Інші завдання дивись тут...

Завдання 626.

_81

 27

 54

_68

  39

  29

_90

  34

  56

_45

  18

  27

 

Завдання 627. За 5 днів токар виготовив а деталей. Скільки деталей виготовить цей токар за 4 дні, якщо кожного дня виготовлятиме на 2 деталі більше?

Розв’язання:

а : 5 (д.) – токар виготовив деталей за  1 день.

а : 5 + 2 (д.) – токар виготовлятиме деталей за 1 день.

(а : 5 + 2) • 4 (д.) – виготовить деталей за 4 дні. 

Відповідь: (а : 5 + 2) • 4 деталей.

 

Завдання 628. У кіоск привезли 81 кг винограду. До обіду продали 4 ящики, по 9 кг кожний. Скільки кілогра­мів винограду залишилося?

Розв’язання:

9 • 4 = 36 (кг) - кілограмів винограду продали.

81 – 36 = 45 (кг) - кілограмів винограду залишилося.

Відповідь: 45 кілограмів.

Склади обернену задачу, щоб знайти число 81.

До обіду продали 4 ящики, по 9 кг кожний. Скільки кілограмів винограду привезли в кіоск, якщо до кінця дня залишилося 45 кг?

Розв'язання.

9 • 4 = 36 (кг) - кілограмів винограду продали.

36 + 45 = 81 (кг) - кілограмів винограду привезли в кіоск.

Відповідь: 81 кілограм.

До обіду в кіоску продали 4 ящики, по 9 кг кожний, а після обіду залишилось  5 таких ящиків. Скільки кілограмів винограду завезли до кіоску?

Розв’язання:

1 спосіб.

5 + 4 = 9 (ящ.) – завезли ящиків винограду.

9 • 9 = 81 (кг) - кілограмів винограду завезли до кіоску.

2 спосіб.

9 • 4 = 36 (кг) - кілограмів винограду продали до обіду.

9 • 5 = 45 (кг) - кілограмів винограду залишилось.

36 + 45 = 81 (кг) - кілограмів винограду завезли до кіоску.

Відповідь: 81 кілограм.

 

Завдання 629*. Розміри ділянки трикут­ної форми подано на малюнку. На скільки метрів довжина най­більшої сторони ділянки менша від суми довжин двох інших сто­рін?

Розв’язання:

Оскільки найбільша сторона дорівнює 54 м, тоді

48 + 49 = 97 (м) - довжина двох інших сторін.

97 – 54 = 43 (м) - на стільки метрів довжина най­більшої сторони ділянки менша від суми довжин двох інших сто­рін.

Відповідь: 43 метри.

 

Завдання 630°. У якому порядку слід розставити значення ви­разів, щоб прочитати назву річки України? Дізнайся про неї більше.

Розв’язання:

_62

  17

  45

_90

  23

  67

_77

  35

  42

_95

  38

  57

_65

  18

  47

Е

  А

Д

Н

С

Числа треба розмістити в порядку зростання.

42, 45, 47, 57, 67 (ДЕСНА)

 

Завдання 631°. Склади і розв'яжи задачу про засушені лис­точки для аплікації.

Було

Використали

Залишилося

95 л.

37 л. і 29 л.

?

Для виробів з аплікації діти засушили 95 листочків. З них, вони використали на один виріб 37 засушених листочків, а на другий - 29. Скільки засушених листочків ще залишилося?  

Розв’язання:

37 + 29 = 66 (л.) - використали засушених листочків для аплікації.

95 – 66 = 29 (л.) - залишилося засушених листочків.

Відповідь: 29 листочків.

 

Завдання 632. (Усно.)

х – 850 = 40

х = 40 + 850

х = 890

890 – 850 = 40

х + 510 = 680

х = 680 – 510

х = (680 – 500) – 10

х = 180 – 10

х = 170

170 + 510 = 680

700 – х = 60

х = 700 – 60

х = 640

700 – 640 = 60

 

 

Завдання 633.

При відніманні трицифрових чисел одиниці віднімають від одиниць, десятки від десятків, сотні від сотень.

Завдання 634.

_947

 321

 626

_767

  250

  517

_589

  407

  182

_275

   64

  211

 

Завдання 635. Розв'яжи задачі на застосування дії віднімання.

1) У пекарні було 457 кг борошна. За день витрати­ли 124 кг. Скільки кілограмів борошна залишилося?

Розв’язання:

457 - 124 = 333 (кг) - борошна залишилося.

 -457

  124

  333

Відповідь: 333 кілограми.

2) Якщо до невідомого числа додати 324, буде 675. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

1 спосіб.

Нехай х – невідоме число, тоді складемо рівняння

х + 324 = 675

х = 675 – 324

х = 351

2 спосіб. 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому

675 - 324 = 351 невідоме число.

 -675

  324

  351

Відповідь: 351.

3) Восени в новому парку посадили 248 лип, а кле­нів — на 125 менше. Скільки посадили кленів?

Розв’язання:

248 - 125 = 123 (д.) - посадили кленів.

 -248

  125

  123

Відповідь: 123 кленів.

4) Довжина Київського моря 110 км, вона на 98 км більша за його ширину. Яка ширина Київського моря?

Розв’язання:

110 - 98 = 12 (км) - ширина Київського моря.

 -110

   98

   12

Відповідь: 12 кілометрів.

Склади задачі інших видів на віднімання.

В парку посадили 248 лип та 123 клени. На скільки більше посадили лип?

Розв'язання.

248 – 123 = 125 (д.) – на стільки більше посадили лип, ніж кленів.

 

Відповідь: на 125 дерев.

 

Завдання 636. Назви вид кожного трикутника. Виміряй сто­рони і знайди периметр прямокутного трикутника.

Розв’язання:

Трикутник АВС тупокутний та різносторонній, ODE гострокутний та рівнобедрений,KMPпрямокутний.

20 + 27+ 41 = 88 (мм) периметр трикутника АВС.

20 + 25 + 25 = 70 (мм) периметр трикутника ODE.

26 + 22 + 34 = 82 (мм) периметр трикутника KMP. 

 

Завдання 637*. Запиши всі трицифрові числа, у яких кіль­кість одиниць наступного розряду у 2 рази більша від кількості одиниць попереднього розряду.

Розв’язання:

421, 842.

Нагадаємо, що  1 м = 100 см = 10 дм

                      1 дм = 10 см

 

Завдання 638°.

+134

  254

  388

_736

  134

  602

+205

  632

  837

_564

  203

  361

2 м 7 дм – 9 дм = 27 дм – 9 дм = 18 дм

12 дм – 80 см = 120 см – 80 см = 40 см

 

Завдання 639°. За 7 хв кухар зліпив 28 вареників. За скільки хвилин він зліпить 40 вареників, якщо за 1 хв ліпити­ме на 1 вареник більше?

Розв’язання:

28 : 7 = 4 ( в.) - вареників зліпив кухар за 1 хв.

4 + 1 = 5 ( в.) - вареників ліпитиме кухар за 1 хв.

40 : 5 = 8 ( хв) - час, за який він зліпить 40 вареників.

Відповідь: 8 хвилин.

 

Завдання 640. За даними таблиці склади і розв'яжи задачу.

Зліпив пельменів за 1 хв

Витрачено

часу

Усього

зліпив

?

на 2 пельмені більше

6 хв

?

36 п.

56 п.

За 6 хв кухар зліпив 36 пельменів. За скільки хвилин він зліпить 56 пельменів, якщо за 1 хв ліпити­ме на 2 пельмені більше?

Розв’язання:

36 : 6 = 6 ( п.) - пельменів ліпить кухар за 1 хв.

6 + 2 = 8 ( п.) - пельменів ліпитиме кухар за 1 хв.

56 : 8 = 7 (хв) - час , за який він зліпить 56 пельменів.

Відповідь: 7 хвилин.

 

Завдання 641. Розглянь записи та поясни прийом письмового додавання, коли при додаванні одиниць дістаємо деся­ток або при додаванні десятків дістаємо сотню.

+376

  414

  790

+225

  384

  609

 

Завдання 642.

+324

  633

  957

+545

  125

  670

+317

  291

  608

+612

   58

  670

 

Завдання 643. (Усно.)

2 м 80 см + 20 см = 280 см + 20 см = 300 см = 3 м

5 м 7 см + 3 м 2 см - 2 м 5 см = 6 м 4 см

4 м – 20 см =400 см - 20 см = 380 см = 3 м 80 см

2 м – 2 дм 5 см = 200 см – 25 см = 175 см = 100 см + 70 см + 5 см = 1 м 7 дм 5 см

 

Завдання 644. Андрійко зібрав а каштанів, а Петрик — на каштанів більше. Скільки каштанів хлопчики зібра­ли разом? Розв'яжи задачу, якщо а = 162, b= 128.

Розв’язання:

а + b (к.) – зібрав каштанів Петрик..

a + (a + b) (к.) – зібрали каштанів хлопчики разом.

162 + (162 + 128) = 162 + 290 = 452 (к.)

Відповідь: 452 каштани.

 

Завдання 645. Завод отримав замовлення на випуск верстатів. За перший місяць він випустив 212 верстатів, за дру­гий — на 6 верстатів більше. Залишилося випустити 175 верстатів. Скільки верстатів було замовлено заводу?

Розв’язання:

212 + 6 = 218 (в.) - випустив верстатів за другий місяць.

212 + 218 = 430 (с.) –  випустив верстатів за два місяці разом.

430 + 175 = 605 (в.) - верстатів було замовлено заводу.

Відповідь: 605 верстатів.

 

Завдання 646*. Запиши число 100 за допомогою п'яти оди­ниць і знаків дій.

Розв’язання:

111 – 11 = 100

 

Завдання 647°. З дроту завдовжки 63 см зробили 9 однакових цвяхів. Скільки цвяхів можна зробити з дроту за­вдовжки 30 см, якщо довжина кожного цвяха буде на 2 см коротшою?

Розв’язання:

63 : 9 = 7 (см) - довжина одного зробленого цвяха.

7 - 2 = 5 (см) - буде довжина одного цвяха.

30 : 5 = 6 (ц.) - можна зробити цвяхів.

Відповідь: 6 цвяхів.

 

Завдання 648°. Розшифруй назву риби, розташувавши букви в поряд­ку зменшення значень відповід­них виразів. Що ти знаєш про цю рибу?

+315

  198

  513

+580

  246

  826

_978

  235

  743

_896

  533

 363

_754

  342

  412

+525

  267

  792

А

К

Р

Ь

С

А

Розв’язання:

826, 792, 743, 513, 412, 363 (КАРАСЬ)

 

Завдання 649*. Продовж ряди чисел.

1) 100, 150, 200, ... (до 500).

2) 700, 730, 760, ... (до 1000).

3) 800, 760, 720, ... (до 400).

Розв’язання:

1) 100, 150, 200, 250, 300,  350, 400, 450, 500.

2) 700, 730, 760, 790, 820, 850, 880, 910, 940, 970, 1000.

3) 800, 760, 720, 680, 640, 600, 560, 520, 480, 440, 400.

 

Завдання 650. Розглянь записи й поясни прийом віднімання, коли в зменшуваному число одиниць або число десят­ків дорівнює нулю.

_ 580

  327

  253

_ 807

  423

  384

Інші завдання дивись тут...       

 • Анастасия
  подскажите,пожалуста,как правильно записать условие задачи 647 про гвозди
  -------- Из провода длинной 63 см сделали 9 одинаковых гвоздей. Сколько гвоздей можно сделать из провода длинной 30 см, если длина каждого гвоздя будет на 2 см короче?
  6 лютого 2015 14:09
 • Светлана
  В задаче №627, имеется в виду, что 4 дня - это следующие дни или в том числе в 5-ти днях, на 2 детали больше к каждому предыдущему дню или к 1-му. Условие непонятно. Просьба уточнить. ------------> Працював 5 днів, виготовив (дієслово минулого часу) певну кількість деталей. Запитання звучить так: скільки деталей виготовить (дієслово майбутнього часу) за 4 дні, коли зросте його продуктивність праці, тобто виготовлятиме на 2 деталі більше кожного дня, нїж виготовляв досі.
  26 січня 2016 14:03
 • Светлана
  Дякую. А в 3-му класі вивчають дієслова? -----> У другому класі діти дізнаються, що слова, які відповідають на питання "Що робиш? Що робить? Що робимо? Що роблять? Що робив? Що робитиме?" і називають дії предметів - це дієслова.
  26 січня 2016 16:20