ВАРІАНТ 1 1. Прочитай текст.                      Відлітають журавлі Настала осінь. Надворі стало холодніше. В повітрі пливуть павутинки. А в блакитному небі — ключ жу­равлів.
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Прочитай текст. Визнач у тексті зачин, основну частину та кінців­ку.
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Прочитай текст. День був ясний, сонячний та теплий. Починалося бабине літо. Надворі стояла суша. Небо синіло. Сон­це сходило на небі низько, але ще добре припікало ко­сим промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Над по­лем миготіло марево. Половина листя на вербах вже
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Прочитай частини тексту. Познач, як їх потрібно роз­ташувати, щоб отримати текст. 3) Залишилися люди без Лісу і Ріки. Щоб дістати во­ду, довелося рити підземні колодязі. Попросили люди Ріку повернутися. Але вона не послухала людей. Вона не може жити без свого брата —
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Визнач лексичне значення слова горицвіт. а) Весняна рослина з жовтими квітками; б) птах з яскравим хвостом; в) вид тканини жовтогарячого кольору. 2. Вибери рядок, у якому всі слова пишуться з великої букви. а) (Л, л)ев, (3, з)аєць, (Л,
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Визнач кількість звуків і букв у слові довір'я.    [д о в’ і р’ й а] а) 7 звуків, 6 букв; б) 7 звуків, 7 букв; в) 6 звуків, 6 букв. 2. Вибери слово, яким можна замінити вислів носа дерти. а) Чесатися; б) вихвалятися; в) сміятися. 3. Вибери рядок, у якому всі
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Познач рядок, усі слова якого мають наголошений третій склад. а) Моторний, секретар, садівник;          мо-тор-ний, сек-ре-тар, са-дів-ник б) абрикос, понеділок, рятівник;          
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"

ВАРІАНТ 1 1. Визнач кількість звуків у слові смієшся. а) 7; б) 8; в) 9.                                     
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік додаток "Ранок"