Інші завдання дивись тут...

Завдання 225 Треба поділити число 560 на добуток чисел 7 і 4.

Радик: 560 : (7 • 4) = 560 : 28 = 20

Святослав: 560 : (7 • 4) = 560 : 7 : 4 = 80 : 4 = 20

Мар'янка: 560 : (7 • 4) = 560 : 4 : 7 = 140 : 7 = 20

Найзручніший спосіб ділення обрав Святослав.

 

Завдання 226

7200 : (50 • 2) = 7200 : 100 = 72

480 : (8 • 15) = 480 : 8 : 15 = 60 : 15 = 4

360 000 : (12 • 10 000) = 360 000 : 10 000 : 12 = 36 : 12 = 3

У кожному випадку використали зручний спосіб обчислення.

 

Завдання 227

350 : 14 = 350 : (7 • 2) = 350 : 7 : 2 = 50 : 2 = 25

6300 : 90 = 6300 : (9 • 10) = 6300 : 9 : 10 = 700 : 10 = 70

640 : 16 640 : (8 • 2) = 640 : 8 : 2 = 80 : 2 = 40

4500 : 15 4500 : (5 • 3) = 4500 : 5 : 3 = 900 : 3 = 300

7200 : 800 = 7200 : (8 • 100) = 7200 : 8 : 100 = 900 : 100 = 9

 

Завдання 228

Качці й курці на день дають однакову кількість зерна. Качкам дали 2 кг зерна, а курям — 4 кг. Усього нагодували 30 птахів. Скільки серед них було качок і скільки — курей?

  Ціна Кількість птахів Усього зерна

Качок

Однакова

?

} 30

 

2 кг = 2000 г

Курей

?

4 кг = 4000 г

Розв'язання

1) 2000 + 4000 = 6000 (г) – усього зерна

2) 6000 : 30 = 200 (г) – дають зерна одній птиці 

3) 2000 : 200 = 10 (пт.) – було качок

4) 4000 : 200 = 20 (пт.) – було курей

Відповідь: було 10 качок і 20 курей.

 

Завдання 229

У державі 20000 населених пунктів. Селища становлять 3/5 усієї кількості населених пунктів. У степовій зоні розташована 1/6 усіх селищ. Скільки се­лищ у степовій зоні?

Короткий запис

Усього  20000 п.

Селищ  ?, 3/5 усього

У степовій зоні  ?, 1/6 усіх селищ

Розв'язання

1) 20000 : 5 • 3 = 12000 (с.) – стільки селищ

2) 12000 : 6 • 1 = 2000 (с.)

Відповідь: у степовій зоні 2000 селищ.

 

Завдання 230

16000 • 3 < 16000 • 4  

78000 : 2  >  9000 : 2

6400 : 32 < 6400 : 16

130000 • 2  < 240000 • 2

Завдання 231 Порядок дій

12000 • 5 – 53209 + 49987 = 56778

15000 • 8 + (72099 – 38915) = 153184

х 12000

    5    

  60000

_ 60000

   53209

    6791

+  6791

  49987

  56778

_ 72099

   38915

   33184

х 15000

    8    

 120000

+ 120000

    33184

   153184

Завдання 232

Із двох скель назустріч один одному одночасно злетіли два орли й зустрілися через 10 с. Відстань між скелями 420 м. З якою швидкістю ле­тів перший орел, якщо другий летів зі швидкістю 20 м/с?

  Швидкість Час Відстань

I

? м/с

 10 хв

420 м

II

20 м/с

Розв'язання

1) 420 : 10 = 42 (м/с) – швидкість зближення

2) 42 – 20 = 22 (м/с)

Відповідь: перший орел летів зі швидкістю 22 м/с.

 

Завдання 233

Перевірка розв'язання

27 : 5 = 5 (ост. 2)

136 : 10 = 13 (ост. 6)

245 : 10 = 24 (ост. 5)

3720 : 100 = 37 (ост. 20)

• 5 + 2 = 27

13 • 10 + 6 = 136

24 • 10 + 5 = 245

37 • 100 + 20 = 3720

Завдання 234 

420 : 70 = 420 : (10 • 7) = (420 : 10) : 7 = 42 : 7 = 6

640 : 80 = 640 : (10 • 8) = (640 : 10) : 8 = 64 : 8 = 8

 

Завдання 235, 236 Ділення з остачею

294 : 40 = 7 (ост. 14)

165 : 30 = 5 (ост 15)

324 : 40 = 8 (ост. 4)

428 : 60 = 7 (ост. 8)        

500 : 80 = 6 (ост 50)

_294 |  40  

 280      7

  14

_165 |  30

 150     5

  15

_324 |  40  

 320      8

    4

_428 |  60  

 420      7

    8

_500 |  80  

 450      6

   50

Завдання 237 

Для саду купили 7 саджанців яблунь і 5 саджанців груш за однаковою ці­ною. За всі саджанці заплатили 720 гривень. Скільки гривень заплатили окремо за яблуні і груші?

  Ціна Кількість саджанців Вартість

Яблуні

Однакова

7

?

} 720 грн

Груші

5

?

Розв'язання

1) 7 + 5 = 12 (с.) – усього саджанців

2) 720 : 12 = 60 (грн) – ціна саджанця

3) 60  7 = 420 (грн) – заплатили за яблуні

4) 60  5 = 300 (грн) – заплатили за груші

Відповідь: заплатили 420 грн за яблуні і 300 грн за груші.

 

Завдання 238

  Швидкість Час

Мотоцикліст

40 км/год

3 год

Велосипедист

12 км/год

3 год

Поясни, що означають вирази, за умови, що об'єкти одночасно виїхали назустріч один одному.

40 • 3 = 120 (км) – відстань скутериста

12 • 3 36 (км) – відстань велосипедиста

40 + 12 52 (км/год) – швидкість зближення

40 • 3 + 12 • 3 156 (км) – вся відстань

(40 + 12) • 3 156 (км) – вся відстань

40 • 3 – 12 • 3 84 (км) – на стільки більша відстань скутериста, ніж велосипедиста

 

Завдання 239

У морі Остап зустрів золоту рибку. Обоє злякалися і по­пливли в протилежних напрямках. Остап рухався зі швид­кістю 50 м/хв, а рибка — 70 м/хв. На скільки метрів вони віддаляться одне від одного за 1 хв? За 2 хв? За 3 хв?

Розв'язання

1) 50 + 70 = 120 (м) – віддаляються за 1 хв

2) 120  2 = 240 (м) – віддаляються за 2 хв

3) 120  3 = 360 (м) – віддаляються за 3 хв

Відповідь: вони віддаляються один від одного за 1 хв на 120 м, за 2 хв на 240 м, за 3 хв на 360 м.

   

Завдання 240

(10000 – 224 • 30) : 4 = 820    

2454 : 6 + 2013 : 3 = 1080

х 224

     30

  6720

_10000

   8720

   3280

_3280 |  4  

 32      820

   _8

     8

     0

_2454 |  6  

 24      409

   _54

     54

       0

_2013 |  3  

 18      671

 _21

   21

     _3

       3

       0

+ 409

   671

 1080

Завдання 241

362 : 50 = 7 (ост. 12)

256 : 30 8 (ост. 16)

320 : 60 5 (ост. 20)

486 : 80 6 (ост. 6) 

_362 |  50  

 350      7

  12

_256 |  30

 240     8

  16

_320 |  60  

 300      5

  20

_486 |  80  

 480      6

    6

Завдання 242

У книжці 112 сторінок. Марко за тиждень прочитав 3/4 книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Короткий запис

Усього  112 с.

Прочитав  ?, 3/4 усього

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 112 : 4 • 3 = 84 (с.) – прочитав

2) 112 – 84 = 28 (с.)

Відповідь: Марку залишилося прочитати 28 сторінок.

 

Завдання 243 Ділення з остачею

560 : 60 = 9 (ост. 20)        

400 : 90 =  4 (ост. 40)        

460 : 70 =  6 (ост. 40) 

_560 |  60  

 540      9

   20

_400 |  90

 360     4

   40

_460 |  70  

 420      6

   40

Завдання 244 Порядок дій

72 : 2 : 12  180 : 90  13 : 2 : 13  250 : 15 : 25 = 2
150  4 : 300  48 : 6  50 : 40  37 : 10  2 : 4 = 37 Це дупло бурундука.

 

Завдання 245, 246

46060 : 70 = (420 сот. + 350 дес. + 560 од.) : 70 = 6 сот. + 5 дес. + 8 од. = 658

34560 : 60 = 30000 : 60 + 4200 : 60 + 360 : 60 = 500 + 70 + 6 = 576

 

Завдання 247

_38400 |  50  

 350      768

 _340

   300

   _400

     400

        0

_146100 |  30  

 120        4870

 _261

   240

   _210

     210

        0

х 768

     50

 38400

х 4870

     30 

 146100

Завдання 248

З однієї велостоянки у протилежних напрямках одночасно вирушили 2 ве­лосипедисти. Перший велосипедист їхав зі швидкістю 11 км/год, а дру­гий — 15 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год? Розв'яжи задачу двома способами.

  Швидкість  Час Відстань

I

11 км/год

3 год

? км 

} ? км

II

15 км/год

? км

Розв'язання

1-й спосіб

1) 11 + 15 = 26 (км/год) – швидкість віддалення

2) 26  3 = 78 (км)

2-й спосіб

1) 11 • 3 = 33 (км) – проїхав I велосипедист

2) 15 • 3 = 45 (км) – проїхав II велосипедист

3) 33 + 45 = 78 (км)

Відповідь: через 3 год між ними буде 78 кілометрів.

 

Завдання 249

Радик, ідучи з однаковою швидкістю, пройшов першого дня 20 км, а друго­го — 12 км. Усього в дорозі він був 8 год. Скільки годин був у дорозі Радик першого дня? Другого дня?

  Швидкість Час
Відстань

I дня

Однакова

 

?

} 8 год

 

20 км

II дня

?

12 км

Розв'язання

1) 20 + 12 = 32 (км) – пройшов за 2 дні

2) 32 : 8 = 4 (км/год) – швидкість

3) 20 : 4 = 5 (год) – в дорозі I дня

4) 12 : 4 = 3 (год) – в дорозі II дня

Відповідь: Радик був в дорозі першого дня 5 годин, а другого дня 3 години.

 

Завдання 250 Письмове ділення

_73000 |  20   

 60         3650

_130

  120

  _100

    100

       0

_31360 |  80  

 240        392

 _736

   720

   _160

     160

        0

_39450 |  50  

 350        789

 _445

   400

   _450

     450

        0

Завдання 251

Зі шпаківні одночасно вилетіли шпак і шпачиха за поживою для пташенят. Вони летіли 15 с у протилежних напрямках зі швидкостями 3 м/с і 5 м/с. На яку відстань відлетіли шпаки одне від одного?

  Швидкість Час Відстань

Шпак

3 м/с

15 с

 

} ?

 

Шпачиха

5 м/с

Розв'язання

1) 3 + 5 = 8 (м/c) – швидкість зближення

2)  15 = 120 (м)

Відповідь: птахи відлетіли один від одного на 120 метрів.

Інші завдання дивись тут...