Інші завдання дивись тут...

§ 142 Завдання 702 Поняття про дроби

Розмальовані частини: 1/2, 1/4, 1/3, 3/4, 3/8

Нерозмальовані частини: 1/2, 3/4, 2/3, 1/4, 5/8

Найбільший дріб: 3/4

Найменший дріб: 1/4

 

Завдання 703 

Від найменшого до найбільшого:

Від найбільшого до найменшого:

1/15 1/12 1/10 1/7 1/4 1/3

1/15 2/15 4/15 7/15 11/15 15/15

1/2 1/3 1/5 1/8 1/10 1/12

8/9 7/9 5/9 4/9 2/9 1/9

Завдання 704

Довжина відрізка ОК дорівнює 12 мм, що становить 1/4 довжини відрізка ОМ. Обчисли довжину відрізка ОМ Побудуй цей відрізок.

12 • 4 = 48 мм = 4 см 8 мм – довжина відрізка ОМ.

Завдання 705

х 40072

       18

  320576

  40072  

  721296

_68952 | 102 

  612      676 

  _775

    714

    _612

      612

         0

678905  682605 : 105 = 672404 

4602 • 141 + 24509 = 673391

_682605 | 105  

  630       6501 

  _526

    525

     _105

       105

          0

_678905

     6501

  672404

 

 

_ 4602

    141

   4602

18408

4602   

648882

+ 648882

    24509

   673391

Завдання 706 Іменовані числа

4 м 7 дм < 4 м 9 дм

800 л > 800 л  1 л

5 кг 200 г < 5 кг + 300 г

15 ц 30 кг < 15 ц 40 кг

78 см  1 см > 65 см

2 год 30 хв > 1 год 30 хв

Завдання 707 Дії з іменованими числами

+ 3 км 950 м

   4 км 806 м

   7 км 1758 м

   8 км 758 м

 

+ 5 кг 720 г

   2 кг 375 г

   7 кг 1095 г

   8 кг 95 г

_28 ц  6 кг

   9 ц 19 кг

  18 ц 87 кг

_ 5 кг 720 г

   3 кг 345 г

   2 кг 375 г

6 ц : 3 кг = 600 кг : 3 кг = 200

4 кг : 8 = 4000 г : 8 = 500 г

Завдання 708

1) Із 12 кг борошна випікають 16 кг хліба. Скільки кілогра­мів хліба випечуть із 96 кг борошна?

Короткий запис

12 кг  16 кг

96 кг  ?

Розв’язання
1) 96 : 12 = 8 (р.) – у стільки разів більше борошна
2) 16  8 = 128 (кг)
Відповідь: із 96 кг борошна випечуть 128 кг хліба.

2) У Полтаві на фестивалі «Свято сала» приготували ковба­су завдовжки 70 м. Скільки осіб покуштують цю ковбасу, якщо кожний із них з'їсть шматочок завдовжки 35 мм?

Короткий запис

1 ос.  35 мм

 70 м

Розв’язання
70 м = 70000 мм
70000 : 35 = 2000 (ос.)
Відповідь: 2000 осіб покуштують цю ковбасу.

 

Завдання 709

З одного аеропорту одночасно в протилежних напрям­ках вилетіли два літаки. Швидкість першого літака на 165 км/год більша за швидкість другого. Через певний час перший літак пролетів 1920 км, а другий — 1425 км. Обчисли швидкість кожного літака.

 
Швидкість
Час
Відстань
I
?, на 165 км/год
 ?, однаковий 
1920 км
II
? км/год
1425 км 
Розв’язання
1) 1920 – 1425 = 495 (км) – на стільки більше проїхав I літак
2) 495 : 165 = 3 (год) – час польоту
3) 1920 : 3 = 640 (км/год) – швидкість I літака
4) 1425 : 3 = 475 (км/год) – швидкість II літака
Відповідь: швидкість першого літака 640 км/год, а швидкість другого літака 475 км/год.

 

Завдання 710

Один батько дав своєму синові два яблука, а інший бать­ко дав своєму синові одне яблуко. З'ясувалося, що оби­два сини отримали разом тільки два яблука. Як таке мог­ло статися? Це були дідусь, батько і син.

 

Завдання 711

15 кг 465 г

    2 кг 605 г

   17 кг 1070 г

   18 кг 70 г

 

_35 год 29 хв

  16 год 35 хв

  18 год 54 хв

+ 6 км 320 м

  12 км 686 м

  18 км 1006 м

  19 км 6 м

1 м : 2 см = 100 см : 2 см = 50

1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

12 кг : 3 кг = 4

Завдання 712

Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Через 5 год вони зустрілися. Швидкість першого автомобіля дорівнює 48 км/год, що становить 6/7 швидкості другого автомобіля. Яка відстань між містами?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
48 км, що становить 6/7
 5 год 
? км 
II
? км/год
Розв’язання
1) 48 : 6 • 7 = 8 • 7 = 56 (км/год) – швидкість II автомобіля
2) 48 + 56 = 104 (км/год) – швидкість зближення автомобілів
3) 104 • 5 = 520 (км)
Відповідь: між містами 520 кілометрів.

 

Завдання 713

Навчальний проєкт «Математика навколо нас»

Батьки вирішили доручити їм обчисли­ти, скільки корму необхідно придбати для кішки на тиждень (7 днів), якщо добова норма споживання їжі має збільшитися на 30 г порівняно з попереднім роком. Діти поцікавились у батьків, скільки грамів корму потрібно було кішці на добу раніше. Тато відповів, що 90 г. Мама додала, що 2/3 частини має бути сухого корму, а 1/3 вологого корму (консервів).

Захар виконав такі обчислення:

90 + 30 = 120 (г) – добова норма корму

120 : 3 • 2 = 80 (г) – добова норма сухого корму 

120 : 3 • 1 = 40 (г) – добова норма вологого корму

80 • 7 = 560 (г) – норма сухого корму на тиждень

40 • 7 = 280 (г) – норма вологого корму на тиждень

560 + 280 = 840 (г) – норма всього корму на тиждень

Зоряна виконала такі обчислення:

90 + 30 = 120 (г) – добова норма корму

120 • 7 = 840 (г) – норма корму на тиждень

840 : 3 • 2 = 560 (г) – норма сухого корму на тиждень

840  560 = 280 (г) – норма вологого корму на тиждень

Добовий, і тижневий раціони для кішки обчислив Захар.

Тільки тижневий раціони для кішки обчислила Зоряна. 

Як про­довжити обчислення, щоб дізнатися добові норми харчуван­ня для кішки Агати?

560 : 7 = 80 (г) – добова норма сухого корму

280 : 7 = 40 (г) – добова норма вологого корму

 

Завдання 714

Кількість сотень у числі 888 880 позначена буквою Б 8888

 

Завдання 715

Третій розряд у класі тисяч — це Б сотні тисяч

 

Завдання 716 

Кількість цифр у частці чисел 125500 і 25 позначена буквою В 4

 

Завдання 717

Добуток чисел 120 і 300 дорівнює Б 36000

 

Завдання 718

3 год 45 хв — це А 225 хв

 

Завдання 719

Найбільша остача під час ділення числа на 27 становить В 26

 

Завдання 720

612400 > 43600 на 568800

327270 < 647470 на 320200

_612400

   43600

  568800

_ 647470

   327270

   320200

9009 > 3418 на 5591

95736 < 100540 на 4804

_ 9009

   3218

   5591

_100540

   95736

     4804

Завдання 721 Рівняння

(10 674  7314) : у = 112

3360 : у = 112

у = 3360 : 112

у = 30

х + (2037 + 12) = 60750

х + 2049 = 60750

х = 60750 – 2049

х = 58701

_10674

   7314

   3360

_3360 | 112 

  336     30 

     0

+ 2037

      12

   2049

_ 60750

    2049

   58701 

Завдання 722

11 год 45 хв + 2 год 35 хв = 13 год 80 хв = 14 год 20 хв

350 км 290 м  169 км 350 м = 180 км 940 м

1 ц : 50 кг = 100 кг : 50 кг = 2

1 год : 30 = 60 хв : 30 = 2 хв

 

Завдання 723

Дві групи дітей збирали в парку каштани. Перша група зібрала 4 мішки каштанів, а друга — 5 мішків. Усього діти зібрали 540 кг каштанів. Скільки кілограмів каштанів зі­брала кожна група дітей окремо?

 
Маса 1 мішка
Кількість мішків
Загальна маса
I
?, на 165 км/год
4
?
 540 кг 
II
? км/год
5
?
Розв’язання
1) 4 + 5 = 9 (м.) – всього мішків
2) 540 : 9 = 60 (кг) – маса одного мішка
3) 60  4 = 240 (кг) – зібрала I група
4) 60  5 = 300 (кг) – зібрала II група
Відповідь: перша група зібрала 240 кг каштанів, друга група зібрала 300 кг каштанів.

 

Завдання 724

Відстань між містами А і В дорівнює 900 км. З міста А до міста В вирушив вантажний автомобіль. Одночасно на­зустріч йому з міста В виїхав легковий автомобіль. Усю відстань вантажний автомобіль подолав за 15 год, а лег­ковий — за 10 год. Через скільки годин після виїзду автомобілі зустрілися?

Автомобілі 
Швидкість
Час
Відстань
Вантажний
? км/год
15 год
900 км 
Легковий
? км/год
10 год
Розв’язання
1) 900 : 15 = 60 (км/год) – швидкість вантажного автомобіля
2) 900 : 10 = 90 (км/год) – швидкість легкового автомобіля
3) 60 + 90 = 150 (км/год) – швидкість зближення
4) 900 : 150 = 6 (год)
Відповідь: через 6 годин після виїзду автомобілі зустрілися.

 

Завдання 725

Спортсмен за 12 хв пройшов відстань 1050 м. Яку від­стань пройде спортсмен за одну годину?

Короткий запис

12 хв  1050 м

1 год  ?

Розв'язання

1 год = 60 хв

1) 60 : 12 = 5 (р.) – у стільки разів більше часу
2) 1050  5 = 5250 (м) = 5 км 250 м
Відповідь: за годину спортсмен пройде 5 км 250 м.

 

Завдання 726

Периметр квадрата дорівнює 32 мм. Обчисли площу цього квадрата.

Розв'язання

1) 32 : 4 = 8 (мм) – довжина сторони квадрата
2)  8 = 64 (мм2)
Відповідь: площа квадрата 64 мм2.

 

Завдання 727

Побудуй відрізок, який становить 1/9 відрізка завдовжки 108 см.

108 : 9 = 12 (см) – довжина відрізка

Інші завдання дивись тут...

  • Денис
    Дуже легко
    14 травня 2024 17:06