§ 48. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ В Україні є наступні території та об'єкти, що підлягають охороні: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади,
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 47. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ Охорона природи — це комплекс заходів задля збереження, раціонального використання та відновлення природних ресурсів і навколишнього середовища. Не тільки акт гуманізму по відношенню до інших біологічних видів, це — умова виживання людини як
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 46. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА Причини вимирання тварин – значний вплив людини на організми. У природі не існує шкідливих або корисних тварин, зникнення будь-якого компоненту середовища послаблює природу, знижує її стійкість, породжує інші зміни. 
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 45. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ Угруповання (біоценоз) – комплекс живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми (сукупність видів, об’єднаних між собою певним співіснуванням, певною територією проживання і впливом
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 44. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ. Тварини за типом живлення. Рослиноїдні організми можуть живитися соковитими частинами рослин, корою, насінням і плодами, пилком. М'ясоїдні організми Живляться тілами інших тварин: живляться організмами, вбиваючи їх (хижаки); не вбиваючи, але
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 43. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА Довкілля (навколишнє середовище) – усе те, що нас оточує.     Середовище життя тварин визначається чинниками середовища.  Назва середовища Характеристика життя тварин Наземно-повітряне  Дихають атмосферним киснем,
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 42. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ Тварини завдяки змінам поведінки пристосовуються до умов довкілля. Звичайна лисиця може харчуватися більш ніж 400 видами тварин і кількома десятками видів рослин, відповідно змінюючи пошукову поведінку і способи полювання (взимку
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

41. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН, ЇЇ ПРОЯВИ І ЗНАЧЕННЯ 1. Яке значення має агресивна поведінка тварин? Внутрішньовидова агресія протидіє проникненню в групу чужих особин свого виду, обмежує її чисельність, бо слабшого виганяють, дає можливість поповнити інші групи, допомагає встановити упорядковані
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 40. СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Й ЗНАЧЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНА І ГРУПОВА ПОВЕДІНКА. РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА Територіальна поведінка пов'язана з виділенням та утриманням території для забезпечення проживання та вигодовування нащадків – має пристосувальне значення для виживання
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 39. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН. ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ Поведінка – це пристосувальні дії  або система дій організму, спрямовані на навколишнє середовище та є відповіддю на його подразники. Поведінка тварин
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 38. ІНСТИНКТ. ЕВОЛЮЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСТИНКТУ І НАВЧАННЯ. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ Пристосування до способу життя базується на особливій будові тіла (анатомії), особливостях життєвих процесів (фізіології), способі взаємодії з середовищем (поведінці). Рефлекс
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 37 ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ. Поведінка – спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні (голод тощо) та  зовнішні (захист, турбота про потомство тощо) подразники. Забезпечує виживання і успішне відтворення виду.  Етологія (від грецького етос — звичка,
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 16. КЛАС ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ Характеристика Клас Головоногі молюски       восьминіг              кальмар            каракатиця           наутилус  Зовнішня будова Тіло має два
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 15. КЛАС ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ Характеристика Клас Двостулкові молюски Беззубка Зовнішня будова Двобічна симетрія. Тіло має два відділи: тулуб (містить внутрішні органи), ногу (для руху), вкрите для захисту жорсткою мушлею із двох стулок. Наявна складка шкіри - мантія, між мантією і
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

§ 14. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ.  Зовнішня будова Форма тіла й розміри. Тіло м'яке та несегментоване. Розміри від кількох міліметрів до 18 метрів. Покриви тіла. Тулуб оточений шкірною складкою — мантією, з якої на спинному боці тіла утворюється захисна мушля (може
Категорія : Біологія 7 клас Костіков

Назад Вперед