Інші завдання дивись тут...

Сторінка 41

Завдання 1

а) Різницю чисел 600 275 і 50 289 зменш на 12 755.

(600275 – 50289) – 12755 = 549986 – 12755 = 537231

б) Суму чисел 360 і 120 зменш на добуток чисел 5 і 6.

(360 + 120) – 5 • 6 = 480 – 30 = 450

Завдання 2

Першого дня до магазину привезли 1260 кг моркви, другого дня – 1/3 того, що привезли  першого дня, а  третього дня – 2/3 того, що привезли другого дня. Скільки всього кілограмів моркви привезли за ці три дні?

Розв’язання

1) 1260 : 3 = 420 (кг) – привезли другого дня.

2) 420 : 3 • 2  = 140 • 2 = 280 (кг) – привезли третього дня.

3) 1260 + 420 + 280 = 1960 (кг) – всього привезли.

Відповідь: всього за три дні привезли 1960 кг моркви.

Завдання 3

Зображену фігуру склали із пря­мокутників зі сторонами 2 см і 10 см та 8 см і 6 см. Знайди площу даної фігури.

Розв’язання

1) 2 • 10 • 2 = 40 (cм2) – площа двох прямокутників зі сторонами 2 см і 10 см.

2) 8 • 6 • 2 = 96 (cм2) – площа двох прямокутників зі сторонами 8 см і 6 см.

3) 40 + 96 = 136 (см2) – площа всієї фігури.

Відповідь: площа фігури 136 см2.

 

СТОРІНКА 42

Завдання 1

3600 • 20 = 36 • 2 • 100 • 10 = 72 • 1000 = 72 000

2800 • 30 = 28 • 3 • 100 • 10 = 84 • 1000 = 84 000

5100 • 10 = 51 000

4300 • 20 = 43 • 2 • 100 • 10 = 86 • 1000 = 86 000

1200 • 300 = 12 • 3 • 100 • 100 = 36 • 10000 = 360 000

2400 • 400 = 24 • 4 • 100 • 100 = 96 • 10000 = 960 000

3100 • 200 = 31 • 2 • 100 • 100 = 62 • 10000 = 620 000

4000 • 120 = 4 • 12 • 1000 • 10 = 48 • 10000 = 480 000

Завдання 2

Довжина однієї сторони прямокутника 48 см. Вона менша від довжини другої сторони у 3 рази. Знай­ди площу і периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 48 • 3 = 144 (cм) – довжина другої сторони.

2) 144 • 48 = 6912 (cм2) – площа прямокутника.

3) (144 + 48) • 2 = 192 • 2 = 384 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 6912 см2, периметр прямокутника 384 см.

Завдання 3 

Знайди площу даної фігури.

Розв’язання

1) 5 • 5 = 25 (cм2) – площа квадрата.

2) (8 + 1 – 5) • 3 = 12 (cм2) – площа зовнішнього прямокутника.

3) 25 + 12 = 37 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа фігури 37 см2.

 

СТОРІНКА 43

Завдання 1

150 • 30 = 15 • 3 • 10 • 10 = 45 • 100 = 4500

430 • 40 = 43 • 4 • 10 • 10 = 172 • 100 = 17 200

710 • 20 = 71 • 2 • 10 • 10 = 142 • 100 = 14 200

900 • 50 = 9 • 5 • 100 • 10 = 45 • 1000 = 45 000

130 • 300 = 13 • 3 • 10 • 100 = 39 • 1000 = 39 000

210 • 400 = 21 • 4 • 10 • 100 = 84 • 1000 = 84 000

320 • 200 = 32 • 2 • 10 • 100 = 64 • 1000 = 64 000

450 • 100 = 45 000

Завдання 2 Ознайомлення з дробами

Від п'ятиметрової дошки відрізали дві частини: перша становила 1/4 від довжини дошки, а друга — 2/5 від її довжини. Скільки метрів дошки залишилося?

Розв’язання

5 м = 500 см

1) 500 : 4 = 125 (cм) – довжина першої частини.

2) 125 : 5 • 2 = 50 (cм) – довжина другої частини.

3) 125 + 50 = 175 (см) – довжина двох частин разом.

4) 500 – 175 = 325 (см) = 3 м 25 см

Відповідь: залишилося 3 м 25 cм дошки.

Завдання 3 

Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 5 • 5 = 25 (cм2) – площа великого квадрата.

2) (5 – 2) • (5 – 2) = 9 (cм2) – площа малого квадрата.

3) 25 – 9 = 16 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа фігури 16 см2.

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1

11 • 600 = 11 • 6 • 100 = 66 • 100 = 6600

12 • 400 = 12 • 4 • 100 = 48 • 100 = 4800

13 • 200 = 13 • 2 • 100 = 26 • 100 = 2600

14 • 800 = 14 • 8 • 100 = 112 • 100 = 11200

27 • 200 = 27 • 2 • 100 = 54 • 100 = 5400

34 • 4000 = 34 • 4 • 1000 = 136 • 1000 = 136 000

45 • 6000 = 45 • 6 • 1000 = 270 • 1000 = 270 000

15 • 5000 = 15 • 5 • 1000 = 75 • 1000 = 75 000

Завдання 2

Два поїзди виїхали назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 200 км. Перший поїзд пройшов — 2/5 усього шляху, а другий — половину. Скільки кілометрів залишилося пройти поїздам до зустрічі?

Розв’язання

1) 200 : 5 • 2 = 80 (км) – пройшов перший поїзд.

2) 200 : 2 = 100 (км) – пройшов другий поїзд.

3) 80 + 100 = 180 (км) – пройшли разом.

4) 200 – 180 = 20 (км)

Відповідь: до зустрічі поїздам залишилося пройти 20 км.

Завдання 3

Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 7 • 6 = 42 (cм2) – площа великого прямокутника.

2) (8 + 3 – 7) • 3 = 12 (cм2) – площа зовнішнього прямокутника.

3) 42 + 12 = 54 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа зафарбованої фігури 54 см2.

 

СТОРІНКА 45

Завдання 1

180 • 20 + 100 = 18 • 2 • 100 + 100 = 3600 + 100 = 3700

19 • 40 + 1000 = 760 + 1000 = 1760

900 • 30 – 10000 = 9 • 3 • 1000 – 10000 = 27000 – 10000 = 17000

100 000 • 80 – 20 = 8 000 000 – 20 = 7999980

Завдання 2

Будівельники вимощували плиткою доріжку завдовжки 350 м. Першого дня вони вимостили 3/7 цієї доріжки, а другого — 3/10 від решти. Скільки метрів доріжки вимостили будівельники за два дні?

Розв’язання

1) 350 : 7 • 3 = 150 (м) – вимостили першого дня.

2) 350 – 150 = 200 (м) – решта доріжки.

3) 200 : 10 • 3 = 60 (м) – вимостили другого дня.

4) 150 + 60 = 210 (м)

Відповідь: за два дні будівельники вимостили 210 м доріжки.

Завдання 3

Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1  спосіб

10 • 3 = 30 (cм2) – площа фігури.

2  спосіб

1) 3 • 3 = 9 (cм2) – площа квадрата.

2) 3 • 2 = 6 (cм2) – площа меншого прямокутника

3) (10 – 2  3) • 3 = 15 (cм2) – площа більшого прямокутника.

4) 9 + 6 + 15 = 30 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа фігури 30 см2.

 

СТОРІНКА 46

Завдання 1 Порядок дій

5 • (38370 – 81147 : 3) = 5 • (38370 – 27049) = 5 • 11321 = 56605

Завдання 2

У саду росло 1960 фруктових дерев. 4/7 усіх дерев становлять груші, 1/4  — яблуні, а решту — вишні. Скільки в саду росте окремо яблунь, груш і вишень?

Розв’язання

1) 1960 : 7 • 4 = 1120 (д.) – груші.

2) 1960 : 4 = 490 (д.) – яблуні.

3) 1120 + 490 = 1610 (д.) – груші і яблука разом.

4) 1960 – 1610 = 350 (д.) – вишні.

Відповідь: 490 яблунь, 1610 груш, 350 вишень.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

1/4 від кг = 1000 г : 4 = 250 г

2/5 від 1 хв = 60 с : 5 • 2 = 24 с

3/10 від 1 м = 10 дм : 10 • 3 = 3 дм

Завдання 4 Вибери таке значення а, яке задовільняє нерівність:

28 • 12 + а < 10 000, 336 + а < 10 000, а < 9664

 

СТОРІНКА 47

Завдання 1 Ділення з остачею

185 : 30 = 6 (ост. 5)

2640 : 800 = 3 (ост. 240)

318 : 50 = 6 (ост. 18)

570 : 300 = 1 (ост. 270)

185| 30

180    6

   5 (ост.)

2640| 800

2400    3

 240 (ост.)

318| 50

300    6

  18 (ост.)

570| 300

300    1

270 (ост.)

Завдання 2

Двоє робітників разом виготовили 500 деталей. По скільки деталей виготовив кожен робітник окремо, якщо один працював 12 днів, а другий — 8, і норма виробітку була однакова?

Розв’язання

1) 12 + 8 = 20 (дн.) – всього днів.

2) 500 : 20 = 25 (д.) – виготовляють за 1 день.

3) 25 • 12 = 300 (д.) – виготовив перший робітник.

4) 25 • 8 = 200 (д.) – виготовив другий робітник.

Відповідь: перший робітник виготовив 300 деталей, а другий робітник — 200 деталей.

Завдання 3

Зображений прямокутний трикутник — по­ловина від прямокутника. Знайди площу цього трикутника, якщо вона також скла­дає половину від площі прямокутника.

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (см2) – площа прямокутника.

2) 40 : 2 = 20 (см2) – площа трикутника.

Відповідь: площа трикутника 20 см2.

 

СТОРІНКА 48

Завдання 1 Ділення чисел

3900 : 30 = 390 : 3 = 130

8000 : 40 = 800 : 4 = 200

9300 : 30 = 930 : 3 = 310

3500 : 70 = 350 : 7 = 50

3600 : 120 = 360 : 12 = 30

63 000 : 900  = 630 : 9 = 70

9600 : 240 = 960 : 24 = 40

56 000 : 800 = 560 : 8 = 70

Завдання 2

За два дні швачка пошила 14 однакових фартухів, причому першого дня вона використала на фартухи 16 м тканини, а другого дня — 12 м тканини. Скіль­ки фартухів пошила швачка кожного дня окремо?

Розв’язання

1) 16 + 12 = 28 (м) – використала тканини.

2) 28 : 14 = 2 (м) – тканини використовують на 1 фартух.

3) 16 : 2 = 8 (ф.) – пошила першого дня.

4) 12 : 2 = 6 (ф.) – пошила другого дня.

Відповідь: першого дня швачка пошила 8 фартухів, другого дня — 6 фартухів.

Завдання 3

Трикутники, з яких складається ялиноч­ка, — це половинки від квадратів зі сто­ронами 4 см, 6 см і 8 см відповідно. Знайди площу ялиночки.

Розв’язання

1) 4 • 4 : 2 = 8 (см2) – площа нижнього трикутника.

2) 6 • 6 : 2 = 18 (см2) – площа середнього трикутника.

3) 8 • 8 : 2 = 32 (см2) – площа верхнього трикутника.

4) 8 + 18 + 32 = 58 (см2)

Відповідь: площа ялинки 58 см2.

 

СТОРІНКА 49

Завдання 1 Рівняння

х – 500 = 832 000

х = 832 000 + 500

х =  832 500

300 • х = 64 800

х = 64 800 : 300

х = 216

_64800| 300  

  600      216

  _480

    300

   _1800

     1800

          0

Завдання 2

За 12 рейсів вантажним автомобілем перевезли 60 т вугілля. Скільки тонн вугілля було перевезено за 9 рейсів, якщо кожного разу автомобіль заван­тажували однаково?

Розв’язання

1) 60 : 12 = 5 (т) – перевезуть за 1 рейс.

2) 5 • 9 = 45 (т) – перевезуть за 9 рейсів.

Відповідь: за 9 рейсів перевезуть 45 тонн вугілля.

Завдання 3

Із прямокутника, сторони якого дорів­нюють 6 см та 8 см, вирізали трикут­ник, що є половинкою прямокутника зі сторонами 3 см і 4 см. Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 6 • 8 = 48 (см2) – площа прямокутника.

2) 3 • 4 : 2 = 6 (см2) – площа трикутника.

3) 48 – 6 = 42 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа зафарбованої фігури 42 см2.

 

СТОРІНКА 50

Завдання 1

2150 • 40 – (3750 + 40 • 0) : 3 = 2150 • 40 – 3750 : 3 = 86000 – 1250 = 84 750

Завдання 2

Для ремонту однієї кімнати придбали 5 рулонів шпалер, а для ремонту другої — 3 такі самі рулони. Скільки метрів шпалер купили для кожної кімнати окремо, якщо всього придбали 80 м шпалер?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (р.) – всього шпалер.

2) 80 : 8 = 10 (м) – довжина рулону.

3) 10 • 5 = 50 (м) – придбали для першої кімнати.

4) 10 • 3 = 30 (м) – придбали для другої кімнати.

Відповідь: для першої кімнати використали 50 м шпалер, для другої кімнати — 30 м.

Завдання 3

Із трикутника — половинки прямокутни­ка зі сторонами 8 см та 6 см — вирізали трикутник, що є половинкою прямокут­ника зі сторонами 4 см і 3 см. Знайди площу зафарбованої фігури.

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (см2) – площа прямокутника.

2) 3 • 4 : 2 = 6 (см2) – площа трикутника.

3) 48 – 6 = 42 (см2) – площа фігури.

Відповідь: площа зафарбованої фігури 42 см2.

Інші завдання дивись тут...