Інші завдання дивись тут...

ДРОБИ, ЧАСТИНИ. УТВОРЕННЯ, ПОРІВНЯННЯ ЧАСТИН

Завдання 1010

1/2

1/4

1/8

 

1/16

 

Завдання 1011

Дроби в порядку зростання: 1//2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8

Відрізок АВ завдовжки 12 см.

12 : 2 = 6 (см) – половина відрізка

12 : 3 = 4 (см) – третина відрізка

12 : 4 = 3 (см) – четверта частина відрізка.

 

Завдання 1012. Довжина відрізка АВ 8 см. Яка довжина половини цього відрізка? 1/4,1/8, 1/16 відрізка АВ?

Розв’язання

8 : 2 = 4 (см) – половина відрізка 8 см

8 : 4 = 2 (см) – четверта частина відрізка 8 см

8 : 8 = 1 (см) – восьма частина відрізка 8 см

8 см = 80 мм

80 : 16 = 5 (мм) – одна шістнадцята частина відрізка 8 см

 

Завдання 1013. Довжина шкільного коридору прямокутної форми 64 м, а його ширина дорівнює 1/16 довжини. Яка площа коридору?

1) 64 : 16 = 4 (м) – ширина коридору

2) 64 • 4 = 256 (м2) – площа коридору.

З якою швидкістю має бігати школяр, щоб за велику пере­рву (20 хв) пробігти коридором 50 разів?

64 • 50 = 3200 (м) – відстань подолає школяр

3200 : 20 = 160 (м/хв) – швидкість школяра

Хто швидше рухатиметься: велосипедист, який їде зі швид­кістю 15 км/год, чи цей школяр?

15 км/год = 15 км : 1 год = 15000 м : 60 хв = 250 м/хв.

Швидше рухатиметься велосипедист.

 

Завдання 1014

108 000 – 73 944 : 36 • 7 + 6 378 = 100000

1) 73944 : 36 = 2054

2) 2054 • 7 = 14378

3) 108000 – 14378 = 93622

4) 93662 + 6378 = 100000

 

(272 640 : 284 + 40) : 10 = 100

1) 272640 : 284 = 960

2) 960 + 40 = 1000

3) 1000 : 10 = 100

 

Завдання 1015. Для їдальні купили капусту й моркву. Моркви купили 72 кг, що становить 1/3 маси куплених продуктів. Скільки кілограмів капусти купили для їдальні?

Розв'язання

1) Якщо 72 кг уже становить 1/3 маси продуктів, тоді

72 • 3 = 216 (кг) – маса куплених продуктів.

2) 216 – 72 = 144 (кг) – капусти купили для їдальні.

Відповідь: 144 кг капусти купили для їдальні.

 

Завдання 1016. На будівництво привезли 34 500 цеглин. У шести палетах їх було по 1 000, у десяти — по 1 500 штук, і ще 18 палет. По скільки цеглин було у цих 18 палетах?

Розв’язання

1) 1000 • 6 = 6000 (ц.) – цеглин у шести палетах.

2) 1500 • 10 = 15000 (ц.) – цеглин у десяти палетах.

3) 6000 + 15000 = 21000 (ц.) – цеглин у шести та десяти палетах разом.

4) 34500 – 21000 = 13500 (ц.) – цеглин у 18 палетах.

5) 13500 : 18 = 750 (ц.) – цеглин було у кожній з цих 18 палет.

Відповідь: по 750 цеглин було у цих 18 палетах.

 

На будівництво привезли 34 500 цеглин. Скільки цеглин обов'язково повинні бути цілими, якщо до­пускається, що 1/15 з них можуть бути битими?

Розв’язання

1 спосіб

1) 34500 : 15 = 2300 (ц.) – цеглини можуть бути битими.

2) 34500 – 2300 = 32200 (ц.) – цеглин повинно бути цілими.

2 спосіб.

1) 15 – 1 = 14 (частин) – частин від усієї цегли можуть бути битими.

2)  34500 : 15 = 2300 (ц.) – цеглин припадає на 1 частину.

3) 2300 • 14 = 32200 (ц.) – цеглин повинно бути цілими.

Відповідь: 32200 цеглин повинно бути цілими.

 

Завдання 1017 На 140 грн 40 к. сім'я купила 18 кг картоплі, ціною по 4 грн 50 к., 5 кг цибулі, по 2 грн 90 к., і 2 кг винограду. Яка ціна 1 кг винограду?

Розв’язання

140 грн 40 к. = 14040 к.

4 грн 50 к. = 450 к.

2 грн 90 к. = 290 к.

1) 450 • 18 = 8100 (к.) – копійок заплатили за картоплю.

2) 290 • 5 = 1450 (к.) – копійок заплатили за цибулю.

3) 8100 + 1450 = 9550 (к.) – копійок заплатили за картоплю і цибулю разом.

4) 14040 – 9550 = 4490 (к.) – копійок заплатили за виноград.

5) 4490 : 2 = 2245 (к.) = 22 грн 45 к. – ціна винограду.

Відповідь: 22 грн 45 к. 

 

Завдання 1018 Периметр квадрата 6 дм. Яка його площа?

Розв’язання

6 дм = 60 см

1) 60 : 4 =15 (см) – сторона квадрата

2) S = 15 см • 15 см = 225 см2 – площа квадрата

Відповідь: 225 см2 

 

Завдання 1019. Якщо з першої корзини перекласти 3 кг яблук у другу, то в обох корзинах їх стане порівну. Де спочатку було яблук більше і на скільки більше?

У першій корзині спочатку було на 6 яблук більше.

| ______________|_3 ябл_

||_______|_3 ябл_

 

ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Завдання 1020

2) У цілому 3 третини, 2 половини, 4 четвертини, 8 восьмих

3) Ціле у 2 рази більше від половини, у 3 рази – від третини, у 10 разів – від десятини.

4) Половина у 2 рази менша від цілого, четверта час­тина у 4 рази менша від цілого.

 

Завдання 1021. Паперова стрічка поділена на 6 рівних частин.

1) Не заштрихована 1/6 стрічки

2) Заштриховано 5/6 частин

 

Завдання 1022. Накресли прямокутник завдовжки 7 см, завширшки 2 см. Виділи (зафарбуй) у ньому 4/7 частини.

На скільки рівних частин ти маєш ділити прямокутник? На сім

Скільки частин ти за­фарбуєш (виділиш)? Чотири

 

Завдання 1023.

1) 3/4 від цілого означає, що фігура поділена на 4 рівні частини, а зафарбовані 3 частини: малюнок б).

2) На рисунку д) неправильно зафарбовано частини, бо частини нерівні.

а) 2/3      б) 3/4      в) 4/8    г) 1/4

 

Завдання 1024

2 ц = 200 кг

1/5 ц = 1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

4 т = 4 000 кг

1/2 т = 1 т : 2 = 1000 кг : 2 = 500 кг

25 т = 25 • 1 т = 25 • 1000 кг = 25 000 кг

1/25 т = 1 т : 25 = 1000 кг : 25 = 40 кг

 

Завдання 1025 Човен проплив за течією річки 40 км зі швидкістю 10 км/год, а повернувся назад проти течії зі швидкістю 8 км/год. Скіль­ки часу витратив човен для подолання всього шляху?

Розв’язання

1) 40 : 10 = 4 (год) – час на дорогу вперед

2) 40 : 8 = 5 (год) – час на дорогу назад

3) 4 + 5 = 9 (год) – час на подолання всього шляху

Відповідь: 9 год витратив човен для подолання всього шляху

 

Завдання 1026

Чисельник

5

7

8

10

Знаменник

10

10

10

10

Дріб

5/10

7/10

8/10

10/10

Інші завдання дивись тут...