Інші завдання дивись тут...

Завдання 901°. 

11520 : З0 = 11520 : (10 • 3) = 11520 : 10 : 3 = 1152 : 3 = 384

_1152 | 3

   9     384

 _25

   24

  _12

    12

     0 

192400 : 400 = 1924 : 4 = 481

_1924 | 4

  16      481

   32

   32

      4

      4

      0

870 : 5 = (500 + 350 + 20) : 5 = 500 : 5 + 350 : 5 + 20 : 5 = 100 + 70 + 4 = 174

 

_935 | 85

  85    11

  _85

   85

    0  

 

680 : 8 = (640 + 40) : 8 = 640 : 8 + 40 : 8 = 80 + 5 = 85

 

_527 | 17 

 51      31

 _17

   17

    0  

1860 : 60 = (1800 + 60) : 60 = 1800 : 60 + 60 : 60 = 30 + 1 = 31

5760 : 80 = 576 : 8 = (560 + 16) : 8 = 560 : 8 + 16 : 8 = 70 + 2 = 72

 

Завдання 902. 

6300 : 700 = 6300 : 100 : 7 = 63 : 7 = 9

900 : 30 = 900 : 10 : 3 = 90 : 3 = 30

2100 : 30 = 2100 : 10 : 3 = 210 : 3 = 70

30 : 30 = 1

180 : 30 = 180 : 10 : 3 = 18 : 3 = 6

360 : 30 = 360 : 10 : 3 = 36 : 3 = 12

3000 : 30 = 3000 : 10 : 3 = 300 : 3 = 100

120 : 30 = 120 : 10 : 3 = 12 : 3 = 4

90 : 30 = 90 : 10 : 3 = 9 : 3 = 3

40 • 40 = 1600

100 • 40 = 4 000

1 • 40 = 40

0 • 40 = 0

140 • 40 = 5600

6000 • 40 = 240000

5 • 40 = 200

 

Завдання 903. 

_28210 | 70

 280     403  

   _21

      0

   _210

    210

        0

_32400 | 60

 300      540

 _240

   240

      0  

2) Знайди частки і перевір дією множення. 

_27600 | 60 

 240       460

  _360

   360

      0 

Перевірка.

х 460

    60

27600

_32560 | 80 

 320       407 

   _56

      0

   _560

    560

       0

Перевірка.

х 407

     80

32560

_121600 | 40

 120      3040

   _16

      0

   _160

    160

       0

Перевірка.

х3040

     40

 121600

 

Завдання 904. 

_5760 | 60

 540      96

  _360

   360

      0

_20160 | 70.

 140         288

  _616

   560

   _560

     560

        0

 

Завдання 905. 

х • 90 = 36 810 

х = 36810 : 90

х = (36000 + 810) : 90

х = 400 + 9 

х = 409

409 • 90 =

= (400 + 9) • 90 =

= 36000 + 810 = 36810

х : 90 = 990 

х = 990 • 90 

х = (900 + 90) • 90 

х = 81000 + 8100

х = 89100

89100 : 90 =

= (81000 + 8100) : 90 =

= 900 + 90 = 990

18 360 : х = 90

х = 18360 : 90

х = (18000 + 360) : 90

х = 200 + 4

х = 204

18360 : 204 = 90

 

Завдання 906. Першого дня меблевий магазин продав 18 стільців по 150 грн, другого дня – З0 таких стільців. На скільки більше грошей вторгував магазин за стільці другого дня, ніж першого? (Розв'яжи задачу іншим способом.)

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 – 18 = 22 (ст.) – на стільки більше продав стільців другого дня,

ніж першого.

2) 150 • 12 = 1800 (грн) – на стільки більше вторгував другого дня,

ніж першого.

х 150

  12

 300

150  

1800 

2 спосіб.

1) 150 • 18 = 2700 (грн) – вторгував грошей першого дня.

2) 150 • 30 = 4500 (грн) – вторгував грошей другого дня.

3) 4500 – 2700 = 1800 (грн) – на стільки більше вторгував

другого дня, ніж першого.

х 150

   18

 1200

 150

 2700

_ 4500

   2700

   1800

Відповідь: другого дня магазин вторгував на 1800 грн більше, ніж першого.

 

Завдання 907. Перше число b, друге — у k разів менше. Знайди суму цих чисел. За умовою задачі склади вираз. Знайди його значення, якщо b = 9870, k = 30.

Розв'язання.

b + b : k = 9870 + 9870 : 30 = 9870 + 327 = 10199 – сума чисел.

_9870 | 30

 90        329

 _87 

  60

 _270

  270

     0 

+ 9870

    329

 10199

 

Завдання 908*. У числі 375 закреслили цифру 5. Які дії треба виконати із числом 375, щоб дістати те саме число?

Розв'язання.

Якщо закреслити у числі 375 цифру 5, то будемо мати 37.

375 – х = 37

х = 375 – 37

х = 338 

 

Завдання 909°. 

14 500 : 50 = 14500 : 10 : 5 = 1450 : 5 = (1500 – 50) : 5 = 1500 : 5 – 50 : 5 = 300 – 10 = 290

12040 : 40 = 12040 : 10 : 4 = 1204 : 4 = (1200 + 4) : 4 = 1200 : 4 + 4 : 4 = 300 + 1 = 301 

(5045 – 985) : 5 = 4060 : 5 = (4000 + 50 + 10) : 5 = 4000 : 5 + 50 : 5 + 10 : 5 = 800 + 10 + 2 = 812

2800 – 800 = 2000

307200 : 800 = 307200 : 100 : 8 = 3072 : 8 = (2400 + 640 + 32) : 8 = 2400 : 8 + 640 : 8 + 32 : 8 = 300 + 80 + 4 = 384

х 6270

      300

 1881000

 

Завдання 910°. Довжина вулиці 800 м, а ширина - 15 м. Її заасфальтували. На кожні 100 м2 пішло 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту пішло на покриття вулиці?

Розв'язання.

1) 800 • 15 = (10 + 5) • 800 = 8000 + 4000 = 12000 (м2) – площа вулиці.

2) 12000 : 100 = 120 (разів) – у стільки більша площа.

3) 3 • 120 = (100 + 20) • 3 = 300 + 60 = 360 (т) – пішло тонн асфальту.

Відповідь: на покриття вулиці пішло 360 т асфальту.

 

Завдання 911. 

200 • 90 = 18000

250 • 50 = (200 + 50) • 50 = 10000 + 2500 = 12500

5430 : 100 = 54 (ост. 30)

700 • 700 = 490000

1200 : 400 = 1200 : 100 : 4 = 12 : 4 = 3

1700 • 3 = (1000 + 700) • 3 = 3000 + 2100 = 5100

 

Завдання 912. 

_20400 | 50  

 200      408

   _40

      0

   _400

     400

        0

_268800 | 700 

 2100       384

 _5880

  5600

  _2800

    2800

        0

 

Завдання 913. 

14 грн 80 к. : 40 = 1480 к. : 40 = (1200 к. + 280 к.) : 40 = 30 к. + 7 к. = 37 к.

14 грн 80 к. : 40 к. = 1480 к. : 40 к. = (1200 к. + 280 к.) : 40 к. = 30 + 7 = 37

З0 м 80 см : 40 = 3080 см : 40 = 308 см : 4 = (280 см  + 28 см : 4 = 70 см + 7 см = 77 см

5 т 60 кг • 50 = (5 т + 60 кг) • 50 = 5 т • 50 + 60 кг • 50 = 250 т + 3000 кг = 250 т + 3 т = 253 т.

або

х 5 т 060 кг

        50

253 т 000 кг

Нагадаємо, що 1 м = 100 см = 1000 мм

9 м 64 мм • 20 = (9 м + 64 мм) • 20 = 9 м • 20 + 64 мм • 20 = 180 м + 1280 мм  = 180 м + 1 м + 280 мм = 181 м 280 мм

12 т 720 кг : 80 = 12 720 кг : 80 = 1272 кг : 8 = 159 кг

 

Завдання 914. 

7200 – 200 • 8 – 600 = 7200 – 1600 – 600 = 5600 – 600 = 5000
(8208 – 1944) : 6 = 6264 : 6 = 1044

_ 8208

  1944

  6264

_6264 | 6    

 6        1044

 _2

  0

 _26

   24

   _24

    24

     0   

 

Завдання 915. З першої ділянки зібрали 30 мішків картоплі, а з другої - 32 таких мішки, причому з другої ділянки зібрали на 100 кг картоплі більше, ніж з першої. Яка маса одного мішка картоплі?

Розв'язання.

1) 32 – 30 = 2 (м.) – на стільки більше мішків зібрали з другої ділянки, ніж з першої, або стільки важить 100 кг картоплі.

2) 100 : 2 = 50 (кг) – маса одного мішка.

Відповідь: маса одного мішка 50 кг.

 

Завдання 916. У саду зібрали 3200 кг яблук. Частину яблук розклали в 90 ящиків порівну. Залишилося ще 1400 кг яблук. Скільки кілограмів яблук в одному ящику?

Розв'язання.

1) 3200 – 1400 = 1800 (кг) – кілограмів яблук розклали по ящиках.

2) 1800 : 90 = 20 (кг) – кілограмів яблук в одному ящику.

Відповідь: в одному ящику 20 кг яблук.

 

Завдання 917. Назви числа, які рівні між собою.

110 т = 110 • 1 т = 110 • 1000 кг = 110 000 кг

32 м 8 см = 32 м + 8 см = 32 • 100 см + 8 см = 3200 см + 8 см = 3208 см

65 м = 65 • 100 см = 6500 см

20 ц 2 кг = 20 ц + 2 кг = 20 • 100 кг + 2 кг = 2000 кг + 2 кг = 2002 кг

2600 г = 2000 г + 600 г = 2 кг 600 г

2600 м = 2000 м + 600 м = 2 км + 600 м = 2 км 600 м

 

Завдання 918*. Три мавпи їли банани. Перша мавпа з'їла 5 бананів, третя - 3. Перша і друга мавпи разом з'їли у 3 рази більше бананів, ніж третя. Скільки бананів з'їла друга мавпа?

Розв'язання.

Якщо перша і друга мавпи разом з'їли у 3 рази більше бананів, ніж перша, тоді це означає, що на банани першої і другої мавпи припадає 3 частини, на банани третьої мавпи 1 частина = 3 банани. Тоді

1) 3 • 3 = 9 (б.) – бананів у першої і другої мавпи разом.

2) 9 – 5 = 4 (б.) – бананів з'їла друга мавпа.

Відповідь: друга мавпа з'їла 4 банани.

 

Завдання 919°. 

х : 40 = 6840 

х = 6840 • 40

х = 273600

273600 : 40 = 273600 : (10 • 4) =

= 273600 : 10 : 4 = 27360 : 4 = 6840

х 6840

     40

 273600

_27360 | 4 

 24        6840

 _33

   32

   _16

     16

      0  

728 100 : х = 900

х = 728 100 : 900

х = 728 100 : 100 : 9

х = 7281 : 9  

х = (7200 + 81) : 9

х = 800 + 9

х = 809

728 100 : 809 = 900

30 • х = 6120

х = 6120 : 30

х = 612 : 3

х = (600 + 12) : 3

х = 200 + 4

х = 204

204 • 30 = (200 + 4) • 30 = 6000 + 120 = 6120 

 

Завдання 920°. На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів з деревиною. Маса деревини на одному самоскиді 40 ц 60 кг, а в одному вагоні - у 4 рази більша. Яка маса всієї деревини?

Розв'язання.

1 спосіб.

х 40 ц 60 кг 

         20

 812 ц 00 кг – маса деревини у всіх самоскидах.

х 40 ц 60 кг

         4 

 162 ц 40 кг – маса деревини в одному вагоні.

х 162 ц 40 кг 

          10

 1624 ц 00 кг – маса деревини у всіх вагонах.

812 + 1624 = 2436 (ц) – маса усієї деревини.

2 спосіб.

40 ц 60 кг = 40 ц + 60 кг = 40 • 100 кг + 60 кг = 4060 кг.

1) 4060 • 20 = 81200 (кг) – маса деревини у всіх самоскидах.

2) 4060 • 4 = 16240 (кг) – маса деревини в одному вагоні.

3) 16240 • 10 = 162400 (кг) – маса деревини у всіх вагонах.

4) 162400 + 81200 = 243600 (кг) = 2436 (ц) – маса усієї деревини.

Відповідь: маса усієї деревини 2436 ц.

 

Додаткові вправи.

Завдання 1. Від двох пристаней, відстань між якими 120 км, одночасно назустріч один одному відійшли два катери. Швидкість одного катера 18 км/год, а іншого - 22 км/год. Через скільки годин катери зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 18 + 22 = 40 (км/год) – швидкість зближення.

2) 120 : 40 = 3 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 18 + 22 = 40 (км) – проходять відстань за 1 год.

2) 120 : 40 = 3 (год) – час зустрічі.

Відповідь: катери зустрінуться через 3 години.

Від двох пристаней одночасно назустріч один одному відійшли два катери і зустрілись через 3 год. Швидкість одного катера 18 км/год, а іншого - 22 км/год. Яка відстань між пристанями?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 18 + 22 = 40 (км/год) – швидкість зближення.

2) 40 • 3 = 120 (км) – відстань між пристанями.

2 спосіб.

1) 18 + 22 = 40 (км) – проходять відстань за 1 год.

2) 40 • 3 = 120 (км) – відстань через 3 год, або відстань між пристанями.

Відповідь: відстань між пристанями 120 км.

Від двох пристаней, відстань між якими 120 км, одночасно назустріч один одному відійшли два катери і зустрілись через 3 год. Яка швидкість першого катера, якщо швидкість другого катера 22 км/год?

Розв'язання.

1) 120 : 3 = 40 (км/год) – швидкість зближення.

2) 40 – 22 = 18 (км/год) – швидкість першого катера.

Відповідь: швидкість першого катера 18 км/год.

Від двох пристаней, відстань між якими 120 км, одночасно назустріч один одному відійшли два катери і зустрілись через 3 год. Яка швидкість другого  катера, якщо швидкість першого катера 18 км/год?

Розв'язання.

1) 120 : 3 = 40 (км/год) – швидкість зближення.

2) 40 – 18 = 22 (км/год) – швидкість другого катера.

Відповідь: швидкість другого катера 22 км/год.

 

Завдання 2. Із села до міста одночасно виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 16 км/год, а мотоцикліста - 45 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год?

------------------------------------------  45 км/год

-------------- 18 км/год

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 16 • 2 = 32 (км) – відстань проїде велосипедист за 2 год.

2) 45 • 2 = 90 (км) – відстань проїде мотоцикліст за 2 год.

3) 90 – 32 = 58 (км) – відстань між ними через 2 год.

2 спосіб.

1) 45 - 16 = 29 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 29 • 2 = 58 (км) – відстань між ними через 2 год.

3 спосіб.

1) 45 - 16 = 29 (км) – відстань між ними через 1 год.

2) 29 • 2 = 58 (км) – відстань між ними через 2 год.

Відповідь: через 2 год відстань між ними буде 58 км.

 

Завдання 3. У мотку було 160 м дроту. Витратили 5/8 дроту. На скільки метрів дроту залишилося менше, ніж витратили?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 : 8 • 5 = 100 (м) – метрів дроту витратили.

2) 160 – 100 = 60 (м) – метрів дроту залишилося. 

3) 100 – 60 = 40 (м) – на стільки метрів менше залишилося дроту, ніж витратили.

2 спосіб.

1) 160 : 8 = 20 (м) – метрів дроту припадає на 1 частину.

2) витратили 5 частин, залишилося 8 – 5 = 3 частини, тоді

5 – 3 = 2 (частини) – на стільки частин менше залишилося дроту, ніж витратили.

3) 20 • 2 = 40 (м) – на стільки метрів менше залишилося дроту, ніж витратили.

3 спосіб.

1) 160 : 8 • 5 = 100 (м) – метрів дроту витратили.

2) 8 – 5 = 3 (частини) – частин дроту залишилося.

3) 160 : 8 • 3 = 60 (м) – метрів дроту залишилося. 

4) 100 – 60 = 40 (м) – на стільки метрів менше залишилося дроту, ніж витратили.

Відповідь: залишилося на 40 м дроту менше, ніж витратили. 

 

Завдання 4. Побудуй п'ятикутник і шестикутник. Проведи в них діагоналі (відрізки, що з'єднують вершини многокутників). На скільки в шестикутнику діагоналей більше, ніж у п'ятикутнику?

Розв'язання.

6 • 3 = 18 (шт.) - діагоналей у п'ятикутнику.

5 • 2 = 10 (шт.) - діагоналей у шестикутнику.

18 - 10 = 8 (шт.) на стільки більше діагоналей у шестикутнику, ніж у п'ятикутнику.

Відповідь: у шестикутнику на 8 діагоналей більше, ніж у п'ятикутнику.

 

Завдання 5. Автотуристи першого дня проїхали 360 км, а другого - 240 км. На весь шлях вони витратили 10 год. Скільки годин були в дорозі автотуристи щодня, якщо вони їхали з однаковою швидкістю?

Розв'язання.

1) 360 + 240 = 600 (км) - уся відстань.

2) 600 : 10 = 60 (км/год) - швидкість туристів.

3) 360 : 60 = 6 (год) - час у дорозі першого дня.

4) 240 : 60 = 4 (год) - час у дорозі другого дня.

Відповідь: першого дня туристи були в дорозі 6 год, другого - 4 год.

 

Завдання 6. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами.

З двох грядок зібрали 84 кг. помідорів. Урожай з першої грядки розклали у 3  ящики, з другої - у 4 таких ящики. Скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної грядки?

Розв'язання.

1) 4 + 3 = 7 (ящ.) - ящиків усього.

2) 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 12 (кг) - помідорів у одному ящику.

3) 12 • 3 = 36 (кг) - помідорів зібрали з першої грядки.

4) 12 • 4 = 48 (кг) - помідорів зібрали з другої грядки.

Відповідь: з першої грядки зібрали 36 кг помідорів, з другої - 48 кг помідорів.

 

У їдальні за тиждень витратили 360 кг картоплі, що становить 3/4 з того, що було. Скільки картоплі залишилося?

Розв'язання.

Якщо 360 кг уже становить 3/4 з того, що було, тоді

1) 360 : 3 • 4 = 480 (кг) - було картоплі.

2) 480 - 360 = 120 (кг) - картоплі залишилося.

Відповідь: залишилося 120 кг картоплі.

 

Завдання 7. Склади вираз, значення якого дорівнює 100. Використовуй знаки дій і такі цифри: п'ять одиниць, п'ять трійок, п'ять п'ятірок.

(55 – 55  + 5 + 33 – 33) • (11 : 1 – 1) • (3 - 1) 

 

Завдання 8. 

х • 40 + 3800 = 6400

х • 40 = 6400 - 3800

х • 40 = 2600

х = 2600 : 40

х = (2400 + 200) : 40

х = 65

65 • 40 + 3800 = (60 + 5) • 40 + 3800 =

= 2400 + 200 + 3800 = 6400

6400 = 6400

(х - 2740 ) : 20 = 360

х - 2740 = 360 • 20 

х - 2740 = (300 + 60) • 20

х - 2740 = 7200

х = 7200 + 2740

х = 9940

(9940 - 2740) : 20 = 7200 : 20 =

= (6000 + 1200) : 20 = 360

360 = 360

 

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. Множення на двоцифрове число

Завдання 921. На молокозавод завезли 36 бідонів молока по 32 л. Скільки всього літрів молока завезли?

Розв'язання.

1) 32 • 36 = 1152 (л.) – літрів молока завезли.

Відповідь: усього завезли 1152 літрів молока.

 

Завдання 922. Перевір добуток. Прочитай перший і другий неповні добутки. Поясни хід обчислення. 

х   67

    84

  268

536

5628

268 - перший неповний множник.

536 - другий неповний множник.

 

Завдання 923. 

х   82

    67

  574

492

5494

х   55

    74

  220

385

4070

х   78

    39

  702

234

3042

х   75

    34

  300

225

2550

х   63

    45

  315

 252

 2835

 

Завдання 924.

1) Покупець купив 2 м тканини і заплатив 48 грн. Скільки коштує 1 м тканини?

Розв'язання.

1) 48 : 2 = 24 (м) - коштує 1 м тканини (ціна тканини).

Відповідь: 1 м тканини 24 метрів.

2) Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - З м такої самої тканини. Перший покупець заплатив на 48 грн більше, ніж другий. Скільки коштує 1 м тканини?

Розв'язання.

1) 5 - 3 = 2 (м) - на стільки більше тканини купив перший покупець.

2) 48 : 2 = 24 (грн) - ціна 1 м тканини.

Відповідь: 1 м тканини коштує 24 гривень.

3) Перший покупець купив 5 м тканини, а другий - З м такої самої тканини. Перший покупець заплатив на 48 грн. більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив другий покупець?

Розв'язання.

1) 5 - 3 = 2 (м) - на стільки більше тканини купив перший покупець.

2) 48 : 2 = 24 (грн) - ціна 1 м тканини.

3) 24 • 3 = 72 (грн) - грошей заплатив другий покупець.

Відповідь: другий покупець заплатив 72 грн.

 

Завдання 925. Маса 1/2 кавуна 2 кг 600 г. Яка маса 1/5 кавуна?

Розв'язання.

х 2 кг 600 г

        2     

  5 кг 200 г - маса кавуна.

5 кг 200 г = 5 200 г

5200 : 5 = (5000 + 200) : 5 = 1040 (г) = 1 кг 40 г - вага п'ятої частини кавуна.

Відповідь: п'ята частина кавуна дорівнює 1 кг 40 г.  

Інші завдання дивись тут...

 

  • Юлія
    У завданні 923 п'ять прикладів,а не чотири.Пропущено приклад 63 × 45 --------------- Дописали приклад. Дякуємо.
    9 квітня 2021 11:45