КРОК 74 
Завдання 693 Властивості множення та ділення
4200  3 = 12600
1400 : 7 = 200
34 000  2 = 68 000 
120 000 : 4 = 30 000
5100  4 = 20 400
65 000 : 5 = 13 000
71 000  5 = 355 000
64 000 : 8 = 8 000

Завдання 694

Швидкість антилопи гну 1200 м/хв. Яку відстань вона пробіжить за 3 хв?
Розв’язання
1200 • 3 = 3600 (м)
Відповідь: антилопа пробіжить 36 м за 3 хвилини.
 
Завдання 695
За 4 хв сапсан пролетів 16 000 м. З якою швидкістю він летів?
Розв’язання
1600 • 4 = 6400 (м/хв)
Відповідь: швидкість сапсана 6400 м/хв.
 
Завдання 696
6100  40 = 61 • 100  4 • 10 = (61 • 4)  (100  10) = 244  1000 = 244 000
75  8000 = 75 • 8 • 1000 = (75 • 8)  1000 = 600  1000 = 600 000
430  2000 = 43 • 10  2 • 1000 = (43 • 2)  (10  1000) = 86  10 000 = 860 000
820  200 = 82 • 10  2 • 100 = (82 • 2)  (10  100) = 164  1000 = 164 000
72  5000 = 72 • 5 • 1000 = (72 • 5)  1000) = 360  1000 = 360 000
6600  50 = 66 • 100  5 • 10 = (66 • 5 (100  10) = 330  1000 = 330 000
4800  40 = 48 • 100  4 • 10 = (48 • 4)  (100  10) = 192  1000 = 192 000
90  3000 = • 10  3 • 1000 = (9 • 3)  (10  1000) = 27  10 000 = 270 000
 
Завдання 697 Порядок дій
(37 000 – 15 000)  30 = 22 000  30 = (22 • 3) • (1000 • 10) = 66 • 10 000 = 660 000
42 000  20 – 1100  400 = (42 • 2 • 10000) – (11 • 4 • 10 000) = 
= (84 • 10000) – (44 • 10 000) = 840 000 – 440 000 = 400 000
(2100 + 1200)  300 = 3300  300 = (33 • 3) • (100 • 100) = 99 • 10000 = 990 000
1200  60 + 3100  200 = (12 • 6 • 1000) + (31 • 2 • 10 000) = 72 000 + 620 000 = 692 000
 
Завдання 698 Рівняння
х : 400 = 210
х = 210 • 400
х = 84 000
х : 3400 = 50
х = 50 • 3400
х = 170 000
 х = 270 000
х = 270 000 : 3
х = 90 000
32 000 : х = 8
х = 32 000 : 8
х = 4000

Завдання 699

Поясни, як змінюється відстань між автомобілями із часом. Охарактеризуй вид руху. Одночасний рух в одному напрямку з різною швидкістю.
Яка відстань буде між автомобілями через годину? А через дві?
Розв’язання
1) 80 – 70 = 10 (км) – відстань між автомобілями через годину.
2) 10 • 2 = 20 (км) – відстань між автомобілями через дві години.
Відповідь: 10 км, 20 км.
 
Завдання 700
Продовження... З якою швидкістю віддаляються автомобілі?
Розв’язання
80 – 70 = 10 (км/год) – швидкість віддалення автомобілів.
Відповідь: 10 км/год.
 
Завдання 701
З одного місця в одному напрямку виїхали два автомобілі. Яка відстань буде між ними через 3 год?
Короткий запис
v1 = 70 км/год
t = 3 год
v2 = 75 км/год
Розв’язання
1 спосіб
1) 60  3 = 180 (км)  проїде перший автомобіль за 3 год;
2) 75  3 = 225 (км)  проїде другий автомобіль за 3 год;
3) 225 – 180 = 45 (км)  відстань між автомобілями через 3 год.
2 спосіб
1) 75 – 60 = 15 (км/год)  швидкість віддалення автомобілів;
2) 15  3 = 45 (км)  відстань між автомобілями через 3 год.
Відповідь: через 3 год відстань між автомобілями буде 45 км.
 
Завдання  702
З однієї станції в одному напрямку вийшли два потяги. Швидкість першого потяга 50 км/год, а другого — 80 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Розв’яжи задачу двома способами.
Короткий запис
v1 = 50 км/год
t = 2 год
v2 = 80 км/год
 ?
Розв’язання
1 спосіб
1) 50  2 = 100 (км)  проїде перший потяг за 2 год.
2) 80  2 = 160 (км)  проїде другий потяг за 2 год.
3) 160 – 100 = 60 (км)  відстань між потягами через 2 год.
2 спосіб
1) 80 – 50 = 30 (км/год)  швидкість віддалення потягів.
2) 30  2 = 60 (км)  відстань між потягами через 2 год.
Відповідь: через 2 години відстань між потягами буде 60 км.
 
Завдання 703
Два туристи вийшли назустріч один одному із двох різних пунктів, що розташовані на відстані 8 км 820 м. Швидкість першого — 420 м/хв, а швидкість другого становить половину швидкості першого. Через який час туристи зустрінуться?
Короткий запис
s = 8 км 820 м
v1 = 420 м/хв
v2  ?, 1/2 від v1
 ?

_420 | 2   

 4      210

 _2

   2

   0

+ 420
   210
   630

_8820 | 630 

 630      14

_2520

  2520

       0

Розв’язання
8 км 820 м = 8820 м
1) 420 : 2 = 210 (м/хв)  швидкість другого туриста.
2) 420 + 210 = 630 (м/хв)  швидкість віддалення туристів.

3) 8820 : 630 = 14 (хв)

Відповідь: туристи зустрінуться через 14 хвилин.

КРОК 75

Завдання 704
Малюнок 1. Одночасний рух у протилежних напрямках з одного пункту.
Малюнок 2. Одночасний рух у протилежних напрямках з різних пунктів.
Малюнок 3. Рух в одному напрямку зі зближенням (автобуси).
Малюнок 4. Рух в одному напрямку з віддаленням (автомобілі).
 
Завдання 705
Продовження...  Як знаходять швидкість віддалення у кожному з випадків?
1) 100 + 70 = 170 (км/год)  швидкість віддалення автомобілів.
2) 4 + 5 = 9 (км/год)  швидкість віддалення пішоходів.
3) 90  60 = 30 (км/год)  швидкість зближення автобусів.
4) 90  75 = 15 (км/год)  швидкість віддалення автомобілів.
 
Завдання 706
Авто рухається зі швидкістю 60 км/год. За який час воно проїде 300 км?
Короткий запис
v = 60 км/год
s = 30 км
 ?
Розв’язання
300 : 60  = 5 (год)
Відповідь: за 5 годин авто проїде 300 км.
 
Завдання 707
800 : 200 = 4 
4000 : 2000 = 2
160 : 40 = 4
600 : 300 = 2
900 : 30 = 30 
120 : 60 = 2
480 : 60 = 8
280 : 40 = 7
720 : 8 = 90
180 : 3 = 60

Завдання 708

56 000 : 700 = 56 000 : (7  100) = (56 000 : 100) : 7 = 560 : 7 = 80 
846 000 : 200 = 8460 : 2 = 4230
 
Завдання 709
4900 : 700 = 49 : 7 = 7
96 000 : 300 =  960 : 3 = 320
18 000 : 300 = 180 : 3 = 60
175 000 : 5000 = 175 : 5 = 35
86 000 : 200 = 860 : 2 = 430
176 000 : 800 = 1760 : 8 = 220
48 000 : 40 = 4800 : 4 = 1200
12 500 : 500 = 125 : 5 = 25
56 800 : 400 = 568 : 4 = 142
Завдання 710
75  2000 + 82 000 : 2000 = 150 000 + 82 000 : 2000 = 150 000 + 41 = 150 041
84 000 : 400 + 480 000 : 800840 : 4 + 4800 : 8 = 210 + 600 = 810
660 000 : 300 – 210  10 = 6600 : 3 – 2100 = 2200 – 2100 = 100
340  50 – 700 000 : 100 = 17 000 – 700 0 : 1 = 17 000 – 7000 = 10 000
 
Завдання 711
Умові задачі відповідає схема г. 
 
Завдання 712
З пункту А до пункту В рухаються автомобілі. Один зі швидкістю 50 км/год, а другий зі швидкістю 70 км/год. Через скільки годин відстань між ними буде 80 км? Схематичний рисунок.

                                  s = 80 км

    1—ий автомобіль                   2—ий автомобіль

    > v1 = 50 км/год         > v2 = 70 км/год      

    |———————————————∆——————————|

    А                             t = ? км                    В    

Розв’язання

1) 70  50 = 20 (км/год)  швидкість віддалення автомобілів.
2) 80 : 20 = 4 (год)
Відповідь: через 4 години відстань між автомобілями буде 80 км.
 
Завдання 713
Два мотоциклісти, відстань між якими 110 км, виїхали одночасно назустріч один одному. Один рухався зі швидкістю 30 км/год, а другий 25 км/год. Через який час вони зустрінуться?
Короткий запис
s = 110 км
v1 = 30 км/год
v2 = 25 км/год
 ?
Розв’язання
1) 30 + 25 = 55 (км/год)  швидкість зближення мотоциклістів.

3) 110 : 55 = 2 (год)

Відповідь: мотоциклісти зустрінуться через 2 години.
 
Завдання 714
Тато пройшов 3400 кроків за 20 хв. Кожні 2 кроки тата — це один метр. Яка швидкість тата?
Розв’язання
1) 3400 : 20 = 170 (кр.)  проходить кроків за 1 хв.

3) 170 : 2 = 85 (м/хв)

Відповідь: швидкість тата 85 м/хв.
 
У порядку спадання: 5 місяців, 2400 год, 60 год, 2 доби