Інші завдання дивись тут... 

Завдання 33 Сума розрядних доданків

215 = 200 + 10 + 5     340 = 300 + 40     407 = 400 + 7

 

Завдання 34, 35 Письмове додавання

+325

  412

  738

+722

  134

  856

+360

  233

  593

+516

  423

  939

+344

   54

  398

Завдання 36  Проста задача на знаходження суми

На одному схилі яру росте 235 дерев, а на другому 312. Скільки всього дерев укривають схили яру?

Розв’язання

235 + 312 = 547 (д.)

Відповідь: схили яру укривають 547 дерев.

 

Завдання 37

На ділянці лісу зрубали 214 зрілих дерев, і за­лишилося 567 дерев. Скільки дерев було на цій ділянці лісу до вирубки?

Розв’язання

214 + 567 = 781 (д.)

Відповідь: до вирубки на цій ділянці було 781 дерево.

 

Завдання 38

У парку-заповіднику росте 134 хвойних дерева, а листяних — на 263 більше. Скільки листя­них дерев росте в парку-заповіднику?

Розв’язання

134 + 263 = 397 (д.)

Відповідь: в парку-заповіднику росте 397 листяних дерев.

 

Завдання 39

Для посадки дубового лісу восени заготовили 225 кг жолудів, що на 112 кг менше, ніж заго­товили для звірів у заповіднику. Скільки кіло­грамів жолудів заготовили на зиму для звірів?

Розв’язання

225 + 112 = 337 (кг)

Відповідь: для звірів заготовили 337 кілограмів жолудів.

 

Завдання 40  Рівняння

1) Число 573 більше за невідоме число на 140. Знайди невідоме число.

573 – х = 140

х = 573 – 140

х = 423

Відповідь: невідоме число 423.

2) Від невідомого числа відняли 346 і одержа­ли 231. Знайди невідоме число.

х – 346 = 231

х = 231 + 346

х = 578

Відповідь: невідоме число 578.

 

Завдання 41

На першій ділянці посадили 100 ялинок, а на другій  на 10 ялинок менше. На третій ділянці посадили у 3 рази менше ялинок, ніж на другій ділянці. Скільки всього ялинок посадили на цих трьох ділянках?

Короткий запис

 100 ял.

II  ?, на 10 менше, ніж на I

III — ?, у 3 рази менше, ніж на II

Розв'язання

1) 100 – 10 = 90 (ял.) – на II ділянці

2) 9: 3 = 30 (ял.) – на III ділянці

3) 100 + 90 + 30 = 220 (ял.)

Відповідь: на цих трьох ділянках посадили 220 ялинок.

 

Завдання 42

х + 320 = 800

х = 800 – 320

х = 480

480 + 320 = 800

800 = 800

280 – х = 120

х = 280 – 120

х = 160

280 – 160 = 120

120 = 120

х – 40 = 270

х = 270 + 40

х = 310

310 – 40 = 270

270 = 270

Завдання 43 

Побудуй квадрат, периметр якого на 8 см мен­ший від периметра трикутника зі сторонами по 8 см.

Р = 8 • 3 = 24 (см) – периметр трикутника 

24 – 8 = 16 (см) – периметр квадрата

16 : 4 = 4 (см) 

 

Завдання 44

21 кг каштанів розклали порівну в 3 коши­ки, а решту поклали у 5 більших кошиків, причому в кожний більший кошик клали на 2 кг каштанів більше, ніж у менший. Скільки кілограмів каштанів поклали у більші коши­ки?

Короткий запис

3 м. к.  21 кг

1 м. к  ?

1 в к.  ?, на 2 кг більше, ніж в 1 м. к.

5 в. к.  ?

Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (кг) – в меншому кошику

2) 7 + 2 = 9 (кг) – в більшому кошику

3) 9 • 5 = 45 (кг) 

Відповідь: в більші кошики поклали 45 кілограмів каштанів.

Скільки всього кілограмів каштанів зібрали? 21 + 45 = 66 (кг) 

 

Завдання 45

+523

   72

  595

+644

   23

  667

+745

   37

  782

+123

   29

  152

Завдання 46 Порядок дій

1) 186 – 8 • 7 = 186 – 56 = 130

    63 – 48 : 6 = 63 – 8 = 63 – 3 – 5 = 55

    41 – (92 – 88) = 41 – (92 – 82 – 6) = 41 – 4 = 37

2) Частку чисел 54 і 9 збільш на 60: 54 : 9 + 60 = 7 + 60 = 76

3) Різницю чисел 564 – 500 зменш у 8 разів: (564 – 500) : 8 = 64 : 8 = 8

 

Завдання 47 Віднімання

84 – 56 = 84 – 54 – 2 = 30 – 2 = 28        62 – 29 = 62 – 22 – 7 = 40 – 7 = 33

 

Завдання 48, 49  Письмове віднімання

_93

  56

  37

_63

  28

  35

_75

  54

  21

_84

  42

  42

_52

  17

  35

_81

  24

  57

_96

  62

  34

Завдання 50

Щоб побачити Джуринський водоспад, туристи проїхали від Тернополя 132 км асфальтовою дорогою, ґрунтовою — на 18 км менше, ніж асфальтовою, а пішки пройшли на 108 км менше, ніж проїхали ґрунтовою дорогою. Скільки кілометрів туристи пройшли пішки? Скільки кілометрів від Тернополя до Джуринського водоспаду?

Короткий запис

Асфальтовою  132 км
Ґрунтовою  ?, на 18 км менше, ніж асфальтовою
Пішки  ?, на 108 км менше, ніж ґрунтовою
Разом кілометрів - ?

Розв’язання

1) 132  18 = 114 (км)   ґрунтовою дорогою

2) 114 – 108 = 6 (км) – пішки

3) 132 + 114 + 6 = 252 (км)

Відповідь: туристи пройшли пішки 6 кілометрів, від Тернополя до Джуринського водоспаду 252 кілометри.

Перевір відповідь, розв'язавши задачу іншим способом. Скористайся схемою міркувань.

1) 108 + 18 = 126 (км)  зміна у відстані

2) 132 – 126 = 6 (км)

Відповідь: туристи пройшли пішки 6 кілометрів.

 

Завдання 51 

Спочатку туристи проїхали 42 км асфальтовою дорогою, потім ґрунтовою  на 18 км менше, ніж асфальтовою. А пішки пройшли – на 6 км менше, ніж проїхали ґрунтовою дорогою. Скільки кілометрів туристи пройшли пішки?

Короткий запис

Асфальтовою  42 км
Ґрунтовою  ?, на 18 км менше, ніж асфальтовою
Пішки  ?, на 6 км менше, ніж ґрунтовою

Розв’язання

1) 42  18 = 24 (км)  ґрунтовою дорогою
2) 24  6 = 18 (км)
Відповідь: туристи пройшли пішки 18 км.

 

Завдання 52

Туристи після привалу пройшли 10 км. Це на 6 км менше, ніж пройшли до привалу. Скільки годин ішли туристи до привалу, якщо за кож­ну годину вони проходили 4 км?

Розв’язання

1) 10 + 6 = 16 (км)  пройшли до привалу

2) 16 : = 4 (год) 

Відповідь: туристи ішли до привалу 4 год.

 

Завдання 53 

Добери по два значення змінних для нерівностей, щоб вони стали істинними.

270 – а < 180

270 – а < 270 – 90

а > 90

а = 91, 92

480 + b > 620

480 + b > 480 + 140

b > 140

b = 141, 142

с – 340 < 250

с – 340 < 590 – 340

с < 590

с = 570, 580

Завдання 54

У Карпатах три туристи зібрали 30 горіхів ліщини. Перший зібрав у 2 рази більше, ніж другий, і на 5 горіхів більше, ніж третій. Скільки горіхів зібрав кожний?

Розв’язання

• х + х + (2 • х  5) = 30

• х = 35

х = 35 : 5

х = 7 (г.)  зібрав другий турист

• 7 = 14 (г.)  зібрав перший турист

14  5 = 9 (г.)  зібрав третій турист

Перевірка: 14 + 7 + 9 = 30

 

Завдання 55

У чотирьох наметах біля Актовського каньйону поселилося 12 скелелазів, порівну в кожному наметі. Скільки потрібно таких наметів, щоб розселити порівну групу з 15 скелелазів?

Короткий запис

4 н.  12 скл.

 15 скл.

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (скл.)  в 1 наметі

1) 15 : 3 = 5 (н.)

Відповідь: потрібно 5 таких наметів.

 

Завдання 56

_33

  21

  12

_57

  29

  28

_48

  35

  13

_96

  18

  78

_80

  15

  65

Інші завдання дивись тут...