Інші завдання дивись тут...

§ 112 Завдання 386

Запишіть найбільше й найменше шестицифрові числа, у записі яких не повторюються цифри. Обчисліть різни­цю цих чисел.

Розв'язання

987654  найбільше число
102345  найменше число
987654  102345 = 995309
Відповідь: різниця чисел дорівнює 885309.

 

Завдання 387 Письмове ділення

_2296 | 8   

 16       287

 _69

   64

   _56
     56
       0
_3714 | 6   

 36       619

 _11

    6

   _54
     54
       0
_288953 | 7      

 28           41279

   _8

     7

    _19
      14
      _55
        49
        _63
          63
            0
_80016 | 8     

 8          1002

     _16

       16

         0
Завдання 388 Порядок дій

7300  40  41728 : 8 = 2044

73208 • 4  73208 : 4 = 274530

_41728 | 8   

 40        5216

 _17

   16

   _12
      8
     _48
       48
         0
_7300
     40
  7260
_7260
  5216
  2044
х 73208
        4
 292832
_73208 | 4     

  4        18302

 _33

   32

   _12
     12
       _8
         8
          0
_ 292832
    18302
   274530
Завдання 389

Визнач площу кожної зображеної фігури за допомогою палетки. Порівняй знайдені площі.

 

Завдання 390

На трьох гектарах землі посіяли 500 кг пшениці. Скільки зерна потрібно, щоб засіяти 300 га землі?

Короткий запис

3 га  500 кг

300 га  ?

Розв'язання

1) 300 : 3 = 100 (р.) – у стільки разів більша площа
2) 100  500 = 50000 (кг) = 50 (т)
Відповідь: потрібно 50 т землі.

 

Завдання 391

Обчисли довжину каналу, якщо його площа дорівнює 80 656 м2, а ширина — 4 м. Виконай обчислення письмово.

Короткий запис

Площа  80656 м2

Ширина  4 м

Довжина  ?

Розв'язання

_80656 | 4      

 8          20164

   _6

     4

    _25
      24
      _16
        16
          0
Відповідь: довжина каналу 20164 метрів.
Завдання 392

Два хлопці рухалися назустріч один одному зі швидкістю 80 м/хв. З одним хлопцем був собака, який біг у 4 рази швидше, ніж ішов хлопець. Собака бігав від одного хлоп­ця до іншого, а потім — назад. Скільки метрів пробіг со­бака, поки хлопці зустрілися, якщо початкова відстань між ними дорівнювала 960 м?

Розв'язання

1) 80 + 80 = 160 (м/хв)  швидкість зближення

2) 960 : 160 = 6 (хв)  час руху

3) 80  4 = 320 (м/хв)  швидкість собаки

4) 320  6 = 1920 (м) = 1 км 920 м
Відповідь: собака пробіг 1 км 920 м.

 

Завдання 393

 

_54018 | 6    

 54        9003

     _18

       18

         0
_950720 | 5        

 5           190144

_45

  45

    _7
      5
     _22
       20
       _20
         20
           0
_603018 | 3        

 6           201006

   _30

     30

       _18
         18
           0
_48024 | 6     

 48         8004

     _24

       24

         0
Перевірка:
х 9003
       6
 54018
х 190144
          5
   950720
х 201006
          3
   603018
х 8004
       6
 48024
Завдання 394

У зоопарку верблюдові щодня дають 8 кг сіна. Це на 33 кг менше, ніж маса сіна, яку щодня дають слону. На скіль­ки більше кілограмів сіна дають на тиждень слонові, ніж верблюду?

 

§ 113 Завдання 395

Утворіть усі можливі чотирицифрові числа, які можна за­писати за допомогою цифр О, 1, 2 і 3. (Цифри в записі чисел повторювати не можна.)

 

Завдання 396, 397 Ділення з остачею

34 072 : 9

803 547 : 8

57 816 : 7

4504 : 3

 

Завдання 398

Склади задачу про рух двох автомобілів за виразом (65 + + 70) • 3.

Розв'яжи задачу.

 

Завдання 399

За три рейси 9 однакових автобусів перевезли 1404 турис­тів. Скільки туристів перевозив один автобус за один рейс?

 

Завдання 400

За 6 год молодий робітник обробляє 192 деталі. Його наставник за 1 год обробляє на 8 деталей більше. За скільки годин наставник обробить 320 деталей?

 

Завдання 401

Від смужки завширшки 2 см відрізали прямокутник із периметром 20 см. Обчисли довжину прямокутника та його площу.

 

Завдання 402

61 426 : 5

27 108 : 7

93 291 : 9

107 473 : 4

Завдання 403

На фермі для трьох коней та п'ятнадцяти корів приготу­вали 129 кг сіна. Кожному коневі дали 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна дали кожній корові?

 

§ 114 Завдання 405

 

Завдання 406

741 : 5

67 106 : 7

4213 : 4

506 280 : 9

a : b = c (ост. d)

c • b + d = a

 

170 : 8 = 21 (ост. 2)

215 : 4 = 53 (ост. 3)

 

Завдання 407

206 : 3

458 : 5

1153 : 2

5200 : 6

 

Завдання 408

Два однакові двигуни за 7 год роботи спожили 224 л пального. На скільки годин роботи вистачить 96 л паль­ного для одного двигуна?

 

Завдання 409

Довжина городу прямокутної форми дорівнює 351 м, а його ширина — у 3 рази менша. Обчисли периметр го­роду.

 

Завдання 410

Півник напік пиріжків. Коли він спробував поділити їх порівну між двома мишенятами, то в нього залишився один пиріжок, а коли поділив їх порівну на трьох, то в нього знову залишився один пиріжок. Скільки пиріжків напік півник, якщо їх було менше за 11?

 

Завдання 411

268 : 7

2901 : 6

5770 : 8

388 : 8

 

Завдання 412

Мотоцикліст проїхав 228 км за 4 год. За скільки годин він проїде 90 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Інші завдання дивись тут...