Інші завдання дивись тут...

КРОК 35

Завдання 272
Піраміда, циліндр, куля, куб, конус, призма

 

Завдання 273
З яких геометричних фігур складено іграшки? Куля, призма, куб, конус, циліндр

 

Завдання 274
M — середина відрізка АВ. Знайди довжину відрізка АВ, якщо АM = 23 см.
А_________М_________B
Розв'язання
23 см • 2 = 46 (см)
Відповідь: довжина відрізка АВ 46 см.

 

Завдання 275
M — середина відрізка АВ. Знайди довжину відрізка AM, якщо АВ = 45 см.
А_________М_________B
Розв'язання
45 см : 2 = 450 мм : 2 = 225 мм = 2 см 25 мм
Відповідь: довжина відрізка АМ 2 см 25 мм.

 

Завдання 276
На малюнку зображено танграм — давню китайську головоломку, яка складається із семи геометричних фігур (танів). Використовуючи усі 7 фігур, потрібно скласти задану фігуру. Наприклад, верблюда чи кота. Назви фігури, що складають танграм.

 

Завдання 277
Зроби із цупкого паперу танграм і склади прямокутник і трикутник.

 

Відстань між точками А і В дорівнює 3 см 2 мм, а відстань між точками В і C на 5 см 9 мм більша. Знайди довжину відрізка АC.
А_________В________________С
Розв'язання
1) 3 см 2 мм + 5 см 9 мм = 8 см 11 мм = 9 см 1 мм – відстань між точками ВС
2) 3 см 2 мм + 9 см 1 мм = 12 см 3 мм 
Відповідь: довжина відрізка АС 12 см 3 мм.

 

КРОК 36
Завдання 279
Можна побачити тупі, прямі, гострі кути

 

Завдання 280
Згинаючи свій лікоть, створюйте різні види кутів.

 

Завдання 281 Ділення і множення виразів
200 : 200 = 1
300 : 3 10
400 : 4 100
700  1 700
50  10 500

Завдання 282 Ділення з остачею

50 : 7 = 7 (ост. 1)
70 : 9 = 7 (ост. 7)
55 : 6 = 9 (ост. 1)
35 : 4 = 8 (ост. 3)

Завдання 283

Групи: трикутники (1, 2, 4, 7, 9) і чотирикутники (3, 5, 6, 8, 10)

 

Завдання 284 
Продовження ... Назви трикутники, які мають:
1) прямий кут; 1, 9
2) тупий кут. 4, 7

 

Завдання 285 Рівняння

 x = 78

х = 78 : 6

х = 13

54 : x = 3 
х = 54 : 3
х = 18
 7 = 91
х = 91 : 7
х = 13
x : 4 = 84
х = 84 • 4
х = 336

Завдання 286

Скільки гострих кутів має трикутник 2, зображений у завданні 283? Три кути

 

Завдання 287
Скільки трикутників має поверхня кожної піраміди? Шість, три, чотири, п'ять
Які многокутники лежать в її основі? шестикутник, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник

 

Завдання 288
Для обклеювання однієї кімнати купили 6 рулонів шпалер, а для іншої — 9 таких самих рулонів. Усього купили 210 м шпалер. На скільки більше метрів шпалер призначено для другої кімнати, ніж для першої?

 

Довжина 1 рулона

Кількість рулонів

Загальна довжина

I

?, однакова

 

6

?

На скільки більше?

 

210 м

II

9

?

Розв’язання
1) 6 + 9 = 15 (р.)  всього рулонів
2) 210 : 15 = 14 (м)  в 1 рулоні
3) 14  6 = 84 (м)  призначено для I кімнати 
4) 14  9 = 126 (м)  призначено для II кімнати 
5) 126  84 = 42 (м)
Відповідь: на 42 метри шпалер більше призначено для другої кімнати, ніж для першої.

 

КРОК 37
Завдання 289
Плитками якої форми замощено підлогу? Квадрат

 

Завдання 290
1) Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Істинне
2) Прямокутник — це квадрат, у якого не всі сторони рівні. Хибне

 

+ 346

   239

   585

_ 758

   249

   509

_ 478

   456

     22

Завдання 292

Основами є многокутники: трикутники, чотирикутники, п'ятикутники, шестикутники  
Бічними гранями є: прямокутники, квадрати 

 

Завдання 293
Продовження... Скільки вершин, ребер і граней має кожна призма?
1) 6 вершин, 9 ребер, 5 граней
2) 8 вершин, 12 ребер, 6 граней
3) 10 вершин, 15 ребер, 7 граней
4) 12 вершин, 30 ребер, 8 граней 

 

Завдання 294
Хто із друзів міркує правильно? Хлопчик

 

Завдання 295 Порядок дій
15  6 – 87 : 3 + 4  19 – 96 : 6 = 90 – 29 + 76 – 16 = 121 
18  2 – 72 : 4 + 36  3 – 52 : 2 = 36 – 18 + 108 – 26 = 100
х 15
    6
  90

_87 | 3 

 6     29

_27

  27

   0

х 19
    4
  76

_96 | 6 

 6     16

_36

  36

    0

х 18
    2
  36

_72 | 4 

 4     18

_32

  32

    0

х 36
    3
 108

_52 | 5 

 4     26

_12

  12

    0

КРОК 38

Завдання 296 Одиниці вимірювання

Довжину вимірюють в міліметрах, сантиметрах, метрах, кілометрах

 

Завдання 297
У Великій Британії використовують й інші міри довжини: ярди (yd), фути (ft) і дюйми (in). Для порівняння різних мір довжини розгляньте можливі розміри футбольного поля та його розмітки. Знайдіть периметр найбільшого футбольного поля в метрах і ярдах.
1) (90 + 120) • 2 = 210 • 2 = 420 (м)  периметр поля в метрах
2) (100 + 130) • 2 = 230 • 2 = 460 (yd)  периметр поля в ярдах

 

Завдання 298
(887 – 291) : 4 + (169 : 13 – 3)  28 = 429 
_ 887
  291
  596

_169 | 13

 13     13

 _39

   39

     0

_ 13
    3
  10

х 28

    10

   280

_596 | 4   

 4      149

_19

  16

  _36

    36

      0

+ 149
   280
   429

Завдання 299 Письмове ділення

_78 | 6   

 6      13

_18

  18

    0

_92 | 4  

 8     23

_12

  12

    0

_81 | 3  

 6     27

_21

  21

    0

_75 | 5  

 5     15

_25

  25

    0

Завдання 300

Знайди значення виразу 17  а – 289, якщо
Якщо а = 20, тоді 17  а – 289 = 17  20 – 289 = 340 – 289 = 51
Якщо а = 22, тоді 17  а – 289 = 17  22 – 289 = 374 – 289 = 85
Якщо а = 35, тоді 17  а – 289 = 17  35 – 289 = 595 – 289 = 306
Якщо а = 37, тоді 17  а – 289 = 17  37 – 289 = 629 – 289 = 340

 

Завдання 301
Побудуй ламану ABCD, якщо AB = 3 см, BC = 4 см, CD = 2 см. Виміряй відстань між точками A і D.
3 см + 4 см + 2 см = 9 см

 

Завдання 302
На малюнку зображено 2 різні многокутники, створені у Geoboard. Периметр кожного з них дорівнює 16 см. За допомогою ресурсу Geoboard створи кілька різних многокутників, периметри яких дорівнюють 15 одиниць. Зроби фото й обміняйтеся ним із друзями.

 

Завдання 303 Порівняй
2 см 21 мм < 55 мм, бо 2 см 21 мм = 20 мм + 21 мм = 41 мм
1 км 1 м > 1000 м, бо 1 км 1 м = 1000 м + 1 м = 1001 м

 

Завдання 304
Розгляньте як приклад вимірювання одного предмета (лінійки) іншим предметом (скріпкою). Оберіть «свою» одиницю вимірювання довжини і запропонуйте сусіду/сусідці виміряти нею довжину підручника. Установіть співвідношення між цією одиницею і сантиметром. Ґумка. Довжина ґумки дорівнює 3 см.