Інші завдання дивись тут ...

Завдання 686 Знайди число за його частиною, якщо:
1/4 від числа дорівнює 500 — це 500  4 = 2000
1/3 від числа дорівнює 300 — це 300  3 = 900
1/2 від числа дорівнює 1000 — це 1000  2 = 2000
 
Завдання 687, 688 Письмове ділення

_1122 | 17 

 102      66

 _102

   102

      0

_2232 | 18 

 18      124

 _43

   36

   _72

     72

       0

_2808 | 13 

 26      216

 _20

   13

   _78

     78

       0

_2916 | 81 

 243     36

 _246

   246

      0

_50184 | 82 

 492      612

   _98

     82

    _164

      164

         0

Завдання 689
У двох банках було 60 кг меду. Коли з другої банки взяли 20 кг меду і додали в першу 10 кг, то в обох банках меду стало порівну. Скільки кілограмів меду було в кожній банці спочатку?

Розв'язання

1) 60  20 + 10 = 50 (кг) – стало у двох банках порівно
2) 50 : 2 = 25 (кг) – у кожній банці
3) 25  10 = 15 (кг)  у першій банці
4) 25 + 20 = 45 (кг)  у другій банці
Відповідь: у першій банці було 15 кг меду, у другій банці  45 кг меду.
 
Завдання 690
На птахофабриці кури несли щомісяця однакову кількість яєць і за рік знесли 2076 яєць. Скільки яєць щомісяця несли кури?
Короткий запис
12 м.  2076 яєць
1 м  ?
Розв'язання

_2076 | 12 

 12      173 (яєць)

 _87

   84

   _36

     36

       0

Відповідь: кури несли щомісяця 173 яєць.

 
Завдання 691 Рівняння

x : (108 : 2) = 1

x : 54 = 1

x = 1 • 54

x = 54

(82 + 38) : х = 4

120 : х = 4

х = 120 : 4

х = 30

Завдання 692 Порівняти
96 • 80 > 96 • (10 + 2)
34 • 19 34 • 9 • 10
35 • 10 • 6 35 • 16
78 • 24 < 78 • (3 • 9)
Завдання 693
На суші черепаха за 10 хвилин подолала 120 м, а у воді за 6 хвилин пропливла 1560 м. На скільки метрів за хвилину швидкість черепахи у воді більша, ніж на суші?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

На суші

?

На скільки більша - ?

 

10 хв

120 м 

У воді

?

 6 хв 1560 м

Розв'язання

1) 120 : 10 = 12 (м/хв) – швидкість на суші
2) 1560 : 6 = 260 (м/хв) – швидкість у воді
3) 260 – 12 = 248 (м/хв)
Відповідь: на 248 м/хв швидкість черепахи у воді більша, ніж на суші.
 
Завдання 694 Письмове ділення

_1541 | 23 

  138    67

  _161

    161

       0

_972 | 36 

 72     27

_252

  252

     0

_8008 | 56 

 56      143

_240

  224

  _168

    168

       0

_9202 | 43 

 86      214

 _60

   43

   _72

     72

       0

Завдання 695
У двох діжках було 100 л води. Коли з першої діжки в другу перелили 30 л, то в обох діжках води стало порівну. Скільки літрів води було в кожній діжці спочатку?

Розв'язання

1) 100 : 2 = 50 (л) – у кожній діжці
2) 50 + 30 = 80 (л)  у першій діжці
3) 50  30 = 20 (л)  у другій діжці
Відповідь: у першій діжці було 80 л води, у другій діжці  20 л води.
 
Завдання 696 Знайди число за його частиною, якщо:
1/3 від числа дорівнює 400 — це 400  3 = 1200
1/5 від числа дорівнює 500 — це 500  5 = 2500
1/4 від числа дорівнює 60 — це 60  4 = 240
 
Завдання 697 Письмове ділення

_22635 | 45 

  225     503

    _135

      135

         0

_248496 | 62  

 248       4008

    _496

      496

         0

Завдання 698 Письмове ділення

_19328 | 64 

  192     302

   _128

     128

        0

_17748 | 87 

 174      204

  _348

    348

       0

_36984 | 92 

 368      402

  _184

    184

       0

х 302

    64

 1208

1812 

19328

х 204

    87

 1428

1632 

17748

х 402

    92

   804

3618 

36984

Завдання 699
Синій стовпчик вищий за червоний на стільки, на скільки червоний вищий від зеленого. Знайди висоту червоного стовпчика, якщо висота синього становить 3 см 7 мм, а зеленого — 1 см 1 мм. Перевір результат вимірюванням.
1) 3 см 7 мм  1 см 1 мм = 2 см 6 мм  синій стовпчик за зелений
2) 2 см 6 мм : 2 = 1 см 3 мм  синій стовпчик вищий за червоний
3) 3 см 7 мм  1 см 3 мм = 2 см 4 мм  червоний стовпчик
 
Завдання 700
Які одиниці часу більші, ніж доба, але менші, ніж рік? Тиждень, місяць
 
Завдання 701
1) Знайди периметр квадрата, площа якого дорівнює 36 см2.
Розв'язання
1) 36 = 6 • 6, тому 6 (см)  сторона квадрата
2) 6 • 4 = 24 (см)  периметр квадрата
Відповідь: периметр квадрата 24 см.
2) Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 28 см.
Розв'язання
1) 28 : 4 = 7 (см)  сторона квадрата
2) 7 • 7 = 49 (см2)  площа квадрата
Відповідь: площа квадрата 49 см2.
 
Завдання 702 «Розгорни» кільця.
26850 : 25 + 25776 = 26850
71478 : 19 + 67716 = 71478
26684 • 13 – 320208 = 26684
24198 • 14 – 314574 = 24198
Завдання 703
Із двох пунктів, відстань між якими 1410 км, назустріч один одному одночасно виїхали два автомобілі. Яка відстань буде між автомобілями, коли перший з них проїде 3/5 усього шляху, а другий — 1/6?
Розв'язання
1) 1410 : 5 • 3 = 846 (км)  проїхав перший автомобіль
2) 1410 : 6 • 1 = 235 (км)  проїхав другий автомобіль
3) 846 + 235 = 1081 (км)  проїхали два автомобілі разом
4) 1410  1081 = 329 (км)
Відповідь: між автомобілями буде 329 кілометрів.
 
Завдання 704
Швидкість сокола в ширяючому польоті 60 км/год, а коли він каменем падає на здобич, його швидкість збільшується у 5 разів. З якою швидкістю сокіл падає на здобич?
Розв'язання
60 • 5 = 300 (км/год)
Відповідь: сокіл падає на здобич зі швидкістю 300 км/год.
 
Завдання 705 Письмове ділення

_2943 | 27  

  27     109

  _243

    243

       0

_16068 | 78 

 156      206

  _468

    468

       0

_13312 | 64 

 128      208

   _512

     512

        0

х 109

    27

   763

  218 

  2943

х 206

    78

 1648

1442 

16068

х 208

    64

   832

1248 

13312