Інші завдання дивись тут...

Завдання 657 Порядок дій
1603 + (2054 – 768)  2 = 4175
80 467 – (3016 + 596)  3 = 69631 
_ 2054
    768
  1286
х 1286
       2
  2572
+ 1603
   2572
   4175
+3016
   596
  3612
х 3612
       3
 10836
_ 80467
   10836
   69631

Завдання 658 

Зі скількох квадратів складається кожна фігура? 4 квадрати, 5 квадратів, 6 квадратів.

 

Завдання 659
Порівняй «на око», яка фігура займає більше місця. Жовта фігура.
Перевір підрахунком трикутників. Фіолетова фігура має 10 трикутників, а жовта — 9 трикутників.

 

Завдання 660
Василько 24 м пробіг за 6 с. За скільки часу він пробіжить 36 м, якщо буде бігти з такою самою швидкістю?
Швидкість Час

Відстань

Однакова


6 c

24 м

? 400 км

Розв'язання

1) 24 : 6 = 4 (м/с) – швидкість руху.

2) 36 : 4 = 9 (с)

Відповідь: за 9 с пробіжить 36 м.

 

Завдання 661
Під час будівництва греблі на дно річки вклали 1380 бетонних блоків, маса кожного 3 т. Скільки тонн бетонних блоків вклали?
Короткий запис

Усього  ?, 1380 бл. по 3 т

Розв'язання
1380 • 3 = 4140 (т)                                         

Відповідь: вклали 4140 т бетонних блоків.  

 

Завдання 662
Два гончарі за 3 год виготовляють 18 глиняних горщиків. Скільки таких горщиків виготовить один гончар за 7 год?
Короткий запис

2 г., 3 год  18 г.
1 г., 7 год  ?

Розв'язання
1) 18 : 3 = 6 (г.) – горщиків виготовляють 2 гончарі за 1 год.

2) 6 : 2 = 3 (г.) – горщиків виготовляє 1 гончар за 1 год.

3) 3 • 7 = 21 (г.)

Відповідь: один гончар за 7 годин виготовить 21 горщик.

 

+ 82452
   13019
   95471
_ 106798
    84332
    22466

Завдання 664 Розглянь прямокутний паралелепіпед.

З точки С виходять ребра: DC, BC, PC 
Ребра, довжина яких дорівнює 12 см: СВКМРN
Не всі ребра можна одночасно побачити, якщо паралелепіпед непрозорий.
Грані, які невидимі: DАМККМNРDКРС
Чотирикутники, які є гранями прямокутного паралелепіпеда, називають прямокутниками.

 

Завдання 665 Рівняння
х : 7 = 4208
х = 4208 • 7
х = 29456           
29456 : 7 = 4208
4208 = 4208
5069 + х = 17503
х = 17503 – 5069
х = 12434                      
5069 + 12434 = 17503
17503 = 17503

Завдання 666

За 2 год поїзд пройшов 90 км. Скільки кілометрів пройде поїзд за 5 год, якщо буде рухатися з такою самою швидкістю?
Короткий запис

За 2 год  90 км
За 5 год  ?
Розв'язання

1) 90 : 2 = 45 (км/год) – швидкість поїзда.

2) 45 • 5 = 225 (км)

Відповідь: за 5 годин поїзд проїде 225 км.

 

Завдання 667
Площа — це величина, яка показує, скільки місця займає фігура на площині

 

Завдання 668
Що більше: площа трикутника чи квадрата? 1) квадрата; 2) шестикутника.

 

Завдання 669

S1 = 1 см2 • 5 = 5 (см2– площа другого прямокутника.

S2 = 1 см2 • 4 = 4 (см2– площа третього прямокутника.

 

Завдання 670 Письмове множення
х 708154
          5
 3540770
х 98765
         6
 592590
х 47869
         7
 335083

Завдання 671

У густому лісі ялина за 30 років виростає на 240 см. За рік на узліссі вона виростає на 23 см вищою, ніж за рік у лісі. На скільки сантиметрів виросте ялина на узліссі за 4 роки?
Розв'язання

1) 240 : 30 = 8 (см) – виростає ялина у лісі за 1 рік.

2) 8 + 23 = 31 (см) – виростає ялина на узліссі за 1 рік.

3) 31 • 4 = 124 (см) – виростає ялина на узліссі за 4 роки.

Відповідь: на 124 см виросте ялина на узліссі.

 

Завдання 672
Маса новонародженого дитинчати синього кита 2 т, а слоненя на 1880 кг легше за китеня. Маса новонародженого теляти становить 1/3 маси слоненяти, а маса ягняти — 1/10 маси теляти. Чому дорівнює маса ягняти?
Короткий запис

Дитинча кита  2 т
Слоненя  ?, на 1880 кг менше.

Теля  ?, 1/3 маси слоненя

Ягня  ?, 1/10 маси теляти

Розв'язання

2 т = 2000 кг

1) 2000 – 1880 = 120 (кг) – маса слоненяти.

2) 120 : 3 = 40 (кг) – маса теляти.

3) 40 : 10 = 4 (кг) – маса ягняти.

Відповідь: 4 кг.

 

Завдання 673
х 270850
         3 
  812550
х 49107
         7
 343749
х 84316
         5
 421580

Завдання 674

Перший автомат за 5 хв виробляє 100 булочок, а другий за той самий час — 80 булочок. Скільки булочок вироблять обидва автомати разом за 10 хв?
Короткий запис

І  5 хв  100 б.

ІІ  5 хв  80 б.
Разом  10 хв  ?

Розв'язання
1) 100 : 5 = 20 (б.) – виробляє І автомат за 1 хв.

2) 80 : 5 = 16 (б.) – виробляє ІІ автомат за 1 хв.

3) 20 + 16 = 36 (б.) – виробляють разом за 1 хв.

4) 36 • 10 = 360 (б.)

Відповідь: обидва автомати разом за 10 хвилин виготовлять 360 булочок.

 

Завдання 675
Визнач у квадратних сантиметрах площу кожної фігури.

S1 = 1 см2 • 7 = 7 (см2– площа першої фігури. Найменша площа.

S2 = 1 см2 • 8 = 8 (см2– площа третього прямокутника.

S2 = 1 см2 • 9 = 9 (см2– площа третього прямокутника. Найбільша площа.

 

Завдання 676
Заєць за 3 хв пробігає 3000 м. Лисиця за 1 хв пробігає на 200 м менше, ніж заєць. Яку відстань може пробігти лисиця за 5 хв?
Короткий запис

Заєць  3 хв  3000 м

Лисиця  1 хв  на 200 м, ніж заєць за 1 хв
Лисиця  5 хв  ?

Розв'язання

1) 3000 : 3 = 1000 (м) – пробігає заєць за 1 хв.

2) 1000 – 200 = 800 (м) – пробігає лисиця за 1 хв.

3) 800 • 5 = 4000 (м)

Відповідь: лисиця за 5 хвилин може пробігти 4000 м.

 

Завдання 677
Одна майстриня за 2 год розписує 8 ялинкових прикрас, а інша за годину — 3 прикраси. За скільки годин, працюючи разом, обидві майстрині розпишуть 28 прикрас?
Короткий запис

І  за 2 год  8 п.
ІІ  за 1 год  3 п.
Разом  ? год  28 п.

Розв'язання
1) 8 : 2 = 4 (п.) – розписує І майстриня за 1 год.

2) 4 + 3 = 7 (п.) – розписують разом за 1 год.

3) 28 : 7 = 4 (год)

Відповідь: за 4 години майстрині разом розпишуть 28 прикрас.

 

24 м 7 см = 2407 см 
3 год 25 хв = 205 хв
34 506 кг = 34 т 506 кг
1084 ц = 10 т 84 ц

Завдання 679 Порівняння чисел

248  100 > 24 080 (24800 > 24080)

1050  6 = 6300 (1050  6 = 6300)
14 000 : 100 < 410 (14 000 : 100 = 140)
605 000 : 10 > 6500 (605 000 : 10 = 60 500)

Завдання 680

На складі в одному контейнері було 435 кг яблук, а в другому — 350 кг. У магазин відправили 278 кг. Скільки кілограмів яблук залишилося в контейнерах?

Короткий запис

Було  435 кг і 350 кг
Відправили  278 кг
Залишилося  ?

Розв'язання
1-й спосіб

1) 435 + 350 = 785 (кг) – всього було яблук на складі.

2) 785 – 278 = 507 (кг)

2-й спосіб

1) 435 – 278 = 157 (кг) – залишилося яблук в першому контейнері.

2) 157 + 350 = 507 (кг)

3-й спосіб

1) 350 – 278 = 72 (кг) – залишилося яблук в другому контейнері.

2) 435 + 72 = 507 (кг)

Відповідь: у контейнерах залишилося 507 кг яблук.

 

Завдання 681 Дріб від числа
1/2 від 1 т = 1000 кг : 2 = 500 кг
1/4 від 2 ц 200 кг : 4 = 50 кг
1/3 від 2 год 120 хв : 3 = 40 хв
1/5 від 1 хв 60 с : 5 = 12 с
1/8 від 4 т 4000 кг : 8 = 500 кг

Завдання 682

3077 – (968 + 1304) = 805

(2017 – 245) + (1305 – 789) = 2288

+  968
  1304
  2272
_ 3077
   2272
    805
_ 2017
    245
  1772
_ 1305
    789
    516
+1772
   516
  2288
 Завдання 683

У Марка у двох кишенях разом 54 грн. У лівій кишені в нього на 16 грн більше, ніж у правій. Скільки гривень у Марка в кожній кишені окремо?

Розв'язання

Нехай у правій кишені Марка х грн, тоді у лівій — (х + 16) грн, а разом — 54 грн.

х + х + 16 = 54

2х + 16 = 54
2х = 54 – 16
2х = 38
х = 38 : 2
х = 19 (грн) – грошей у правій кишені.

19 + 16 = 35 (грн) – грошей у лівій кишені.

Відповідь: у Марка в лівій кишені 35 гривень в в правій кишені 19 гривень.

 

Завдання 684
(2074 – 860)  7 = 8498
(4382 + 12 619)  5 = 85005
_ 2074
    860
  1214
х 1214
       7
   8498
+  4382
  12619
  17001
х 17001
        5
  85005
Завдання 685
Перший літак за 1/3 год пролітає 150 км, а другий за 1/6 год — 100 км. На скільки кілометрів за годину менше пролітає перший літак, ніж другий?
Розв'язання

1) 150 • 3 = 450 (км) – пролітає перший літак за 1 год.

2) 100 • 6 = 600 (км) – пролітає  другий літак за 1 год

3) 600 – 450 = 150 (км)

Відповідь: на 150 км за годину менше пролітає перший літак, ніж другий.

Інші завдання дивись тут...