Інші завдання дивись тут...

§ 112 Завдання 386

Запишіть найбільше й найменше шестицифрові числа, у записі яких не повторюються цифри. Обчисліть різни­цю цих чисел.

Розв'язання

987654  найбільше число
102345  найменше число
987654  102345 = 995309
Відповідь: різниця чисел дорівнює 885309.

 

Завдання 387 Письмове ділення

_2296 | 8   

 16       287

 _69

   64

   _56
     56
       0
_3714 | 6   

 36       619

 _11

    6

   _54
     54
       0
_288953 | 7      

 28           41279

   _8

     7

    _19
      14
      _55
        49
        _63
          63
            0
_80016 | 8     

 8          1002

     _16

       16

         0
Завдання 388 Порядок дій
7300  40  41728 : 8 = 2044
73208 • 4  73208 : 4 = 274530
_41728 | 8   

 40        5216

 _17

   16

   _12
      8
     _48
       48
         0
_7300
     40
  7260
_7260
  5216
  2044
х 73208
        4
 292832
_73208 | 4     

  4        18302

 _33

   32

   _12
     12
       _8
         8
          0
_ 292832
    18302
   274530
Завдання 389

Визнач площу кожної зображеної фігури за допомогою палетки. Порівняй знайдені площі.

 

Завдання 390

На трьох гектарах землі посіяли 500 кг пшениці. Скільки зерна потрібно, щоб засіяти 300 га землі?

Короткий запис

3 га  500 кг

300 га  ?

Розв'язання

1) 300 : 3 = 100 (р.) – у стільки разів більша площа
2) 100  500 = 50000 (кг) = 50 (т)
Відповідь: потрібно 50 т зерна.

 

Завдання 391

Обчисли довжину каналу, якщо його площа дорівнює 80 656 м2, а ширина — 4 м. Виконай обчислення письмово.

Короткий запис

Площа  80656 м2

Ширина  4 м

Довжина  ?

Розв'язання

_80656 | 4      

 8          20164

   _6

     4

    _25
      24
      _16
        16
          0
Відповідь: довжина каналу 20164 метрів.
Завдання 392

Два хлопці рухалися назустріч один одному зі швидкістю 80 м/хв. З одним хлопцем був собака, який біг у 4 рази швидше, ніж ішов хлопець. Собака бігав від одного хлоп­ця до іншого, а потім — назад. Скільки метрів пробіг со­бака, поки хлопці зустрілися, якщо початкова відстань між ними дорівнювала 960 м?

Розв'язання

1) 80 + 80 = 160 (м/хв)  швидкість зближення

2) 960 : 160 = 6 (хв)  час руху

3) 80  4 = 320 (м/хв)  швидкість собаки

4) 320  6 = 1920 (м) = 1 км 920 м
Відповідь: собака пробіг 1 км 920 м.

 

Завдання 393

_54018 | 6    

 54        9003

     _18

       18

         0
_950720 | 5        

 5           190144

_45

  45

    _7
      5
     _22
       20
       _20
         20
           0
_603018 | 3        

 6           201006

   _30

     30

       _18
         18
           0
_48024 | 6     

 48         8004

     _24

       24

         0
Перевірка:
х 9003
       6
 54018
х 190144
          5
   950720
х 201006
          3
   603018
х 8004
       6
 48024
Завдання 394

У зоопарку верблюдові щодня дають 8 кг сіна. Це на 33 кг менше, ніж маса сіна, яку щодня дають слону. На скіль­ки більше кілограмів сіна дають на тиждень слонові, ніж верблюду?

Розв'язання

1) 8 • 7 = 56 (кг) – дають слонові на тиждень.

2) 33 + 8 = 41 (кг) – дають слону на добу.

3) 41 • 7 = (40 + 1) • 7 = 280 + 7 = 287 (кг) – слону на тиждень.

4) 287 – 56 = 231 (кг)

Відповідь: на 231 кг сіна дають на тиждень слонові, ніж верблюду.

 

 

§ 113 Завдання 395

Утворіть усі можливі чотирицифрові числа, які можна за­писати за допомогою цифр О, 1, 2 і 3. (Цифри в записі чисел повторювати не можна.) 1023, 1032, 1203, 1230, 1302, 1320, 2013, 2031, 2103, 2130, 2301, 2310, 3012, 3021, 3102, 3120, 3201, 3210

 

Завдання 396, 397 Ділення з остачею

34 072 : 9 = 3785 (ост. 7)

803 547 : 8 = 100443 (ост. 3)

57 816 : 7 = 8259 (ост. 3)

4504 : 3 = 1501 (ост.1)

_34072 | 9    

 27        3785

 _70

   63

   _77
     72
     _52
       42
         7 (ост.)
_803547 | 8       

 8           100443

   _35

     32

     _34
       32
       _27
         24
           3
_57816 | 7    

 56        8259

 _18

   14

   _41
     35
     _66
       63
         3
_4504 | 3     

  3        1501

 _15

   15

      _4
        3
        1 
Завдання 398

З одного міста в протилежних напрямках вирушили два автомобілі. Один рухався зі швидкістю 65 км/год,а інший – 70 км/год. Яка буде відстань між ними через 3 год?

Розв'язання

(65 + 70) • 3 = 135 • 3 = (130 + 5) • 3 = 390 + 15 = 405 (км) – відстань між автомобілями.

Відповідь: між автомобілями буде 405 км.

 

Завдання 399

За три рейси 9 однакових автобусів перевезли 1404 турис­тів. Скільки туристів перевозив один автобус за один рейс?

Короткий запис

3 р., 3 ав.  1404 т.

1 р., 1 ав.  ?

Розв'язання

1) 1404 : 9 = 156 (т.) перевіз за 3 рейси 1 автобус.

2) 156 : 3 = (150 + 6) : 3 = 52 (т.) – перевіз за 1 рейс 1 автобус.

Відповідь: один автобус за один рейс перевозив 52 туристи.

 

Завдання 400

За 6 год молодий робітник обробляє 192 деталі. Його наставник за 1 год обробляє на 8 деталей більше. За скільки годин наставник обробить 320 деталей?

Короткий запис

6 год  192 д.

1 год.  ?, на 8 д. більше

 320 д.

Розв'язання

1) 192 : 6 = (120 + 60 + 12) : 6 = 20 + 10 + 2 = 32 (д.) – обробляє робітник за 1 год.

2) 32 + 8 = 40 (д.) – обробляє наставник за 1 год.

3) 320 : 40 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин наставник обробить 320 деталей.

 

Завдання 401

Від смужки завширшки 2 см відрізали прямокутник із периметром 20 см. Обчисли довжину прямокутника та його площу.

Короткий запис

Ширина  2 см

Периметр  20 см

Довжина  ?

 ?

Розв'язання

1) 20 : 2 – 2 = 10 – 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

2) 2 • 8 = 16 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 8 см, площа прямокутника  16 см2.

 

Завдання 402

_61426 | 5        

  5         122852

 _11

   10

   _14 
     10
     _42
       40
       _26
         25
           1
_27108 | 7     

 21         3872

 _61

   56

   _50
     49
     _18
       14
         4
_93291 | 9       

 9           10365

  _33

    27

    _59
      54
        5
_107473 | 4     

   8         26868

  _27

    24

    _34
      32
      _27
        24
        _33
          32
            1
Завдання 403

На фермі для трьох коней та п'ятнадцяти корів приготу­вали 129 кг сіна. Кожному коневі дали 8 кг сіна. Скільки кілограмів сіна дали кожній корові?

Короткий запис

3 к. по 8 кг  ?

15 к. по ? кг  ?

Усього  129 кг

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (кг) – сіна приготували для коней.

2) 129 – 24 = 105 (кг) – сіна приготували для корів.

3) 105 : 15 = (90 + 15) : 15 = 6 + 1 = 7 (кг) – для однієї корови.

Відповідь: кожній корові далі 7 кг сіна.

 

§ 114 Завдання 404 Ділення і множення чисел

1800 : 9 = 200

1800 • 3 = 5400

1800 : 6 = 300

1800 • 2 = 3600

1800 : 3 = 600

1000 • 3 = 3000

1000 • 4 = 4000

1000 : 4 = 250

1000 : 5 = 200

1000 : 2 = 500

Завдання 405
_741 | 5    

  5      148

 _24

   20

   _41 
     40
       1
_67106 | 7    

  63       9586

  _41

    35

    _60
      56
      _46
        42
          4
_4213 | 4     

  4        1053

  _21

    20

    _13
      12
        1
_506208 | 9      

  45         56245

  _56

    54

    _22
      18
      _40
        36
        _48
          45
            3
Завдання 406

170 : 8 = 21 (ост. 2), 21 • 8 + 2 = 170

215 : 4 = 53 (ост. 3), 53 • 4 + 3 = 215

 

Завдання 407

_206 | 3  

  18     68

  _26

    24

      2
_458 | 5  

  45     91

    _8

      5

      3
_1153 | 2    

  10        576

  _15

    14

    _13
      12
        1
_5200 | 6    

  48      866

  _40

    36

    _40
      36
        4
Перевірка:
68 • 3 + 2 = 204 + 2 = 206
91 • 5 + 3 = 455 + 3 = 458
576 • 2 + 1 = 1152 + 1 = 1153
866 • 6 + 4 = 5196 + 4 = 5200
х 68
    3
 204
х 91
    5
 455
х 576
     2
 1152
х 866
      6
 5196
Завдання 408

Два однакові двигуни за 7 год роботи спожили 224 л пального. На скільки годин роботи вистачить 96 л паль­ного для одного двигуна?

Короткий запис

2 дв., 7 год  224 л

1 дв., ? год  96 л

Розв'язання

1) 224 : 2 = 112 (л) – спожив 1 двигун за 7 год.

2) 112 : 7 = 16 (л) – спожив 1 двигун за 1 год.

3) 96 : 16 = 96 : 2 : 8 = 48 : 8 = 6 (год)

Відповідь: на 6 годин роботи вистачить 96 л пального для одного двигуна.

 

Завдання 409

Довжина городу прямокутної форми дорівнює 351 м, а його ширина — у 3 рази менша. Обчисли периметр го­роду.

Короткий запаис

Довжина  351 м

Ширина  ?, у 3 рази менша, ніж довжина

Периметр  ?

Розв'язання

1) 351 : 3 = 127 (м) – ширина городу.

2) 2 • (351 + 127) = 2 • 478 = 856 (м) – периметр городу.

Відповідь: периметр городу 856 метрів.

 

Завдання 410

Півник напік пиріжків. Коли він спробував поділити їх порівну між двома мишенятами, то в нього залишився один пиріжок, а коли поділив їх порівну на трьох, то в нього знову залишився один пиріжок. Скільки пиріжків напік півник, якщо їх було менше за 11?

Розв'язання

Найбільшим числом перед 11, яке ділиться на 2 або 3 із остачею 1 є число 7.

7 : 2 = 3 (ост.1) і 7 : 3 = 2 (ост.1)

Відповідь: півник напік 7 пиріжків.

 

Завдання 411

_268 | 7  

  21     38

  _58

    56

      2
_2901 | 6  

  24     483

  _50

    48

    _21
      18
        3
_5770 | 8    

  56       721

  _17

    16

    _10
       8
        2
_388 | 8    

  32      48

  _68

    64

      4
Перевірка:
38 • 7 + 2 = 266 + 2 = 268
483 • 6 + 3 = 2898 + 3 = 2901
721 • 8 + 2 = 1768 + 3 = 5770
48 • 8 + 4 = 384 + 4 = 388
х 38
    7
 266
х 483
     6
 2898
х 721
     8
 5768
х 48
    8
 384
Завдання 412

Мотоцикліст проїхав 228 км за 4 год. За скільки годин він проїде 90 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Швидкість
Час
Відстань
? км/год
4 год
228 км
?, на 12 км/год менше
? год
228 км
Розв'язання

1) 228 : 4 = (200 + 28) : 4 = 57 (км/год) – швидкість з якою проїхав.

2) 57 – 12 = 45 (км/год) – швидкість з якою проїде.

3) 90 : 45 = 2 (год) – час руху.

Відповідь: мотоцикліст проїде 90 км за 2 год.

Інші завдання дивись тут...