Інші завдання дивись тут...

1/5 см = 10 мм : 5 = 2 мм

1/2 дм = 100 мм : 2 = 50 мм

1/5 м = 1000 мм : 5 = 200 мм

1/3 хв = 60 с : 3 = 20 с

1/60 год = 3600 с : 60 = 60 с

1/4 ц = 100 кг : 4 = 25 кг

110 т = 1000 кг : 10 = 100 кг

Завдання 687 Знаходження площі фігури за допомогою палетки

Палетка — це прозора пластинка, поділена на квадратні сантиметри.
5 + 9 = 14 (см²).

 

Завдання 687 Обчисли площі овала і чотирикутника.

3 + 12 : 2 = 3 + 6 = 9 (см²) – площа овала.

3 + 8 : 2 = 3 + 4 = 7 (см²) – площа чотирикутника.

 

Завдання 689 Порядок дій
800 – (140 + 160) + 17  3 = 551

1) 140 + 160 = 300

2) 17 • 3 = 51

3) 800 – 300 = 500

4) 500 + 51 = 551

360 + 8 • 5 – (120 – 70) = 350

1) 120 – 70 = 50

2) 8 • 5 = 40

3) 360 + 40 = 400

4) 400 – 50 = 350

610 – 6  5 + (190 + 230) = 1000

1) 190 + 230 = 420

2) 6 • 5 = 30

3) 610 – 30 = 580

4) 580 + 420 = 1000

Завдання 690 Письмове множення

х 2569
       6
 15414
х 15414
        5
  77070
х 77070
       4 
 308280
х 308280
         3 
   924840

Завдання 691

Маса трьох малих контейнерів 180 кг. Яка загальна маса чотирьох великих контейнерів, якщо маса одного великого контейнера у 4 рази більша, ніж маса одного малого?

Контейнери Маса 1 контейнера Кількість контейнерів

Загальна маса

Малий

?

3

180 кг

Великий ?, у 4 рази більша 4 ?

Розв'язання

1) 180 : 3 = 60 (кг) – маса 1 малого контейнера.

2) 60 • 4 = 240 (кг) – маса 1 великого контейнера.

3) 240 • 4 = 960 (кг)

Відповідь: загальна маса чотирьох великих контейнерів 960 кг.

 

Завдання 692
Поспішаючи на урок математики, Радик біг 1 хв зі швидкістю 5 м/с. На зворотний шлях він затратив 2 хв. З якою швидкістю Радик повертався додому?
Короткий запис

1 хв  5 м/с
2 хв  ? м/с

Розв'язання

1) 2 : 1 = 2 (р.) – у стільки разів більше затратив часу.

2) 5 • 2 = 10 (м/с)

Відповідь: Радик повертався зі швидкістю 10 м/с. 

 

Завдання 693
х 76210
       8 
 609680
х 148049
          4
  592196
х 20076
         9
 180684

Завдання 694

Шпак пролетів 160 км, а лебідь — 350 км. Шпак летів зі швидкістю 40 км/год, а лебідь — зі швидкістю 50 км/год. Який птах летів довше і на скільки?
Птахи Швидкість Час

Відстань

Шпак

40 км/год

?

На - ?

160 км

Лебідь 50 км/год ? 350 км

Розв'язання

1) 160 : 40 = 4 (год) – час польоту шпака.

2) 350 : 50 = 7 (год) – час польоту лебедя.

3) 7 – 4 = 3 (год)

Відповідь: на 3 години довше летів лебідь.

 

Завдання 695
4 см2 < 6 см2
4 см2 < 10 см2
6 см2 < 10 см2
6 см2 > 4 см2
10 см2 > 4 см2
10 см2 > 6 см2

Завдання 696

Мар’янка: 4  3 = 12 (см²)

Святослав вклав мірку, площа якої 1 см², по ширині прямокутника 3 рази. Одержав смужку, площа якої дорівнює 3 см². А таких смужок у прямокутника є 4.

Тому площа прямокутника дорівнює 3 • 4 = 12 (см²).

 

Завдання 697 Обчисли площу кожного прямокутника.

2 • 7 = 14 (см²) – площа прямокутника.

3 • 3 = 9 (см²) – площа квадрата.

 

Завдання 698
Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина — 3 см. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

1) (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

2) 6 • 3 = 18 (см²– площа прямокутника.

Відповідь: 18 см, 18 см².

 

Завдання 699
Підйомний кран за 3 години проїхав 240 км. Яку відстань за 2 години проїхав трактор, якщо його швидкість у 4 рази менша, ніж швидкість підйомного крана?
Птахи Швидкість Час

Відстань

Підйомний кран

?

3 год

240 км

Трактор ?, у 4 рази менша 2 год ?

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (км/год) – швидкість підйомного крана.

2) 80 : 4 = 20 (км/год) – швидкість трактора.

3) 20 • 2 = 40 (км)

Відповідь: за 2 години трактор проїхав 40 км.

 

Завдання 700
З першої груші зібрали 248 кг плодів. Це на 53 кг менше, ніж із другої груші. Скільки кілограмів груш зібрали з двох дерев разом?
Короткий запис
 248 кг, це на 53 кг менше, ніж з II
II — ?
Разом  ?
Розв'язання

1) 248 + 53 = 301 (кг) – зібрали з II груші.

2) 248 + 301 = 549 (кг)

Відповідь: з двох дерев разом зібрали 549 кг плодів.

 

Завдання 701

51 : 17  26 + 120 = 198

90 – 24  4 : 32 = 87

_51 | 17 

 51     3

   0

х 26

    3

  78

+ 120

    78

   198

х 24

    4

  96

_96 | 32 

  96    3

    0

_90

   3

  87

(360 + 360) : 8 : 30 = 3                

120  5 – 140  3 = 180

+ 360

   360

   720

_720 | 8  

  720   90

     0

_90 | 30 

  90   3

   0

х 120

   

   600

х 140

   

   420

_ 600

   420

   180

Рейсовий автобус вирушив з автостанції о 8 год 35 хв і прибув у селище о 10 год 20 хв. Скільки часу тривала поїздка?
Короткий запис

Вирушив  о 8 год 35 хв
Прибув  о 10 год 20 хв
У дорозі  ?

Розв'язання
_10 год 20 хв

   8 год 35 хв

   1 год 45 хв

Відповідь: поїздка тривала 1 годину 45 хвилин.

 

Завдання 703

(24 003 – 17 360)  4 = 26572

(5206  8 – 30 729)  5 = 54595

_ 24003

  17360

    6643

х 6643

       4

  26572

+ 120

    78

   198

х 5206

       6

  41648

_41648

  30729

  10919

х 10919

        5

  54595

Завдання 704 
Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 8 см, а ширина — 2 см. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

1) (8 + 2) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника.

2) 8 • 2 = 16 (см²– площа прямокутника.

Відповідь: 20 см, 16 см².

 

Завдання 705 Чий гараж?

12 • 7 : 28 • 25 : 5 • 4 : 5 • 8 : 16 = 6

72 : 4 • 5 : 15 • 14 : 12 • 14 : 2 : 7 = Гараж легкового автомобіля.

 

Завдання 706 Вирази
Якщо а = 1000, b = 300, тоді а  3  b = 1000  3  300 = 1000  900 = 100
Якщо а = 2400, b = 500, тоді а  3  b = 2400  3  500 = 2400  1500 = 900 
Якщо а = 7200, b = 900, тоді а  3  b = 7200  3  900 = 7200  2700 = 4500 
Якщо а = 8300, b = 600, тоді а  3  b = 8300  3  600 = 8300  1800 = 6500
Якщо а = 5700, b = 700, тоді а  3  b = 5700  3  700 = 5700  2100 = 3600 
Якщо а = 3100, b = 400, тоді а  3  b = 3100  3  400 = 3100  1200 = 1900 
Якщо а = 4300, b = 800, тоді а  3  b = 4300  3  800 = 4300  2400 = 1900

 

Завдання 707

1) 45 мм • 20 мм = 900 мм² = 9 см²  площа  прямокутника АВСD. 

2) 9 см • 2 см = 18 см²  площа  прямокутника DСМN.

3) 135 мм • 20 мм = 2700 мм² = 27 см²  площа  прямокутника АВМN. 

 

Завдання 708
1) 45 мм • 20 мм = 900 мм² = 9 см²  площа  прямокутника АВСD.
2) Виміряй площу кришки парти у квадратних дециметрах.
4 дм • 7 дм = 28 дм²  площа кришки парти.

 

Завдання 709
1 дм = 10 см

1 дм² = 10 см • 10 см = 100 см²

1 см = 10 мм

1 см² = 10 мм • 10 мм = 100 мм²

Завдання 710
Площа басейну 100 м², а площа озера у 5972 рази більша. Площа ставка на 576 900 м² менша від площі озера. Чому дорівнює площа ставка?
Короткий запис

Басейн  100 м²
Озеро  ?, у 5972 р. більше площа басейну.
Ставок  ?, на 576900 м² менша від площі озера

Розв'язання
1) 100 • 5972 = 597200 (м²) – площа озера.

2) 597200  576900 = 20300 (м²)

Відповідь: площа ставка 20300 м².

 

Завдання 711
Слон, ідучи зі швидкістю 100 м/хв, пройшов до водопою лісом 2 км 700 м, а потім 3 км 600 м — уздовж ріки. Вовк до водопою пробіг 12 км зі швидкістю 400 м/хв. На скільки хвилин менше добирався до водопою вовк, ніж слон?
Розв'язання

1) 2700 + 3600 = 6300 (м) – відстань пройшов слон.

2) 6300 : 100 = 63 (хв) – час руху слона.

3) 12000 : 400 = 30 (хв) – час руху вовка.

4) 63 – 30 = 33 (хв)

Відповідь: на 33 хвилини менше добирався вовк, ніж слон.

 

3 км 800 м > 3080 м

4 дм 15 мм = 415 мм

6 ц 30 кг < 6300 кг

8 т 40 кг = 8040 кг

Завдання 713

Фермер відвів під посіви пшениці 12 395 га землі, а під посіви цукрового буряка — на 3498 га менше. Він засіяв цими культурами всі свої земельні угіддя. Скільки гектарів землі у фермера?

Короткий запис

Пшениця  12395 га
Буряк  ?, на 3498 га менше
Всього  ?

Розв'язання

1) 12395  3498 = 8897 (га) – площа під посіви цукрового буряка.

2) 12395 + 8897 = 21292 (га)

Відповідь: у фермера 21292 га землі.

 

Завдання 714
х 76051
         9
 684459
х 148909
          6
  893454
х 90604
         4
 362416

Інші завдання дивись тут...