Інші завдання дивись тут... § 53. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ. Перевір себе 1. Назви основні властивості кухонної солі й цукру. Кухонна сіль солона на смак, цукор солодкий на смак. 2. Де сіль і цукор наявні в природі? Сіль є в морській воді, у воді
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут... § 52. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН І ГАЗІВ Назви відомі рідини та гази. Агрегатний стан. Перевір себе 1. Назви властивості рідин. Чим вони зумовлені? Рідини мають об'єм, але не зберігають форми. Це зумовлене внутрішньою будовою рідин. Відстані між частинками більші за самі
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут... § 51. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ Перевір себе 1. Назви властивості твердих тіл. Тверді тіла зберігають власну форму та об'єм.  Вони можуть бути крихкими, пластичними і пружними. 2. Наведи власні приклади крихких, пластичних і пружних тіл. Крихкі тіла (брусок
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут... § 50. БУДОВА РЕЧОВИН Перевір себе. 1. Із чого складається речовина? Як це довести? Речовини складаються з дуже дрібних частинок - атомів і молекул, які постійно рухаються.  Дослід. Змішати грудочку цукру з водою. Спочатку цукор помітний, згодом зникає, смак
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут... § 49. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИН ТА ЇХНЯ ЗМІНА Перевір себе. 1.Які є агрегатні стани речовини? Речовини можуть перебувати в твердому, рідкому та газоподібному агрегатних станах. 2. Наведи приклади речовини, яка найчастіше буває у трьох агрегатних станах. Назви ці
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут... § 48. ТІЛА І РЕЧОВИНИ 1. Що називають тілами? Наведи приклади. Тіло – будь-який предмет, що оточує нас і має форму. Сонце, стакан, будинок, повітряна кулька, праска, грудочка цукру, кристал солі. 2. Що таке речовини? Наведи приклади. Речовина - це те, із чого
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 12. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ, КОМПАСА ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК. Головним напрямком для орієнтування є лінія північ-південь. Найнадійніше орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса. Найкоротша тінь опівдні, коли Сонце перебуває найвище над
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 11. ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ. Відкрита місцевість, або видимий горизонт - частина земної поверхні на відкритих для огляду місцях, де добре видно лінію горизонту (поле, море). Закрита місцевість - місцевість, де лінію горизонту не видно (ліс, місто,
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 10. МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ - НАША ГАЛАКТИКА. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ВСЕСВІТ. Перевір себе. 1. Як називається наша Галактика? Наша Галактика, або Молочний Шлях - це скупчення зір, до якого належить наша Сонячна система з усіма планетами. 2. Яку форму має
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 9. ЗОРІ. СУЗІР'Я. ВЕЛИКА ТА МАЛА ВЕДМЕДИЦІ. ПОЛЯРНА ЗОРЯ. Зорі. Сузір'я Перевір себе. 1. Що таке зорі? Зорі - це великі розпечені кулі, що різняться між собою за розмірами і температурою. Сонце - найближча до нас зоря. 2. Зорі постійно рухаються. Чому
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 8. ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ. Вісь Землі - це уявна лінія, навколо якої відбувається обертання нашої планети. Орбіта Землі - шлях, яким Земля рухається навколо Сонця (повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за рік). Зміна пір року залежить від
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 7. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ НА ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ. Теплові пояси. Перевір себе. 1. Чому природні умови в різних місцях земної кулі не однакові? Вісь Землі завжди нахилена в одну сторону. Рухаючись навколо сонця сонячне проміння падає під на поверхню під
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 6. ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ. Перевір себе. 1. Назви планети земної групи. До планет земної групи належать: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Земля. 2. Подумай, чому на планеті Земля існує життя. Земля розташована на оптимальній відстані від Сонця, тому
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 5. ПЛАНЕТИ – ГІГАНТИ. Перевір себе. 1. Назви планети-гіганти. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 2. Склади характеристику планети-гіганта (на вибір) за таким планом: 1) віддаленість від Сонця; 2) розміри; 3) повітряна оболонка; 4) поверхня; 5)
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Інші завдання дивись тут...  § 4. СОНЦЕ - ЗОРЯ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ТІЛО СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. Сонце. Перевір себе. 1. Поясни, чому Сонце вважають основою життя на Землі. Воно дає світло для фотосинтезу рослин, тепло для фізіологічних процесів організмів, забезпечує випаровування води в колообігу
Категорія : Природознавство 4 клас Гільберг 2015

Назад Вперед