§ 36. РОЗВИТОК ТВАРИН. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РЕГЕНЕРАЦІЮ У ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН Біологічне значення розвитку: забезпечення неперервність поколінь (існування видів та життя); у багатоклітинних організмів з клітини завдяки диференціації клітин формуються тканини та органи.
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 35. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ Розмноження — де здатність живих організмів відтворювати собі подібних, збільшуючи при цьому кількість особин свого виду.  Біологічне значення: забезпечує існування виду протягом багатьох
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 34. РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН. Для забезпечення своєї життєдіяльності організм тварини повинен здійснювати обмін речовинами і енергією з довкіллям, а також відповідати на його впливи, а об'єднання всіх систем органів у
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 33. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ Безхребетні тварини. Примітивні тварини Органи чуття не розвинені, а їх функцію виконують окремі клітини або групи клітин, чутливі до тих або інших подразників Кишковопорожнинні (гідра, актинії, коралові поліпи)
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 32. ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ. ЗАХИСТ. ПРИСТОСУВАННЯ ДО АКТИВНОГО ЗАХИСТУ І НАПАДУ Завдяки покривам, які складаються з епітеліальних тканин, організм будь-якої тварини взаємодіє із навколишнім середовищем, сприяють збереженню води в організмі, беруть участь у
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 31. ОПОРА І РУХ. ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН. ВИДИ СКЕЛЕТА. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ Однією з основних відмінностей тварин від інших живих організмів є те, що вони здатні активно рухатися різними способами під час пошуку їжі,
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ З0. ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН Виділення — це процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин. Видільна система — це сукупність органів, які виводять з організму в навколишнє середовище
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 29. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ Транспортна система – це сукупність порожнин, якими переміщується рідина, що розносить речовини (поживні речовини, шкідливі речовини, кисень, вуглекислий газ тощо) по тілу. Функція
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 28. ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН. ОРГАНИ ДИХАННЯ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ Дихальна система тварин — це система органів, яка забезпечує газообмін організму з навколишнім середовищем (надходження кисню і виведення вуглекислого газу). Газообмін між організмом тварини і навколишнім
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 26. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ. Травлення — це сукупність процесів  1) механічного подрібнення їжі та її переміщення по травній системі; 2) хімічного розкладання за допомогою травних ферментів; 3) всмоктування поживних речовин. Їжа,
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЧЛЕНИСТОНОГИХ. Мета роботи: ознайомитися з узагальненими зовнішніми ознаками, за якими відрізняють представників різних класів типу Членистоногі. Матеріал: колекції комах, препарати ракоподібних, павукоподібних, муляжі. Обладнання, інструменти та реактиви:
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§13. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ. РОЛЬ КОМАХ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. 1. Яких комах, що розвиваються з неповним перетворенням, ви знаєте? Із неповним перетворенням розвиваються бабки, коники (ряд Прямокрилі), богомоли, таргани, клопи, воші, терміти. Ряд
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС КОМАХИ. Характеристика Клас Комахи Хрущ з ряду Твердркрилі Зовнішня будова Тіло поділене на голову (там є пара вусиків, ротовий апарат і пара фасеткових очей.), груди (складаються з трьох сегментів, кожен з яких має по парі ходильних ніг, на
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§11. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ. До типу Павукоподібні відносять ряди Павуки, Кліщі, Скорпіони, Сольпуги. Характеристика Клас Павукоподібні Павук-хрестовик Зовнішня будова Тіло поділене на головогруди і черевце, мають двобічну симетрію, розміри від часток міліметра до
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 10. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС РАКОПОДІБНІ. Тип Членистоногі — найчисельніший за кількістю видів серед тварин (1 млн. тварин), тіло складається з неоднакових сегментів, які об'єднані у три відділи: голову, груди і черевце, мають почленовані кінцівки і хітиновий панцир — зовнішній
Категорія : Біологія 7 клас Костіков