Інші завдання дивись тут...

Сторінка 80

Завдання 1 Натуральні числа

Лічимо від тисячі тридцяти п’яти до тисячі сорока двох: тисяча тридцять п'ять, тисяча тридцять шість, тисяча тридцять сім, тисяча тридцять вісім, тисяча тридцять дев'ять, тисяча сорок, тисяча сорок один, тисяча сорок два.

Лічимо від тисячі восьмисот дев’яноста чотирьох до тисячі дев’ятисот десяти: тисяча вісімсот дев'яносто чотири, тисяча вісімсот дев'яносто п'ять, тисяча вісімсот дев'яносто шість, тисяча вісімсот дев'яносто сім, тисяча вісімсот дев'яносто вісім, тисяча вісімсот дев'яносто дев'ять, тисяча дев'ятсот, тисяча дев'ятсот один, тисяча дев'ятсот два, тисяча дев'ятсот три, тисяча дев'ятсот чотири, тисяча дев'ятсот п'ять, тисяча дев'ятсот шість, тисяча дев'ятсот сім, тисяча дев'ятсот вісім, тисяча дев'ятсот дев'ять, тисяча дев'ятсот десять.

 

Завдання 2 Числівники

827 ― вісімсот двадцять сім
436 000 ― чотириста тридцять шість тисяч
92 000 ― дев'яносто дві тисячі
5 462 ― п'ять тисяч чотириста шістдесят два
72 007 ― сімдесят дві тисячі сім
745 000 ― сімсот сорок п'ять тисяч
289 539 ― двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять

 

Завдання 3

Підмножини чисел: чотирицифрові числа (6187, 4507, 9999, 8009, 5630, 5555, 1234), п'ятицифрові числа (38034, 73094, 36004, 84300, 70004, 84175, 55555, 12345), шестицифрові числа (142000, 728064, 952605, 503070, 555555, 123456).

 

Сторінка 81

Завдання 4 Групування розрядів у класи 

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

 

сотні тисяч

десятки тисяч

одиниці тисяч

сотні

десятки

одиниці

 

2

7

3

4

5

27 345

 

8

4

3

0 6 84 306

3

0

8

6

0 9 308 609
   

5

7

4 0 5 740

8

0

3

2

1 9 80 3219

2) Три тисячі п’ятсот вісім ― 3 508;

    сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят ― 78 680

    триста дев’яносто дві тисячі ― 392 000;

    вісімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста один ― 895 401

    сорок тисяч двісті ― 40 200;

    дев’ять тисяч сімсот тридцять ― 9 730.

 

Завдання 5 

1) 532 тисячі 804 одиниці ― 532 804

   6 тисяч 5 одиниць ― 6 005

   7 тисяч 832 одиниці ― 7 832

   42 тисячі 42 одиниці ― 42 042

   38 тисяч 60 одиниць ― 38 060

   9 тисяч 432 одиниці ― 9 432

   234 тисячі ― 234 000

2) 32 одиниці другого класу і 308 одиниць першого класу ― 32 308

    64 одиниці другого класу і 43 одиниці першого класу ― 64 043

    782 одиниці другого класу і 6 одиниць першого класу ― 782 006

    6 одиниць другого класу і 50 одиниць першого класу ― 6 050

3) чотириста тридцять дев’ять тисяч шістсот тридцять чотири ― 439 634

    дев’ятнадцять тисяч шістдесят ― 19 060

    вісімсот дев’яносто чотири тисячі п’ять 894 005

    три тисячі тридцять вісім 3 038

 

Сторінка 82

Завдання

508 324  п'ятсот вісім тисяч триста двадцять чотири
899 909  вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'ять
73 008  сімдесят три тисячі вісім
4 106  чотири тисячі сто шість
45 023  сорок п'ять тисяч двадцять три
203 450  двісті три тисячі чотириста п'ядесят

 

Завдання 2

Монумент «Батьківщина-Мати» — 10 200 (десять тисяч двісті) см

Київська телевежа — 38 500 (тридцять вісім тисяч п'ятсот) см,

Велика Лаврська дзвіниця — 9650 (дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят) см.

10 200 = 1 дес. тис., 2 сот.
38 500 = 3 дес. тис., 8 тис., 5 сот

9 650 9 тис., 6 сот., 5 дес.

 

Завдання 3

Чотириста сімдесят три тисячі сорок п’ять  473 045

двадцять вісім тисяч сім 28 007

шістсот двадцять чотири тисячі триста дев’ять 624 309

п’ять тисяч шістсот два 5 602

тринадцять тисяч 13 000 

 

Завдання 4

Лічимо від 9789 до 9815: 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815

Лічимо від 80 780 до 80 800: 80780, 80781, 80782, 80783, 80784, 80785, 80786, 80787, 80788, 80789, 80790, 80791, 80792, 80793, 80794, 80795, 80796, 80797, 80798, 80799, 80800

 

Завдання 5 До кожного числа утворили наступне число (додали число 1):

4 599 + 1 = 4 600
467 839 + 1 = 467 840
82 000 + 1 = 82 001
999 + 1 = 1 000
17 999 + 1 = 18 000
400 999 + 1 = 401 000

 

Завдання 6  До кожного числа утворили попереднє число (відняли число 1):

58 078 – 1 = 58 077
580 780 – 1 = 580 779
1 000 – 1 = 999
56 000 – 1 = 55 999
856 000 – 1 = 855 999
234 567 – 1 = 234 566

 

Завдання 7 Розрядна лічба

Розрядні одиниці: одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч.

Максим і Юля записали рівності з якими можна погодитися, адже за допомогою них можна одержати 10 000 і 100 000. 

10 000 = 9999 + 1

10 000 = 9990 + 10

10 000 = 9900 + 100

10 000 = 9000 + 1000

100 000 = 99 999 + 1

100 000 = 99 990 + 10

100 000 = 99 900 + 100

100 000 = 99 000 + 1000

100 000 = 90 000 + 10 000

 

Сторінка 83

Завдання 8

Числа

409 

409 409

634 

634 000

999

999 999

656

656 000

888

888 888

Схоже однакова кількість усього одиниць у класах однакова кількість усього одиниць у певних класах однакові цифри однакова кількість усього одиниць у певних класах однакові цифри
Відмінне різна кількість класів

Завдання 9

326 тисяч і 203 одиниці  це число 326 203 = 3 сот. тис. 2 дес. тис. 6 тис. 2 сот. 3 од.

48 тисяч і 54 одиниці  це число 48 054 = 4 дес. тис. 8 тис. 5 дес. 4 од.

7 тисяч і 3 одиниці  це число 7 003 = 7 тис. 3 од.

809 тисяч і 200 одиниць  це число 809 200 = 8 сот. тис. 9 тис. 2 сот.

504 тисячі й 48 одиниць  це число 504 048 = 5 сот. тис. 4 тис. 4 дес. 8 од.

50 тисяч і 1 одиниця  це число 50 001 = 5 дес. тис. 1 од.

 

Завдання 10

1) 6 десятків тисяч, 3 сотні, 4 одиниці 60 304 

   9 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 2 одиниці тисяч, 7 сотень 952 700

   8 одиниць тисяч, 3 десятки 8 030

   8 десятків тисяч, 9 одиниць 80 009

2) 16 одиниць другого класу і 16 одиниць першого класу 16 016

 

Завдання 11

Число 60 805 містить: 6 одиниць другого розряду ІІ класу, 8 одиниць третього розряду І класу, 5 одиниць першого розряду І класу.

60 805 = 6 дес. тис. 8 сот. 5 од. 

 

Завдання 12

832 + 40 – 800 > 800 + 40 – 832

125 • 2 + 243 < (125 • 2 + 125) + 243 

Сторінка 84

Завдання 1

Театр опери та балету в Одесі був побудований у 1887 (тисяча вісімсот вісімдесят сьомому) році,
у Києві — у 1867 (тисяча вісімсот шістдесят сьомому) році,
у Львові — у 1900 (тисяча дев'ятсотомуроці.

Полічили від 1867 до 1900: 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900

 

Завдання 2  Підкресли однією рискою клас одиниць, двома рисками — клас тисяч.

Тридцять шість тисяч двісті тридцять чотири 36 234

п’ятсот вісім тисяч сорок шість 508 046

п’ять тисяч вісімсот дев’ять 5 809

 

Завдання 3

567 > 498

783 < 792

673 > 99

456 < 458

809 < 901

600 < 603

Завдання Складена задача на знаходження чисел за трьома сумами

Учні досліджували листяні дерева свого краю. Для гербарію вони зібрали 188 листків. Кленових і дубових листків разом виявилося 104 штуки, а дубових і липових — 140. Скільки листків кожного виду зібрали учні для гербарію?

Короткий запис

Кленових і дубових — 104 листки

Дубових і липових — 140 листки

Всього — 188 листків

Кленових — ? Дубових — ? Липових — ?

Розв'язання

1) 188 – 104 = 84 (л.) – липових листків.
2) 140 – 84 = 56 (л.) – дубових листків.
3) 104 – 56 = 48 (л.) – кленових листків.

2 спосіб

1) 188 – 104 = 84 (л.) – липових листків.

2) 188 – 140 = 48 (л.) – кленових листків.

3) 104 – 48 = 56 (л.) – дубових листків.

3 спосіб

1) 188 – 104 = 84 (л.) – липових листків.

2) 188 – 140 = 48 (л.) – кленових листків.

3) 140 – 84 = 56 (л.) – дубових листків.

Відповідь: для гербарію учні зібрали кленових — 48 листків, дубових — 56 листків, липових — 84 листків.

 

Завдання 5  Знайшли кілька розв’язків кожної нерівності.

48 : р < 4

48 :  р < 48 : 12

р > 12

р = 13, 14, 15, …

120 – k > 38

120 – k > 120 – 82

k < 82

k = 0, 1, 2, …, 81

72 – b < 43

72 – b < 72 – 29

b > 29

b = 30, 31, 32, …

375 + а > 700

375 + а > 375 + 325

а > 325

а = 326, 327, 328…

Сторінка 85

Завдання 1

Підмножини чисел: чотирицифрові числа (9542, 3700, 5555, 1234), п'ятицифрові числа (32456, 32087, 55555, 12345), шестицифрові числа (432108, 267080, 555555, 123456).
Число 9 542 = 9 тис. 5 сот. 4 дес. 2 од.  (дев'ять тисяч п'ятсот сорок два) 
Число 3 700 = 3 тис. 7 сот. (три тисячі сімсот) 
Число 5 555 = 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ять тисяч п'ятсот п'ятьдесят п'ять) 
Число 1 234 = 1 тис. 2 сот. 3 дес. 4 од. (одна тисяча двісті тридцять чотири) 
Число 32 456 = 3 дес. тис. 2 тис. 4 сот. 5 дес. 6 од. (тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят шість) 
Число 32 087 = 3 дес. тис. 2 тис. 8 дес. 7 од. (тридцять дві тисячі вісімдесят сім) 
Число 55 555 = 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятьдесят п'ять) 
Число 12 345 = 1 дес. тис. 2 тис. 3 сот. 4 дес. 5 од. (дванадцять тисяч триста сорок п'ять) 
Число 432 108 = 4 сот. тис. 3 дес. тис. 2 тис. 1 сот. 8 од. (чотириста тридцять дві тисячі сто вісім) 
Число 267 080 = 2 сот. тис. 6 дес. тис. 7 тис. 8 дес. (двісті шістдесят сім тисяч вісімдесят) 
Число 555 555 = 5 сот. тис. 5 дес. тис. 5 тис. 5 сот. 5 дес. 5 од. (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) 
Число 123 456 = 1 сот. тис. 2 дес. тис. 3 тис. 4 сот. 5 дес.  6 од. (сто двадцять три тисячі чотириста п'ятдесят шість) 

 

Завдання 2  Підкреслили однією рискою клас одиниць, двома рисками — клас тисяч.

Тридцять вісім тисяч вісімсот сорок два  це число 38 842

Сімсот три тисячі двадцять три  це число 703 023

Шість тисяч триста сім.  це число 6 307

 

Завдання 3

Лічимо від 7287 до 7300: 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300
Найбільше число: 7300
Більші числа, розташовані праворуч від цього числа, а менші числа  — ліворуч.

 

Завдання 4 Порівняння натуральних чисел

7456 < 7458
16078 < 16100

832409 > 832399
56459 < 56500

245327 < 246330
800000 < 800001

Завдання 5

456 > 298
23456 > 23298

654 > 564
4654 > 4564

387 < 402
255387 > 25402

Сторінка 86

Завдання 6

Числа

45 (сорок п'ять)

45 000 (сорок п'ять тисяч)

284 (двісті вісімдесят чотири)

284 000 (двісті вісімдесят чотири тисячі)

308 (триста вісім)

308 000 (триста вісім тисяч)

Спільне усього одиниць першого числа дорівнює усій кількості одиниць ІІ класу другого числа
Відмінне різна кількість класів

Завдання 7

42407 < 424070
756234 < 756308
31805 > 3185
77427 < 707408

480036 < 481003
800402 < 801601
48320 < 48680
284311 > 84311

Завдання 8

532453 > 232504
320829 > 8829
799500 > 99500

72804 > 72799
482684 < 560006
83450 > 83405

Завдання 9 Письмове ділення перевірили письмовим множенням

_952 |  56  

 56        17

_392

  392

     0

_988 |  38 

  76      26

 _228

   228

      0

_928 |  29 

  87      32

  _58

    58

      0

_984 |  41  

  82       24

 _164

   164

       0

Перевірка

х 56

   17

  392

 56 

 952

 х 38

    26

  228

  76 

  988

 х 32

     29

   288

   64 

   928

 х 41

   24

  164

  82 

  984