Інші завдання дивись тут...

Завдання 719 Множення і ділення чисел

2000 • 3 = 6000

3000 • 2 = 6000

3000 • 3 = 9000

2000 • 4 = 8000

6000 : 3 = 2000

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

Завдання 720 Круглі числа

Знайди на цьому розвороті завдання, номерами яких є круглі числа.

 

Завдання 721

80 006 = 80 000 + 6

80 006 = 80 010  4

9 998 = 9 990 + 8

9 998 = 10 000  2

7 899 = 7 890 + 9

7 899 = 7 900  1

949 494 = 949 490 + 4

949 494 = 949 500  6

Завдання 722

У порядку зростання: 4 м 5 мм, 4 м 5 см, 4 м 5 дм, 4 км 5 мм, 4 км 5 дм, 4 км 5 м

Слово: СКИБКА

 

Завдання 723 Одиниці вимірювання

5 т  250 кг = 4 т + 1000 кг  250 кг = 4 т 750 кг

6 км  6 м = 5 км + 1000 м  6 м = 5 км 994 м

4 ц  12 кг = 3 ц + 100 кг  12 кг = 3 ц 88 кг

8 грн  10 коп. = 7 грн + 100 коп.  10 коп. = 7 грн 90 коп.

 

Завдання 724 Порядок арифметичних дій

72 : (100  9 • 9  10) = 8

1) 9 • 9 = 81

2) 100 – 81 = 19

3) 19  10 = 9

4) 72 : 9 = 8

81 : (40 + 9 • 7  22) = 1

1) 9 • 7 = 63

2) 40 + 63 = 103

3) 103 – 22 = 81

4) 81 : 81 = 1

Завдання 725 Рівняння
х  5840 = 7554
х = 7554 + 5840
х = 13394

12 708  х = 8225

х = 12 708 – 8225

х = 4483

Завдання 726
Довжина моста, прокладеного через річку, 2 км 625 м, а ширина річки під мостом 1 км 325 м. Знайди довжи­ну частини моста, що проходить над берегами річки, а не над її руслом.
Розв’язання
_2 км 625 м
  1 км 325 м
  1 км 300 м
Відповідь: довжина частини моста 1 км 300 м.

 

Завдання 727

Числу 23 453 відповідає літера А.

Чис­лу 68 286 відповідає літера С.

 

Завдання 728

Два метелики збираються пролетіти відстань 24 м. Жовтий метелик за секунду пролітає третину цього шляху, а оранжевий — 1/6 частину. На скільки більше

метрів долає за секунду жовтий метелик, ніж оран­жевий?

Відстань — 24 м

Жовтий — третину відстані

Оранжевий — 1/6 відстані

На скільки — ?

Розв’язання
1) 24 : 3 = 8 (м) – долає жовтий метелик за секунду.
2) 24 : 6 = 4 (м) – долає оранжевий метелик за секунду.
3)  4 = 4 (м)
Відповідь: на 4 метри більше долає за секунду жовтий метелик, ніж оранжевий.

 

Завдання 729 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

6789

 

7900

 

9011   10122   11233   12344   13455

5555

 

6666   7777   8888   9999   11110   12221  
Завдання 730

Відстань від села до міста 21 км. Третина цього шляху проходить полем, а решта — асфальтованою дорогою. Скільки кілометрів шляху від села до міста проходить асфальтованою дорогою?

Відстань — 21 км

Полем — третина відстані

Дорогою — ?, решта

Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (км) – проходить полем.
2) 21  7 = 14 (км)
Відповідь: асфальтованою дорогою проходить 14 кілометрів.

 

Завдання 731

43 230 + х = 646 465

х = 646 465  43230

х = 603235

х  20 244 = 45 645

х = 45 645 + 20 244

х = 65889

Завдання 732

60 • 20 = 1200

500 • 2 = 1000

800 • 100 = 80 000

8000 : 2 = 4000

8000 : 100 = 80

8000 : 8000 = 1

+ 218 км 365 м

   161 км 238 м

   379 км 603 м

+ 653 км   809 м

   171 км   370 м

   824 км 1179 м

   825 км  179 м

+ 725 км 100 м

   125 км 900 м

   850 км 1000 м

   851 км

+9998

      3

 10001

_96461

 82930

 13531

_24563

  12218

  12345

+12321

  65456

  77777

+52398

  13034

  65432

+53178

  45587

  98765

Завдання 735

Мама придбала 4 рулони шпалер для дитячої кімнати і 9 рулонів — для вітальні. Скільки грошей заплатила мама за покупку, якщо кожен рулон шпалер кошту­вав 125 грн?

Для дитячої — 4 р. по 125 грн

Для вітальні — 9 р. по 125 грн

Усього — ?

Розв’язання

1) 125  4 = 500 (грн) – заплатили за рулони для дитячої кімнати.
2) 125  9 = 1125 (грн) – заплатили за рулони для вітальні.
3) 1125 + 500 = 1625 (грн)
Відповідь: мама заплатила за покупку 1625 гривень.

 

Завдання 736 Ділення з остачею

У котушці 164 м кабелю. Скільки одна­кових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо довжина кожного з них становитиме 32 м? 16 м? 25 м?

Розв’язання
1) 164 : 32 = 5 (ост. 4)
2) 164 : 16 = 10 (ост. 4)
3) 164 : 25 = 6 (ост. 14)
Відповідь: 5 кусків, 10 кусків, 6 кусків.

 

Завдання 737

Подорож через океан на кораблі тривала 8 діб 15 год, а переліт літаком — 9 год. У скільки разів більше часу тривала подорож на кораблі, ніж переліт літаком?

На короблі — 8 діб 15 год

Літаком — 9 год

У скільки разів — ?

Розв’язання

8 діб 15 год = 207 год

207 : 9 = 23 (р.)
Відповідь: у 23 рази більше часу тривала подорож на кораблі, ніж переліт літаком.

 

Завдання 738

У порядку зростання: 35 с, 2 хв 4 с, 4 хв 2 с, 2 год 1 с, 2 год 1 хв.

Слово: ЧАЙКА

 

Завдання 739

Обидві гумки, незалежно від кольору, розтягують­ся однаково, а ланцюжок не розтягується взагалі. Довжини гумок до розтягнення становили 2 дм 3 см і 4 дм 6 см відповідно. Якою стане загальна довжина гумок, коли кожна з них розтягнеться у 2 рази?

Розв’язання

1) 2 дм 3 см  2 = 4 дм 6 см – довжина розтягненої першої гумки.
2) 4 дм 6 см  2 = 9 дм 2 см – довжина розтягненої другої гумки.
3) 4 дм 6 см + 9 дм 2 см = 13 дм 8 см
Відповідь: загальна довжина гумок 13 дм 8 см.

 

Завдання 740

Відста­ні 3500 м відповідає літера В.

 

Завдання 741 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

6800

 

7900

 

9000   10100   11200   12300   13400

4600

 

5700   6800   7900   9000   10100   11200  
Завдання 742

Альпіністи підкорювали вершину 1 добу 6 год 48 хв. Скільки часу в хвилинах тривало підкорення вер­шини?

1 доба 6 год 48 хв = 30 год + 48 хв = 1800 хв + 48 хв = 1848 хв

 

Завдання 743

9999 + 6708 + 1 = (9999 + 1) + 6708 = 10000 + 6708 = 16 708

2916 + 5580 + 84 = (2916 + 84) + 5580 = 3000 + 5560 = 8580

65 742 + 91 + 258 = (65 742 + 258) + 91 = 66 000 + 91 = 66 091

37 959 + 662 + 41 = (37 959 + 41) + 662 = 38 000 + 662 = 38 662 

4457 + 8120 + 543 = (4457 + 543) + 8120 = 5000 + 8120 = 13120

8799 + 202 + 201 = (8799 + 201) + 202 = 9000 + 202 = 9202

 

Завдання 744

1/4 від 1000  це 1000 : 4 = 250

1/2 від 800  це 800 : 2 = 400

1/2 від 500  це 500 : 2 = 250

1/8 від 800  це 800 : 8 = 100

1/2 від 1000  це 1000 : 2 = 500

Завдання 745

25 385 + 1998 = 25 385 + 2000 – 2 = 27385 – 2 = 27383

650  399 = 650 – 400 + 1 = 250 + 1 = 251

 

Завдання 746

4998 + 3565 = 3565 + 5000 – 2 = 8565 – 2 = 8563

8453  699 = 8453 – 700 + 1 = 7753 + 1 = 7754

148 573  99 998 = 148 573 – 100 000 + 2 = 48 573 + 2 = 48 575

457 265 + 1997 = 457 265 + 2000 – 3 = 459 265 – 3 = 459 262

 

Завдання 747

(58 • 64 + 126) : (401 – 199)

 

Завдання 748

У порядку спадання: 4 т 8 ц, 4 т 8 кг, 4 т 8 г, 4 ц 8 кг, 4 ц 8 г, 4 кг 8 г

Слово: СМІТТЯ

 

Завдання 749

225 кг 360 г > 225 кг 036 г 

9 км 006 м < 9 км 600 м 

22 т 30 кг < 22 т 3 ц

6 год < 600 хв

3 год < 250 хв

6 діб > 72 год

Завдання 750

Садове господарство відправило на продаж 2 т 650 кг вишень, аґрусу — на 756 кг менше, ніж вишень, а ма­лини — стільки, скільки аґрусу. Скільки всього кілогра­мів ягід відправило на продаж садове господарство?

Короткий запис

Вишень — 2 т 650 г

Аґрусу — ?, на 756 кг менше, ніж вишень

Малини — ?, стільки скільки аґрусу

Усього — ?

_2 т 650 кг
      756 кг
  1 т 894 кг
+2 т  650 кг
  1 т  894 кг
  1 т  894 кг
  4 т 2438 кг
  6 т  438 кг
Розв’язання
1) 2 т 650 кг – 756 кг = 1 т 894 кг – маса аґрусу.
2) 2 т 650 кг + 1 т 894 кг + 1 т 894 кг = 6 т 438 кг
Відповідь: садове господарство відправило 6 т 438 кг ягід.
Завдання 751

10 – х – х = 2

х + х = 10 – 2

2 х = 8

х = 8 : 2

х = 4

 

Завдання 752 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

3579

 

4690

 

5801   6912   8023   9134   10245

1234

 

2345   3456   4567   5678   6789   7900  
Завдання 753

45 765 + 2998 = 45 765 + 3000 – 2 = 48 765 – 2 = 48 763

24 725 + 3997 = 24 725 + 4000 – 3 = 28 725 – 3 = 28 722

643 256  1999 = 643 256 – 2000 + 1 = 641 256 + 1 = 641 257

846 362  49 999 = 846 362 – 50 000 + 1 = 796 362 + 1 = 796 363

 

Завдання 754

Маса слона Бімбо 3 т 427 кг, а маса слонихи Нері на 328 кг менша. Яка маса Бімбо та Нері разом?

Короткий запис

Слона Бімбо — 3 т 427 г

Слонихи Нері — ?, на 328 кг менше, ніж слона

Разом — ?

_3 т 427 кг
      328 кг
  3 т  99 кг
+3 т 427 кг
  3 т  99 кг
  6 т 526 кг
Розв’язання
1) 3 т 427 кг – 328 кг = 3 т 99 кг – маса слонихи Нері.
2) 3 т 427 кг + 3 т 99 кг = 6 т 526 кг
Відповідь: маса Бімбо та Нері 6 т 526 кг.