Інші завдання дивись тут...

Завдання 560 Визначення кількості цифр у частці

Для частки 63270 : 9 маємо разом 4 цифри

63270 : 9 = 7030

Для частки 32640 : 8 маємо разом 4 цифри.

32640 : 8 = 4080

Для частки 27692 : 46 маємо 3 цифри

27692 : 46 = 602

Для частки 6513 : 13 маємо разом 3 цифри

6513 : 13 = 501

 

Завдання 561

_14706 | 258 

 1290      57

  _1806

    1806

          0

х 258

    57

 1806

1290 

14706 

Завдання 562 Визначення кількості цифр у частці

Для частки 7935 : 345 маємо разом 2 цифри

Для частки 148 808 : 418 маємо разом 3 цифри

Для частки 148 808 : 356 маємо разом 3 цифри

_7935 | 345 

  690     23

_1035

  1035

      0

_148808 | 418 

  1254      356

   _2340

     2090

     _2508

       2508

            0

_148808 | 356 

  1424      418

     _640

       356

      _2848    

        2848

             0

Завдання 563

Накресли два квадрати: сторона першого квадрата — 3 см, а другого — удвічі більша.

а) У скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого?

1) 3 см • 4 = 12 см – периметр першого квадрата

2) 6 см • 4 = 24 см – периметр другого квадрата

3) 24 : 12 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази менший периметр першого квадрата, ніж периметр другого. 

б) У скільки разів площа першого квадрата менша, ніж площа другого?

1) 3 см • 3 см = 9 см2 – площа першого квадрата

2) 6 см • 6 см = 36 см2 – площа другого квадрата

3) 36 : 9 = 4 (р.)

Відповідь: у 4 рази менша площа першого квадрата, ніж площа другого.

Перевір співвідношення між периметрами і площами квадратів інших розмірів.

Сторона першого квадрата — 2 см, а другого — удвічі більша.

а) У скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого?

1) 2 см • 4 = 8 см – периметр першого квадрата

2) 4 см • 4 = 16 см – периметр другого квадрата

3) 16 : 8 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази менший периметр першого квадрата, ніж периметр другого. 

б) У скільки разів площа першого квадрата менша, ніж площа другого?

1) 2 см • 2 см = 4 см2 – площа першого квадрата

2) 4 см • 4 см = 16 см2 – площа другого квадрата

3) 16 : 4 = 4 (р.)

Відповідь: у 4 рази менша площа першого квадрата, ніж площа другого.

 

Завдання 564 Ділення з остачею

_23756 | 117   

  234      203 (ост. 5)

    _356

      351

         5

117 • 203 + 5 = 23756

х 203

  117

 1421

 203

203   

23751

+23751

        5

  23756

_33339 | 149   

 298      223 (ост.112)

 _353

   298

   _559

     447

     112

223 • 149 + 112 = 33339

х  223

   149

 2007

 892

223   

33227

+33227

     112

  33339

Завдання 565 Сума довжини і ширини прямокутника (півпериметр) 120 дм. Чому дорівнює периметр прямокутника?

Розв'язання

120 • 2 = 240 (дм) 

Відповідь: периметр прямокутника 240 дм.

 

Завдання 566 Рівняння

х – 85 • 58 = 5930

х – 4930 = 5930

х = 5930 + 4930

х = 10860

49300 : 29 – х = 1070

1700 – х = 1070

х = 1700 – 1070

х = 630

х • 54 = 11286 • 2

х • 54 = 22572

х = 22572 : 54

х = 418

х  85

   58

  680

425 

4930

+ 5930

   4930

 10860

 

_49300 | 29   

 29       1700

_203

  203

     0

_ 1700

   1070

    630

х 11286

        2

  22572

_22572 | 54 

 216      418

   _97

     54

    _432

      432

         0

Завдання 567

Три тістечка коштують 12 грн.

а) Скільки коштують 18 таких тістечок?

Короткий запис

3 т.  12 грн

18 т.  ?

Розв'язання

1) 12 : 3 = 4 (грн) – ціна тістечка

2) 4 • 18 = 72 (грн) – коштують тістечка

б) Скільки таких тістечок можна купити за 120 грн?

Короткий запис

3 т.  12 грн

 120 грн

Розв'язання

1) 12 : 3 = 4 (грн) – ціна тістечка

2) 120 : 4 = 30 (т.) – тістечок можна купити

 

Завдання 568

Продовж ряд чисел. Поясни.

5, 10, 20, 35, 55, 80, 110, 145, 185, 230

+5, +10, +15, +20, +30, +35, +40, + 45  

 

Завдання 569 Порядок дій

15000 : 50 + 700 = 1000

1) 15000 : 50 = 300

2) 300 + 700 = 1000

3600 : (12 • 3) + 450 • 2 = 1000

1) 12 • 3 = 36

2) 3600 : 36 = 100

3) 450 • 2 = 900

4) 100 + 900 = 1000

900 - 29 = 871

520 : 13 • 2 – 50 = 30

1) 520 : 13 = 40

2) 40 • 2 = 80

3) 80 – 50 = 30

8000 : 100 • (25 + 25) = 4000

1) 25 + 25 = 50

2) 8000 : 100 = 80

3) 80 • 50 = 4000
30 • 30 = 900

9000 : 45 • 5 – 25 • 4 = 900

1) 9000 : 45 = 200

2) 200 • 5 = 1000

3) 25 • 4 = 100

4) 1000 – 100 = 900

15600 – (150•4 + 500•30) = 0

1) 150 • 4 = 600

2) 500 • 30 = 15000

3) 600 + 15000 = 15600

4) 15600 – 15600 = 0

29 • 30 = 870

Завдання 570

1 спосіб  неповні добутки 301, 172 і 344
2 спосіб  неповні добутки 2541 і 3388

Більш раціональний другий спосіб.

 

Завдання 571

Яка вартість 350 мобільних телефонів, якщо ціна одного телефона 459 грн? Склади обернені задачі. Розв’яжи їх.

Короткий запис

1 т.  459 грн

350 т.  ?

Розв’язання

459 • 350 = 160650 (грн)

Відповідь: вартість телефонів 160650 грн.

1) Обернена задача

Короткий запис

350 т.  160650 грн

1 т.  ?

Розв’язання

160650 : 350 = 459 (грн)

Відповідь: ціна телефону 459 грн.

2) Обернена задача

Короткий запис

1 т.  459 грн

 160650 грн

Розв’язання

160650 : 459 = 350 (т.)

Відповідь: купили 350 телефонів.

 

Завдання 572

Запиши результати в порядку зростання і розшифруй ім’я грецького математика, чиїм іменем названо таблицю множення.

А  320 + 1750 = 2070

Ф  371 • 5 = 1855

Г  35 • 580 = 20300

О  562 • 45 = 25290

І  48165 : 65 = 741

П  48165 : 741 = 65

Р  100 • 2000 = 200000

65, 741, 1855, 2070, 20300, 25290, 200000

ПІФАГОР

 

Завдання 573

Склади числові вирази за таблицею. Знайди їх значення. Нарисуй таблицю в зошиті й заповни її.

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а = 8640 : 135 = 64

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 135 • 2 = 64 • 2 = 128

Якщо а = 135 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 135 : 2 = 64 : 2 = 32

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а = 8640 : 270 = 32

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 270 • 2 = 32 • 2 = 64

Якщо а = 270 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 270 : 2 = 32 : 2 = 16

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а = 8640 : 540 = 16

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а • 2 = 8640 : 540 • 2 = 64 • 2 = 32

Якщо а = 540 , тоді 8640 : а : 2 = 8640 : 540 : 2 = 64 : 2 = 8

а

135

270

540

8640 : а

64

32

16

8640 : а • 2

128

64

32

8640 : а : 2

32

16

8

Завдання 574

Запиши числові нерівності і рівності. Перевір, чи істинні (правильні) вони.

а) Добуток чисел 350 і 0 менший від їх суми. 

350 • 0 < 350 + 0, 0 < 350 Істинні

б) Добуток чисел 350 і 1 менший від їх суми. 

350 • 1 < 350 + 1, 350 < 351 Істинні

в) Добуток чисел 350 і 2 більший від їх суми. 

350 • 2 > 350 + 2, 700 > 352 Істинні

г) Добуток чисел 350 і 1 дорівнює їх частці.

350 • 1 = 350 : 1, 350 = 350 Істинні

 

Завдання 575

У порядку спадання їх значень: 621  27, 621 + 27, 621 – 27, 621 : 27

 

Завдання 576 Виконай перетворення іменованих чисел.

1 кг = 1000 г

7 кг = 7000 г

8 кг 300 г = 8300 г

1 км = 1000 м

60 км = 60000 м

35 км 075 м = 35075 м

1 год = 60 хв

2 хв = 120 с

5 год 40 хв = 340 хв

Завдання 577

Виміряй радіуси кругів. Дізнайся, у скільки разів радіус і діаметр жовтого круга більші від радіуса і діаметра синього.

Радіуси: ОА = 12 мм, О1А1 = 24 мм
24 : 12 = 2 (р.)
Діаметри: синього круга = 24 мм, жовтого круга = 48 мм
48 : 24 = 2 (р.)
Висновок: якщо радіус у 2 рази більший, тоді діаметр також у 2 рази більший.

 

Завдання 578

Площа Житомирської області дорівнює 29832 км2, Івано-Франківської — 13928 км2, Рівненської — 20047 км2, Харківської — 31415 км2. Розміри їх площ умовно позначено відрізками.

Область

Площа (км2)

Відрізок

Харківська

31 415 (найбільша)

4

Житомирська

29 832

2

Рівненська

20 047

3

Івано-Франківська

13 928 (найменша)

1

Завдання 579 Порівняй значення виразів.

28 • 300 < 25 • 350                

8400 < 8750

9164 : 58 < 9440 : 59

158 < 160

38700 + 400 > 38700 – 400

39100 > 38300

410 • 73 < 210 • 150

29930 < 31500

15000 : 75 > 14527 : 73

200 > 199

23456 – 12345 < 12345 + 0

11111 < 12345

Завдання 580

Богданчикові було 3 роки, коли народилася Соломійка. Наступного року Богданові виповниться 14 років. Скільки років виповнилося Соломії цього року?

Розв'язання

1) 14  1 = 13 (р.) – Богданові

2) 13 – 3 = 10 (р.)

Відповідь: Соломії виповнилося 10 років цього року.

Інші завдання дивись тут...