Інші завдання дивись тут...

Завдання 815 Множення і ділення чисел

540 : 2 = 270

420 : 10 = 42

78 : 3 = 26

96 : 4 = 24

28 • 2 = 56

38 • 10 = 380

70 • 2 = 140

60  5 = 300

2 м  1 см = 100 см – 1 см = 199 см = 1 м 99 см
2 м  4 дм = 20 дм – 4 дм = 16 дм
2 км  80 м = 2000 м – 80 м = 1920 м = 1 км 920 м

1 м : 2 дм = 10 дм : 2 дм = 5

1 м : 2 см = 100 см : 20 см = 5

8 км : 2 м = 8000 м : 2 м = 4000

3 т 6 ц : 4 = 36 ц : 4 = 9 ц

25 т 500 кг : 5 = 5 т 100 кг

16 кг 320 г : 4 = 4 кг 80 г

 

Завдання 817 Рівняння

(350 + 460) : х = 90

810 : х = 90

х = 810 : 90

х = 9

(350 + 460) : 9 = 90

90 = 90

х : (899  789) = 4

х : 110 = 4

х = 4 • 110

х = 440

440 : (899  789) = 4

4 = 4

Завдання 818

Теплохід за 3 год проплив 60 км, а катер за цей час подолав 45 км. На скільки кілометрів за годину швид­кість теплохода більша, ніж швидкість катера?

Короткий запис

Теплохід — 3 год — 60 км

Катер — 3 год — 45 км

На скільки — ?

Розв’язання
1) 60 : 3 = 20 (км/год) – швидкість теплохода.
2) 45 : 3 = 15 (км/год) – швидкість катера.
3) 20  15 = 5 (км/год)
Відповідь: на 5 км/год більша швидкість теплохода, ніж катера.

 

Завдання 819

Довжини двох тіл можна зрівняти, якщо одне із них стиснути або інше розтягнути. Чи будуть од­наковими довжина розтягнення (x) та довжина стис­кання (у)?

14 + х = 20

х = 20 – 14

х = 6

20 – у = 14

у = 20 – 14

у = 6

Відповідь: будуть однаковими, бо мають однакове значення.

 

Завдання 820

На кожному кораблику вказано відстань від нього до берега у дециметрах. Де на малюнку потрібно зобразити ще один кораблик, аби відстань від нього до берега була 16 дм?

Розв’язання
(20 – 12) : 4 = 2 (дм) – відстань між кожним положенням.

12      16      20

/\   /\   /\   /\   /\

Відповідь: посередині.

Завдання 821 Письмове множення

х 457

     2

  914

х 625

     3

 1875

х 314

     6

 1884

х 569

     8

 4552

Завдання 822

Уздовж автодороги від столиці країни до її кордо­ну вказано відстані в кілометрах. Назви літери, що позначають на малюнку числа, різницею яких буде число 600. С А = 600

 

Завдання 823 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

830

 

825

 

820   815   810   805   800

725

 

720   715   710   705   700   695  
Завдання 824 Додавання і віднімання
5698 + 10 580 = 5700 + 10 580 – 2 = 16280 – 2 = 16278
3089  499 = 3089 – 500 + 1 = 2589 + 1 = 2590
160 872  99 998 = 160 872 – 10 0000 + 2 = 60 872 + 2 = 60 874
256 263 + 3997 = 256 263 + 4000 – 3 = 260263 – 3 = 260260

 

Завдання 825

Два континенти віддаляються один від одного зі швидкістю 10 см/рік. За скільки років вони віддалять­ся один від одного на один метр?

Розв’язання
1 м = 100 см
100 : 10 = 10 (р.)
Відповідь: за 10 років вони віддаляться один від одного на один метр.

 

Завдання 826

600 • 2 = 1200

690 • 5 = 3450

80 000 : 4 = 20 000

5000 • 4 = 20 000

455 • 2 = 910

53 798 : 53 798 = 1

Завдання 827
2 м/с < 2 км/с, бо долається більша відстань за один і той самий час.

 

Завдання 828

Один пішохід був у дорозі 2 години, а другий — 3 годи­ни. Який пішохід подолав більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо швидкість першого пішохода 5 км/год, а швидкість другого — 3 км/год?

Короткий запис

— 2 год — 5 км/год

II — 3 год — 3 км/год

На скільки — ?

Розв’язання
1) • = 10 (км) – подолав I пішохід.
2) • = 9 (км) – подолав II пішохід.
3) 10  9 = 1 (км)
Відповідь: на 1 км більшу відстань подолав перший пішохід.

 

Завдання 829 Письмове додавання і віднімання

_983645

 226070

 757575

+505338

   90621

 595959

_541508

  418385

  123123

_805156

 168793

 636363

+334561

  617390

  951951

+369510

  384243

  753753

Завдання 830

Обидві гумки, незалежно від кольору, розтягують­ся однаково, а ланцюжок не розтягується взагалі. Довжини розтягнених гумок 4 дм 2 см і 8 дм 4 см відповідно. Якою буде загальна довжина гумок, коли кожна з них скоротиться у 3 рази?

Розв’язання
4 дм 2 см = 42 см, 8 дм 4 см = 84 см
1) 42 : 3 = 14 (см) – довжина першої гумки.
2) 84 : 3 = 28 (см) – довжина другої гумки.
3) 14 + 28 = 42 (см) = 4 дм 2 см 
Відповідь: загальна довжина гумок 4 дм 2 см.

 

Завдання 831

Куб вирішили обгорнути папером. Скільки граней куба вдасться обгорнути, якщо смужку паперу можна згинати лише доти, поки вона не перетне сама себе? Чотири грані.

 

Завдання 832 Письмове ділення

_128 |  4  

 12      32

   _8

     8

     0

_171 |  9 

  9      19

 _81

   81

     0

_425 |  5  

 40      85

 _25

   25

     0

_318 |  6 

 30      53

 _18

   18

     0

Завдання 833 

Уздовж автодороги від столиці країни до її кордо­ну вказано відстані в кілометрах. Назви літери, що позначають на малюнку числа, різницею яких буде число 1000. С А = 1000

 

Завдання 833 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

1010

 

1095

 

1180   1265   1350   1435   1520

805

 

890   975   1060   1145   1230   1315  
Завдання 835

64 357 = 64 350 + 7

64 357 = 64 360  3

999 998 = 999 990 + 8

999 998 = 1 000 000 – 2

4003 = 4000 + 3

4003 = 4010 – 7

150 009 = 150 000 + 9

150 009 = 150 010 – 1

Завдання 836

Ракета пролетіла 48 км за 6 секунд. Яка швидкість ракети у кілометрах за секунду?

Короткий запис

Відстань (S)— 48 км

Час (t) — 6 с

Швидкість (v) — ?

Розв’язання
48 : 6 = 8 (км/с)
Відповідь: швидкість ракети 8 км/с.

 

Завдання 837 

720 : 8 = 90

6 • 18 = 108

240 • 3 = 720

5 • 14 = 70

1200 : 10 = 120

78 : 3 = 26

2400 : 100 = 24

64 : 4 = 16

Завдання 838 

а

5

6

7

8

9

10

2 • а + 1

 11

 13

 15

 17

 19

 21

Завдання 839

+328154

    20891

  349045

_654654

   97659

 556995

541 158 + 430 231  45 762 = 925 627 

97 812  7586  57 862 = 32 364

+541158

  430231

  971389

_971389

   45762

  925627

_97812

   7586

 90226

_90226

  57862

  32364

Завдання 840

Автобус проїхав 180 км зі швидкістю 60 км/год. Скіль­ки годин був у дорозі автобус?

Короткий запис

Відстань (S)— 180 км

Швидкість (v) — 6 с/год

Час (t) — ?

Розв’язання
180 : 60 = 3 (год)
Відповідь: автобус був в дорозі 3 години.

 

Завдання 841

Поплавець кубічної форми занурили у воду, як зображено на малюнку. Яку з цих фігур окреслить на ньому вода? Фігура 1

 

Завдання 842

На кожному кораблику вказано відстань від нього до берега у дециметрах. Де на малюнку потрібно зобразити ще один кораблик, аби відстань від нього до берега була 21 дм?

Розв’язання
(29 – 13) : 4 = 4 (дм) – відстань між кожним положенням.

13      21       29

/\   /\   /\   /\   /\

Відповідь: посередині.

Завдання 843

14 + х = 20

х = 20 – 14

х = 6

14 + 14 + х + х = 20 + 20

х + х = (20 – 14) + (20 – 14)

х + х = 12

2х = 12

х = 12 : 2

х = 6

Відповідь: розв'язки мають однакове значення.

 

Завдання 844

_936 |  9  

 9      104

  _36

    36

      0

_732 |  6  

  8      122

 _13

   12

    _12

      12

        0

_968 |  8  

 8       121

_16

  18

    _8

      8

      0

_867 |  3  

 6       289

_26

  24

  _27

    27

      0

Завдання 845

Уздовж автодороги від столиці країни до її кордо­ну вказано відстані в кілометрах. Назви літери, що позначають на малюнку числа, різницею яких буде число 10 000. В А = 10 000

 

Завдання 846 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

516

 

569

 

622   675   728   781   834

363

 

416   469   522   575   628   681  

Завдання 847

_856924

 651125

 205799

+150321

   69869

  220190

+367116

   12564

  379680

_579320

   50793

  528527

Завдання 848
Равлик подолав відстань 10 см 2 мм зі швидкістю 3 мм/хв. Скільки хвилин повз равлик?

Короткий запис

Відстань (S)— 10 см 2 мм

Швидкість (v) — 3 мм/хв

Час (t) — ?

Розв’язання
10 см 2 мм = 102 мм
102 : 3 = 34 (хв)
Відповідь: равлик повз 34 хвилини.