Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

ВАРІАНТ 1

Вправа 1

Оксанка с(е,и)діла в автобусі, д(е,и)вилась у вікно. На зупин(к,ц)і увійшла жінка з ва(ж,ш)кими сумками. Дівчинка вдала, ніби (не)помічає її.

(У)веч(е,и)рі Оксанка з матір'ю й батьком пішли до нових сусідів на новосі(л,лл)я. Двері відч(е,и)нила та сама жінка, яку вона образила своєю нечемніс(т,тт)ю. А на столі було частува(н,нн)я з її сумок.

Оксанка поч(е,и)рвоніла від сорому. (З журналу)

 

Оксанка сиділа (бо заси́дітись) в автобусі, дивилась (бо ди́вляться) у вікно. На зупинці увійшла жінка з важкими (бо важити) сумками. Дівчинка вдала, ніби не помічає (не з дієсловом пишемо окремо) її.

Увечері (прислівник відповідає на питання коли?, ) Оксанка з матір'ю й батьком пішли до нових сусідів на новосілля (іменник с.р.). Двері відчинила (бо зачи́нено) та сама жінка, яку вона образила своєю нечемністю (іменник ж. р.). А на столі було частування (іменник с. р.) з її сумок.

Оксанка почервоніла (за словником червоний) від сорому.

 

Вправа 2. З першого абзацу прикметник. Утвори від нього прислівник і запиши.

Важкими-важко.

Міркуємо так.

Важкими (якими?) – важко (як?).

 

Вправа 3. У першому реченні другого абзацу слово, у якому звуків більше, ніж букв.

Матір'ю

Міркуємо так.

Два звуки мають букви я, ю, є на початку слова, після голосної або апострофа позначають два звуки [й а], [й у], [й е], буква ї завжди позначає два звуки [й ї], буква  щ завжди позначає два звуки [ш ч].

матір'ю 6 букв, 7 звуків [м а т і р´ й у]

 

Вправа 4. Антонім до слова вранці.

Увечері.

 

Вправа 5. З другого абзацу іменники, вжиті у формі множини.

Сусідів, двері, сумок.

 

Вправа 6. Що ти думаєш про дівчинку зі списаного тексту? Яку пораду хочеш їй дати? Напиши про це текст (5-6 речень).

  Дівчинка вчинила неправильно. Виховання проявляється у відношенні до людей похилого віку. У транспорті таким людям важко стояти. Тому поступитися місцем – правило чемності та доброти. 

   Оксанка зрозуміла свою помилку. Вона повинна вибачитись перед сусідкою. Надалі в транспорті поступатися місцем усім стареньким. 

-------------------------------------  

   Оксанка вчинила дуже неправильно. Не поступася місцем незнайомій старенькій людині. На мою думку, це був дуже нечемний вчинок зі сторони дівчинки. Ми повинні співчувати немічним людям. Так нас навчають у школі.

   Оксанка повинна вибачитись перед сусідкою. Сором дівчинки показує, що вона усвідомила свою помилку. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. 

Маленький автобус поспішав з міста в с(е,и)ло. Пасажири, (з,с)томлені гомінкими вул(е,и)цями столиці, мовчки д(е,и)вились у вікна. У салоні автобуса тихо.

На задн(йо,ьо)му сиді(н,нн)і зручно вмостився Юрко. Раптом тишу прорізала гучна мелодія його мобільного т(е,и)л(е,и)фона. Це дзвонив друг. Хлопці довго розмовляли. Юрко зал(е,и)вався дзвінким сміхом, голосно ро(з,с)повідав про свою поїз(д,т)ку.

Пасажири неприязно д(е,и)вились у його бік.  (З журналу).

 

Маленький автобус поспішав з міста в село (бо се́ла у множині). Пасажири, стомлені (префікс с- перед т) гомінкими вулицями (за словником) столиці, мовчки дивились (бо ди́вляться) у вікна. У салоні автобуса тихо.

На задньому (сполучення букв ьо) сидінні (іменник с. р.) зручно вмостився Юрко. Раптом тишу прорізала гучна мелодія його мобільного телефона (за словником, буквосполучення еле). Це дзвонив друг. Хлопці довго розмовляли. Юрко заливався (бо ли́ти) дзвінким сміхом, голосно розповідав про свою поїздку (бо поїздом).

Пасажири неприязно дивились (бо ди́вляться) у його бік.

 

Вправа 2. З останнього абзацу списаного тексту прислівник. Утвори від нього прикметник і запиши.

Неприязно - неприязний

Міркуємо так.

Неприязно (як?) – неприязний (який?)

 

Вправа 3. В останньому реченні другого абзацу слово, в якому звуків менше, ніж букв. Запиши його.

Дзвінким.

Міркуємо так.

Букви д з у деяких словах позначають звук [зд], м'який знак не позначає звуку, букви я, ю, є після приголосної позначають один звук [а], [у], [е]  

Дзвінким букв – 8, звуків 7 [дз в' і н к и м ]

 

Вправа 4. Антонім до слова привітно.

Неприязно.

 

Вправа 5. З першого абзацу іменники, вжиті у формі множини.

Пасажири, вулицями, вікна.

 

Вправа 6. Що ти думаєш про хлопчика зі списаного тексту? Яку пораду хочеш йому дати? Напиши про це текст (5-6 речень).

   Хлопчик у автобусі голосно розмовляв по телефону. Не зважав на інших пасажирів, стомлених від великого міста. У транспорті є свої правила чемності. Поводитися треба спокійно та стримано, не привертати до себе надмірну увагу.

  Юркові я пораджу наступного разу говорити по телефону тихо і коротко. Тоді не буде неприязні до хлопця з боку інших пасажирів.     

Інші завдання дивись тут...