Інші завдання дивись тут...

РОБОТА № 1

Варіант 1

Завдання 1. Усі слова є прикметниками.

А срібні, золото, кольорове 

Б срібні, золота, колір

В сріблястий, золотий, кольорова

Міркуємо так.

А срібні, золото (що? іменник), кольорове 

Б срібні, золота, колір (що? Іменник)

В сріблястий, золотий, кольорова

 

Завдання 2. Правильно записані іменники.

А апельсин, черемха, св'ято

Б апельсин, черемха, свято 

В апельсин, чиремха, св'ято 

Міркуємо так.

А апельсин, черемха, св'ято (правильно свято)

Б апельсин, черемха, свято 

В апельсин, чиремха (правильно черемха), св'ято (правильно свято)

 

Завдання 3. Частину слова виділено у прислівниках влітку, смачно, добре.

А префікс 

Б суфікс

В закінчення

Міркуємо так.

Прислівник – це незмінна частина мови, тому вона не має закінчення.

 

Завдання 4. Дієслова з відповідними висловами однакового кольору.

клювати носом

задирати носа

зарубати на носі

запам'ятати

зазнаватися

засинати

 

Завдання 5. Записати вираз словами (вжити прийменник до). 80 + 20 = 100

До вісімдесяти додати двадцять – дорівнює сто.

 

Завдання 6. 

   Річка плине спокійно, але де трапляються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) кам'яні (написання апострофа) береги — течія так і струмить. Там, на швидкій (бо швиденько) воді, ловили ми бобирів, їх ще бичками називають...

  Бобир сірий та непримітний, а як потрапить на вудку (бо вудити), розчепірить (префікс роз-) усі свої колючі плавці, ще й пищить (бо писк). (За А Топачевським).

   Річка плине спокійно, але де трапляються кам'яні береги — течія так і струмить. Там, на швидкій воді, ловили ми бобирів, їх ще бичками називають...

  Бобир сірий та непримітний, а як потрапить на вудку,  розчепірить усі свої колючі плавці, ще й пищить.

 

Завдання 7. Текст-розповідь    «На річці»  

 

РОБОТА № 1

Варіант 2

Завдання 1. Усі слова — прислівники.

А вечір, гірко, весело 

Б увечері, вгору, весело 

В вечірнє, уважно, гірке

Міркуємо так.

Вечір (що?, іменник), гірко, весело 

Увечері, вгору, весело 

Вечірнє (яке?, прикметник), уважно, гірке

 

Завдання 2. Усі іменники записано правильно.

А четвер, буряк, молотьба 

Б четвер, буряк, молодьба 

В четвер, бур'як, молотьба

Міркуємо так.

четвер, буряк, молотьба 

четвер, буряк, молодьба (молотьба, бо молотити)

четвер, бур'як (правильно буряк), молотьба

 

Завдання 3. У прикметниках прекрасне, сільський, зимова виділено частину слова

А префікс

Б суфікс

В закінчення

 

Завдання 4. Дієслова та відповідна заміна однакового кольору.

пекти раків 

байдики бити 

надути губи

ображатися

лінуватися

червоніти

 

Завдання 5. Словами математичний вираз 60 - 40 = 20

Від шістдесяти відняти сорок – дорівнює двадцять.

 

Завдання 6. Море шуміло, дрібні камінці торохкотіли, зачеплені хвилею. Чайки цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи, однаково і в погоду і в негоду, вдень (коли?, прислівник пишеться разом) і вночі (коли?, прислівник пишеться разом). Каміння і скелі над берегом (е в буквосполученні –еле-, -ере-)  здавались (префікс з-) ще більш нерухомими проти вічно живого (бо жити), вічно рухомого моря  (Леся Українка)

Море шуміло, дрібні камінці торохкотіли, зачеплені хвилею. Чайки цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи, однаково і в погоду і в негоду, вдень і вночі. Каміння і скелі над берегом здавались ще більш нерухомими проти вічно живого, вічно рухомого моря.

 

Завдання 7. Текст-розповідь     «На морі»   

Інші завдання дивись тут...