Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 1 Сума розрядних доданків

68 = 60 + 8     72 = 70 + 2     75 = 70 + 5     76 = 70 + 6     79 = 70 + 9

 

Завдання 2

30 + 2 = 32 (Т)

98 + 1 = 99 (Д)

53 – 3 = 50 (П)

76 – 70 + 1 = 6 + 1 = 7 (И)

100 – 60 = 40  (О)

76 – 6 + 1 = 70 + 1 = 71  (А)

96 – 90 + 3 = 6 + 3 = 9  (С)

96 – (90 + 3) = 96 – 93 = 3 (Л)

Значення виразів у порядку зростання (від меншого до більшого): 3, 7, 9, 32, 40, 50, 71, 99 

ЛИСТОПАД

 

Завдання 3

1) Складена задача на віднімання суми від числа

� Схема друга (праворуч)

На канікулах Олег планував покататися на катамарані і бана­ні 10 разів. Він уже покатався 3 рази на банані й 4 рази — на катамарані. Скільки разів ще залишилося кататись Олегу?

Короткий запис

Було — 10 разів

Покатався — ?, 3 рази і 4 рази

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (р.) – всього разів покатався Олег.

2) 10 – 7 = 3 (р.) – разів ще за­лишилося кататись Олегу.

Відповідь: Олегу залишилось покататися 3 рази.

2) Складена задача на знаходження суми (до суми додати число)

� Схема перша (ліворуч)

На Прикарпатті в оздоровчому таборі з вивченням англійської мови від школи відпо­чивало 3 учні й 4 учениці, а у спортивно–оздоровчому — 10 дітей. Скільки всього дітей від школи відпочивало на Прикарпатті?

Короткий запис

Мовно-оздоровчий — ?, 3 дітей і 4 дітей

Спортивно-оздоровчий — 10 дітей

Всього — ? 

Розв’язування 

1) 3 + 4 = 7 (д.) – всього дітей відпочивало у мовно–оздоровчому таборі.

2) 7 + 10 = 17 (д.) – всього дітей від школи відпочивало на Прикарпатті.

Відповідь: на Прикарпатті відпочивало 17 дітей. 

 

Завдання 4 Складена задача на знаходження невідомого доданку (від суми відняти число)

До табору «Артек-Буковель» автобуси привез­ли 20 хлопчиків і 50 дівчат. З них 30 при­їхало до табору вже вдруге. Скільки дітей приїхало до табору вперше?

Короткий запис

Вперше — ?

Вдруге — 30 дітей

Всього — ?, 20 дітей і 50 дітей

Розв’язування

1) 20 + 50 = 70 (д.) – всього дітей привезли до табору.

2) 70 – 30 = 40 (д.) – дітей приїхало до табору вперше. 

Відповідь: уперше до табору приїхало 40 дітей.

 

Завдання 5   Довжини відрізків 2 см і 8 см. Накресли відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин поданих відрізків.

2 + 8 = 10 (см) – довжина відрізка для креслення.

Завдання 6  Рівняння

Доданок + Доданок = Сума    

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Зменшуване – Від’ємник = Різниця.  

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

5 + 3 = 8  

(бо 8 – 5 = 3)

10 – 3 = 7 

(бо 7 + 3 = 10)

100 – 50 = 50 

(бо 100 – 50 = 50)

6 + 3 = 9  

(бо 9 – 3 – 6)

50 + 30 = 80  

(бо 80 – 50 = 30)

100 – 30 = 70 

(бо 70 + 30 = 100)

60 + 30 = 90 

(бо 90 – 30 = 60)

10 – 5 = 5 

(бо 10 – 5 = 5)

Завдання 7 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Козацькі ватри вчилися розкла­дати 48 дітей-козачат. Серед них 13 дівчат, а решта хлопці. Скіль­ки хлопців училося розкладати козацькі ватри? 

Дівчата

Хлопці

Всього

13 дітей

?

48 дітей

Короткий запис

Дівчата — 13 дітей

Хлопці — ?

Всього — 48 дітей

Розв’язання

48 – 13 = 35 (хл.) – хлопців училося розкладати козацькі ватри.

Відповідь: 35 хлопців училося розкладати козацькі ватри.

 

Завдання 8 Усі двоцифрові числа ab, а + b = 10: 

19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91

 

Завдання 9 Порядок дій

38 + 1 = 39

0 – 1

60 + 2 = 62

85 – 80 = 5

37 – 7 + 1 = 30 + 1 = 31

(37 – 7) – 1 = 30 – 1 = 29

65 – (10 – 5) = 65 – 5 = 60

65 – 10 – 5 = 55 – 5 = 50

Завдання 10 Складена задача на збільшення суми на деяке число

У козацькому таборі 23 хлопчики та 9 дів­чат отримало по 2 нашивки на пояс за пере­могу у змаганнях, а по 1 нашивці — на 12 дітей більше. Скільки дітей отримало по 1 нашивці? 

Короткий запис 

По 2 нашивки — ?, 23 дітей і 9 дітей

По 1 нашивці — ?, на 12 дітей більше

Короткий запис №1

Хлопчики — 23 дітей

Дівчата — 9 дітей

Всього — ?

Короткий запис №2

Дві нашивки — 32 дітей

Одна нашивка — ?, на 10 дітей більше

План розв’язування

1) Скільки всього дітей отримало по дві нашивки?

2) Скільки дітей отримало по одній нашивці?

Розв’язання

1) 23 + 9 = 32 (д.) – всього дітей отримало по дві нашивки.

2) 32 + 12 = 44 (д.) – дітей отримало по одній нашивці.

Відповідь: по одній нашивці отримало 44 дітей.

 

Завдання 11 

56 + 1 = 57   57 – 7 = 50   50 + 30 = 80   80 – 10 = 70    70 – 60 = 10

 

Завдання 12  Десятковий склад чисел шостого десятка (від 51 до 60)

51 = 5 дес. 1 од.    52 = 5 дес. 2 од.   53 = 5 дес. 3 од.    54 = 5 дес. 4 од.   

55 = 5 дес. 5 од.    56 = 5 дес. 6 од.    57 = 5 дес. 7 од.    58 = 5 дес. 8 од.

59 = 5 дес. 9 од.    60 = 6 дес.

 

Завдання 13 Порозрядне додавання і віднімання

32 + 15 = 47

(30 + 2) + (10 + 5) = 47

1) 30 + 2 = 32

2) 10 + 5 = 15

3) 32 + 15 = 47

36  25 = 11 

(30 + 6) – (20 + 5) = 11

1) 30 + 6 = 36

2) 20 + 5 = 25

3) 36 – 25 = 11

Завдання 14

61 + 20 + 6 = 81 + 6 = 87

88 – 3 + 10 = 85 + 10 = 95

67 – 30 = 37

84 + 12 = 96

55 + 4 = 59

76 – 3 = 73

57 + 30 – 4 = 87 – 4 = 83

79 – 40 – 7 = 39 – 7 = 32

Завдання 15

1) Складена задача на різницеве порівняння різниці та числа

На ярмарку хендмейду закупили 36 подарунків: ляльок-мотанок — 12, а решта — декупажні вироби. На скільки менше купили ляльок-мотанок, ніж декупажних виробів?

Короткий запис

Ляльки-мотанки — 12 подарунків; на ? менше, ніж ляльок-мотанок

Декупажні вироби — ?

Всього — 36 подарунків 

Розв’язання 

1) 36 – 12 = 24 (в.) – купили декупажних виробів.

2) 24 – 12 = 12 (п.) – на стільки менше купили ляльок–мотанок, ніж декупажних виробів.

Відповідь: купили на 12 ляльок-мотанок менше, ніж декупажних виробів.

2) Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

На виставку квітів відвідувачів привезли 16 одноповерхових екскурсійних автобусів, а двоповерхових — на 5 менше. Скільки всього автобусів привезло відвідувачів на виставку? 

Одноповерхові

Двоповерхові

Всього

16 автобусів

на 5 автобусів менше

?

Короткий запис

Одноповерхові — 16 автобусів

Двоповерхові — ?, на 5 автобусів менше

Всього — ?

Розв’язання

1) 16 – 5 = 11 (ав.) – двоповерхових автобусів привезло відвідувачів на виставку.

2) 16 + 11 = 27 (ав.) – всього автобусів привезло відвідувачів на виставку.

Відповідь: 27 автобусів привезло відвідувачів на виставку.

 

Завдання 16 

Точки всередині квадрата: А, К, М

Точки ззовні квадрата: Р, В, О

Точки на сторонах квадрата: С, D

 

Завдання 17  Накресли відрізок АВ = 5 см і відрізок ОК на 3 см довший.

5 + 3 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 18  Порівняння чисел

35 < 53      66 – 6 > 50 (60 > 50)     30 + 6 < 90 (36 < 90)   

98 > 89      20 + 70 = 90 (90 = 90)     55 – 5 < 60 (50 < 60)

30 + 20 = 50 (50 = 50)                     70 – 20 = 50 (50 = 50)

 

Завдання 19 Двоцифрові числа в порядку зрос­тання, використовуючи цифри 0, 5, 6, 8. Цифри можуть повторюватись.

Міркуємо так.

Числа, які починаються цифрою 5: 50, 55, 56, 58.

Числа, які починаються цифрою 6: 60, 66, 65, 68.

Числа, які починаються цифрою 8: 80, 85, 86, 88.

Відповідь: 50, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 80, 85, 86, 88

 

Завдання 20  «Круговий» приклад

95 – 70 = 25     25 + 4 = 29    29 + 40 = 69   69 – 50 = 19

19 – 5 = 14      14 + 80 = 94   94 + 5 = 99    99 – 4 = 95

 

Завдання 21  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Першого дня у шкільній сімейній олімпіаді взяло участь 32 дитини, а дорослих — на 36 осіб більше. Скільки всього дорослих і дітей взяло участь в олімпіаді? 

Діти

Дорослі

Всього

32 осіб

на 36 осіб більше

?

Короткий запис

Діти — 32 осіб

Дорослі — ?, на 36 осіб більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 32 + 36 = 68 (д.) – дорослих взяло участь в олімпіаді.

2) 32 + 68 = 100 (ос.) – всього дорослих і дітей взяло участь в олімпіаді.

Відповідь: в олімпіаді взяло участь 100 дорослих і дітей.

 

Завдання 22

1) 54 – 31 = 23

65 – 31 = 34

85 – 31 = 54

73 – 31 = 42

2) 20 + 42 – 31 = 62 – 31 = 31

16 + 42 – 31 = 58 – 31 = 27

56 + 42 – 31 = 98 – 31 = 67

35 + 42 – 31 = 77 – 31 = 46

Завдання 23 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

До числа додати суму:

5 + (2 + 3) = 5 + 5 = 10

5 + (2 + 3) = 5 + 2 + 3 = 7 + 3 = 10

5 + (2 + 3) = 5 + 3 + 2 = 8 + 2 = 10

Від числа відняти суму:

10 – (2 + 5) = 10 – 7 = 3

10 – (2 + 5) = 10 – 2 – 5 = 8 – 5 = 3

10 – (2 + 5) = 10 – 5 – 2 = 5 – 2 = 3

Завдання 24  Виписали парами вирази, числові значення яких рівні:

14 – 6 = 14 – 4 – 2         68 – 28 = 68 – 20 – 8

8 + 9 = 8 + 2 + 7           14 – 8 = 14 – 4 – 4

60 + 31 = 60 + 30 + 1     77 + 4 = 77 + 3 + 1 

 

Завдання 25

4 + 9 = 4 + 6 + 3 = 10 + 3 = 13        14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 10 – 5 = 5

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7         7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11         13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9         18 – 9 = 18 – 8 – 1 =  10 – 1 = 9 

Інші завдання дивись тут...