Інші завдання дивись тут...

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основна властивість живого.

Сторінка 24.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Розгляньте мал. 5.1. Знайдіть у тексті параграфа відомості про ті процеси, які відбуваються на кожній стадії обміну речовин. Доповніть ними таблицю «Обмін речовин і енергії».

Підготовча стадія

Основна стадія 

Кінцева стадія

Розпад речовин їжі на простіші складові: амінокислоти, гліцерин та жирні кислоти, моносахариди.

Розщеплення білків на складові: до вуглекислого газу, води, аміаку та інших речовин.

Розщеплення жирів та вуглеводів на складові: вода, вуглекислий газ.

Видалення кінцевих продуктів розпаду

з клітин: сеча, піт, вуглекислий газ.

Завдання 2. З'ясуйте, звіряючись із текстом, які з тверджень є правильними. Обговоріть свою роботу з товаришем.

•  Речовини їжі (білки, жири й вуглеводи) надходять у клітини організму.

•  Речовини їжі (білки, жири й вуглеводи) розщеплюються на простіші складові, які надходять до клітин організму.

•  3 білків, жирів і вуглеводів їжі, що надійшли у клітини організму, утворюються органели й речовини, необхідні для його життєдіяльності.

•  3 простих молекул, що утворились унаслідок розщеплення речовин їжі, синтезуються власні білки, жири й вуглеводи організму. З них будуються органели й речовини, необхідні для його життєдіяльності.

•  Головними в метаболізмі є реакції пластичного обміну, енергетичний обмін відіграє допоміжну роль.

•  Пластичний і енергетичний обмін є рівноправними складовими метаболізму.

Контролюємо себе.

Завдання 1. У чому головна відмінність обміну речовин у рослин-автотрофів і тварин-гетеротрофів ? Рослини-автотрофи синтезують органічні речовини, тварини-гетеротрофи споживають готові органічні речовини.

Завдання 2. Доповніть речення: «На підготовчій стадії обміну речовини їжі розщеплюються на прості, на основній стадії з речовин, що надійшли до клітин, синтезуються власні речовини організму, на кінцевій стадії кінцеві продукти розпаду виводяться з організму». 

Завдання 3. У чому відмінність між пластичним і енергетичним обміном? Яким є зв'язок між ними? 

Енергетичний обмін

Пластичний обмін

Сукупність реакцій розщеплення органічних речовин.

Відбувається у травному тракті (розщеплення органічних речовин їжі)  та клітинах (розщеплення органічних речовин організму на простіші). Вивільняється енергія (для витрат організмом або акумулюється в мітохондріях).

Вивільнена енергія забезпечує всі процеси життєдіяльності клітин і організму загалом

Сукупність реакцій синтезу властивих організму людини органічних речовин. Відбуваються в клітинах.

Супроводжуються поглинанням енергії Будуються складні органічних речовини, властиві організмові.

Взаємозв’язок пластичного та енергетичного обміну: на процеси синтезу органічних речовин використовується енергія, що вивільняється в ході реакцій енергетичного обміну, і навпаки, для здійснення енергетичного обміну необхідні певні речовини, що синтезуються в перебігу реакцій пластичного обміну.

Завдання 4. У якій речовині акумулюється енергія, що вивільнюється у реакціях енергетичного обміну? У молекулах АТФ клітини. Синтез глікогену в печінці.

Завдання 5. Яку роль відіграють ферменти в обміні речовин? Ферменти створюють умови для перетворення речовин, прискорюють реакції.

Завдання 6*. «Перетворення» у перекладі грецькою — метаболе. Поясніть товаришеві, як значення терміна метаболізм пов'язане з його походженням. Метаболізм – перетворення речовин та енергії в організмі.

Завдання 7*. Наведіть приклад органел клітини, де відбуваються реакції плазматичного обміну, енергетичного обміну. Плазматичний обмін у рибосомах (синтез білків), лізосомах (внутрішньоклітинне травлення), енергетичний в мітохондріях (синтез молекул АТФ).

 

§ 6. Харчування й обмін речовин.

Сторінка 28.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1.  За текстом параграфа разом з товаришем доповніть таблицю «Функції білків у організмі». 

Функція

Приклади реалізації функції

Структурно-пластична 

Складові органел клітини, тканин.

Енергетична

Може використовуватись як джерело енергії

Захисна

Антитіла, інтерферон виводять токсини, фібриноген бере участь у зсіданні крові

Регуляторна

Гормони забезпечують регуляцію організму

Каталітична

Основний компонент ферментів

Транспортна

Гемоглобін транспортує кисень, складні білки – мінеральні речовини

«Функції жирів у організмі». 

Структурно-пластична 

Входять до складу клітинних мембран, мітохондрій, оболонок нервів. У жирах розчиняються деякі вітаміни

Енергетична

Мають велику енергоємність

Захисна

Жировий запас оберігає від ушкоджень

Регуляторна

Утворюють деякі гормони, нормалізують жировий обмін, складові у шляхах проведення нервових сигналів (мієлінові оболонки аксонів)

Теплоізоляційна

Резервний жир

«Функції вуглеводів у організмі». 

Структурно-пластична 

Складові міжклітинної речовини, нуклеїнових кислот, глікокаліксу (тонкої оболонки плазматичної мембрани)

Енергетична

Головне джерело енергії

Захисна

Токсичні речовини у печінці при взаємодії з глюкозою стають легкорозчинними для видалення з організму

Запасаюча

Глікоген у печінці

Завдання 2.  За табл. 2 і текстом параграфа підготуйте коротке повідомлення за планом: а)  Значення вітамінів для обміну речовин; б)  Приклади проявів гіповітамінозів і їхні причини; в)  Як запобігти гіповітамінозу (рекомендації щодо вибраних вами прикладів)?

Контролюємо себе.

Завдання 1. Схарактеризуйте значення їжі для життєдіяльності вашого організму. Поповнення організму речовинами та енергією для забезпечення його життєдіяльності.

Завдання 2. На які речовини розщеплюються у травній системі хімічні складові котлети, яку ви з'їли на сніданок? Вуглеводи хліба на моносахариди, жир м'яса на гліцерин та жирні кислоти, білок м'яса на амінокислоти.

Завдання 3. Розкажіть про обмін білків, жирів і вуглеводів в організмі людини. 

Завдання 4. Якими є функції води в організмі? 

Завдання 5. Поясніть, до яких наслідків можуть призвести понаднормові зміни концентрації солей у внутрішньому середовищі організму. Порушиться водно-сольовий баланс.

Завдання 6. Поясніть, чому за відсутності або нестачі вітамінів обмін речовин в організмі порушується. Вітаміни впливають на обмін речовин, є вихідними речовинами для синтезу ферментів, необхідні для утворення гормонів, беруть участь у процесах окиснення, що відбуваються в організмі. 

Завдання 7. У яких продуктах містяться вітаміни А, В, С, D

Завдання 8*. Поясніть, чому продукти, що містять вітамін С, краще опускати у воду, що кипить. Під час тривалої теплової обробки вітамін С руйнується. 

Завдання 9*. Деякі люди вважають, що вітаміни містяться лише в рослинах. Чи є таке твердження правильним? Відповідь обґрунтуйте. Вітаміни містяться у багатьох продуктах тваринного походження.

 

Інші завдання дивись тут...