Інші завдання дивись тут...

РОБОТА № 8 

Варіант 1

Завдання 1.  Боже, як гарно буває літнього (буквосполучення ьо) ранку, коли сходить (префікс с-) сонце! Луки виблискують росяними краплинами, наче дорогими самоцвітами, пташки (бо пташок) випурхують (бо випурхнув) зі своїх схованок (префікс с-), легенькою (бо легко) пеленою здіймається (дієслово на -ться) туман над рікою, а гори під яскравим (орудний відмінок прикметника) сонячним (орудний відмінок прикметника) промінням (середній рід іменника) вкриваються (дієслово на -ться) позолотою і блиском. Розливаються (префікс роз-) чудові пахощі трав і квіток. (Марко Вовчок)

   Боже, як гарно буває літнього ранку, коли сходить сонце! Луки виблискують росяними краплинами, наче дорогими самоцвітами, пташки випурхують зі своїх схованок, легенькою пеленою здіймається туман над рікою, а гори під яскравим сонячним промінням вкриваються позолотою і блиском. Розливаються чудові пахощі трав і квіток.

 

Завдання 2. Дієслова теперішнього часу з другого речення.

Виблискують, випурхують, здіймається, вкриваються.

Міркуємо так.

Виблискують (що роблять?), випурхують (що роблять?), здіймається (що робить?), вкриваються (що роблять?).

 

Завдання 3. Однорідні члени останнього речення підкресли.

Розливаються чудові пахощі трав і квіток.

 

Завдання 4. Будова слова для прислівника з першого речення. 

Міркуємо так.

Гарно.

Прислівник – це незмінна частина мова, значить він не має закінчення.

Знайдемо спільнокореневе гарний, маємо корінь гарн-

Суфікс для прислівника -о.

 

Завдання 5. Питальне речення за змістом тексту.

Як змінює природу схід сонця літнього ранку?

Який літній ранок, коли сходить сонце?

 

Завдання 6. Текст-опис «Літній день»

 

РОБОТА № 8

Варіант 2

Завдання 1. Тихий зимовий (бо зим у множині ) ранок. Нечутно ходить Дід Мороз (бо морозити) і милується (дієслово на -ться) власною майстерністю (бо майстерність). Ще з ночі почав він свою роботу, щоб вранці (коли? прислівник пишемо разом) здивувати (префікс з-) весь світ. Кожен кущик, кожне дерево (е в буквосполученні кореня –ере-) прикрасив (префікс при-) по-різному. На кущах глоду порозвішував тонке мереживо. На гілках черемхи (за словником) — разки (бо зразок) намиста. А дубовому листку (бо листя) доточив розкішні (префікс роз-) торочки. (За Г. Демченко)

   Тихий зимовий ранок. Нечутно ходить Дід Мороз і милується власною майстерністю. Ще з ночі почав він свою роботу, щоб вранці здивувати весь світ. Кожен кущик, кожне дерево прикрасив по-різному. На кущах глоду порозвішував тонке мереживо. На гілках черемхи — разки намиста. А дубовому листку доточив розкішні торочки.

 

Завдання 2. Дієслова минулого часу.

Почав, прикрасив, порозвішував, доточив.

Міркуємо так.

Почав (що зробив?), прикрасив (що зробив?), порозвішував (що зробив?), доточив (що зробив?).

 

Завдання 3. Однорідні члени другого речення підкресли.

Нечутно ходить Дід Мороз і милується власною майстерністю.

                ======                ==========                              

Завдання 4. Будова слова іменника з першого речення.

Міркуємо так.

Ранок.

Провідміняємо на ранком, маємо закінчення нульове.

Знайдемо спільнокореневе вранці, маємо корінь ран-

Суфікс –ок-

 

Завдання 5. Питальне речення за змістом тексту.

Що зробив Дід Мороз, щоб вранці здивувати увесь світ?

Як прикрасив Дід Мороз рослини?

 

Завдання 6. Текст-розповідь «Зимовий день».

Інші завдання дивись тут...