CТОРІНКА 75

Завдання 1 Усне ділення

24 : 12 = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

32 : 16 = 32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2

30 : 15 = 30 : 5 : 3 = 6 : 3 = 2

45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

34 : 17 = 2 

42 : 21 2

72 : 36 = 72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2

90 : 45 = 90 : 9 : 5 = 10 : 5 = 2

48 : 24 2

36 : 18 = 36 : 9 : 2 = 4 : 2 = 2

 

Завдання 2 Письмове ділення

_3456 | 2     

 2        1728

_14

  14

   _ 5

      4

     _16

       16

         0

_7820 | 5     

 5        1564

_28

  25

 _ 32

    30

    _20

      20

        0

_3456 | 3     

 3        1152

 _4

   3

  _15

    15

      _6

        6

         0

_4024 | 4     

 4        1006

   _24

     24

       0

Завдання 3

А.

Б.

_144 | 36 

 12      4

 _24

   24

     0

_276 | 92 

 276    3

    0

_148 | 74 

 148    2

    0

_288 | 72 

 288    4

    0

_148 | 37 

 148    4

    0

Завдання 4

А.

_168 | 56 

 168    3

    0

_126 | 42 

 126    3

    0

_336 | 42 

 336    8

    0

_441 | 63 

 441    7

    0

Б. Рівняння

56 • х = 124 + 100

56 • х = 224

х = 224 : 56

х = 4

51 • х = 336 – 132

51 • х = 204

х = 204 : 51

х = 4

59 • X = 500 – 264

59 • X = 236

X = 236 : 59

X = 4

+ 124

   100

   224

_224 | 56   

 20       4

 _24

   24

     0

_336

  132

  204

_204 | 51 

  204    4

     0

_ 500

   264

   236

_236 | 59 

  236     4

     0

Завдання 5

_364 | 52 

 364     7

    0

_111 | 37 

 111    3

    0

_225 | 75 

 225    3

    0

_384 | 64 

 384    6

    0

Б. Обчисли письмово значення виразів

_658 | 94 

 63      7

 _28

   28

     0

_574 | 82 

 56     7

 _14

   14

     0

_135 | 27 

 135    5

    0

_222 | 74 

 21      3

 _12

   12

     0

 

СТОРІНКА 76

Завдання 6

Швейна майстерня отримала замовлення для стоматологічного кабінету. Першого дня пошили один чохол для техніки і 7 однакових халатів, витративши на все 23 м тканини. Другого дня — такі самі чохол і 5 халатів, витративши на все 17 м тканини. Скільки метрів тканини витрачали на один халат?

Розв'язання

1) 7 – 5 = 2 (хал.) — різниця між кількістю халатів, пошитих кожно­го дня

2) 23 – 17 = 6  (м) — різниця між кількістю використаної тканини

3) 6 : 2 = 3 (м) — тканини витратили на один халат

Відповідь: на один халат витрачали 3 м тканини.

У цій задачі можна ще дізнатися:

1) Скільки метрів тканини використали на халати за ці два дні?

2) Скільки таких однакових халатів пошили за ці два дні?

3) Скільки чохлів пошили за ці два дні?

 

Завдання 7

Екскурсія залою «Риби» природничого музею розпочалася о 13:30 і триватиме 45 хв. А екскурсія залою «Ссавці» розпочинається о 14:10. Чи встигнуть відвідувачі зали «Риби» потрапити на екскурсію залою «Ссавці»?

Короткий запис

Розпочалася  о 13 год 30 хв

Триватиме  45 хв

Розпочинається  о 14 год 10 хв

Чи встигнуть  ?

Розв'язання

1) + 13 год 30 хв

               45 хв

       13 год 75 хв

       14 год 15 хв – закінчиться екскурсія залою "Риби"

2) 14 год 15 хв > 14 год 10 хв

Відповідь: не встигнуть.

 

Завдання 8

Господиня придбала 12 кг моркви і 15 кг цибулі за однаковою ціною. Скільки гривень вона заплатила окремо за моркву і за цибулю, якщо вартість покупки 216 грн?

Овоч

Ціна

Кількість

Вартість

Морква

однакова

 

12 кг

?

216 грн

Цибуля

15 кг

?

Розв'язання

1) 12 + 15 = 27 (кг)  – купила овочів

2) 216 : 27 = 8 (грн) – ціна

3) 8 • 12 = 96 (грн) – заплатила за моркву

2) 8 • 15 = 120 (грн) – заплатила за цибулю

Відповідь: господиня заплатила 96 грн за моркву і 120 грн за цибулю.

 

Завдання 9

Якщо f=203, d=50, то 617 • f – 250 : d = 617 • 203 – 250 : 50 =125246

Якщо c=58, m=35, то 406 : c + 315 : m = 406 : 58 + 315 : 35 = 16

х   617

    203

   1851

1234   

125251

_250 | 50 

 250     5

    0

_ 125251

          5

   125246

_406 | 58 

  406    7

     0

_315 | 35 

  315    9

     0

+ 7

   9

  16

Завдання 10 Письмове ділення

_288 | 72 

 288    4

    0

_315 | 35 

 315    9

    0

_108 | 18 

 108    6

    0

_365 | 73 

 365    5

    0

х 72

    4

 288

х 35

    9

 315

х 18

    6

 108

х 73

    5

 365

 

СТОРІНКА 77

Завдання 11 Визначення кількості цифр у частці

У частці 261 : 3 діляться десятки, тому всього 2 цифри у частці.

У частці 840 : 4 діляться сотні, тому всього 3 цифри у частці.

У частці 6723 : 3 діляться тисячі, тому всього 4 цифри у частці.

У частці 288 : 72 діляться одиниці, тому всього 1 цифра у частці.

 

Завдання 12 Визначте кількість цифр у значенні частки і перевірте, виконавши дію.

У частці 476 : 68 діляться одиниці, тому всього 1 цифра у частці.

У частці 510 : 6 діляться десятки, тому всього 2 цифри у частці.

У частці 204 : 34 діляться одиниці, тому всього 1 цифра у частці.

У частці 936 : 3 діляться сотні, тому всього 3 цифри у частці.

_476 | 68 

 476    7

    0

_510 | 6  

 48      85

 _30

   30

     0

_204 | 34 

 204    6

    0

_936 | 3   

 9       312

 _3

   3

    _6

      6

       0

Завдання 13 А, Б

_222 | 37 

 222    6

    0

_243 | 27 

 243    9

    0

_360 | 45 

 360    8

    0

_639 | 71 

 639    9

    0

• 7 = 42

• 7 = 63

• 5 = 45

• 1 = 9

Завдання 14 Письмове ділення

_441 | 63 

 441    7

    0

_252 | 28 

 252    9

    0

_360 | 45 

 360    8

    0

_639 | 71 

 639    9

    0

х 63

    7

 441

х 28

    9

 252

х 45

    8

 360

х 71

    9

 639

Завдання 15 Знайдіть помилку і виправте її. Обчисліть і запишіть правильно.

108 : 27 = 4

180 : 36 = 5

192 : 24 = 8

158 : 79 = 2

_180 | 36 

 180    5

    0

Завдання 16

А.

_504 | 86

 504    6

    0

_354 | 59 

 354    6

    0

_140 | 35 

 140    4

    0

_125 | 25 

  125    5

     0

 

СТОРІНКА 78

Б. Частку чисел 406 і 58

збільшити у 26 разів.

Добуток чисел 427 і 302

зменшити у 2 рази.

406 : 58 • 26 = 182

427 • 302 : 2 = 64477

_406 | 58 

 406    7

    0

х 26

    7

 182

х   427

    302

    854

1281  

128954

_128954 | 2      

 12         64477

  _8

    8

    _9

      8

     _15

       14

       _14

         14

           0

Завдання 17

Для оздоблення вишиванок купили тасьми на 368 грн по 46 грн за метр. Скільки вишиванок оздобили цією тасьмою, якщо на одну витрачали 2 м?

І спосіб

ІІ спосіб

1) Скільки метрів тасьми купили на 368 грн?

368 : 46 = 8 (м)

2) Скільки вишиванок оздобили?

8 : 2 = 4 (в.)

Відповідь: оздобили 8 вишиванок.

1) Яка вартість 2 м тасьми?

46  2 = 92 (грн)

2) Скільки вишиванок оздобили?

368 : 92 = 4 (в.)

Відповідь: оздобили 8 вишиванок.

Завдання 18

Якщо а=57, b=35, то 399 : а + 315 : b = 399 : 57 + 315 : 35 = 16

Якщо k=205, s=84, то 617 • k — 252 : s = 617 • 205 — 252 : 84 = 126482

_399 | 57 

 399    7

    0

_315 | 35 

 315     9

    0

+ 7

   9

  16

х   617

    205

   3085

1234   

126485

_252 | 84 

  252   3

     0

_126485

         3

  126482

Завдання 19

Фотограф за чотири дні обробляє за допомогою комп'ютерної програми 80 світлин, а його колега таку саму кількість — за п'ять днів. За скільки днів обидва фотографи оброблять за допомогою програми 324 світлини, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

І фотограф  4 дн.  80 св.

ІI фотограф  5 дн.  80 св.

Разом  ? дн.  324 св.

Розв'язання

324 : (80 : 4 + 80 : 5) = 9 (дн.)

1) 80 : 4 = 20 (св.) – I фотограф за 1 день

2) 80 : 5 = 16 (св.) – II фотограф за 1 день

3) 20 + 16 = 36 (вс.) – разом за 1 день

2) 324 : 36 = 9 (дн.)

Відповідь: за 9 днів обидва фотографи оброблять 324 світлин, якщо працюватимуть разом.

 

Завдання 20

За схематичним планом обчисліть периметр і площу кожної ділянки з овоча­ми: із редискою (P1, S1), із цибулею (P2, S2) та з буряком (P3, S3).

Розв'язання

1) Р1 = 2  (15  8 + 6) = 26 (м) – периметр ділянки з редискою
2) S1 = (15  8)  6 = 42 (м2– площа ділянки з редискою
3) P2 = 2  (6 + 8) = 28 (м) – периметр ділянки з цибулею
4) S2 = 6  6 = 48 (м2– площа ділянки з цибулею
5) P3 = 2  (30  6 + 15) = 78 (м) – периметр ділянки з буряком
6) S3 = (30  6)  15 = 360 (м2– площа ділянки з буряком

 

Завдання 21

252 : 42 + 360 : 3 = 120 + 6 = 126

2 • 13078 + 34605 = 60761

333 : 37 + 511 : 73 = 9 + 7 = 16

14086 • 4 — 7873 — 357 = 48114

_252 | 42 

 252    6

    0

_360 | 3   

 3      120

 _6

   6

   0

х 13078

        2

  26156

+ 26156

   34605

   60761

_333 | 37 

  333   9

     0

_511 | 73 

  511   7

     0

х 14086

        4

  56344

_56344

   7873

  48471

_48471

     357

  48114

Інші завдання дивись тут...