КРОК 59 
Завдання 519
До класу одиниць можна віднести купюри: 1 грн, 10 грн, 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн
До класу тисяч можна віднести купюри: 1000 грн
 
Завдання 520 Пригадай, як читають числа
7302 —  сім тисяч триста два
23 678 — двадцять три тисячі шістсот сімдесят вісім
531 243 — п’ятсот тридцять одна тисяча двісті сорок три
 
Завдання 521
267 двісті шістдесят сім
123 сто двадцять три
2678 дві тисячі шістсот сімдесят вісім
1234 одна тисяча двісті тридцять чотири
26789 двадцять шість тисяч сімсот вісімдесят дев'ять
12345 дванадцять тисяч триста сорок п'ять
267891 двісті шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто один
123456 сто двадцять три тисячі чотириста п'ятдесят шість
 
Завдання 522 Скільки розрядних одиниць містить кожне число?
267 = 2 сот. 6 дес. 7 од.
123 1 сот. 2 дес. 3 од.
2678 2 тис. 6 сот. 7 дес. 8 од.
1234 1 тис. 2 сот. 3 дес. 4 од.
26789 2 дес. тис. 6 тис. 7 сот. 8 дес. 9 од.
12345 1 дес. тис. 2 тис. 3 сот. 4 дес. 5 од.
267891 2 сот. тис. 6 дес. тис. 7 тис. 8 сот. 9 дес. 1 од.
123456 1 сот. тис. 2 дес. тис. 3 тис. 4 сот. 5 дес. 6 од.
 
Завдання 523
246000 двісті сорок шість тисяч
35070 тридцять п'ять тисяч сімдесят
7004 сім тисяч чотири
579 п'ятсот сімдесят дев'ять
59246 п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок шість
824163 вісімсот двадцять чотири тисячі сто шістдесят три
 
Завдання 524 
Продовження ... Найбільше число 824163, найменше число 579
 
Завадння 525 Пригадай правила порівняння чисел.
 
Завдання 526 Запиши цифрами числа і порівняй їх.
1) Сто двадцять тисяч триста шістдесят п’ять. 120365
2) Сімдесят дев’ять тисяч чотириста. 79400
3) Триста сім тисяч п’ятсот дванадцять. 307512
4) Чотириста двадцять тисяч сто сімдесят сім. 420177
120365 > 79400, 79400 < 307512, 307512 < 420177
 
Завдання 527
145 тис. = 145000
17 тис. 243 од. = 17243
212 тис. 64 од. = 212064
37 тис. 96 од. = 14537096
490 тис. 409 од. = 490409
599 тис. 90 од. = 599 090

Завдання 528

За допомогою цифр 0, 2, 4, 6, 8 утвори п’ять різних п’ятицифрових чисел. Запиши їх. 
20468, 24068, 24608, 24680, 68420
Найбільше число: 68420
Найменше  число: 20468
 
Завдання 529
Продовження ... Утвори п’ять різних шестицифрових чисел (цифри можуть повторюватися). Запиши їх.
204680, 240688, 246086, 246804, 684202
З них, найбільше число: 684202 і найменше число: 204680
 
Завдання 530 Порядок дій
а) ((317 + 123) – 247)  21 = 4053
б) (17  38) + (930 : 15)  33 = 2692

+ 317

   123

   440

_ 440

   247

   193

х 193
    21
  193
 386 
 4053
х 17
  38
 136
 51 
 646

_930 | 15 

 90      62

 _30

   30

     0

х  62
   33
 186
186 
2046
+ 646
 2046
 2692

КРОК 60

Завдання 531 Одиниці вимірювання

До Червоної книги України занесено назви зображених жуків. Назви довжину кожного у міліметрах.

12 см = 120 мм

3 см = 30 мм

7 см = 70 мм
4 см = 40 мм

Завдання 532

Уяви, що 100 однакових жуків одного виду вишикувалися в одну шеренгу один за одним. Установіть довжину кожної шеренги у метрах.
12 см • 100 = 1200 см = 120 м
3 см • 100 = 300 см = 3 м
7 см • 100 = 700 см = 7 м
4 см • 100 = 400 см = 4 м

Завдання 533 Знайди 1/10 частину 5 кг; 1 ц; 2 т; 300 г.

5 кг : 10 = 5000 г : 10 = 500 г
1 ц : 10 = 100 кг : 10 = 10 кг
2 т : 10 = 2000 кг : 10 = 200 кг
300 г : 10 = 30 г

Завдання 534 Знайдіть 1/100 частину 3 м; 10 см; 1 км; 23 дм.

3 м : 100 = 300 см : 100 = 3 см
10 см : 100 = 100 мм : 100 = 1 мм
1 км : 100 = 1000 м : 100 = 10 м
23 дм : 100 = 2300 мм : 100 = 23 мм

Завдання 535

7528  сім тисяч п'ятсот двадцять вісім
371 триста сімдесят один
Збільш кожне розрядне число у таблиці в 10 разів. Прочитай утворені числа.
7528 • 10 = 75280 сімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят
371 • 10 = 3710  три тисячі сімсот десять
Як зміниться його розташування в таблиці? 
КЛАС ТИСЯЧ
КЛАС ОДИНИЦЬ
Сотні
тисяч
Десятки
тисяч
Одиниці
тисяч
Сотні
Десятки
Одиниці
  7 5 2 8 0
    3 7 1 0

Завдання 536 

Продовження ... Збільш кожне розрядне число у таблиці в 100 разів.

7528 • 100 = 752800 — сімсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот
371 • 100 = 37100  — тридцять сім тисяч сто
Як зміниться його розташування в таблиці? 
КЛАС ТИСЯЧ
КЛАС ОДИНИЦЬ
Сотні
тисяч
Десятки
тисяч
Одиниці
тисяч
Сотні
Десятки
Одиниці
7 5 2 8 0 0
  3  7 1 0 0

Завдання 537 Рівняння

а) 246 : х + 811 = 893
   246 : х = 893 – 811
   246 : х = 82
   х = 246 : 82
   х = 3
б) 485 – х : 5 = 27
    х : 5 = 485 – 27
    х : 5 = 458
    х = 458  5
    х = 2290

Завдання 538

У записі числа 2790 — 2 означає число тисяч
У записі числа 120000 — 2 означає число сотень тисяч
У записі числа 6309 — 3 означає число сотень
У записі числа 30000 — 3 означає число десятків тисяч
У записі числа 4097 — 4 означає число тисяч
У записі числа 4000 — 4 означає число тисяч
Цифра 0 у записі кожного попереднього числа означає відсутність розряду
 
Завдання 539 Пригадай, як множать на 10 і 100.
 10 = 10
10  10 = 100
100  10 = 1000
1000  10 = 10000
10000  10 = 100000
 100 = 100
10  100 = 1000
100  100 = 10 000
1000  100 = 100000
10000  100 = 1000000

Завдання 540 Збільш кожне число у 10 разів. Прочитай дане і утворене числа.

123 • 10 = 1230 Сто двадцять три і одна тисяча двісті тридцять
456 • 10 = 4560 Чотириста п'ятдесят шість і чотири тисячі п'ятсот шістдесят
1200 • 10 = 12000 Одна тисяча двісті і дванадцять тисяч
870 • 10 = 8700 Вісімсот сімдесят і вісім тисяч сімсот
25 • 10 = 250 Двадцять п'ять і двісті п'ятдесят
12560 • 10 = 125600 Дванадцять тисяч п'ятсот шістдесят і сто двадцять п'ять тисяч шістсот
 
Завдання 541 Збільш кожне число у 100 разів. Прочитай дане і утворене числа.
23 • 10 = 230 Двадцять три і двісті тридцять
145 • 10 = 1450 Сто сорок п'ять і одна тисяча чотириста п'ятдесят
210 • 10 = 2100 Двісті десять і дві тисячі сто
87 • 10 = 870 Вісімдесят сім і вісімсот сімдесят
2543 • 10 = 25430 Дві тисячі п'ятсот сорок три і двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять
4560 • 10 = 45600 Чотири тисячі п'ятсот шістдесят і сорок п'ять тисяч шістсот
 
Завдання 542 Пригадай, як ділять на 10 і 100.
10000 : 10 = 1000
1000 : 10 = 100
100 : 10 = 10
10 : 10 = 1
100 000 : 100 = 1000
10 000 : 100 = 100
1000 : 100 = 10
100 : 100 = 1

Завдання 543 Перетвори іменовані числа

1) У сантиметри:
20 м = 2000 см; 300 дм = 3000 см; 400000 мм = 40000 см; 1 км = 100000 см
2) У кілограми:
2000 г = 2 кг; 3 ц = 300 кг; 25000 г = 25 кг; 5 т = 5000 кг
 
КРОК 61
Завдання 544
12800 дванадцять тисяч вісімсот
4900 чотири тисячі дев'ятсот
6800  шість тисяч вісімсот
12100 дванадцять тисяч сто
120000 сто двадцять тисяч
49000 сорок дев'ять тисяч
140000 сто сорок тисяч
51000 п'ятдесят одна тисяча
Найбільше число 140000, найменше число 4900
 
Завдання 545
Спробуйте знайти радіус Марса, Сатурна і Нептуна. Щоб прочитати багатоцифрове число, треба поділити його на класи.
6800 : 2 = 3400  три тисячі чотириста
120000 : 2 = 60000  шістдесят тисяч
49000 : 2 = 24500  двадцять чотири тисячі п'ятсот
 
Завдання 546
Назви 5 послідовних чисел, розпочавши з 18998: 18999, 19000, 19001, 19002, 19003
 
Завдання 547
Назви 5 послідовних чисел, що передують 481: 476, 477, 478, 479, 480
 
Завдання 548
567520  п'ятсот шістдесят сім тисяч пятсот двадцять
234371  двісті тридцять чотири тисячі триста сімдесят один
 
Завдання 549
675849 6 сот. тис. 7 дес. тис. 5 тис. 8 сот. 4 дес. 9 од.
123432 1 сот. тис. 2 дес. тис. 3 тис. 4 сот. 3 дес. 2 од.
990456 9 сот. тис. 9 дес. тис. 4 сот. 5 дес. 6 од.
341876 3 сот. тис. 4 дес. тис. 1 тис. 8 сот. 7 дес. 6 од.
404511 4 сот. тис. 4 тис. 5 сот. 1 дес. 1 од.
 
Завдання 550 Пригадай, як визначити загальну кількість десятків у числі.
1721 = 1000 + 700 + 20 + 1 = 100 дес. + 70 дес. + 2 дес. + 1 од. = 172 дес. + 1 од.
 
Завдання 551
7654 = 7 тис. 6 сот. 5 дес. 7 тис.
 
Завдання 552
Всього сотень 2, 23, 567, 1450
Всього тисяч — 23, 65, 123, 415
 
КРОК 62
Завдання 553 Назви серед поданих чисел:
а) п’ятицифрові; 99123, 12345
б) числа четвертого десятка; 46
в) парні; 3456, 4422, 46, 100, 74
г) найменше трицифрове; 100
д) ті, що містять 5 десятків. 251, 3456
 
Завдання 554
У трикутнику всі сторони мають довжину 24 см. Знайди площу квадрата, що має такий самий периметр.

Розв'язання

1) 24  3 = 72 (см) – периметр трикутника або квадрата
2) 72 : 4 = 18 (см) – довжина сторона квадрата
3) 18  18 = 324 (см2)
Відповідь: площа квадрата 324 см2.
 
Завдання 555
Пан Дмитро хоче придбати квартиру. На квартири з номерами 100–150 зараз знижка, але він не хоче, щоб номер його квартири ділився на 5 і на 3. Зі скількох квартир за цих умов може вибирати пан Дмитро?
Розв'язання
З чисел діляться на 5: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150
З чисел діляться на 3: 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150
З чисел діляться на 5 і 3: 105, 120, 135, 150
Відповідь: з чотирьох квартир може вибирати пан Дмитро.
 
Завдання 556
Поспішайко записався до тренажерного залу. Він має сплатити за перший місяць 720 грн, а за кожний наступний — 480 грн. У скільки обійдеться Поспішайкові відвідування тренажерного залу протягом пів року?
Короткий запис
 720 грн
II по VI  ?, по 480 грн
Разом  ?

Розв'язання

1) 480  5 = 2400 (грн) – має сплатити за II - VI місяців
2) 720 + 2400 = 3120 (грн)
Відповідь: Поспішайкові обійдеться відвідування тренажерного залу протягом пів року.
 
Завдання 557
Проминула третя частина високосного року. Скільки днів залишилося до Нового року?
Короткий запис
Рік  366 дн.
Проминула  ?, 1/3 року
Залишилося  ?

Розв'язання

1) 366 : 3 = 122 (дн.) – третина високосного року
2) 366  122 = 244 (дн.)
Відповідь: до Нового року залишилося 244 дні.
 
Завдання 558
У Мрійниці і Поспішайка є 3 стільці: червоний, синій і зелений. Вони хочуть вибрати з них два і сісти поруч. Розглянь 3 способи, які вони вже знайшли. Чи є інші способи? Нема Скільки їх? Три
 
Завдання 559
а) 671 – (х + 87)  3 = 35
   (х + 87)  3 = 671 – 35
   (х + 87)  3 = 636
   х + 87 = 636 : 3
   х + 87 = 212
   х = 212 – 87
   х = 125
б) (5  х – 59) – 70 = 871
    (5  х – 59) = 871 + 70
    (5  х – 59) = 941
     5  х = 941 + 59
     5  х = 1000
     х = 1000 : 5
     х = 200
Завдання 560
а) Якщо а = 31, тоді (476 : (а – 3))  3 = (476 : (31 – 3))  3 = (476 : 28)  3 = 17 • 3 = 51
б) Якщо а = 122, тоді (476 : (а – 3))  3 = (476 : (122 – 3))  3 = (476 : 119)  3 = 4 • 3 = 12
 
Завдання 561
Учора було придбано 56 онлайн-курсів на платформі, що на 8 менше, ніж сьогодні. За сьогоднішній день онлайн-платформа виручила 1536 грн. Скільки було виручено вчора?
   Ціна
Кількість курсів
Вартість
Учора
?, однакова
 
56, що на 8 менше
Сьогодні
?
1536 грн

Розв'язання

1) 56 + 8 = 64 (к.) – курсів придбано сьогодні
2) 1536 : 64 = 24 (грн) – ціна 1 курсу 
3) 24  56 = 1344 (грн)
Відповідь: учора було виручено 1344 гривень.
 
Завдання 562
За 315 грн можна купити велику корзину із соломи і маленьку корзинку з рисового паперу. За 610 грн — велику корзину із соломи і кошик із лози. А за 665 грн — корзину, корзинку та кошик. Яка ціна кожного із цих товарів?
Вартість
Корзина
Корзинка
Кошик
315 грн
+
+
 
610 грн
+
 
+
665 грн
+ + +

Розв'язання

1) 665  315 = 350 (грн) – ціна кошика
2) 610  350 = 260 (грн) – ціна корзини 
3) 315 – 260 = 55 (грн) – ціна корзинки
Відповідь: ціна корзини 260 грн, ціна кошика 350 грн, ціна корзинки 55 грн.
 
Завдання 563
Одна машина виготовляє за 6 хв 300 картонних стаканів, а інша за 6 год — 14400 стаканів. Скільки стаканів виготовлять ці 2 машини за 8 год, якщо працюватимуть разом?
Короткий запис
 6 хв — 300 ст.
II  6 год — 14400 ст.
Разом  8 год — ?

Розв'язання

6 год = 360 хв, 8 год = 480 хв

1) 300 : 6 = 50 (ст.) – виготовляє I машина за 1 хв
2) 14400 : 360 = 40 (ст.) – виготовляє II машина за 1 хв
3) 50 + 40 = 90 (ст.) – виготовляють разом машини за 1 хв
4) 90  8 = 720 (ст.) – виготовляють разом машини за 8 хв
Відповідь: ці дві машини разом виготовлять 720 стаканів за 8 год.
 
Завдання 564
Політ на І повітряній кулі триває 1 год, на ІІ — на 1/2 менше, ніж на І, а на ІІІ — на 1/2 менше, ніж на ІІ. Скільки часу триває політ на ІІ кулі? Скільки часу триває політ на ІІІ кулі?
Короткий запис
 1 год
II  ?, на 1/2 менше, ніж на I
III  ?, на 1/2 менше, ніж на II

Розв'язання

1 год = 60 хв

1) 60 : 2 = 30 (хв) – становить половину
2) 60  30 = 30 (хв) – триває політ на II кулі
3) 30 : 2 = 15 (хв) – становить половину 
4) 30  15 = 15 (хв) – триває політ на III кулі
Відповідь: політ триває 30 хв на другій кулі і 15 хв на третій кулі.
 
Завдання 565
Рибка бичок золотистий відклала 705 ікринок, а рибка морський коник — на 1/15 менше, ніж бичок золотистий. Скільки ікринок відклали обидві рибки разом?
Короткий запис
Бичок  705 ікр.
Коник  ?, на 1/15 менше, ніж бичок
Разом  ?

Розв'язання

1) 705 : 15 = 47 (ікр.) – становить 1/15 від 705
2) 705  47 = 658 (ікр.) – відклав ікринок морський коник
3) 705 + 658 = 1363 (ікр.)
Відповідь: обидві рибки відклали 1363 ікринок.
 
Завдання 566
Назви всі фігури, що мають зображений нижче вигляд зверху (1) та спереду (2)
(1) усі фігури
(2) перша, третя, четверта, п'ята фігури

  • Алиса тет
    Дуже добре, но в вправі 529 можна создати найбільше число 86420 --- > В умові написано, що цифри можуть повторюватися, тому мова йде про найбільше число і найменше число із послідовності запропонованих чисел.
    29 листопада 2023 20:28