Інші завдання дивись тут...

Завдання 76

640 : 8 = 80     80 : 4 = 20     20 • 5 = 100     100 : 2 = 50    50 • 6 = 300

 

Завдання 77  

Круглі числа: 300 = 3 сот., 50 = 5 дес., 1000 = 10 сот.

Ці числа складаються тільки з одного розряду.

 

Завдання 78 Найближчі круглі числа

10, 18, 20       50, 56, 60       250, 257, 260        300, 309, 310

Одноцифрові числа не є круглими.

 

Завдання 79 Множення

Помножити на 10 — справа приписати 1 нуль:  6 • 10 = 60        9 • 10 = 90

Помножити на 100 — справа приписати 2 нулі: 8 • 100 = 800    9 • 100 = 900

 

Завдання 80  Ділення

Поділити на 10  справа закрити 1 нуль:  80 : 10 = 8

Поділити на 100  справа закрити 2 нулі: 800 : 100 = 8

 

Завдання 81  Ділення з остачею

При діленні на 10, 100 одержане число — неповна частка, а закриті цифри — остача

60 : 10=6

65 : 10=6 (ост. 5)

90 : 10=9

97 : 10=9 (ост. 7)

700 : 100=7

725 : 100=7 (ост. 25)

300 : 100=3

329 : 100=3 (ост. 29)

Завдання 82 Для муралу використали 24 кг жовтої фарби в банках по 3 кг і стільки само банок синьої фарби. Скільки кіло­грамів синьої фарби вико­ристали, якщо в кожній бан­ці її було по 2 кг?

Фарба

Маса 1 банки

Кількість банок

Загальна маса

Жовта

3 кг

Однакова

 

24 кг

Синя

2 кг

?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (б.)  банок жовтої фарби використали.

2) 2 • 8 = 16 (кг) 

Відповідь: використали 16 кілограмів синьої фарби.

 

Завдання 83 Накресли 3 прямі так, щоб на них можна було поставити 4 точки і на кожній прямій було 2 точки.

Завдання 84  Рівняння

х • 5 + 160 = 310

х • 5 = 310 – 160

х • 5 = 150

х = 150 : 5

х = 30

(160 – х) : 8 = 12

160 – х = 12 • 8

160 – х = 96

х = 160 – 96

х = 64

18 • (х – 8) = 90

х – 8 = 90 : 18

х – 8 = 5

х = 5 + 8

х = 13

350 : (х + 21) = 7

х + 21 = 350 : 7

х + 21 = 50

х = 50 – 21

х = 29

Завдання 85 У Міжнародний день грамотності (8 вересня) писали диктант 48 учнів двох шкіл. Учнів першої школи було у 2 рази менше, ніж другої. Скільки учнів кожної школи брало участь у написанні диктанту?

Розв’язання

Нехай в першій школі пишуть диктант х учнів, тоді в другій школі пишуть х2 учнів. Складаємо рівняння і розв'язуємо його:

х + х • 2 = 48

х  • 3 = 48

х = 48 : 3

х = 16

Отже, 16 учнів писали диктант в першій школі.

х • 2 = 16 • 2 = (10 + 6) • 2 = 20 + 12 = 32 (учні)  писали диктант в другій школі.

Відповідь: в першій школі писали диктант 16 учнів, а в другій школі  32 учні.

 

Завдання 86  У ящик укладено 4 ряди банок фарби, по 6 банок у кожному. Маса однієї банки з фарбою 3 кг. Яка маса всіх банок з фарбою?

Короткий запис

1 б.  3 кг

4 р. по 6 б.  ? кг

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (б.)  банок фарби в ящику

2) 3 • 24 = 60 + 12 = 72 (кг)

Відповідь: маса всіх банок з фарбою 72 кг.

 

Завдання 87

781 – 257 + 168 = 692

632 + 309 – 578 = 363

_781

  257

  524

+524

  168

  692

+632

  309

  941

_941

  578

  363

2) 59 : 10 = 5 (ост. 9)   

    6 : 10 = 0 (ост. 6)  

238 : 10 = 23 (ост. 8)  

386 : 100 = 3 (ост. 86)

Завдання 88 Порядок дій

64 : (16 • 2 • 2) = 1

48 : (12 : 3) • 2 = 24

72 – 32 : (4 + 4) = 68

64 : (16 • 2) • 2= 4

48 : (12 : (3 • 2)) = 24

(72 – 32) : 4 + 4 = 14

Завдання 89  Ознайомлення з дробами

Частину кожної фігури зафар­бовано

1/3

1/6

1/4

Знаменник показує на скільки рівних частин поділили

3

6

4

Чисельник показує скільки взяли таких частин

1

1

1

Завдання 90  Довжина мотузки 8 м 4 дм. Третину мотузки відрізали. Яка довжина мотузки, що залиши­лася?

Короткий запис

Довжина  8 м 4 дм

Відрізали  ?, третину довжини

Залишилося  ?

Розв’язання

8 м 4 дм = 84 дм

1) 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28 (дм) – відрізали мотузки.

2) 84 – 28 = 84 – 30 + 2 = 56 (дм)

Відповідь: залишилося 5 м 6 дм мотузки.

 

Завдання 91 Відрізок AK становить одну третю відрізка AB. AB = 9 см 6 мм. Знайди довжину відрізка AK. АК = АВ : 3 = 9 см 6 мм : 3 = 3 см 2 мм

 

Завдання 92 Першого дня художню виставку відвідало 120 осіб, а другого — у 3 рази більше. Учні четвертих класів становила 1/8 всіх відвідувачів. Скільки четвертокласників відвідало виставку?

Короткий запис

— 120 ос.

II  ?, у 3 рази більше

Усіх  ?

Четвертокласники  ?, 1/8 усіх

Розв’язання

1) 120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 360 (ос.) – осіб відвідало виставку другого дня.

2) 120 + 360 = 480 (в.) – осіб відвідало виставку за два дні.

3) 480 : 8 = 60 (ч.)

Відповідь: виставку відвідало 60 четвертокласників.

 

Завдання 93  Накресли відрізок АВ завдовжки 72 мм. Познач на ньому точку О, щоб довжина АО дорівнювала 1/3 довжини АВ.

АО = АВ : 3 = 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (мм) - довжина відрізка АО

 

Завдання 94 

х + 2 = 40

х = 40 – 2

х = 38

38 + 2 = 40

40 = 40

х • 2 = 40

х = 40 : 2

х = 20

20  2 = 40

40 = 40

х : 4 = 40

х = 40 • 4

х = 160

160 : 4 = 40

40 = 40

40 : х = 40

х = 40 : 40

х = 1

40 : 1 = 40

40 = 40

х : 2 = 40

х = 40 • 2

х = 80

80 : 2 = 40

40 = 40

40 : х = 20

х = 40 : 20

х = 2

40 : 2 = 20

20 = 20

Завдання 95  У Миколки в 4 рази більше фломастерів, ніж у Софійки. А в Софійки на 12 фломастерів менше, ніж у Миколки. Скільки фломастерів у Миколки?

Розв’язання

1) 4 – 1 = 3 (ч.) – на стільки частин менше у Софійки

2) 12 : 3 = 4 (фл.) – фломастерів у Софійки (одна частина).

3) 4 • 4 = 16 (фл.) – фломастерів у Миколки (чотири частини).

Відповідь: у Миколки 16 фломастерів.

 

Завдання 96  У книжці а сторінок. Дівчинка прочитала 1/5  кількості сторінок. А хлопчик – 1/6 кількості сторінок цієї книжки. На скільки сторінок менше прочитав хлопчик?

Короткий запис

Усіх — а с.

Дівчинка  ?, 1/5 усіх с.

Хлопчик  ?, 1/6 усіх с.

На скільки менше  ?

Розв’язання

1) а : 5 (с.) – сторінок прочитала дівчинка.

2) а : 6 (с.) – сторінок прочитав хлопчик.

3) а : 5 – а : 6 (.) – на стільки сторінок менше прочитав хлопчик.

Відповідь: хлопчик прочитав на а : 5 – а : 6 сторінок менше.

 

Завдання 97  Виставку квітів у ботанічному саду відвідало 96 осіб. 1/3 відвідувачів становили дорослі. На скільки більше було дітей, ніж дорослих?

Короткий запис

Відвідувачів — 90 ос.

Дорослі  ?, 1/3 відвідувачів.

Діти  ?, решта

На скільки більше  ?

Розв’язання

1) 96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32 (ос.) – дорослі.

2) 96 – 32 = 64 (ос.) – діти.

3) 64 – 32 = 32 (ос.)

Відповідь: дітей було на 32 особи більше, ніж дорослих.

 

Завдання 98  Натуральні числа

1) Числа в порядку зростання: 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/2

2) Якщо а = 68, то 1/4 — числа а, а : 4 = 68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 17

Якщо а = 280, то 1/4 — числа а, а : 4 = 280 : 4 = 70

Якщо а = (680  440) : 2, то 1/4 — числа а, а : 4 = (680  440) : 2 : 4 = 240 : 2 : 4 = 30

Інші завдання дивись тут...