Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Де можна використати знання, здобуті на уроках математики? 

 

Завдання 2 Розрядна лічба

356 = 3 сот 5 дес. 6 од.

356 = 100 + 100 + 100 + 20 + 20 + 10 + 5 + 1  

Зображено 8 купюр, 356 гривень. 

 

Завдання 3

1 = 1 од.     10 од. = 1 дес.    10 дес. = 1 сот.     10 сот. = 1 тис.

 

Завдання 4  

Полічили одиницями від 1 до 30: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Полічили десятками від 10 до 140: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140.

Полічили сотнями від 100 до 1000:  100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

Полічили сотнями від 1000 до 100: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.

 

Завдання 5

Вісім — 8, вісімдесят — 80, вісімсот — 800, вісім­сот вісімдесят вісім — 888, сто сорок сім — 147, триста п'ятдесят — 350, дев'ятсот дев'ятнадцять — 919, тисяча — 1000.

 

Завдання  6

Числа 123 (сто двадцять три), 321 (триста двадцять один), 231 (двісті тридцять один) запи­сані цифрами: 1, 2, 3

123 = 1 сот. 2 дес. 3 од.  

321 = 3 сот. 2 дес. 1 од.

231 = 2 сот. 3 дес. 1 од.

Числа в порядку зростання: 123, 231, 321

 

Завдання 7

Щомісячно сім’я з 4 осіб сплачує за користування мобільним зв’язком 300 грн. Батько сплачує 100 грн, мати — 80 грн, а дочка з сином — однакову суму. Яка щомісячна оплата дітей мобільного зв’язку?

Розв’язання

1) 100 + 80 = 180 (грн) – оплачують батько і мати разом.

2) 300 – 180 = 120 (грн) – оплачують дочка з сином порівну.

3) 120 : 2 = 60 (грн) – щомісячний тариф розмов сина або дочки.

Відповідь: щомісячний тариф розмов сина або дочки 60 гривень.

 

Завдання 8

Геометричні фігури: точка, пряма, крива, промінь, відрізок, ламана, многокутник  (трикутник, чотирикутник (квадрат, прямокутник), п’ятикутник, шестикутник, семикутник тощо), круг, коло.

 

Завдання 9 Точки на числові прямій:

290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301

«Сусіди» чисел (попереднє і наступне числа):

число

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

«сусіди»

288

290

289

291

290

292

291

293

292

294

293

295

294

296

295

297

296

298

297

299

298

300

299

301

300

302

Завдання 10 Додавання

100 + 100 = 200

200 + 100 = 300

700 + 100 = 800

200 – 100 = 100

400 – 100 = 300

900 – 100 = 800

50 + 50 + 30 = 130

60 + 40 + 50 = 150

70 + 30 + 80 = 180

Завдання 11 Віднімання

300 + 200 = 500

400 + 100 = 500

800 + 100 = 900

500 + 50 = 550

600 + 60 = 660

700 + 70 = 770

500 – 100 = 400

500 – 200 = 300

500 – 400 = 100

Завдання 12

У касі кіоску є 5 купюр по 100 грн, 4 купюри по 10 грн і 3 купюри по 2 грн. Скільки грошей у касі?

Розв’язання

1) 100 • 5 = 500 (грн) – грошей 100-гривневими купюрами.

2) 10 • 4 = 40 (грн) – грошей 10-гривневими купюрами.

3) 2 • 3 = 6 (грн) – грошей 2-гривневими купюрами.

4) 500 + 40 + 6 = 546 (грн) – грошей у касі.

Відповідь: у касі 546 гривень.

 

Завдання 13 Запиши за допомогою цифр 3, 4, 5 усі можливі трицифрові числа (цифри можуть повторюватися):

345, 354, 334, 343, 353, 335, 333, 344, 355,

435, 453, 443, 434, 445, 454, 444, 433, 455,

543, 534, 553, 535, 545, 554, 555, 533, 544

Числа в порядку спадання:

555, 554, 553, 545, 544, 543, 535, 534, 533

455, 454, 453, 445, 444, 443, 435, 434, 433

355, 354, 353, 345, 344, 343, 335, 334, 333

 

Завдання 14 

а) 0, 1, 2, 3, ... (не ряд натуральних чисел, бо наявна цифра 0)

б) 2, 3, 4, 5, ... (не ряд натуральних чисел, бо нема цифри 1)

в) 1, 2, 3, 4, ... (ряд натуральних чисел)

г) 2, 4, 6, ... (не ряд натуральних чисел, бо нема непарних чисел)

1 — найменше натуральне число, а найбільшого нема, бо ряд натуральних чисел нескінчений.

 

Завдання 15 Що позначає цифра 0 у записі натуральних чисел: 20, 302, 630, 500?

Число

Розряд сотень

(ІІІ розряд)

Розряд десятків

(ІІ розряд)

Розряд одиниць

(І розряд)

20 = 2 дес.

 

2

0

302 = 3 дес. 2 од.

3

0

2

630 = 6 сот. 3 дес.

6

3

0

500 = 5 сот.

5

0

0

Числа, що містять 0 одиниць другого розряду: 300, 303

 

Завдання 16 Групування розрядів у класи

Число

Розряд

сотень

(ІІІ розряд)

Розряд

десятків

(ІІ розряд)

Розряд

одиниць

(І розряд)

Читаємо

734 = 7 сот. 3 дес. 4од.  

7

3

4

сімсот тридцять чотири

805 = 8 сот. 5 од.

8

0

5

вісімсот п’ять

750 = 7 сот. 5 дес.

7

5

0

сімсот п’ятдесят

Найбільше число 805 (у нього найбільша цифра в розряді сотень)

 

Завдання 17

8 дес. 9 од. = 89

8 сот. 9 од. = 809

8 сот. 9 дес. = 890

9 дес. 9 од. = 99

9 сот. 8 дес. 9 од. = 989

9 сот. 9 дес. 9 од. = 999

Завдання 18 Сума розрядних доданків

125 = 100 + 20 + 5             370 = 300 + 70

408 = 400 + 8                     999 = 900 + 90 + 9

 

Завдання 19

300 + 70 + 5 = 375

400 + 80 + 3 = 483

900 + 80 + 7 = 987

500 + 60 = 560

700 + 30 = 730

800 + 20 = 820

200 + 3 = 203

600 + 6 = 606

400 + 2 = 402

Завдання 20  Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Одноцифрові

від’ємники

Двоцифрові

Від’ємники

Трицифрові

від’ємники

375 – 5 = 370

402 – 2 = 400

606 – 6 = 600

375 – 70 = 305

820 – 20 = 800

730 – 30 = 700

375 – 375 = 0      375 – 300 = 75

820 – 800 = 20    730 – 700 = 30

402 – 400 = 2      606 – 600 = 6

Завдання 21 Квітникарка виростила 300 кущів троянд і 700 кущів жоржин.

Яких кущів квітів вирощено більше? 700 > 300  кущів жоржин більше

На скільки? 700 – 300 = 400 (к.)

Скільки всього кущів квітів виростила квітникарка? 300 + 700 = 1000 (к.)

 

Завдання 22 Обчисли суми, у яких другий доданок містить 4 сотні.

Перший доданок + Другий доданок = Сума

885 – 405

385 + 405 = 790

479 + 1

300 + 400 = 700

Завдання 23

Геометричні фігури: трикутник, круг, квадрат.

Закономірність: трикутник, круг, квадрат, круг.

Продовжили: трикутник, круг, квадрат, круг, трикутник, круг, квадрат, круг.

 

Завдання 24

Трицифрові числа

Двоцифрові числа

Одноцифрові числа

100, 200, 500

10, 20, 50

1, 2, 5

Завдання 25 

Усі можливі трицифрові числа за допомо­гою цифр 4, 6, 7 так, щоб цифри в записі не повторювалися.

467, 476, 647, 674, 746, 764.

 

Завдання 26

10 одноцифрових чисел.

90 двоцифро­вих чисел

900 трицифрових чисел

9000 чотирицифрових чисел

Інші завдання дивись тут...