Інші завдання дивись тут...

Завдання 547 Письмове ділення

_11396 | 28 

 112      407

  _196

    196

       0

_63270 | 90 

 630      703

  _270

    270

       0

_75368 | 24   

  72       3140

  _33

    24

    _96

      96

         8 (ост.)

Завдання 548

Гідроцикл за 3 год переплив озеро завдовжки 240 км. На зворотному шля­ху його швидкість була на 40 км/год менша. Скільки годин гідроцикл затра­тив на зворотний шлях?

Швидкість

Час

Відстань

?

3 год

240 км

?, на 40 км/год

?

240 км

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (км/год) – швидкість на прямому шляху

2) 80  40 = 40 (км/год) – швидкість на зворотньому шляху

3) 240 : 40 = 6 (год) 

Відповідь: гідроцикл затратив 6 годин на зворотній шлях.

 

Завдання 549

Троє майстрів і кілька їхніх учнів вставили 33 однакові вікна. Кожний май­стер вставив по 5 вікон, а кожний учень — по 3 вікна. Скільки було учнів?

  Продуктивність Кількість осіб

Всього вікон

Майстрів

5

3

33

 

Учнів

3

?

Розв'язання

1) 5  3 = 15 (в.) – виготовив майстер

2) 33  15 = 18 (в.) – виготовив учень

3) 18 : 3 = 6 (ос.) 

Відповідь: було 6 учнів.

 

Завдання 550

Точки S, A, В, C, D — це вершини піраміди.

Відрізки AS, BS, CS, DS, AB, BC, CD, AD — ребра піраміди.

Трикутники ASB, BSC, CSD, ASD — це бічні грані піраміди.

Чотирикутник ABCD — це основа піраміди.

 

Завдання 551

Площа прямокутника 480 м2, довжина — 40 м. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв'язання

1) 480 : 40 = 12 (м) – сторона прямокутника

2) (40 + 12) • 2 = 52 • 2 = 104 (м) – периметр квадрата

3) 104 : 4 = 26 (м) – сторона квадрата

3) 26 • 26 = 676 (м2

Відповідь: площа квадрата 676 м2.

 

Завдання 552

(782 : 23 + 1344) • 37 = 50986

(6040 • 56 – 23360) : 40 = 7872

_782 | 23

 69     34

 _92

   92

     0

+   34

  1344

  1378

х 1378

     37

   9646

 4134 

 50986

х 6040

    56 

 3624

3020  

338240

_ 338240

    23360

  314880

_314880 | 40   

 280         7872

 _348

   320

   _288

     280

       _80

         80

           0

Завдання 553

За допомогою цифр 2, З, 6 і 0 запиши всі можливі двоцифрові числа (цифри в числі можуть повторюватися). 20, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 36, 60, 62, 63, 66

 

Завдання 554

6054 • 83 – 214200 : 70 = 499422

273 • (18 • 3) – 8906 = 5836

х  6054

      83

  18162

48432  

502482

_214200 | 70  

 210       3060

  _420

    420

       0

_ 502482

     3060

  499422

х 18

    3

   54

х 273

    54

 1092

1365 

14742

_14742

   8906

   5836

Завдання 555

З летовища одночасно в протилежних напрямках вилетіло два гелі­коптери зі швидкостями З км/хв і 5 км/хв. Через скільки часу відстань між ними буде 48 км?

  Швидкість

Час

Відстань

I

3 км/хв

?

48 км

 

II

5 км/хв

Розв'язання

1) 5 + 3 = 8 (км/хв) – швидкість віддалення

2) 48 : 8 = 6 (год) 

Відповідь: через 6 год між ними буде відстань 48 км.

 

Завдання 556

Конус, піраміда, куля, куб, циліндр, паралелепіпед
Конус  морозиво-ріжок
Піраміда  палатка
Куля  апельсин, мандарин, кавун
Куб  ящик
Циліндр  бочка
Паралелепіпед  коробка

 

Завдання 557

576 дм 25 мм = 5760 см 25 мм

459 дм 7 мм = 40 м 50 дм 90 см 7 мм

372 дм 48 мм = 37 м 248 мм

871 см 9 мм = 8 м 7 дм 1 см 9 мм

 

Завдання 558

У рівносторонньому трикутнику ABC послідовно з'єднали середини сто­рін. Яку частину становить площа замальованого трикутника від площі трикутника ABC? 1/4

 

Завдання 559

k

5000

40000

100000

1400

c

2100

6000

300000

1800

k + c : 3

5700

42000

200000

2000

Завдання 560 Порядок дій

8000 – (124 • 56 + 557) = 499

58080 : (205 – 193) – 199 = 4641

х 124

    56

  744

 620  

 6944

+  557

  6944

  7501

_ 8000

   7501

    499

_ 205

  193

    12

_58080 | 12  

 48       4840

_100

   96

   _48

     48

       0

_ 4840

    199

   4641

Завдання 561

Із полярної станції одночасно в протилежних напрямках виїхали два по­лярники на електросанях. Перший полярник їхав зі швидкістю 14 км/год. Через 2 год відстань між ними дорівнювала 48 км. З якою швидкістю рухав­ся другий полярник?

  Швидкість

Час

Відстань

I

14 км/хв

2 год

48 км

 

II

? км/хв

Розв'язання

1) 48 : 2 = 24 (км/год) – швидкість віддалення

2) 24 – 14 = 10 (км/год) 

Відповідь: другий полярник їхав зі швидкістю 10 км/год.

Що ти знаєш про життя полярників?

 

Завдання 562

Вівцям вистачить 144 ц сіна на 24 дні, а кролям — на 48 днів. На скільки днів цього сіна вистачить кролям і вівцям разом?

Короткий запис

Вівцям  24 дн.  144 ц

Кролям  48 дн.  144 ц

Разом  ? дн.  144 ц

Розв'язання

1) 144 : 24 = 6 (ц) – вівцям на 1 день

2) 144 : 48 = 3 (ц) – кролям на 1 день

3) 6 + 3 = 9 (ц) – вівцям і кролям разом

4) 144 : 9 = 16 (дн.)

Відповідь: на 16 днів вистачить сіна кролям і вівцям разом.

 

Завдання 563

Андрій розрізав яблуко на 8 рівних частин. Дві частини він взяв собі, а решту поділив порівну між двома своїми товаришами. Запиши дробом, яку частину яблука отримав кожний товариш. 1/8

Чим ти востаннє ділився з друзями? А чим друзі ділилися з тобою?

 

Завдання 564 Порядок дій

900 – 625 : 25 • 27 = 225

80144 : (28 • 55 : 77 – 4) = 5009

_625 | 25

 50     25

_125

  125

     0

х 25

   27

 175

 50  

 675

_ 900

  675

  225

х 28

   55

 140

140 

1540

_1540 | 77

 154     20

    0

_ 20

    4

  16

_80144 | 16   

 80        5009

   _144

     144

        0

Завдання 565

Спелеологи для спуску в печеру зв'язали шнур із трьох частин. Дов­жина першої частини 72 м, другої — у 4 рази менша, а третьої — у 3 рази більша, ніж другої. Яка довжина шнура, якщо на вузли пішло 20 см?

Короткий запис

Вузли  20 см

 72 м

II  ?, у 4 р. менше, ніж I

III  ?, у 3 р. більше, ніж II

Довжина шнура  ?

Розв'язання

1) 72 : 4 = 18 (м) – довжина II частини

2) 18 • 3 = 54 (м) – довжина III частини

3) 72 + 18 + 54 = 144 (м) – довжина трьох частин разом

4) 20 • 2 = 40 (см) – пішло на вузли

5) 144 м + 40 см = 144 м 40 см

Відповідь: довжина шнура 144 м 40 см.

Інші завдання дивись тут...