1) 3753 < 37 531
3) 452 > 373
5) 5 725 001 = 5 725 001
2) 82 371 > 9999
4) 542 982 > 542 928
6) 42 370 < 42 371 

Завдання 144

1) 673 < 701
3) 20 002 > 19 997
5) 9999 < 10 001
2) 9857 > 9854
4) 308 753 > 307 753
6) 1 000 009 < 1 001 000 

Завдання 145 

1) 8237 > 8198
3) 107 511 < 107 521
2) 7352 < 72 111
4) 52 372 > 52 370 

Завдання 146

1) 973 > 937
3) 67 002 > 63 543
2) 72 573 > 7257
4) 111 002 < 111 100

Завдання 147 Одиниці вимірювання

1) 5 км < 5001 м, бо 5 км = 5000 м
3) 4 т 2 ц > 41 ц, бо 4 т 2 ц = 42 ц
2) 51 см > 5 дм, бо 5 дм = 50 см
4) 7 кг 300 г > 7199 г, бо 7 кг 300 г = 7300 г

Завдання 148

1) 2 м < 21 км, бо 21 км = 21000 м

2) 3 кг > 2900 г, бо 3 кг = 3000 г

3) 7 км 3 м > 6999 м, бо 7 км 3 м = 7003 м

4) 5 ц 51 кг < 592 кг, бо 5 ц 51 кг = 551 кг

 

Завдання 149

Числа в порядку зростання: 23105, 23109, 23511, 24000, 24 207, 24 702, 24 722
Прізвище видатного українського шахіста: ІВАНЧУК

 

Завдання 150
Числа в порядку спадання: 8832, 8732, 7931, 7832, 987 

 

Завдання 151 Прочитай подвійні нерівності, де а  натуральне число: 
1) 12 < a < 37; Натуральне число більше дванадцяти, але менше тридцяти семи
2) 192 < a < 207; Натуральне число більше ста дев'яносто двох, але менше двохсот семи
3) 9272 < a < 12 152. Натуральне число більше дев'яти тисяч двісті семисот двох, але менше дванадцяти тисяч ста п'ятдесяти двох

 

Завдання 152 Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність?
1) 2755 > 2753
3) 1233 > 1227
2) 7292 > 7290
4) 4973 < 4874

Завдання 153 Яку цифру треба записати в комірку, щоб утворилася правильна нерівність?

1) 5722 < 5724
3) 4249 < 4268
2) 3799 > 3798
4) 7345 > 7338

Завдання 154 Порядок дій

1) 25 • 3 + 36 < (12 + 35) • 3, бо 111 < 141 
2) 205 : 5  23 > (278  125) : 9, бо 18 > 17

 

Завдання 155 Порівняй значення виразів
1) 234 : 9 + 12 < (49  25) • 2, бо 38 < 48
2) (27 + 37) : 4 < 38  91 : 7, бо 16 < 25

 

Завдання 156 Для яких натуральних значень х нерівність буде правильна?
1) x < 4, якщо х = 1, 2, 3
2) 6 > x + 3, якщо х = 1, 2

Завдання 157 Для яких натуральних значень х нерівність буде правильна?

1) 6 > x, якщо х = 1, 2, 3, 4, 5
2) x – 2 < 4, якщо х = 2, 3, 4, 5

Завдання 158 Скільки натуральних чисел, які:

1) менші від 5282, але більші за 5278; Три числа
2) більші за 5183, але менші від 5184? Жодного числа

 

Завдання 159
Усі натуральні числа, які більші 2542 і менші 2550: 
2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549
Таких чисел є сім.

 

Завдання 160 Запиши у вигляді подвійної нерівності умови: 
1) 4 < b < 17
3) 7 < c < 13
2) 8 < d < 32
4) 10 < x < 12

Завдання 161 Запиши у вигляді подвійної нерівності твердження: 

1) число 12 більше за 10, але менше від 20; 12 < 10 < 20
2) число а менше від 15, але більше за 10. 10 < а < 15

 

Завдання 162
1) 25 < x < 29, якщо х = 26, 27, 28
2) 32 < x + 4 < 35, якщо х = 30, 29

Завдання 163

1) 14 < x < 18, якщо х = 15, 16, 17
2) 23 < x – 3 < 28, якщо х = 27, 28, 29, 30

Завдання 164 Заміни зірочку цифрою так, щою утворилася правильна рівність:

1) 3897 < 3898
3) 1279 < 1288
2) 5382 > 5381
4) 1445 < 1541

Завдання 165 Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр і замінили їх на зірочки:

1) 47*** < 48***
3) 7* 3** > 70 1**
2) ** *7* > 8***
4) 1* 5** < 19 6**

Завдання 166 Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр і замінили їх на зірочки:

1) 49*** > 38***
3) 589* < 7***
2) *999 < 1*2*3
4) 98** > *765

Завдання 167 Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз, запиши:

1) найбільше десятицифрове число; 9876543210
2) найменше десятицифрове число: 1023456789

 

Завдання 168 
З цифр 0, 2, 3, 5, 7 склади найбільш і найменш можливі п'ятицифрові числа, цифри у яких не повторюються. 
23570, 23507, 23057, 20357, 23075, 20375, 20735, 20753З

 

Завдання 169
 У числі 5 789 231 закресли три цифри так, щоб цифри, які залишилися, утворили:
1) найбільш можливе чотирицифрове число; 5789231
2) найменш можливе чотирицифрове число. 5789231

 

Завдання 170 Порівняй маси важків. Який важок важчий? На скільки?
1) 4 + 3 = 7 (г)  на стільки перший важок важчий від другого.
Відповідь: перший важок важчий на 7 г.
2) 2 + 1 = 3 г)  маса першого важка
    9  3 = 6 (г)  маса трьох однакових других важків
    6 : 3 = 2 (г)  маса кожного другого важка
    3  2 = 1 (г)  на стільки перший важок важчий від другого.
Відповідь: перший важок важчий на 1 г.

 

1) 12 кг 415 г • 15 + 7 кг 17 г > 13 т 6 ц : 17  607 кг 115 г, бо
12 415 г  15 + 7017 г = 186225 г + 7017 г = 193242 г = 193 кг 242 г
13 600 000 г : 17  607115 г = 800 000 г  607 115 г = 192885 г = 192 кг 885 г

 

2) 17 м 12 см • 25  5 дм 3 см < 3 км 6 м : 9 + 94 м 5 дм
1712 см • 25  53 см = 42800 см  53 см = 427 47 см = 427 м 47 см
30060 дм : 9 + 945 дм = 3340 дм + 945 дм = 4285 дм = 428 м 50 см

 

Завдання 172 Розстав дужки у лівій частині нерівності так, щоб вона стала правильною:
1) (2 + 2 + 2) : 2 < 4
2) 2 • (2 + 2 + 2) > 9

Завдання 173 Знайди число, яке міститься між значеннями виразів. Відповідь запиши за допомогою подвійної нерівності.

1) 55 + (1 324 : 4  1) : 10 < 89 < (764 + 2 832 : 12) : 8  35, бо
55 + (1 324 : 4  1): 10 = 55 + (331  1) : 10 = 55 + 330 : 10 = 55 + 33 = 88
(764 + 2 832 : 12) : 8  35 = (764 + 236) : 8  35 = 1 000 : 8  35 = 125  35 = 90

 

2) (3 400 : 25 + 417) • 5 - 661 < 2 105 < (2 597 - 14 • 135) : 7 + 2 005
(2 597  14 • 135) : 7 + 2 005 = (2 597  1 890) : 7 + 2 005 = 707 : 7 + 2 005 =
= 101 + 2 005 = 2 106
(3 400 : 25 + 417) • 5 - 661 = (136 + 417) • 5 - 661 = 553 • 5  661 = 2 765  661 =
= 2 104

 

Завдання 174
Запиши за допомогою цифр 2, 4, 7 у порядку зростання всі трицифрові числа, якщо цифри в записі числа не повторюються. 247, 274, 427, 472, 724, 742

 

Завдання 175
Які знаки дій можна поставити замість * у записі: 17 < 48 * 12 * 18 < 24, щоб подвійна нерівність була правильною? Наведи всі варіанти.
17 < 48  12  18 < 24 або 17 < 48 : 12 + 18 < 24

 

Завдання 176 Переведи в години та хвилини:
1) 1/доби = 24 год : 8 = 3 год = 180 хв
2) 5/12  доби = 24 год : 12 • 5 = 2 год • 5 = 10 год = 600 хв

 

Завдання 177 Обчисли:
1) 7/12 хв + 13 с = 60 с : 12 • 7 + 13 с = 35 с + 13 с = 48 с
2) 41 с  8/15 хв = 41 с – (60 с : 15 • 8) = 41 с – 32 с = 9 с

 

Завдання 178
Антакрктична експедиція українських вчених з Києва вирушила 27 лютого о 15 год, а на станцію "Академік Вернадський" прибула 3 березня о 10 год. Скільки годин експедиція була в дорозі?
Розв'язання
3 березня експедиція була в дорозі 10 год.
1) 24  15 = 9 (год)  була в дорозі 27 лютого
2) 24  3 = 72 (год)  була в дорозі 28 лютого, 1 березня і 2 березня разом
3) 10 + 9 + 72 = 91 (год)
Відповідь: експедиція була в дорозі 91 годину.

 

Завдання 179 Запиши число 1000, використовуючи шість трійок та знаки арифметичних дій. 3 : 3 + 333 • 3 = 1000