Інші завдання дивись тут...

РОБОТА №7

Варіант 1

Завдання 1. Усі слова - синоніми до дієслова спостерігати.

А спостереження, спостережливий, спозирати 

Б дивитися, споглядати, помічати 

В зважати, думати, знаходити

Міркуємо так.

спостереження, спостережливий (прикметник, інша частина мови), спозирати 

дивитися, споглядати, помічати 

зважати, думати, знаходити (інше лексичне значення)

 

Завдання 2. Речення спонукальне (закликає до дії).

А Треба берегти кожну хвилину. 

Б Ми бережемо кожну хвилину. 

В Діти, бережіть кожну хвилину.

 

Завдання 3. Усі іменники зі закінченням в орудному відмінку -ом.

А каток, місто, дощ 

Б рід, поріг, будинок 

В дуб, герой, степ

Міркуємо так.

Поставимо питання ким? чим?

каток (чим? катком), місто (чим? містом), дощ (чим? дощем) 

рід (чим? родом), поріг (чим? порогом), будинок (чим? будинком)

дуб, герой (чим? героєм), степ

 

Завдання 4. Слово з відповідною схемою будови слова однакового кольору

весняний 

прекрасний 

золотий

префікс-корінь-суфікс-закінчення

корінь-закінчення

корінь-суфікс-закінчення

Міркуємо так.

У слові весняний корінь вес-, суфікси -н-,–ян-, закінчення -ий

У слові прекрасний префікс пре-, корінь –крас-, суфікс –с-, закінчення -ий.

У слові золотий корінь золот-, закінчення -ий 

 

Завдання 5. Зв'язки між членами речення: Радо пташка лісова виспівує веснянку.

(Хто?) пташка <—> (що робить?) виспівує.

Пташка —> (яка?) лісова.

Виспівує —>  (що?) веснянку.

Виспівує —> (як?) радо.

 

Завдання 6. Мова — наш вірний помічник протягом усього життя (іменник середнього роду). Проте вона сама до рук не дасться (не з дієсловом пишемо окремо). Щоб вільно, красиво розмовляти (префікс роз-), треба вчитися. Вивчати правила, запам'ятовувати (пишемо апостроф) нові слова, прислів'я (пишемо апостроф) та приказки, вивчати вірші.

  Не шкодуйте (не з дієсловом пишемо окремо) часу й зусиль для вивчення (бо вчення) мови.

  Мова — наш вірний помічник протягом усього життя. Проте вона сама до рук не дасться. Щоб вільно, красиво розмовляти, треба вчитися. Вивчати правила, запам'ятовувати нові слова, прислів'я та приказки, вивчати вірші.

  Не шкодуйте часу й зусиль для вивчення мови.

 

Завдання 7. Текст-міркування «Чому треба берегти рідну мову». 

 

РОБОТА № 7.

Варіант 2

Завдання 1. Усі слова - синоніми до дієслова думати.

А сподіватися, тлумачити, мріяти 

Б міркувати, гадати, мислити 

В мовчати, фантазувати, обмірковувати

Міркуємо так.

сподіватися (інше лексичне значення), тлумачити, мріяти 

міркувати, гадати, мислити 

мовчати (інше лексичне значення), фантазувати, обмірковувати

 

Завдання 2. Речення спонукальне (закликає до дії)

А Добре вчитися — обов'язок кожного учня.

Б Учні нашого класу добре вчаться. 

В Вчіться, діти, поповнюйте свої знання!

 

Завдання 3. Усі іменники зі закінченням в орудному відмінку –ем, -єм.

А майстер, край, товариш 

Б явір, плащ, інженер 

В учитель, гай, кущ

Міркуємо так.

Поставимо питання ким? чим?

майстер (ким? майстром), край (чим? краєм), товариш (ким? товаришем)

явір (чим? явором), плащ (ким? плащем), інженер (ким? інженером)

учитель (ким? учителем), гай (чим? гаєм), кущ (чим? кущем)

 

Завдання 4. Слово з відповідною схемою будови слова однакового кольору

співучий 

веселий 

безмежний

префікс-корінь-суфікс-закінчення

корінь-суфікс-закінчення

корінь-закінчення

Міркуємо так.

У слові співучий корінь спів-, суфікс –уч-, закінчення –ий.

У слові веселий корінь весел-, закінчення –ий.

У слові безмежний префікс без-, корінь –меж-, суфікс –н-, закінчення –ий.

 

Завдання 5. Зв'язки між членами речення По пшениці теплий вітер хвилями гуляє.

Вітер (Що?) <—> (що робить?) гуляє.

Вітер —> (який?) теплий.

Гуляє —> (по чому?) по пшениці.

Гуляє —> (чим?) хвилями.

 

Завдання 6. Мова народу — кращий, що ніколи не в'яне (не з дієсловом пишемо окремо, написання апострофа) й вічно знову розпускається (префікс роз-), цвіт усього його духовного життя (іменник середнього роду), яке починається (дієслово на -ться) далеко за межами історії.

У скарбницю (бо скарби) рідного слова складає (префікс с-) одне покоління за одним плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування (іменник середнього роду), погляди. (За К. Ушинським)

  Мова народу — кращий, що ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії.

У скарбницю рідного слова складає одне покоління за одним плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування, погляди.

 

Завдання 7. Текст-міркування «Чому українську мову називають солов'їною». 

Інші завдання дивись тут...