Інші завдання дивись тут ...

Завдання 907
700 • 30 = 21000
800 • 100 = 80000
500 • 20 = 10000
8000 : 20 = 400
8000 : 100 = 80
8000 : 8000 = 1
Завдання 908 Письмове множення
× 6428
      42
  12856
25712  
269976
× 4182
      28
  33456
  8364  
 117096
× 3284
    302
   6568
9852   
991768
× 1543
    116
   9258
 1543
1543  
178988

_269978 | 42   

 252        6428

 _179

   168

   _117

      84

     _338

       338

          0

_117096 | 28   

 112        4182

  _50

    28

   _229

     224

       _56

         56

           0

_991768 | 302  

 906        3284

 _857

   604

  _2536

    2416

    _1208

      1208

           0

_178988 | 116   

 116         1543

 _629

   580

   _498

     464

     _348

       348

          0

Завдання 909
Протягом літа шахтарі пройшли 1526 м підземного тунелю. Скільки метрів залишилося пройти шахтарям, якщо вони подолали лише дві третини цього тунелю?
Розв’язання
1) 1526 : 2 • 3 = 768 • 3 = 2289 (км) – весь шлях
2) 2289  1526 = 763 (км)
Відповідь: залишилося пройти 763 кілометри.
 
Завдання 910 
У два магазини завезли 20 ящиків моркви, причому в перший магазин — 120 кг, а в другий — 80 кг. Скільки ящиків із морквою завезли в кожний магазин, якщо маса моркви у кожному ящику однакова?
Короткий запис
Всього  20 ящ.
 120 кг по ? ящ.
II  80 кг по ? ящ.
Розв’язання
1) 120 + 80 = 200 (кг) – моркви завезли
2) 200 : 20 = 10 (кг) – в одному ящику
3) 120 : 10 = 12 (ящ.) – завезли в I магазин
4) 80 : 10 = 8 (ящ.) – завезли в II магазин
Відповідь: у перший магазин завезли 12 ящиків моркви, а в другий — 8 ящиків моркви.
 
Завдання 911 Порядок дій
80418 – 64 • 84 : 56 + 65026 : 13 – 51001 = 34323

х  64

   84

 256

512  

5376

_5376 | 56 

 504      96

 _336

   336

      0

_65026 | 13    

 65         5002

     _26

       26

         0

_80418

      96

  80322

+ 80322

    5002

   85324 

_ 85324

   51001

   34323

Завдання 912 Рівняння

х + 29 = 128 – 79

х + 29 = 49

х = 49 – 29

х = 20

х • 25 = 1400 : 56
х • 25 = 25
х = 25 : 25
х = 1
Завдання 913 
Наталя та Дмитро разом читали книгу. Наталя прочитала 2/8 книги, а Дмитро — таку саму кількість сторінок, що становило восьму частину книги та ще 8 сторінок. Скільки сторінок у книзі?
За умовою задачі 1/8 + 8 сторінок, що прочитав Дмитро, дорівнює 2/8, що прочитала Наталка, тому
1/8 = 8 с.
 ?
Розв’язання
• 8 = 64 (с.)
Відповідь: у книзі 64 сторінок.
 
Завдання 914
Двоє пішоходів, відстань між якими була 18 км, одночасно вирушили у протилежних напрямках. Швидкість першого пішохода 5 км/год, а швидкість другого — 4 км/год. Яка відстань буде між пішоходами через 2 години?
Розв’язання
1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення
2) 9  2 = 18 (км) – пройшли пішоходи
3) 18 + 18 = 36 (км)
Відповідь: між пішоходами було 36 кілометрів.
 
Завдання 915
× 1486
    138
 11888
 4458
1486   
205068
× 3284
      65
  16420
 19704 
 213460
× 5864
      19
  52776
  5864  
 111416
× 9192
    105
 45960
9192  
965160
Перевірка письмовим діленням

_205068 | 138  

 138        1486

 _670

   552

  _1186

    1104

      _828

        828

           0

_213460 | 65   

 195        3284

 _184

   130

   _546

     520

     _260

       260

          0

_111416 | 19   

   95        5864

  _164

    152

     _121

       114

         _76

           76

             0

_965160 | 105   

 945         9192

 _201

   105

   _966

     845

     _210

       210

          0

Завдання 916 Із кожної пари назви більший дріб.

3/5 < 3/4

1/5 > 1/100
2/3 > 1/3
1/4 > 1/8
Завдання 917

_742748 | 38    

 38         19546

_362

  342

  _207

    190

    _174

      152

      _228

        228

           0

_161190 | 45   

 135        3582

_ 261

   225

   _369

     360

       _90

         90

           0

_184630 | 74   

  148       2495

   _366

     296

     _703

       666

        _370

          370

             0

Перевірка письмовим множенням

× 19546
       38
 156368
 58638  
 742748
× 3582
      45
 17910
14328 
161190
× 2495
      74
   9980
 17465 
 184630
Завдання 918
З одного села у протилежних напрямках одночасно виїхали два велосипедисти. Через скільки годин відстань між ними буде 215 км, якщо швидкість першого велосипедиста 18 км/год, а швидкість другого — 25 км/год?
Розв’язання
1) 18 + 25 = 43 (км/год) – швидкість віддалення
2) 215 : 43 = 5 (год)
Відповідь: через 5 годин.
 
3 мм = 3/10 см
7 мм = 7/10 см
9 мм = 9/10 см
7 см = 7/100 м
38 см = 38/100 м
56 см = 56/100 м
Завдання 920
У їдальню привезли 464 банки томатного і яблучного соку, причому томатний сік становив чверть від усієї кількості банок. Скільки банок яблучного соку привезли в їдальню?
Короткий запис
Усього — 464 б.
Томатний — ?, 1/4 від усього
Яблучного  ?, решта
Розв’язання
1) 464 : 4 = 116 (б.) – привезли томатного соку
2) 464 – 116 = 348 (б.)
Відповідь: в їдальню привезли 348 банок.
 
Завдання 921 Порядок дій
780117 : 39 – 121000 : 11 – 150125 : 25 = 2998

_780117 | 39     

 78          20003

     _117

       117

          0

_121000 | 11    

  11         11000

  _11

    11

      0

_150125 | 25    

  150        6005

     _125

       125

          0

_ 20003

   11000

    9003 

_ 9003

   6005

   2998

Завдання 922
х • 7 = 420 – 280
х • 7 = 140
х = 140 : 7
х = 20
50 : х = 400 – 398
50 : х = 2
х = 50 : 2
х = 25
Завдання 923 «Розгорни» кільця.
407 • 875 – 355718 = 407
702 • 504 – 353106 = 702
65024 : 128 + 64516 = 65024
26208 : 112 + 25974 = 26208
Завдання 924
Повітряна куля пролетіла із заходу на схід 360 км за 3 години, а на зворотному шляху її швидкість була на 30 км/год меншою. За скільки годин повітряна куля подолала зворотний шлях?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

Уперед

?

3 год

 360 км 


Назад

?, на 30 км/год менша

 ?

Розв'язання

1) 360 : 3 = 120 (км/год) – швидкість cпочатку
2) 120  30 = 90 (км/год) – швидкість на зворотному шляху
3) 360 : 90 = 4 (год) 
Відповідь: зворотний шлях повітряна куля подолала за 4 години.
 
Завдання 925

_472675 | 365  

 365        1295

_1076

   730

  _3467

    3285

    _1825

      1825

           0

_930825 | 189   

 756         4925

_1748

  1701

   _472

     378

      _945

        945

           0

_263444 | 268 

 2412       983

 _2224

   2144

     _804

       804

          0

Завдання 926
Двоє велосипедистів одночасно виїхали назустріч один одному. Швидкість першого велосипедиста 28 км/год, а швидкість другого — 33 км/год. Яка відстань була між велосипедистами спочатку, якщо вони зустрілися через 2 години?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

I

28 км/год

2 год

 ? км 


II

33 км/год

 ?

Розв'язання

1) 28 + 33 = 61 (км/год) – швидкість зближення
2) 61  2 = 122 (км) 
Відповідь: між велосипедистами спочатку було 122 км.
 
Завдання 927 Дріб від числа
1/2 від 5 т — це 50 ц : 2 = 25 ц
4/10 від 3 ц — це 300 кг : 10 • 4 = 30 кг • 4 = 120 кг
1/3 від 6 кг — це 6 кг : 3 = 2 кг
3/5 від 3 кг — це 3000 г : 5 • 3 = 600 г • 3 = 1800 г
2/3 від 3 км 600 м — це 3 км 600 м : 3 • 2 = 1 км 200 м • 2 = 2 км 400 м
 
Завдання 928
× 1126
    448
  9008
 4504
4504   
504448
× 3216
      38
  25728
  9648  
 122208
× 8165
      42
  16330
 32660 
 342930
× 4292
    228
 34336
 8584
8584  
978576
Перевірка письмовим діленням

_504448 | 448  

 448        1126

 _564

   448

  _1164

     896

    _2688

      2688

           0

_122208 | 38   

 114        3216

   _82

     76

     _60

       38

      _228

        228

           0

_342930 | 42    

  336        8165

    _69

      42

     _273

       252

       _210

         210

            0

_978576 | 228   

 912         4292

 _665

   456

  _2097

    2052

      _456

        456

           0

Завдання 229
Щоб обкласти кухню плиткою, потрібно 30 кг будівельного розчину, що складається із третини води, 15 кг піску і кількох кілограмів цементу. Скільки кілограмів цементу містить цей розчин?
Короткий запис
Розчин  30 кг
Вода  ?, 1/3 від розчину
Пісок  15 кг
Цемент  ?, решта

Розв'язання

1) 30 : 3 = 10 (кг) – вода
2) 10 + 15 = 25 (кг) – вода і пісок разом
3) 30  25 = 5 (кг)
Відповідь: цей розчин містить 5 кг цементу.
 
Завдання 930
Знайди діаметр більшого кола, якщо радіус меншого дорівнює 3 см.

Розв'язання

1) 3  2 = 6 (см) – радіус більшого кола
2) 6  2 = 12 (см)
Відповідь: діаметр більшого кола 12 сантиметрів.
 
5 діб – 18 год = 120 год – 18 год = 102 год
2 год – 35 хв = 120 год – 35 год = 85 год
9 хв – 24 с = 540 с – 24 с = 516 с
5 см2 – 40 мм2 = 500 мм2 – 40 мм2 = 460 мм2
6 дм2 – 38 см2 = 600 см2 – 38 см2 = 562 см2
9 м2 – 15 дм2 = 900 дм2 – 15 дм2 = 885 дм2
6 а – 50 м2 = 600 м2 – 50 м2 = 550 м2
8 га – 21 а = 800 а – 21 а = 779 а
3 км2 – 90 га = 300 га – 90 га = 210 га
 
Завдання 932
У магазині до обіду продали 37 ящиків яблук, а після обіду — 23 ящики, причому після обіду було продано на 168 кг яблук менше, ніж до обіду. Скільки кілограмів яблук продали до обіду і скільки — після обіду, якщо маса яблук у кожному ящику однакова?

 

У 1 ящику

Кількість ящиків

 Усього яблук 

До обіду

Однакова

 

37

?

Після обіду

23

 ?, на 168 кг менше

Розв'язання

1) 37  23 = 14 (ящ.) – на стільки менше
2) 168 : 14 = 12 (кг) – у одному ящику
3) 12  37 = 444 (кг) – продали до обіду
4) 12  23 = 276 (кг) – продали після обіду
Відповідь: до обіду продали 444 кг яблук, а після обіду — 276 кг.
 
Завдання 933
Двоє пішоходів, відстань між якими була 6 км, одночасно вирушили в одному напрямку. Через скільки годин другий пішохід наздожене першого, якщо швидкість першого пішохода 3 км/год, а швидкість другого — 5 км/год?
Розв’язання
1) 5  3 = 2 (км/год) – швидкість зближення
2) 6 : 2 = 3 (год)
Відповідь: через 3 години другий пішохід наздожене першого.
 
Завдання 934
Малярі пофарбували 255 м моста, що складає 3/5 від його довжини. Знайди довжину моста.
Розв’язання
255 : 3 • 5 = 85 • 5 = 425 (км)
Відповідь: довжина моста 425 кілометрів.