Інші завдання дивись тут...

Завдання 96 Множення і ділення чисел
80 • 2 = 160
6 • 70 = 420
30 • 5 = 150
3 • 40 = 120
260 : 2 = 130
490 : 7 = 70
320 : 8 = 40
540 : 9 = 60
7 м 2 дм 5 см = (700 + 20 + 5) см = 725 см
3 м 8 дм 2 см = (300 + 80 + 2) см = 382 см
9 м 1 дм 1 см = (900 + 10 + 1) см = 911 см
5 м 4 дм 3 см = (500 + 40 + 3) см = 543 см

 

Завдання 98 
Хлопчик подолав 8 сходинок угору за 4 секунди, а вниз — за 2 секунди. На скільки більше сходинок за секунду він проходив униз, ніж угору?
Короткий запис
Угору  4 с  8 сх.
Униз  2 с  8 сх.
На скільки більше сх. за 1 с — ?
Розв’язання
1) 8 : 4 = 2 (сх.) – сходинок за секунду проходив угору
2) 8 : 2 = 4 (сх.)  сходинок за секунду проходив униз
3) 4 – 2 = 2 (сх.) 
Відповідь: на 2 сходинки більше за секунду хлопчик проходив униз, ніж угору.

 

16 см • 4 → 73 см, бо 73 : 16 = 4 (ост. 9) 
19 м • 2 → 56 м, бо 56 : 19 = 2 (ост. 18)
17 грн • 5 → 95 грн, бо 95 : 17 = 5 (ост. 10)
18 кг • 4 → 80 кг, бо 80 : 18 = 4 (ост. 8)

 

Завдання 100 Порядок дій
1) : 2) + 3) • 4) –  Слово: ВОДА

 

Завдання 101 Знайди частки і розшифруй слова.
280 : 4 = 70 Б
150 : 5 = 30 А
240 : 6 = 40 Р
210 : 7 = 30 А
160 : 8 = 20 Н
400 : 10 = 40 Р
300 : 10 = 30 А
200 : 10 = 20 Н
600 : 10 = 60 О
500 : 10 = 50 К
180 : 9 = 20 Н
640 : 8 = 80 І
280 : 7 = 40 Р
300 : 6 = 50 К
150 : 5 = 30 А
Завдання 102
Від кожного з цих кусків кабелю відрізали четверту частину. Які завдовжки куски отримали у кожному випадку?
36 – 36 : 4 = 36 – 9 = 27 (дм)
24 – 24 : 4 = 24 – 6 = 18 (дм)
32 – 32 : 4 = 32 – 8 = 24 (дм)

 

Завдання 103 
У кожній рівності два числа замінили літерами. Яка літера позначає найменше число?
a + 1 = b Найменше число позначене літерою а 
c + 2 = b Найменше число позначене літерою с
d + 3 = b Найменше число позначене літерою d

 

Завдання 104
Від мотузки завдовжки 24 дм відрізали дві частини: 1/2 і 1/3 від загальної довжини. Який із відрізаних кусків довший? На скільки дециметрів довший?
Короткий запис
Довжина  24 дм
 ?, 1/2 від довжини
II  ?, 1/3 від довжини
На скільки дм довший — ?
Розв’язання
1) 24 : 2 = 12 (дм) – довжина I куска
2) 24 : 3 = 8 (дм)  довжина II куска
3) 12 – 8 = 4 (см) 
Відповідь: на 4 дм довший перший кусок дроту.

 

Завдання 105 Виконай обчислення в порядку, вказаному над знаками дій.
5 • 3 – 10 : 2 = 10
1) 5  • 3 = 15
2) 10 : 2 = 5
3) 15 – 5 = 10
200 – (45 – 45 : 9) = 160
1) 45  : 9 = 5
2) 45 – 5 = 40
3) 200 – 40 = 160
Завдання 106
230 • 3 = 690
90 • 4 = 360
120 • 5 = 600
40 • 10 = 400
450 • 2 = 900
11 • 7 = 77
20 • 8 = 160
30 • 6 = 180
Завдання 107, 108 Виконай письмове множення з поясненням.
х 36
  23
 108
 72 
 828
х 34
  26
 204
 68 
 884
х 41
  19
 369
 41 
 779
х 52
   18
 416
 52 
 936
х 17
  14
  68
 17 
 238
Завдання 109
Знайди периметри зображених фігур за умови, що всі сторони кожної фігури однакові й дорівнюють 1 см.
1) 1 • 3 = 3 (см) – периметр трикутника
2) 1 • 4 = 4 (см) – периметр чотирикутника
3) 1 • 8 = 8 (см) – периметр восьмикутника

 

Завдання 110 
12 г • 6 → 76 г, бо 76 : 12 = 6 (ост. 4)
10 м • 5 → 56 м, бо 56 : 10 = 5 (ост. 6)
39 грн • 3 → 118 грн, бо 118 : 39 = 3 (ост. 1)
24 дм • 3 → 82 дм, бо 82 : 24 = 3 (ост. 10)

 

Завдання 111 Якому рівнянню відповідає кожен малюнок?
1) 5 + х = 8
    х = 8 – 5
    х = 3
2) 8 – х = 5
    х = 8 – 5
    х = 3
Завдання 112 Виконай ділення і розшифруй слова.
100 : 2 = 50 П
120 : 2 = 60 А
80 : 2 = 40 Р
140 : 2 = 70 К
360 : 6 = 60 А
40 : 2 = 20 Н
200 : 4 = 50 П
240 : 4 = 60 А
160 : 4 = 40 Р
280 : 4 = 70 К
120 : 4 = 30 Е
320 : 4 = 80 Т
480 : 6 = 80 Т
360 : 6 = 60 А
240 : 6 = 40 Р
540 : 6 = 90 Г
420 : 7 = 60 А
120 : 6 = 20 Н
Завдання 113
До десяти літрів синьої фарби додали на 20 л більше білої й отримали голубу фарбу. Скільки літрів голубої фарби отримали?
Короткий запис
Синя фарба  10 л
Біла фарба  ?, на 20 л більше
Разом  ?
Розв’язання
1) 10 + 20 = 30 (л) – додали білої фарби
2) 10 + 30 = 40 (л)
Відповідь: отримали 40 л голубої фарби.

 

Завдання 114 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

600

 

700

 

800   900   1000   1100   1200   1300

400

 

500   600   700   800   900   1000   1100  
Завдання 115
Малярі пофарбували 16 яхт, причому борти яхт вони фарбували протягом 4 годин білою фарбою, а днища — протягом 2 годин червоною фарбою. На скільки більше яхт за годину встигали пофарбувати малярі червоною фарбою, ніж білою?
Короткий запис
Біла  4 год  16 яхт
Червона  2 год  16 яхт
На скільки більше яхт за 1 год — ?
Розв’язання
1) 16 : 4 = 4 (яхт) – пофарбували білою фарбою
2) 16 : 2 = 8 (яхт)  пофарбували червоною фарбою
3) 8 – 4 = 4 (яхт) 
Відповідь: на 4 яхти більше за годину пофарбували малярі червоною фарбою.

 

Завдання 116 
2 м 36 см + 4 м 9 см = 6 м 45 см
9 м 82 см – 3 м 57 см = 6 м 25 см
х 42
  18
 336
 42 
 756
х 12
  39
 108
 36 
 468
Завдання 117
42 • 20 = 840
31 • 10 = 310
17 • 2 = 34
23 • 3 = 69
32 • 2 = 64
12 • 6 = 72
210 • 4 = 840
13 • 5 = 65
Завдання 118 Виконай обчислення в порядку, вказаному над знаками дій.
24 : (36 – 60 : 2) = 4
1) 60 : 2 = 30
2) 36 – 30 = 6
3) 24 : 6 = 4
(80 – 20 • 2) : (80 : 20) = 10
1) 20 • 2 = 40
2) 80 – 40 = 40
3) 80 : 20 = 4
4) 40 : 4 = 10
Завдання 119
980 см = 9 м 80 см
562 см = 5 м 62 см
140 см • 2 =  280 см = 2 м 80 см
125 см • 3 = 375 см = 3 м 75 см
648 см : 2 = 324 см = 3 м 24 см
960 см : 3 = 320 см = 3 м 20 см
Завдання 120 
Загальна маса шести однакових ящиків 210 кілограмів. Чотири ящики завантажили на причіп, а два — у багажник автомобіля. На скільки більше кілограмів становила маса вантажу на причепі, ніж у багажнику?
 
Маса 1 ящика
Кількість ящиків 
Загальна маса
На причіп
 ?, однакова
4
?
На скільки кг  більше?
210 кг
На багажник
2
?
Розв'язання
1) 210 : 6 = 35 (кг)  маса 1 ящика
2) 35  4 = 140 (кг)  маса вантажу на причепі
3) 35  2 = 70 (кг)  маса вантажу у багажнику
4) 140  70 = 70 (кг)
Відповідь: на 70 кг більше становила маса вантажу на причепі, ніж у багажнику.

 

Завдання 121 Якому рівнянню відповідає кожен малюнок?
1) 2 + x • 3 = 11
   х • 3 = 11 – 2
   х • 3 = 9
   х = 9 : 3
   х = 3
2) 11 – x • 3 = 2
   х • 3 = 11 – 2
   х • 3 = 9
   х = 9 : 3
   х = 3
Завдання 122
Для поливу городу за 5 днів витратили 45 л води. Скільки літрів води витратили за 8 днів, якщо щоденна витрата води однакова?
Щоденна витрата
Кількість днів 
Усього витратили
 Однакова
5
45 л
8
?
Розв'язання
1) 45 : 5 = 9 (л)  щодення витрата води
2) 9  8 = 72 (л)
Відповідь: за 8 днів витратили 72 л води.

 

Завдання 123 Знайди частки і розшифруй слова.
90 : 30 = 3 Ч
60 : 30 = 2 А
120 : 30 = 4 С
30 : 30 = 1 Т
180 : 30 = 6 К
140 : 70 = 2 А
350 : 50 = 7 О
200 : 50 = 4 С
50 : 50 = 1 Т
100 : 50 = 2 А
150 : 50 = 3 Ч
180 : 90 = 2 А
280 : 70 = 4 С
350 : 70 = 5 Е
420 : 70 = 6 К
560 : 70 = 8 Р
200 : 40 = 5 Е
70 : 70 = 1 Т
Завдання 124
99 : 8 = 12 (ост. 3)
55 : 6 = 9 (ост. 1)
18 : 4 = 4 (ост. 2)
21 : 5 = 4 (ост. 1)
Завдання 125
Для розфарбовування прямокутної фігури використали 50 л жовтої і рожевої фарби, причому жовта становила 1/5 частину від загальної кількості фарби, а рожева — решту. Скільки літрів рожевої фарби використали?
Короткий запис
Усього  50 л
Жовта фарба  ?, 1/5 усього
Рожева  ?, решта
Розв’язання
1) 50 : 5 = 10 (л) – використали жовтої фарби
2) 50  10 = 40 (л)
Відповідь: використали 40 л рожевої фарби.

 

Завдання 126 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

450

 

550

 

650   750   850   950   1050   1150

250

 

350   450   550   650   750   850   950  
Завдання 127
Придбали 3 рулони рожевих і 2 рулони коричневих шпалер за однаковою ціною, заплативши за покупку 500 гривень. Cкільки гривень коштував один рулон шпалер?
 
Ціна 1 рулона
Кількість рулонів 
Загальна вартість
Рожеві
 ?, однакова
3
500 грн
Коричневі
2
Розв'язання
1) 2 + 3 = 5 (р.)  всього рулонів
2) 500 : 5 = 100 (грн)
Відповідь: один рулон шпалер коштує 100 гривень.

 

Завдання 128 
64 : (38 – 42 : 7) = 2
1) 42 : 7 = 6
2) 38 – 6 = 32
3) 64 : 32 = 2
24 : (3 • 4 – 10) = 12
1) 3 • 4 = 12
2) 12 – 10 = 2
3) 24 : 2 = 12
х 51
  16
 306
 51 
 816
(48 – 10 • 2) : (14 : 2) = 4
1) 10 • 2 = 20
2) 48 – 20 = 28
3) 14 : 2 = 7
4) 28 : 7 = 4
(24 – 10 • 2 : 5) : 10 = 2
1) 10 • 2 = 20
2) 20 : 5 = 4
3) 24 – 4 = 20
4) 20 : 10 = 2
х 43
  19
 387
 43 
 817