55

  210

 210 

 2310

_2310

   715

  1595

Розв’язання
1) 42 – 29 = 13 (м.) – на стільки менше мішків зібрали з ІІ ділянки.
2) 715 : 13 = 55 (кг) – маса одного мішка з цибулею.
3) 42 • 55 = 2310 (кг) – зібрали з І ділянки.
4) 2310 – 715 = 1595 (кг) – зібрали з ІІ ділянки.
Відповідь: з першої ділянки зібрали 2310 кг цибулі, з другої  1595 кг.

Завдання 628 Дії з іменованими числами

_4505| 85 

  425   53

  _255

    255

       0

х 162

    67

 1134

 972  

10854

_2000| 25 

  200   80

     0

_300| 25 

  25   12

  _50

    50

      0

х 162

    67

 1134

 972   

10854

2 т : 25 кг = 2000 кг : 25 = 80

3 м : 25 см = 300 см : 25 см = 12

10 м  10 см = 1000 см – 10 см = 990 см = 9 м 90 см 

10 т  10 кг = 10000 кг – 10 кг = 9990 кг = 9 т 990 кг

Інші завдання дивись тут...

  • Юлія
    У завданні 923 п'ять прикладів,а не чотири.Пропущено приклад 63 × 45 --------------- Дописали приклад. Дякуємо.
    9 квітня 2021 11:45