Інші завдання дивись тут...

Завдання 494 Порядок дій

456 • 98 – 99108 : 36 + 29977 = 71912

(562 • 306 + 28028) : 25 : 25 = 320

 

 

 

_99108| 36  

 72      2753

_271

  252

  _190

    180

    _108

      108

         0

х 456

    98

 3648

4104 

44688

_44688

   2753

 41935

+41935

  29977

  71912

х   562

     306

   3372

1686   

171972

+171972

   28028

  200000

_20000| 25  

 200     8000

    0

_8000| 25 

 75     320

 _50

   50

     0

Завдання 495

а) Узимку день тривав 9 год 15 хв. Сонце зайшло о 16 год 48 хв. О котрій годині цього дня зійшло сонце?

_16 год 48 хв

   9 год 15 хв

   7 год 33 хв

б) Для приготування торта кондитер використав 54 г цукатів, що становить 1/20 маси торта. Яка маса торта?

54 : 1 • 20 = 1080 (г) = 1 кг 80 г

г) Вовк біжить зі швидкістю 500 м/хв. За скільки хвилин він пробіжить 5 км?

5 км = 5000 м

5000 : 500 = 10 (хв)

 

Завдання 496

В Україні загальна протяжність залізничних, річкових і автомобільних шляхів становить 198000 км. Довжина залізниць становить 1/9 загальної про­тяжності, а довжина річкових судноплавних шляхів — 1/44 решти. Скільки кілометрів припадає на автомобільні шляхи?

Короткий запис

Загальна довжина  198000 км

Залізничні  ?, 1/9 загальної довжини

Судноплавні  ?, 1/44 решти

Автомобільні  ?

Розв'язання

1) _198000 | 9      

     18        22000 (км)  залізничні шляхи

     _18

       18

         0

2) _198000

       22000

     176000 (км)  решта шляху

3) _176000 | 44    

     176        4000 (км)  судноплавні шляхи

        0

4) + 22000

        4000

      26000 (км)  залізничні і судноплавні шляхи разом

5) _ 198000

        26000

      172000 (км)

Відповідь: на автомобільні дороги припадає 172000 км.

Завдання 497

Учора Радик з'їв 300 г сосисок, а сьогодні — 1050 г. Учора він з'їв на 15 сосисок менше, ніж сьогодні. Скільки сосисок з'їв Радик вчора і скільки — сьогодні? (Усі сосиски мали однакову масу).

 

Маса 1 сосиски

Кількість сосисок

Загальна маса

Учора

Однакова

 

?, на 15 менше

300 г

Сьогодні

?

1050 г

Розв'язання

1) 1050 – 300 = 750 (г) – на стільки менша маса учора

2) 750 : 15 = 50 (г) – маса одної сосиски

3) 300 : 50 = 6 (с.) – з'їв учора

4) 1050 : 50 = 21 (с.) – з'їв сьогодні

Відповідь: Радик учора з'їв 6 сосисок, а сьогодні — 21 сосиску.

 

Завдання 498

Тарілка має діаметр 18 см. Накресли коло, радіус якого втричі менший за радіус тарілки. Проведи в колі два радіуси так, щоб кут між ними був тупим.

Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (см) – радіус тарілки

2) 9 : 3 = 3 (см) – радіус кола

 

Завдання 499

128 груш розклали в пакети, по 2 груші в кожний. Скільки вийшло пакетів?

128 : 2 = (120 + 8) : 2 = 60 + 4 = 64 (п.)

Збільшуйте число груш у кожному пакеті щоразу вдвічі. У скільки разів змінюється число пакетів? Заповніть таблицю.

Груш у пакеті

а

2

4

8

 16 

 32 

Всього пакетів

 128 : а 

 64 

 32 

 16 

  8 

  4 

Завдання 500 

16828 + 34572 + 24879 = 34572 + 16828 + 24879

29850 • 3 + 8425 • 3 = (29850 + 8425) • 3

928 – 629 – 111 – 5 = 928 – 5 – 629111

 

Завдання 501

_31564| 52  

 312      607

   _364

     364

        0

_24840| 54 

 216     460

 _324

   324

      0

х   72

   306

   432

216   

22032

х 265

    19

 2385

 265 

 5035

Завдання 502

З однієї нори одночасно в протилежних напрямках з однаковими швидкостями вибігло двоє лисенят. Через 20 с відстань між ними була 80 м. З якою швидкістю бігло кожне лисеня?

Розв'язання

1) 80 : 20 = 4 (м/с) – швидкість віддалення

2) 4 : 2 = 2 (м/с)

Відповідь: кожне лисеня бігло зі швидкістю 2 м/с.

 

Завдання 503 Ділення з остачею

_394235 | 54   

 378        7300

 _162

   162   

        35 (ост.)

Перевірка: 7300 • 54 + 35 = 394235

х 7300

  54   

 292

365    

394200

Завдання 480

_30825 | 46   

 276       670

  _322

    322  

         5 (ост.)

_243227 | 64   

 192         3800

  _512

    512  

         27 (ост.)

_322575 | 43   

 301         7501

  _215

    215

       _75

         43

         32 (ост.)

Перевірка:

670 • 46 + 5 = 30825

3800 • 64 + 27 = 243227

7501 • 43 + 32 = 322575

х  670

   46

 402

268   

30820

х 3800

   64

 152

228    

243200

х 7501

     43

 22503

30004 

322543

Завдання 505

У трьох пакетах 120 горіхів. У першому і другому пакетах разом 74 горіхи, у другому і третьому — 90 горіхів. Скільки горіхів у кожному пакеті окремо?

Короткий запис

Усього  120 г.

I, II  74 г.

II, III  90 г.

 ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) 120 – 74 = 46 (г.) – у III пакеті

2) 90 – 46 = 44 (г.) – у II пакеті

3) 74 – 44 = 30 (г.) – у I пакеті

Відповідь: у першому пакеті 30 горіхів, у другому пакеті 44 горіхів, у третьому пакеті 46 горіхів.

 

Завдання 506

З двох міст, відстань між якими 70 км, у протилежних напрямках виїхали два автомобілі. Перший автомобіль іхав зі швидкістю 60 км/год, а другий  80 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 години?

Розв'язання

1) 60 + 80 = 140 (км/год) – швидкість віддалення

2) 140 • 2 = 280 (км) – проїхали два автомобілі разом

3) 280 + 70 = 350 (км)

Відповідь: між двома автомобілями буде 350 км.

 

Завдання 507 Іменовані величини

20650 г < 206 кг 50 г   (206 кг 50 г = 206050 г)

20650 кг > 20 ц 65 кг   (20 ц 65 кг = 2065 кг)

20650 кг = 20 т 650 кг   (20 т 650 кг = 20650 кг)

20605 ц > 206 т 5 ц       (206 т 5 ц = 2065 ц)

 

Завдання 508 Рівняння

(7500 : 50) : x = 50

150 : x = 50

x = 150 : 50

x = 3

х : (630 : 90) = 60

х : 7 = 60

х = 60 • 7

х = 420

_7500 | 50  

 50      150

_250

  250

     0

_630 | 90 

 630     7

    0

Завдання 509

У Даринки і Матвійка разом 80 грн, у Матвійка і Данилка разом 86 грн, а в Даринки і Данилка — 102 грн. Скільки гривень окремо в кожного з них?

Розв'язання

1) 80 + 86 = 166 (грн) – у Даринки, Матвійка і двічі в Данилка

2) 166 – 102 = 64 (грн) – двічі в Данилка

3) 64 : 2 = 32 (грн) – у Данилка

4) 80 – 32 = 48 (грн) – у Матвійка

5) 86 – 32 = 54 (грн) – у Даринки

Відповідь: у Данилка 32 грн, у Матвійка 48 грн, а в Даринки 54 грн.

 

Завдання 510 Ділення з остачею

_12885 | 23   

 115       560

  _138

    138  

         5 (ост.)

_170213 | 37   

 148        4600

  _222

    222  

         13 (ост.)

_13528 | 52   

 104       260

  _312

    312

         8 (ост.)

Перевірка:

560 • 23 + 5 = 12885

4600 • 37 + 13 = 170213

260 • 52 + 8 = 13528

х  560

   23

 168

112   

12880

х  4600

   37

 322

138    

170200

х  260

   52

   52

130   

13520

Завдання 511

Тато хотів купити кавун, маса якого 5 кг, а купив 8–кілограмовий і тому заплатив на 24 грн більше, ніж планував. Яка вартість купленого кавуна?

Розв'язання

1) – 5 = 3 (кг) – на стільки більший купив кавун

2) 24 : 3 = 8 (грн) – ціна кавуна

3)  8 = 64 (грн) 

Відповідь: вартість купленого кавуна 64 грн.

 

Завдання 512 Ділення з остачею

_13448 | 24   

 120       560

  _144

    144  

         8 (ост.)

_79836 | 26   

 78       3070

 _183

   182  

      16 (ост.)

_155632 | 63   

 126        2470

  _296

    252

     _443

       441 

          22 (ост.)

Перевірка:

560 • 24 + 8 = 13448

3070 • 26 + 16 = 79836

2470 • 63 + 22 = 155632

х  560

   23

 168

112   

12880

х  4600

   37

 322

138    

170200

х  2470

     63

   741

1482   

155610

Завдання 513 Добери такі числа, щоб рівності були істинними.

6000 • 6 = 9 • 4000

9000 : 3 = 150 • 2

80 000 • 3 = 4 • 60000

70 000 • 3 = 420 000 : 2

Завдання 514 Математичний диктант

Ділене — різниця чисел 2500 і 500, дільник — 5.

(2500 – 500) : 5 = 2000 : 5 = 400

Перший множник — 2, другий множник — добуток чисел 50 і 50.

• (50 • 50) = 2 • 2500 = 5000

Зменшуване — частка чисел 3600 і 3, від'ємник — 200.

3600 : 3 – 200 = 1200 – 200 = 1000

 

Завдання 515

Із 16 л вишневого сиропу може вийти 7 л мармеладу. Скільки літрів марме­ладу вийде з 64 л сиропу?

Короткий запис

16 л  7 л

64 л  ? 

Розв'язання

1) 64 : 16  = 4 (р.)  у стільки разів більше сиропу

2) 7 • 4 = 28 (л.)

Відповідь: вийде 28 літрів з 64 л сиропу.

 

Завдання 516

У басейні 48000 л води. Один насос усю воду може викачати за 40 хв, а ін­ший — за 24 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо увімкну­ти одночасно обидва насоси?

Короткий запис

— 40 хв  48000 л

II — 24 хв  48000 л

Разом  ? хв  48000 л

Розв'язання

1) 48000 : 40  = 1200 (л)  I насос за 1 хв

2) 48000 : 24  = 2000 (л)  II насос за 1 хв

3) 1200 + 2000 = 3200 (л.) – два насоси за 1 хв разом

4) 48000 : 3200 = 15 (хв)

Відповідь: всю воду можна викачати за 15 хв, якщо увімкнути одночасно обидва насоси.

 

Завдання 517

Мама витратила на покупки 450 грн. За лупу вона заплатила 50 грн, за книжку  у 3 рази більше, а за глобус — решту грошей. Скільки гривень мама заплатила за глобус?

Короткий запис

Разом  450 грн

Лупа — 50 грн

Книжка — у 3 рази більше

Глобус — ?, решта грн

Розв'язання

1) 50  3  = 150 (грн)  заплатили за книжку

2) 50 + 150 = 200 (грн)  заплатили за лупу та книжку разом

3) 450  200 = 250 (грн)

Відповідь: за глобус мама заплатила 250 грн.

 

Завдання 518

Склади і розв'яжи задачу за виразом: 100 – (З0 + З0 : 2). Мама витратила на покупки 100 грн. За апельсини вона заплатила 30 грн, а за яблука  у 2 рази менше. Скільки гривень залишилося у мами?

Короткий запис

Разом  100 грн

Апельсини — 30 грн

Яблука — у 2 рази менше

Залишилося грн — ?

Розв'язання

1) 30 : 2 = 15 (грн)  заплатили за книжку

2) 30 + 15 = 45 (грн)  заплатили за апельсини і яблука разом

3) 100  45 = 55 (грн)

Відповідь: у мами залишилося 55 грн.

 

Завдання 519 Знайди всі значення змінних, за яких нерівності будуть істинними.

11 + m < 16, якщо

m = 0, 1, 2, 3, 4

2 • b < 10, якщо

b = 0, 1, 2, 3, 4 

b : 2 < 4, якщо

b = 0, 2, 4, 6

Завдання 520

У магазині за однаковою ціною продали чоловічих годинників на суму 1360 грн і жіночих — на суму 850 грн. Скільки продали чоловічих годин­ників і скільки — жіночих, якщо відомо, що жіночих годинників продали на 3 менше, ніж чоловічих?

 

Ціна

Кількість годинників

Вартість

Чоловічі

Однакова

 

?

1360 грн

Жіночі

?, на 3 менше

850 грн

Розв'язання

1) 1360 – 850 = 510 (грн) – на стільки менша вартість жіночих годинників

2) 510 : 3 = 170 (грн) – ціна

3) 1360 : 170 = 8 (г.) – чоловічих 

4) 850 : 170 = 5 (г.) – жіночих

Відповідь: продали 8 чоловічих годинників і 5 жіночих годинників.

 

Завдання 521 Порядок дій

340 • (208 + 28 • 64) : 25 = 27200 

1254 • (48 • 25 : 15 – 42) = 47652

х 28

  64

 112

168 

1792

+ 208

  1792

  2000

х 340

    2000

   680000

_680000 | 25     

 50          27200

_180

  175

    _50

      50

        0

х 48

  25

 240

 96  

1200

_1200 | 15

  120    80

     0

_ 80

   42

   38

х 1254

     38

 10032

 3762 

 47652

Інші завдання дивись тут...