Інші завдання дивись тут...

§ 136 Завдання 644 Прочитайте

• Сотні — від 200 до 900;

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

Двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот

• тисячі — від 1000 до 9000;

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000

Одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч

• десятки тисяч — від 40000 до 80000;

40000, 50000, 60000, 70000, 80000

Сорок тисяч, п'ятдесят тисяч, шістдесят тисяч, сімдесят тисяч, вісімдесят тисяч

• сотні тисяч — від 500 000 до 900 000.

500000, 600000, 700000, 800000, 900000

П'ятсот тисяч, шістсот тисяч, сімсот тисяч, вісімсот тисяч, дев'ятсот тисяч

 

Завдання 645 

Прочитайте числа в розрядній таблиці. Назвіть кількість одиниць кожного розряду.

Число 401 (чотириста один) містить 4 одиниці розряду сотень класу одиниць і 1 одиницю розряду одиниць класу одиниць;
Число 6330 (шість тисяч триста тридцять) містить 6 одиниць розряду одиниць класу тисяч, 3 одиниці  розряду сотень класу одиниць і 3 одиниці розряду десятки класу одиниць;
Число 19072 (дев'ятнадцать тисяч сімдесят два) містить 1 одиницю розряду десятки класу тисяч, 9 одиниць розряду одиниць класу тисяч, 7 одиниць розряду десятки класу одиниць і 2 одиниці розряду одиниць класу одиниць;
Число 900208 (дев'ятсот тисяч двісті вісім) містить 9 одиниць розряду сотень класу тисяч, 2 одиниці розряду сотень класу одиниць і 8 одиниць розряду одиниць класу одиниць.

Визначте за таблицею:

що позначає цифра 0 у записах чисел 401, 6330, 19072, 900208;

0 у розряді десятків, 0 у розряді одиниць, 0 у розряді сотень, 0 у розряді десятків, тисяч, сотень тисяч

що позначає цифра 1 у записах чисел 401, 19072;

1 у розряді одиниць, 1 у розряді десятків тисяч

скільки всього цифр використано в записі чисел 401, 6330, 19072, 900208;

три (трицифрове число), чотири (чотирицифрове число), п'ять (п'ятицифрове число)шість (шестицифрове число)

скільки різних цифр використано в записі цих самих чи­сел;

найбільше число, найменше число; 900208, 401

обчисліть суму найбільшого та найменшого чисел;

401 + 900208 = 900609

обчисліть різницю найбільшого та найменшого чисел.

900208 – 401 = 899807

 

Завдання 646

26005 < 26500

460200 + 1 > 640200  1

771110 > 771011

840317  1 < 840317 + 1

Завдання 647 Із чисел 1, 2, 3, 4, 8, 10 вибери значення змінної х, за яких нерівності будуть істинними.

7160  х < 7158

при х = 3, 4, 8, 10

80470 + х > 80470

при х = 1, 2, 3, 4, 8, 10

1999  х > 1993

при  х = 1, 2, 3, 4

Завдання 648 Порядок дій

85 : 17 • 100 = 5 • 100 = 500

9 • (252 : 2) = 9 • 126 = 1134

270 : 3  750 : 25 = 90 – 30 = 60

522 : 3 + 210 • З = 174 + 630 = 804

_85 | 17 

  85    5 

    0

_252 | 2  

  2     126 

  _5

    4

   _12

     12

       0

х 126

     9

 1134

_750 | 25

  75    30

    0

_522 | 3  

  3     174 

 _22

   21

   _12

     12

       0

х 210

    3 

   630

+ 174

   630

   804

Завдання 649 Іменовані величини

3 м 7 см = 307 см

1 см 9 мм = 19 мм

540 см = 5 м 40 см

540 см = 5 м 4 дм

Завдання 650

За два дні риболовецький траулер наловив 6 т 660 кг риби. Усю рибу розклали в ящики. Першого дня ри­бою наповнили 100 ящиків по 36 кг у кожному. Скільки ящиків наповнили рибою другого дня, якщо місткість ящиків однакова?

 
Місткість 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
I
36 кг, однакова
 
100
?
 6 т 660 кг 
II
?
?
Розв’язання
6 т 660 кг = 6660 кг
1) 36  100 = 3600 (кг) – наловили I дня
2) 6660  3600 = 3060 (кг) – наловили II дня
3) 3600 : 36 = 100 (ящ.)
Відповідь: другого дня наповнили рибою 100 ящиків.

 

Завдання 651

Ширина прямокутника дорівнює 48 мм, що становить 1/2 його довжини. Обчисли периметр цього прямокутника. Побудуй цей прямокутник.

Короткий запис

Ширина  48 мм, що становить 1/2 довжини

Довжина  ?

Периметр  ?

Розв'язання

1) 48  2 = 96 (мм) – довжина
2) (96 + 46) • 2 = 144 • 2 = 288 (мм)
Відповідь: периметр прямокутника 288 міліметрів.

 

Завдання 652

40 • 4  120 = 180 – 120 = 60

8 • (129 : 3) = 344

(220  100) : 20 = 120 : 20 = 10

258  250 : 5 = 258 – 50 = 208

_129 | 3  

  12    43 

    _9

      9

      0

х 43

    8

 344

Завдання 653

Довжина прямокутника дорівнює 12 см. Це в 4 рази більше, ніж його ширина. Обчисли периметр і площу цього прямокутника.

Короткий запис

Довжина  12 см, це в 4 рази більше, ніж ширина

Ширина  ?

Периметр  ?

Площа  ?

Розв'язання

1) 12 : 2 = 6 (см) – ширина
2) (12 + 6) • 2 = 18 • 2 = 36 (см)
3) 12 • 6 = 72 (см2)
Відповідь: периметр прямокутника 36 см, площа прямокутника 72 см2.

 

§ 137 Завдання 654

Одиниці яких розрядів є в кожному із чисел?

4517, 25 002, 708 271, 600 042, 149 075.

Одиниць яких розрядів немає в кожному із чисел?

601 00, 360 308, 216 007, 501 000.

 

Завдання 655

Визнач у кожному числі загальну кількість одиниць за­значеного розряду.

309 — 30 дес. 

62901 — 62901 од. 

854800 — 8548 сот.

485 510 — 4 сот. тис.

17 320 — 17 дес. тис.

9913 — 9 тис.

Завдання 656 Добери цифри, щоб нерівності стали істинними.

4706 < 47104

7109 < 7119

304280 > 304380

Завдання 657

3000 + 160 = 3160

600850 + 40115 = 640965

50560 + 300224 = 350784

71400 + 10290 = 81690

21600 + 15076 = 36676

18000 + 401010 = 419010

Завдання 658 Іменовані числа

61 км = 61000 м

7 км = 70000 дм

240 мм = 24 см

92 м = 9200 см

12 м = 120 дм

32 дм = 3200 мм

24 м 8 см = 2408 см

83 м 4 дм = 834 дм

51 кг 600 г = 51600 г

Завдання 659 Обчисли за таблицею невідомі величини.

рухомий об'єкт

Швидкість

час

Відстань

Лев

160 : 2 = 80 км/год

2 год

160 км

Кенгуру

48 км/год

2 год

48 • 2 = 96 км

Гепард

110 км/год

330 : 110 = 3 год

330 км

Завдання 660

Із двох міст, відстань між якими становить 150 км, од­ночасно назустріч один одному виїхали два велосипе­дисти. Усю відстань перший велосипедист може проїха­ти за 15 год, а другий велосипедист — за 10 год. Через скільки годин вони зустрінуться?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
? км/год
15 год
? год
150 км 
II
? км/год
10 год
Розв’язання
1) 150 : 15 = 10 (км/год) – швидкість I автомобіля
2) 150 : 10 = 15 (км/год) – швидкість II автомобіля
3) 10 + 15 = 25 (км/год) – швидкість зближення
4) 150 : 25 = 6 (год)
Відповідь: через 6 годин велосипедисти зустрінуться.

 

Завдання 661

60 т > 60 ц 

76 кг < 43 кг + 40 кг 

3 ц 60 кг < 4 ц 60 кг

3 км > 3 м

70 л > 70 л  1 л

1 м 7 дм < 1 м 8 дм

Завдання 662

Мотоцикліст за 2 год проїхав 80 км асфальтованою дорогою, а потім за 3 год проїхав 60 км ґрунтовою доро­гою. На скільки кілометрів швидкість мотоцикліста на ґрунтовій дорозі була меншою за його швидкість на асфаль­тованій дорозі?

Дорога 
Швидкість
Час
Відстань
Асфальтова
? км/год
На скільки менше? 
2 год
80 км
Грунтова
? км/год
3 год
60 км
Розв’язання
1) 80 : 2 = 40 (км/год) – швидкість асфальтовою дорогою
2) 60 : 3 = 20 (км/год) – швидкість ґрунтовою дорогою
3) 40  20 = 20 (км/год)
Відповідь: на 20 км/год швидкість мотоцикліста на ґрунтовій дорозі була меншою.

 

§ 138 Завдання 563

Якщо ви зменшите число 15 560 у 10 разів, то дізнає­тесь, у якому році на острові Мала Хортиця виникла пер­ша Запорозька Січ.

15560 : 10 = 1556 (р.)

Якщо ви зменшите число 2000 в 10 разів, то дізнаєтеся, скільки років проіснувала Запорозька Січ.

2000 : 10 = 200 (р.)

Якщо ви збільшите число 60 у 100 разів, то дізнаєтеся кількість козаків у Запорозькій Січі.

60 • 100 = 6000 (ос.)

Якщо ви знайдете частку чисел 16 570 і 10, то дізнаєтесь, у якому році Іван Виговський став гетьманом України.

16570 : 10 = 1657 (р.)

 

Завдання 664

412 • 2 = 824

381 • 1000 = 181000

13 • 200 = 2600

5 • 70 = 350

21 • 300 = 6300

420 : 20 = 21

640 : 8 = 80

6900 : 3 = 2300

72000 : 9 = 8000

Завдання 665

48000 : 8 > 48000 : 80

342 • 2 < 432 • 2

16000 : 400 < 70 000 : 700

6600 : 300 + 80 < 6600 : 200 + 80

 

Завдання 666

(2000 • 2 + 134 • 2)  36000 : 90 = 3868

80000 : 200  200 • 2 + 210 • 4  = 840

(920  50) + (48 + 24) : 6 = 882

х 2000

  2    

  4000

х 134

     2

  268

+ 4000

    268

   4268

_36000 | 90  

  360     400 

     0

_ 4268

    400

   3868

_80000 | 200

  800      400 

     0

х 200

   2   

   400

х 210

    4  

   840

_400

  400

     0

+    0

   840

   840

_ 920

    50

   870

+ 48

   24

   72

_72 | 6  

 6    12 

_12

  12

    0

+ 870

    12

   882

+ 870

    12

   882

Завдання 667

Дві бригади зібрали п'ять вантажівок картоплі. Перша бригада зібрала 4500 кг картоплі, а друга — 3000 кг. Скільки вантажівок картоплі зібрала кожна бригада?

 
Маса в 1 вантажівці
Кількість вантажівок
Загальна маса
I
?, однакова
 
?
5
4500 кг
II
?
3000 кг
Розв’язання
1) 4500 + 3000 = 7500 (км) – зібрала I i II бригади
2) 7500 : 5 = 1500 (кг) – картоплі в одній вантажівці
3) 4500 : 1500 = 3 (в.) – зібрала I бригада
4) 3000 : 1500 = 2 (в.) – зібрала II бригада
Відповідь: перша бригада зібрала 3 вантажівки картоплі, а друга бригада — 2 вантажівки.

 

Завдання 668

Мотоцикліст їхав 2 год зі швидкістю 50 км/год. Який шлях він подолав?

 Швидкість
Час
Відстань
50 км/год
2 год
?
Розв’язання
50 • 2 = 100 (км)
Відповідь: мотоцикліст подолав 100 км.

1) Мотоцикліст за 2 год подолав 100 км. З якою швидкістю рухався велосипедист?

 Швидкість
Час
Відстань
? км/год
2 год
100 км
Розв’язання
100 : 2 = 50 (км/год)
Відповідь: велосипедист рухався зі швидкістю 50 км/год.

2) Мотоцикліст подолав 100 км зі швидкістю 50 км/год. Скільки годин велосипедист був у дорозі?

 Швидкість
Час
Відстань
50 км/год
? год
100 км
Розв’язання
100 : 50 = 2 (год)
Відповідь: велосипедист був в дорозі 2 години.

 

Завдання 669

Електропотяг вирушив від станції зі швидкістю 60 км/год. Через 2 год із тієї самої станції в тому ж напрямку виїхав другий електропотяг. З якою швидкістю він має рухати­ся, щоб наздогнати перший електропотяг за 6 год?

Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (год)  час руху першого електропотяга
2) 60  8 = 480 (км)  відстань, яку має проїхати перший електропотяг
3) 480 : 6 = 80 (км/год)  швидкість другого електропотяга
ВАідповідь: другий електропотяг має рухатися зі швидкістю 80 км/год.

 

Завдання 670 Порядок дій

(240 + 30)  5 • 20 + 460 = 270 – 100 + 460 = 630

72 : 9 • 10 + (740  120) + 30 = 80 + 620 + 30 = 730

 

Завдання 671

З одного селища в протилежних напрямках виїхали два мо­тоциклісти. Швидкість першого мотоцикліста — 45 км/год, а другого — на 8 км/год більша. Яка відстань буде між мотоциклістами через 2 год?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
45 км/год
2 год
 
? км
II
?, на 8 км/год більша
Розв’язання
1) 45 + 8 = 53 (км/год) – швидкість II мотоцикліста
2) 53 + 45 = 98 (км/год) – швидкість віддалення
3) 98  2 = 196 (км)
Відповідь: між мотоциклістами буде 196 кілометрів.

Інші завдання дивись тут...