Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Словосполучення. Граматична помилка у словосполученні.  Вправа 370 Слово:
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних Вправа 340 Збіг
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Чергування [у] — [в], [і] — [й] Вправа 294  Правила
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Уживання прийменника з та його варіантів із, зі (зо) Вправа 303 гуляти з таксою   гуляти із чау–чау прийменник
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Правила вживання м’якого знака Вправа 308 У слові колодязні [коло́дʹазʹнʹі] визначаємо три м'які приголосні звуки, хоча в ньому
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Буквосполучення йо, ьо Вправа 322  Слова з буквосполученнями йо та буквосполученням ьо: бульйон (буль-йон), льодяний (льо-дя-ний),
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Чергування приголосних звуків Вправа 283 Чергування приголосних звуків Приклади [г] — [зʹ], [ж] [к] — [цʹ], [ч]
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Чергування голосних звуків Вправа 275 Чергування голосних звуків у коренях дієслів (дієслівних коренях) л[е]тіти — л[і]та́ти
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Спрощення у групах приголосних Вправа 267 АБ� Щастя —> щаст+ливий —> щасливий.     Виїзд —>
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних Вправа 241 При вимові глухий приголосний звук перед дзвінким, крім сонорного звуку,
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Вправа 256 Визначили префікс с- у поданих словах. Скопіювати, списати,
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Вимова голосних, позначення ненаголошених голосних в коренях слів Вправа 230
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Наголос Вправа 216 Омоніми: доро́га – дорога́, за́мок –
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Склад, правила переносу слова  з рядка в рядок Вправа 207
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Інші завдання дивись тут...  © Барна Р., 2022   Серія "Вчимось разом" до підручника  "Українська мова 5 клас Заболотний О., Заболотний В." (використані цитати з підручника у лапках або прописом) Позначення звуків на письмі, алфавіт Вправа 194 Звуковий розбір слова ящірка
Категорія : Укр. мова 5 клас Заболотний

Назад Вперед