1/4 < 3/4
1/5 < 4/5
2/3 > 1/3
1/6 < 3/6
Завдання 474
Не обчислюючи, розташуй літери в порядку зростання значень виразів і прочитай слово. ДРУЖБА
700 + 30   Д
7000 + 3000 Р
70000 + 30  У
70000 + 300  Ж
70000 + 3000  Б
70000 + 30000  А
 
Завдання 475
420 • 30 = 420 • (10 • 3) = (420 • 10) • 3 = 4200 • 3 = 12600 
420 • 400 420 • (100 • 4) = (420 • 100) • 4 = 42000 • 4 = 168000 
120 • 4000 120 • (1000 • 4) = (120 • 1000) • 4 = 120000 • 4 = 480000 
360 • 300 360 • (100 • 3) = (360 • 100) • 3 = 36000 • 3 = 108000
 
Завдання 476
П’ята частина від невідомого числа складає 40000. Знайди невідоме число.
Розв'язання
40000 • 5 = 200000
Відповідь: невідоме число 200000
 
Завдання 477
У залі кінотеатру 1200 місць. Під час кіносеансу 3/5 місць у залі було зайнято. На скільки менше вільних місць, ніж зайнятих, було в залі під час сеансу?
Короткий запис
Усього  1200 м.
Зайнято  ?, 3/5 усього
Вільних  ? На скільки менше м.  ?
Розв'язання
1) 1200 : 5 • 3 = 720 (м.) – зайнято
2) 1200 – 720 = 480 (м.) – вільних
3) 720 – 480 = 240 (м.)
Відповідь: на 240 місць менше вільних, ніж зайнятих.
 
Завдання 478
Підлогу в кімнаті завдовжки 8 м і завширшки 6 м вкрили ламінованими плитами довжиною 3 дм і шириною 2 дм. Скільки таких плит використали для покриття підлоги?
Розв'язання
8 м = 80 дм, 6 м = 6 дм
1) 80 • 60 = 4800 (дм2– площа підлоги
2) 3 • 2 = 6 (дм2– площа плити
3) 4800 : 6 = 800 (пл.)
Відповідь: для покриття підлоги використали 800 плит.
 
Завдання 479 Порядок дій
3010 – 5614 : 7 + 9042 = 11250
(90 – 42 : 3 • 2) : 2 = 31

_5614 | 7 

  56     802

    _14

      14

        0

_ 3010

    802

   2208

+ 2208

   9042

  11250

 

_42 | 3

  3   14

 _12

   12

     0

 

х 14

    2

   28 

_ 90

   28

   62 

_62 | 2 

  6   31

  _2

    2

     0

Завдання 480
Ширина прямокутника 6 см, а довжина — у 2 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.
Короткий запис
Ширина  6 см
Довжина  ?, у 2 р. більша
Площа  ?
Периметр  ?
Розв'язання
1) 6 • 2 = 12 (cм) – довжина прямокутника
2) 6 • 12 = 72 (см2– площа прямокутника
3) (6 + 12)  2 = 36 (см)
Відповідь: площа прямокутника 72 см2, периметр прямокутника 36 см.
 
Завдання 481
Запиши у вигляді дробів довжини червоної, зеленої, коричневої та оранжевої ділянок шляху. Скільки клітинок зошита складає кожна ділянка, якщо весь шлях дорівнює 60 клітинок?
Розв'язання
1) 60 : 2 = 30 (кл.) – довжина червоного відрізка
2) 60 : 3 = 20 (кл.) – довжина зеленого відрізка
3) 60 : 4 = 15 (кл.) – довжина сірого відрізка
4) 60 : 5 = 12 (кл.) – довжина жовтого відрізка
 
Завдання 482

 

76767

 

75768

 

74769   73770   72771   71772  

66666

 

65667   64668   63669   62670   61671   60672
Завдання 483 
250 • 200 = (25 • 2) • 1000 = 50000
800 • 40 = (• 4) • 1000 = 32000 
680 • 20 (68 • 2) • 100 = 13600
450 • 40 (45 • 4) • 100 = 18000
 
Завдання 484
Геологи мали пройти 210 км. Першого дня вони подолали 1/6 всієї відстані, а другого дня — 2/7 усієї відстані. Скільки кілометрів залишилося пройти геологам?
Короткий запис
Відстань  210 км
 ?, 1/6 відстані
II  ?, 2/7 відстані
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 210 : 6 = 35 (км) – пройшли I дня
2) 210 : 7 • 2 = 60 (км) – пройшли II дня
3) 35 + 60 = 95 (км) – пройшли I i II дня разом
4) 210  95 = 115 (км)
Відповідь: геологам залишилося пройти 115 км.
 
Завдання 485
2/3 від 2 год = 120 хв : 3 • 2 = 80 хв
1/5 від 1 т 10 ц : 5 • 1 = 2 ц
1/6 від 3 хв 180 с : 6 • 1 = 30 с
1/10 від 1 см 10 мм : 10 • 1 = 1 мм
1/12 від 1 год 60 хв : 12 • 1 = 5 хв
 
Завдання 486
Не обчислюючи, розташуй літери в порядку спадання значень виразів і прочитай слово. СОБАКА
600000 + 1000  С
600000 + 100  О
600000 + 10 Б
6000 + 100 А
6000 + 10  К
600 + 10  А
 
Завдання 487 Множення письмово

х 45

    300

 13500

х 18

    5000

  90000

х 12

    6000

  72000

х 15

    4000

  60000

Завдання 488
До обіду зібрали 16 однакових мішків картоплі, а після обіду — 14 таких мішків. Яка маса одного мішка, якщо всього за день було зібрано 1200 кг картоплі?
Короткий запис
Всього  1200 кг
До обіду  16 м. по ? кг
Після обіду  14 м. по ? кг
Розв'язання
1) 16 + 14 = 30 (м.) – всього зібрали
2) 1200 : 30 = 40 (кг)
Відповідь: маса одного мішка 40 кілограмів.
 
Завдання 489 Рівняння

х : 500 = 10

х = 10 • 500

х = 5000

х + 10 = 500

х = 500 – 10

х = 490

х – 500 = 10

х = 10 + 500

х = 510

х • 10 = 500

х = 500 : 10

х = 50

Завдання 490
У мами було 486 грн 80 коп. У магазині іграшок вона витратила 4/5 від цієї суми. Скільки грошей залишилось у мами?
Короткий запис
Усього  486 грн 80 коп.
Витратила  ?, 4/5 від усього
Розв'язання
486 грн 80 коп. = 48680 коп.
1) 48680 : 5  44 = 38944 (коп.) – витратила мама
2) 48680 – 38944 = 9736 (коп.) = 97 грн 36 коп.
Відповідь: у мами залишилося 97 грн 36 коп.
 
Завдання 491 Порядок дій
36000 : (72 + 14 • 2) + 23 • 500 = 11860

х 14

    2

   28

+ 72

   28

  100

_36000 | 100 

  300       360

  _600

    600

       0

х 23

    500

 11500

+ 11500

      360

   11860

 

Завдання 492 Число ділиться на 10, якщо остання цифра в його записі — нуль
13406   не ділиться на 10
23097   не ділиться на 10
64210   ділиться на 10
8000   ділиться на 10
 
Завдання 493
У коробці вміщується три кульки. Зображену на малюнку комбінацію кульок записали так: З Ч Ф. Запиши всі інші можливі комбінації із кульок зеленого, червоного та фіолетового кольорів, якщо таких кульок є багато.
ФФФ ФФЧ ФФЗ 
ФЧФ ФЧЧ ФЧЗ
ФЗФ ФЗЧ ФЗЗ
ЧФФ ЧФЧ ЧФЗ
ЧЧФ ЧЧЧ ЧЧЗ
ЧЗФ ЧЗЧ ЧЗЗ
ЗФФ ЗФЧ ЗФЗ
ЗЧФ ЗЧЧ ЗЧЗ
ЗЗФ ЗЗЧ ЗЗЗ
 
Завдання 494 Письмове множення

х 42

    200

  8400

х 28

    300

  8400

х 31

    3000

  93000

х 16

    4000

  64000

х 15

    600

  9000

х 11

    700

  7700

х 12

    5000

  60000

х 21

    4000

  84000

Завдання 495
У спортивному залі 1240 лампочок. Після удару блискавки в громовідвід 2/5 лампочок перегоріло. Скільки лампочок залишились неушкодженими?
Короткий запис
Усього  1240 л.
Перегоріло  ?, 2/5 від усього
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 1240 : 5  2 = 496 (л.) – перегоріло
2) 1240 – 496 = 744 (л.)
Відповідь: неушкодженими залишилося 744 лампочок.
 
Завдання 496
20 • 30 = 600
500 • 10 = 5000
400 • 20 = 8000
6000 : 6 = 1000
10000 : 10 = 1000
8000 : 2 = 4000
Завдання 497 Письмове множення

х 3007

       60

 180420

х 2804

       80

 224320

х 647

     300

 194100

х 799

     200

 159800

Завдання 498  При яких значеннях а нерівність 8 • а < 50 буде правильною?
8 • а < 50, якщо а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Завдання 499
Для ремонту квартири купили 8 рулонів шпалер, по a м у кожному. Використали 3/4 придбаних рулонів шпалер. Скільки метрів шпалер використали? Склади і запиши вираз для розв’язання задачі.
Короткий запис
Придбали  8 р. по а м
Використали  ?, 3/4 придбаних
Розв'язання
 а : 4  3 (м)
Відповідь: використали  а : 4  3 метрів шпалер.
 
Завдання 500
На будівництво завезли 3 вагони піску і 4 вагони щебеню — усього 210 т. На скільки більше тонн завезли щебеню, ніж піску, якщо маса будматеріалів у кожному вагоні однакова?
Розв'язання
1) 3 + 4 = 7 (в.) – всього завезли
2) 210 : 7 = 30 (т.) – в одному вагоні
3) 30 • 3 = 90 (т.) – піску завезли
4) 30 • 4 = 120 (т.) – щебеню завезли
5) 120  90 = 30 (т.)
Відповідь: на 30 т завезли щебеню, ніж піску.
 
Завдання 501
18 • 40 = 18 • 4 • 10
72 • 14 < 72 • 10 • 4
36 • 5 • 10 > 36 • 15
98 • 21 = 98 • 3 • 7
Завдання 502 Число ділиться на 5, якщо остання цифра в його записі — 0 або 5.
22645   ділиться на 10
46805   ділиться на 10
34670   ділиться на 10
55252   не ділиться на 10
 
Завдання 503
Довжина ребра куба 4 см. Скільки квадратних сантиметрів паперу знадобиться, щоб обклеїти всі грані цього куба?
Розв'язання
1) 4 • 4 = 16 (см2– площа однієї грані
2) 16 • 6 = 96 (см2)
Відповідь: знадобиться 96 см2 паперу.
 
Завдання 504 Ділення з остачею
Скільки цілих яблук можна скласти із 11 половинок? П'ять яблук. Із 10 третин? Три яблука. Із 9 четвертинок? Дві яблука. Із 7 п’ятих частин? Одне яблуко.
11 : 2 = 5 (ост. 1)
10 : 3 = 3 (ост. 1)
9 : 4 = 2 (ост. 1)
7 : 5 = 1 (ост. 2)
 
Завдання 505
Довжини трьох рейок відповідають нерівності c > a + b. Між якою з цих величин та рейкою, зображеною на малюнку, можна встановити відповідність?.
а  червона, б  зелена, с  синя
 
Завдання 506 Письмове множення

х 48

    200

  9600

х 21

    300

  6300

х 24

    4000

  96000

х 32

    2000

   64000

х 16

    6000

   96000

х 14

    6000

   84000

х 12

    800

  9600

х 18

    3000

   54000

Завдання 507
На фабриці було 4864 м тканини. На пошиття жіночих костюмів витратили 3/8 усієї тканини, а на пошиття чоловічих штанів — 1/4 усієї тканини. Скільки метрів тканини залишилося?
Короткий запис
Тканини  4864 м
Костюми  ?, 3/8 тканини
Штани  ?, 1/4 тканини
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 4864 : 8 • 3 = 1824 (м) – витратили на костюми
2) 4864 : 4 • 1 = 1216 (м) – витратили на штани
3) 1824 + 1216 = 3040 (м) – витратили на костюми та штани разом
4) 4864  3040 = 1824 (м)
Відповідь: залишилося 1824 м тканини.