§ 9 ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. КЛАСИ МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ І П'ЯВКИ. Характеристика Клас Малощетинкові черви Клас П'явки Зовнішня будова Передня частина його тіла товстіша і заокруглена, а задня — тонша. Сегментоване тіло дощового черв'яка має коричнювато-червоний колір, не
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 8. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ. Тип Кільчасті черви (клас Багатощетинкові черви, Малощетинкові черви, П'явки) – вільноживучі тришарові безхребетні з вторинною порожниною тіла та наскрізною травною системою, замкненою кровоносною системою, вузловою нервовою системою.
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 7 ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ. Паразитизм — це форма відносин у природі, при яких один організм існує й живиться за рахунок іншого. До паразитичних червів відноситься тип Плоскі черви та тип Круглі черви. Тип Плоскі черви (Клас Війчасті черви, клас Сисуни, клас Стьожкові) – тришарові
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 6. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ. Кишковопорожнинні – багатоклітинні тварини, тіло яких складається з двох шарів, травлення відбувається у кишковій порожнині, Мають примітивну нервову систему, зачатки органів чуття і особливі жалкі клітини. Класи Гідроїдні медузи, Сцифоїдні медузи, Коралові
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН. Вченими знайдено і описано близько 2 млн видів як сучасних так і викопних тварин (вони постійно відкривають нові види сучасних тварин, особливо комах, а вчені-палеонтологи знаходять нові види викопних тварин). Класифікувати у певному порядку можна будь-які
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

4. ОРГАНИ І СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН. З тканин складаються органи тварин. Орган — це частина організму, яка має певну будову (складається зі спеціалізованих тканин) і виконує певні функції. Окремий орган діє не ізольовано, а у взаємодії з іншими органами утворюють у тварин системи органів, що
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН. Клітини у тварин, як і в рослин, об'єднані в тканини. Тканина — це сукупність клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.  Назва тканини Розміщення Опис Функції епітеліальна Вкривають
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§2. БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН. Тіла всіх живих організмів складаються з клітин, розміри більшості тваринних клітин приблизно 10-100 мкм (один мікрометр дорівнює одній мільйонній метра), форма може бути дуже різноманітною. Назва Опис Функція Мембрана (від лат. «мембрана»
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТВАРИН. Наука Вивчає зоологією Наука про тварини (від грецького «зоон» — тварина і «логос» — вчення) морфологія наука про будову організму й органів фізіологія наука про роботу органів і їхніх систем
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

Назад Вперед