Інші завдання дивись тут...

 

Завдання 560

 

Вибери серед запропонованих правильний, на твою думку, результат. Поясни свій вибір

 

 

 

Завдання 561

 

 Ділення багатоцифрового числа на трицифрове виконують за алгоритмом письмового ділення. Розглянь обчислення і пояснення до нього.

 

Самостійно виконай перевірку ділення.

 

 

 

Завдання 562 Ділення письмово.

 

7935 : 345

 

148 808 : 418

 

148 808 : 356

 

 

 

Завдання 563

 

Накресли два квадрати: сторона першого квадрата — 3 см, а другого — удвічі більша.

 

а) У скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого?

 

б) У скільки разів площа першого квадрата менша, ніж площа другого?

 

Перевір співвідношення між периметрами і площами квадратів інших розмірів. Зроби висновки

 

 

 

Завдання 564 Ділення з остачею

 

23 756 : 117

 

33 339 : 149

 

 

 

Завдання 565 Сума довжини і ширини прямокутника (півпериметр) 120 дм.

 

Чому дорівнює периметр прямокутника?

 

 

 

Завдання 566

 

х – 85 ∙ 58 = 5930 49 300 : 29 – х = 1070 х ∙ 54 = 11 286 ∙ 2

 

 

 

Завдання 567

 

Три тістечка коштують 12 грн.

 

а) Скільки коштують 18 таких тістечок?

 

б) Скільки таких тістечок можна купити за 120 грн?

 

 

 

Завдання 568

 

Продовж ряд чисел. Поясни.

 

5, 10, 20, 35, 55, ...

 

 

 

Завдання 569

 

15 000 : 50 + 700

 

520 : 13 ∙ 2 – 50

 

9000 : 45 ∙ 5 – 25 ∙ 4

 

3600 : (12 ∙ 3) + 450 ∙ 2

 

8000 : 100 ∙ (25 + 25)

 

15 600 – (150 ∙ 4 + 500 ∙ 30)

 

900 – 29

 

30 ∙ 30

 

29 ∙ 30

 

 

 

Завдання 570

 

Розглянь способи обчислення добутку чисел 430 і 847.

 

Чим вони відрізняються?

 

Назви неповні добутки в першому і другому способах.

 

Який спосіб для тебе зручний, раціональний? Чому?

 

430 ∙ 847 = 847 ∙ 430 = 364 210

 

 

 

Завдання 571

 

Яка вартість 350 мобільних телефонів, якщо ціна одного телефона 459 грн? Склади обернені задачі. Розв’яжи їх.

 

 

 

Завдання 572

 

Запиши результати в порядку зростання і розшифруй ім’я грецького математика, чиїм іменем названо таблицю множення.

 

35 ∙ 580 562 ∙ 45

 

І 48 165 : 65 П 48 165 : 741 100 ∙ 2000

 

 

 

Завдання 573

 

Склади числові вирази за таблицею. Знайди їх значення. Нарисуй таблицю в зошиті й заповни її. Як змінюється значення

 

виразів у стовпчиках? У рядках?

 

а 135 270 540

 

8640 : а

 

8640 : а ∙ 2

 

8640 : а : 2

 

 

 

Завдання 574

 

Запиши числові нерівності і рівності. Перевір, чи істинні (правильні) вони.

 

а) Добуток чисел 350 і 0 менший за їх суму.

 

б) Добуток чисел 350 і 1 менший за їх суму.

 

в) Добуток чисел 350 і 2 більший за їх суму.

 

г) Добуток чисел 350 і 1 дорівнює їх частці.

 

 

 

Завдання 575

 

Не обчислюючи, запиши вирази в порядку спадання їх значень. Поясни.

 

621 + 27 621 – 27 621 ∙ 27 621 : 27

 

 

 

Завдання 576

 

Виконай перетворення іменованих чисел.

 

1 кг = г

 

7 кг = г

 

8 кг 300 г = г

 

1 км = м

 

60 км = м

 

35 км 075 м = м

 

1 год = хв

 

2 хв = с

 

5 год 40 хв = хв

 

 

 

Завдання 577

 

Виміряй радіуси кругів.

 

Дізнайся, у скільки разів радіус і діаметр жовтого круга більші від радіуса і діаметра синього.

 

Зроби висновок

 

 

 

Завдання 578

 

Площа Житомирської області дорівнює 29 832 км2 , Івано-Франківської — 13 928 км2 , Рівненської — 20 047 км2, Харківської — 31 415 км2. Розміри їх площ умовно позначено відрізками.

 

 

 

Завдання 579

 

Порівняй значення виразів.

 

28 ∙ 300 і 25 ∙ 350

 

9164 : 58 і 9440 : 59

 

38 700 + 400 і 38 700 – 400

 

410 ∙ 73 і 210 ∙ 150

 

15 000 : 75 і 14 527 : 73

 

23 456 – 12 345 і 12 345 + 0

 

 

 

Завдання 580

 

Богданчикові було 3 роки, коли народилася Соломійка. Наступного року Богданові виповниться 14 років. Скільки років виповнилося Соломії цього року?

Інші завдання дивись тут...