Інші завдання дивись тут...

Завдання 252

7200 : 80 = 90

420000 : 6000 = 70

18000 : 30 = 600 

Завдання 253

Суму чисел 78000 і 6000 зменшити в 200 разів.

(78000 + 6000) : 200 = 84000 : 200 = 84000 : 100 : 2 = 840 : 2 = 420

Різницю чисел 2700 і 1500 збільшити в 30 разів.

(2700  1500)  30 = 1200  30 = 12 • 3 • 1000 = 36 • 1000 = 36000

Частку чисел 4500 і 300 зменшити в 5 разів.

(4500 : 300) : 5 = 4500 : 5 : 300 = 900 : 300 = 3

 

Завдання 254 Письмове ділення

_5120 |  40 

 40       128

_112

   80

  _320

    320

       0

_60270 |  70  

 560        861

 _427

   420

    _70

      70

        0

_205500 |  60  

 180        3425

 _255

   240

   _150

     120

     _300

       300

          0

Завдання 255 Письмове ділення

_48320 |  80 

 480        604

  _320

    320

       0

_22800 |  60 

 180        380

 _480

   480

      0

_153500 |  50  

 150        3070

   _350

     350

        0

Завдання 256

_31500 |  70 

 280        450

  _350

    350

       0

_36450 |  90 

 360       405

  _450

    450

      0

_124800 |  60  

 120        2080

   _480

     480

        0

Завдання 257

Пліт за 2 год проплив по річці 6 км, це у 20 разів менше, ніж за цей час про­йшов катер. З якою швидкістю рухався катер?

  Швидкість Час Відстань

Пліт

? км/год, у 20 разів менша

2 год

 

6 км

 

Катер

? км/год

Розв'язання

1) 6 : 2 = 3 (км/год) – швидкість плота

2)  20 = 60 (км/год)

Відповідь: катер рухався зі швидкістю 60 км/год.

 

Завдання 258

У першій книжці 84 сторінки, а в другій — 56. Роман обидві книжки прочи­тав за 10 днів, читаючи кожного дня однакову кількість сторінок. Скільки днів він читав кожну книжку?

  За 1 день  Кількість сторінок Всього днів

I

Однакову

84

} 10

II

56

Розв'язання

1) 84 + 56 = 140 (с.) – всього

2) 140 : 10 = 14 (с.) – за 1 день

3) 84 : 14 = 6 (дн.) – читав I книжку

4) 56 : 14 = 4 (дн.) – читав II книжку

Відповідь: першу книжку Роман читав 6 днів, а другу книжку читав 4 дні.

Пригадай назву книжки, яку ти читав / читала найдовше.

 

Завдання 259

Із сосни одночасно в протилежних напрямках полетіли дві сороки. Одна з них рухалася зі швидкістю 14 км/год, а друга — 16 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Розв'яжи задачу двома способами.

  Швидкість  Час Відстань

I

14 км/год

2 год

? км 

} ? км

II

16 км/год

? км

Розв'язання

1-й спосіб

1) 14 + 16 = 30 (км/год) – швидкість віддалення

2) 30  2 = 60 (км)

2-й спосіб

1) 14 • 2 = 28 (км) – пролетіла I сорока

2) 16 • 2 = 32 (км) – пролетіла II сорока

3) 28 + 32 = 60 (км)

Відповідь: через 2 год між ними буде 60 кілометрів.

 

Завдання 260 Письмове ділення

_50400 |  70 

 490       720

  _140

    140

       0

_451500 |  50 

 450        9030

  _150

    150

       0

_720540 |  90  

 720        8006

    _540

     540

        0

_841200 |  30   

 60         28040

_241

  240

   _120

     120

        0

Завдання 261

Від зупинки тролейбуса одночасно в протилежних напрямках виру­шили два пішоходи. Один пішохід ішов зі швидкістю 70 м/хв, а другий 80 м/хв. Яка відстань буде між пішоходами через 20 хв?

Розв'яжи задачу двома способами.

  Швидкість  Час Відстань

I

70 м/хв

20 хв

} ? м

II

80 м/хв

Розв'язання

1) 70 + 80 = 150 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 150  20 = 3000 (м) = 3 (км)

Відповідь: через 20 хв між пішоходами буде 3 кілометри.

 

Завдання 262

_163600 |  40  

 160        4090

  _360

   360

      0

_122400 |  60  

 120        2040

  _240

    240

       0

х 152

     70

 10640

х 40950

       20

   819000

Перевірка

х 768

     50

 38400

х 2040

     60

 122400

_10640 |  70 

   70       152

  _364

    350

    _140

      140

         0

_819000 |  20   

 80          40950

 _190

   180

   _100

     100

        0

Завдання 263 Одиниці вимірювання

7 м 98 см + 1 м 4 см = 9 м 2 см           

11 м 20 см – 3 м 9 см = 8 м 11 см

6 ц 37 кг – 3 ц 88 кг = 2 ц 49 кг

6 дм 72 мм + 3 дм 28 мм = 10 дм 

 

Завдання 264 Порядок дій

(70450 : 50 + 7946) : 5 = 1871

(13007 – 76800 : 30) • 90 = 940230

_70450 |  50  

 50      1409

_204

  200

   _450

     450

        0

+1409

  7946

  9355

_9355 |  5     

 5         1871

_43

  40

  _35

    35

      _5

        5

        0

_76800 |  30  

 6         2560

_16

  15

  _18

    18

      0

_13007

  2560

 10447

_10447

       90

 940230

Завдання 265 Письмове ділення

_20320 |  40 

 200       508

  _320

   320

      0

_18540 |  60 

 180       309

  _540

    540

       0

_35250 |  50 

 350       705 У ціль влучить Радик

  _250

    250

       0

Завдання 266

З однієї нори одночасно в протилежних напрямках з однаковими швид­костями вибігли два кролики. Через 20 с відстань між ними була 120 м. З якою швидкістю біг кожний кролик?

  Швидкість  Час Відстань

I

? м/c, однакова

 

20 с

120 м

II

Розв'язання

1) 120 : 20 = 6 (м/с) – швидкість віддалення

2) 6 : 2 = 3 (м/с)

Відповідь: кожний кролик біг зі швидкістю 3 м/с.

 

Завдання 267

У перший магазин завезли 4 однакових сувої тканини, а в другий — 5 таких самих сувоїв. Усього в магазини завезли 189 м тканини. Скільки метрів тка­нини завезли в кожний магазин окремо?

План розв'язування

1) Скільки сувоїв тканини завезли у два магазини разом?

4 + 5 = 9 (с.)

2) Скільки метрів тканини в одному сувої?

189 : 9 = 21 (м)

3) Скільки метрів тканини завезли в перший магазин?

21  4 = 84 (м)

4) Скільки метрів тканини завезли в другий магазин?

21  5 = 105 (м)

 

Завдання 268 

Зроби потрібні вимірювання й обчисли периметри лише тих прямокутників, які не є квадратами.

 

Завдання 269

_229600 |  70  

 21         3280

 _19

   14

   _56

     56

      0

х3280

     70  

229600

х 127

     400

  50800

_50800 |  400  

 400        127

_1080

   800

  _2800

    2800

        0

Завдання 270

Фермери здали на молокозавод 74 л молока у бідонах, по 37 л у кожному, і 96 л — у трилітрових банках. У скільки разів більше здали банок, ніж бідонів?

Короткий запис

74 л  ? б., по 37 л у кожному

74 л  ? б., по 3 л у кожному 

У скільки разів більше  ?

Розв'язання

1) 74 : 37 = 2 (б.) – здали бідонів

2) 96 : 3 = 32 (б.)  здали банок

3) 32 : 2 = 16 (р.)

Відповідь: у 16 разів більше здали банок, ніж бідонів.

 

Завдання 271

Із двох міст, відстань між якими 690 км, виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі. Один автомобіль їхав зі швидкістю 90 км/год, а дру­гий — 100 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год?

Розв'язання

1) 90  3 = 270 (км) – проїхав I автомобіль

2) 100  3 = 300 (км) – проїхав II автомобіль

3) 270 + 300 = 570 (км) – проїхали обидва автомобілі разом

3) 690  570 = 120 (км)

Відповідь: між автомобілями через 3 год буде 120 кілометрів.

 

Завдання 272

Плиткою уклали 9 м стежки, що становить 3/5 її довжини. Яка дов­жина стежки?

Розв'язання

1) 9 : 3 = 3 (м) — довжина 1/5 стежки.

2) 3 • 5 = 15 (м) — довжина всієї стежки.

Відповідь: довжина стежки становить 15 метрів.

 

Завдання 273 Ознайомлення з дробами

Знайди число 4/5 якого становлять 20, 20 : 4 • 5 = 25

Знайди число 3/4 якого становлять 12 хв, 12 хв : 3 • 4 = 16 хв

Знайди число 5/8 якого становлять 10 дм, 10 дм : 5 • 8 = 16 дм

 

Завдання 274

Велосипедист проїхав 18 км, що становить 2/3 шляху, який він повинен був проїхати. Скільки кілометрів повинен був проїхати велосипедист?

Розв'язання

18 : 2 • 3 = 27 (км) 

Відповідь: велосипедист повинен проїхати 27 кілометрів.

 

Завдання 275

У магазин завезли 84 планшети. Першого тижня продали 2/7 цих планшетів, а другого тижня — 3/5 решти. Скільки планшетів продали за 2 тижні?

Короткий запис

Завезли — 84 пл.

Продали І т. — 2/7 від завезених

Продали ІІ т. — 3/5 решти

Разом продали — ?

Розв'язання

1) 84 : 7  2 = 24 (пл.) – продали I тижня

2) 84 – 24 = 60 (пл.) – решта

3) 60 : 5  3 = 36 (пл.) – продали II тижня

4) 24 + 36 = 60 (пл.)

Відповідь: за 2 тижні продали 60 планшетів.

 

Завдання 276

_18204 |  6   

 18        3034

  _20

   18

   _24

     24

       0

_15635 |  5   

 15        3127

   _6

     5

    _13

      10

      _35

        35

          0

х 1720

      9 

 15480

х 60820

       7 

 425740

Перевірка

х 3034

       6

 18204

х 3127

       5

 15635

_15480 |  9  

   9        1720

  _64

    63

    _18

      18

        0

_425740 |  7     

 42         60820

   _57

     56

     _14

       14

         0

Завдання 277

Літак пролетів 140 км, що становить 2/9 відстані, яку він має пролеті­ти. Скільки ще кілометрів повинен пролетіти літак?

Короткий запис

Пролетів — 140 км, це 2/9 відстані

Відстань — ?

Розв'язання

140 : 2  9 = 630 (км)

Відповідь: літак повинен пролетіти ще 630 км.

 

Завдання 278

Дві майстерні отримали разом за виконане замовлення 36000 грн. Одна майстерня працювала 4 тижні, а друга — 8 тижнів. Скільки грошей отри­мала кожна майстерня, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю?

Короткий запис

I майстерня  4 т.  ? грн

II майстерня  8 т.  ? грн

Разом  ? т.  36000 грн

Розв'язання

1) 4 +  8 = 12 (т.) – всього тижнів

2) 36000 : 12 = 3000 (грн) – за 1 тиждень

3) 3000  4 = 12000 (грн) – отримала I майстерня

4) 3000  8 = 24000 (грн) – отримала II майстерня

Відповідь: перша майстерня отримала 12000 грн і друга майстерня отримала 24000 грн.

Інші завдання дивись тут...

  • Іван
    у вправі 270 неправильний 2 приклад
    26 лютого 2024 17:42