Інші завдання дивись тут...

Вступ. ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ ТА ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ.

§ 1 ОЗНАКИ ЖИТТЯ

Ознаки живих організмів.

Сторінка 6

1. Яка головна риса відрізняє живий організм від неживого тіла?

Головна риса, що відрізняє живий організм від неживого – це здатність до розмноження. Розмноження — це утворення батьківськими організмами нових подібних до себе дочірніх особин. Кожен організм існує лише обмежений час, але завдяки розмно­женню життя безперервно передається від покоління до покоління.

2. Завдяки яким процесам відбувається обмін речовинами?

Все спожите організмом перетворюється на ті речовини, а яких він будує своє тіло. При цьому утворюється певна кількість шкід­ливих речовин — відходи, від яких організм позбавляється. Вида­лення шкідливих речовин називають виділенням. Таким чином, у процесі живлення та виділення організм здійснює обмін речови­нами з навколишнім середовищем. Обмін речовинами відбувається постійно.

3. Відомо, що кристали ростуть. Чому їх не вважають живими?

Кристали не мають клітинної будови. 

ЗАВДАННЯ.

Деякі електронні пристрої живляться від сонячних батарей і в процесі роботи нагріваються. У чому їхня схожість з живими організмами, а в чому — відмінність?

  Джерелом енергії живого організму є сонячне світло і органічні речовини, для батарейок – електричний струм.

Подібність полягає в тому, що необхідна енергія, частина енергії виділяється у вигляді тепла.

 

§2 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ.

Класифікація організмів

Сторінка 8

1. Які основні групи організмів ви можете назвати?

Це бактерії, рослини, тварини та гриби.

2. Чому віруси не вважають живими організмами, хоча вони «вміють» роз­множуватися?

Віруси не е організмами, вони являють собою неклітинні форми життя, їх місце особливе, бо  вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси — це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в організм, змушують його утворювати нові поко­ління вірусів. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну.

Багато вірусів, оселившись в організмах, викликають хвороби. Наразі відомо близько 10 тис. видів вірусів.

ЗАВДАННЯ.

Розташуйте основні групи організмів у порядку зростання кількості їх видів.

Тварини (1,4 млн. видів) , рослини ( 260 тис. ви­дів) , гриби (понад 100 тис. видів), бактерії (30 тис. видів). Значна кількість, особливо бактерій, залишається ще невідомою.

 

§ 3 ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ.

Біологія як наука

Сторінка 10

1. За якими принципами біологія поділяється на окремі науки?

Біологія поділяється на окремі науки за принципами «різноманітність»  (на скільки різноманітний світ), «структура» (із чого складаються та побудовані клітини ) , «функції» (які процеси відбуваються, як саме відбуваються, як впливають на навколишнє середовище).

2. Які науки вивчають різноманітність організмів? Що вивчає кожна з них?

Різноманітність організмів вивчають  ботаніка (наука про рослини), зоологія (наука про тварини), мікологія (наука про гриби), мікробіологія (наука про бактерії), вірусологія (наука про віруси).

3. Які науки вивчають структуру живих організмів?

Структуру живих організмів вивчають цитологія (вивчає клітини), гістологія (вивчає тканини), анатомія (вивчає органи), морфологія (вивчає організм в цілому), нові науки біофізика та біохімія.

4. Що вивчають фізіологія, генетика, екологія?

Фізіологія вивчає процеси, що забезпечують ріст. Генетика вивчає процеси, що забезпечують розмноження. Екологія вивчає взаємодію організмів із навколишнім середовищем.

 

§ 4 НАУКОВИЙ МЕТОД У БІОЛОГІЇ.

Сторінка 12

1. Виконання яких «кроків» потребує науковий метод?

Науковий метод потребує спостереження, порівняння результатів спостереження, висунення припущення, створення прогнозу, який має бути перевірений спочатку багаторазовими новими спостереженнями та експериментом. Припущення, у яких прогнози підтвердилися багаторазовими новими спостереженнями, приводять до появи наукових гіпотез. Гіпотези, що підтверджені численними експериментами, стають теорією.

2. Чим гіпотеза відрізняється від теорії?

Гіпотеза передує теорії. Гіпотеза  - припущення , в яких прогнози підтверджується багаторазовими новими спостереженнями. Теорія – гіпотези, які підтверджені численними експериментами. 

Інші завдання дивись тут...