Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. 

Хлопчики викопали в лісі по три ду(б,п)ки.

Удома Дмитрик ро(з,с)клав свої д(е,и)ревця. Узявся садити. Посадив одне. На друге хлопчик под(е,и)вився й вик(е,и)нув на вул(е,и)цю. Йому здалося, що корі(н,нн)я в нього кволе. І третє вик(е,и)нув, бо гілочки сла(б,п)кі.

А Сергійко посадив усі свої ду(б,п)ки. Підібрав вик(е,и)нуті Дмитриком д(е,и)ревця й теж посадив. Пол(е,и)ває дубочки, ростуть вони, з(е,и)л(е,и)ніють. (За Василем Сухомлинським)

 

Хлопчики викопали в лісі по три дубки (бо дубок).

Удома Дмитрик розклав (префікс роз-) свої деревця (бо де́рево). Узявся садити. Посадив одне. На друге хлопчик подивився (бо ди́вляться) й викинув (бо ки́нув) на вулицю (за словником). Йому здалося, що коріння (іменник с.р.) в нього кволе. І третє викинув (бо ки́нув), бо гілочки слабкі (бо слабість).

А Сергійко посадив усі свої дубки (бо дубок). Підібрав викинуті (бо ки́нув)  Дмитриком деревця (бо де́рево) й теж посадив. Поливає (бо ли́в) дубочки, ростуть вони, зеленіють (бо зе́лень і е в буквосполученні –еле-, -ере-).

 

Вправа 2. Ім'я хлопчика, який посадив усі дубки. Якими прикметниками ти можеш охарактеризувати його? 

Сергійко - працьовитий (роботящий, працелюбний), старанний, акуратний, добрий, бережливий, чуйний.   

 

Вправа 3. У другому абзаці слово, яке має чотири склади. Випиши його, поділяючи на склади.

По-ди-вив-ся. 

Міркуємо так.

У слові стільки ж складів, скільки голосних звуків.

 

Вправа 4. З другого абзацу іменники, вжиті у формі однини (у  дужках зазнач їх рід).

Дмитрик (ч. р.), хлопчик (ч. р.), вулицю (ж. р.), коріння (с. р.).   

Міркуємо так.

Ставимо іменники у називному відмінку, перевіряємо згідно питання.

Дмитрик (ч. р., бо він?), хлопчик (ч. р., бо він?), вулиця (ж. р., бо вона?), коріння (с. р., бо воно?)

 

Вправа 5. З другого абзацу речення з однорідними членами. Підкресли їх.

На друге хлопчик подивився й викинув на вулицю.

Міркуємо так.

Однорідні члени речення відповідають на однакове питання.

Подивився (що зробив?), викинув (що зробив?)

 

Вправа 6. Що ти думаєш про хлопчиків зі списаного тексту? Запиши свої думки у формі тексту (5-6 речень).

   Хлопчики Дмитрик і Сергійко зовсім різні. Дмитрик проявив лінькуватість. Він не ставиться бережно до природи. 

   Сергійко – працелюбний хлопець. Він справжній друг природи. Сергійко врятував деревця, викинуті Дмитриком. 

   Його гідний вчинок може служити гарним прикладом для усіх нас.    

 

   Хлопчики з прочитаного тексту – це повна протилежність характерів.

   Дмитрик вчинив ганебно. Він швидко викинув деревця, байдуже обірвав їхнє життя. Тут проявилась його недбайливе ставлення до природи та лінивство. 

   Поведінка Сергійка гідна наслідування. Хлопець не тільки посадив свої деревця. Він підібрав рослини, викинуті Дмитриком. Тепер вони не зів'януть, а зазеленіють навесні. Сергійко також проявив працелюбство та старанність.     

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Спиши текст, розкриваючи дужки.

Володя нав(е,и)сні прогулювався на узлі(с,сс)і. Раптом між кл(е,и)ночками хлопчик побачив молоду бері(з,с)ку, яка обл(е,и)валась слізьми.

Чиясь бе(з,с)жальна рука заради солодкого соку гл(е,и)боко поранила дер(е,и)во. Милосердний хлопчик замазав і зав'язав рану на бері(з,с)ці.

За тиждень увесь ліс заз(е,и)л(е,и)нів. На пораненій березі висохли сльози. Володя аж світився від радості. Адже його бері(з,с)ка теж ожила, заш(е,и)лестіла молодими л(е,и)сточками. (За Галиною Демченко).

 

Володя навесні (бо ве́сни у множині) прогулювався на узліссі (іменник с.р.). Раптом між кленочками (бо кле́н) хлопчик побачив молоду берізку (бо берізок), яка обливалась (бо ли́ти) слізьми.

Чиясь безжальна (префікс без-) рука заради солодкого соку глибоко (бо вгли́б)  поранила дерево (бо де́рев у множині). Милосердний хлопчик замазав і зав'язав рану на берізці (бо берізок).

За тиждень увесь ліс зазеленів (е в буквосполученні –еле-, бо зелений). На пораненій березі висохли сльози. Володя аж світився від радості. Адже його берізка (бо берізок) теж ожила, зашелестіла (бо ше́лест) молодими листочками (бо ли́стя).

 

Вправа 2. Ім'я хлопчика. Якими прикметниками ти можеш охарактеризувати його? 

Володя – добрий, бережливий, співчутливий, чуйний, милосердний.

 

Вправа 3. У першому абзаці слово, яке має п'ять складів, поділи його на склади.

Про-гу-лю-вав-ся.

Міркуємо так.

У слові стільки ж складів, скільки голосних звуків.

 

Вправа 4. З першого абзацу іменники, що вжиті у формі однини (у дужках зазнач їх рід). 

Володя (ч. р.), узліссі (с. р.), хлопчик (ч. р.), берізку (ж. р.).

Міркуємо так.

Ставимо іменники у називному відмінку, перевіряємо згідно питання.

Володя (ч. р., бо він?), узлісся (с. р., бо воно?), хлопчик (ч. р., бо він?), берізка (ж. р., бо вона?).

 

Вправа 5. З третього абзацу речення з однорідними членами. Підкресли їх.

Адже його берізка теж ожила, зашелестіла молодими листочками.

Міркуємо так.

Однорідні члени речення відповідають на однакове питання.

Адже його берізка теж ожила (що зробила?), зашелестіла (що залетіла?) молодими листочками.

 

Вправа 6. Що ти думаєш про хлопчика зі списаного тексту? Запиши свої думки у формі тексту (5-6 речень).

   Володя має добре серце. Він бережливо ставиться до природи. Хлопець  замазав і зав'язав глибоку рану на берізці. Згодом деревце ожило.   

   Володя поступив правильно. Його вчинок гідний наслідування.   

Інші завдання дивись тут...

 

  • Відмінниця
    Дякую, за допомогу. Бо іноді і відмінники хочуть списати!!! ♥♥♥
    12 квітня 2018 17:49