© ГДЗ 8next.com 2022
Запитання
1. Як виконати ділення десяткового дробу на натуральне число куточком? Ділимо куточком, тобто письмовим діленням, не звертаючи уваги на кому, а потім кому в частці ставимо безпосередньо перед тим, як буде використано першу цифру після коми в діленому.
2. Чому дорівнює ціла частина частки, якщо ділене менше від дільника? Нулю.
 3. Як поділити десятковий дріб на 10? на 100? на 1000? Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т. д., треба в цьому дробі перенести кому ліворуч на 1, 2, 3 і т. д. цифри.
4. Як поділити десятковий дріб на десятковий дріб? Треба перенести в діленому і в дільнику коми праворуч на стільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику і виконати ділення на натуральне число.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1  Рівняння

1) 7x = 749
    х = 749 : 7
    х = 107 
2) 96 : x = 8
    х = 96 : 8
    х = 12
3) x  12 = 12
   х = 12 : 12
   х = 1

Завдання 2 Чому дорівнює значення виразу:

1) Якщо a + b = 100, тоді 1,6a + 1,6b = 1,6(а + b) = 1,6 • 100 = 160
2) Якщо x – y = 4, тоді 2,5x – 2,5y = 2,5(x – y) = 2,5 • 4 = 10

 

Завдання 3  У скільки разів треба збільшити число 0,05, щоб отримати:
1) 5; У 100 разів (5 : 0,05 = 100)
2) 500? У 10000 разів (500 : 0,05 = 10000)

 

Завдання 4
(Задача-жарт) На базі було 5 цистерн, у кожній з яких містилося 6 т палива. Із двох цистерн паливо використали. Скільки залишилося цистерн? 5 цистерн.

 

Вправи

Вправа 1031° Ділення десяткових дробів
1) 56,87 : 10 = 5,687
2) 7 : 10 = 0,7
3) 14,49 : 100 = 0,1449
4) 12 : 100 = 0,12 
5) 0,04 : 100 = 0,0004
6) 28 : 1000 = 0,0028

Вправа 1032° 

1) 256 : 10 = 25,6 
2) 37,5 : 10 = 3,75 
3) 3 : 100 = 0,03 
4) 70,2 : 100 = 0,702
5) 0,96 : 1000 = 0,00096
6) 125,7 : 1000 = 0,1257

Вправа 1033°

_5,5 | 5  

 5      1,1

   5

   5

   0

_4,5 | 3  

 3      1,5

_15

  15

    0

_0,8 | 8  

 0      0,1

  _8

    8

    0

_2,4 | 8  

 0      0,3

 24

 24

   0

_| 2    

 6    3,1

_10

  10

    0

_0,5 | 2  

 0      0,1

  _5

    5

    0

Вправа 1034° 

_8,68 | 7    

 7        1,24

_16

  14

  _28

    28 

      0

_9,044 | 38     

 0          0,238

_90

  76

 _144

   114

   _304

     304

        0

_1,000 | 125  

  0          0,008

 _10

    0

 _100

      0

  _1000

    1000

         0

_89,6 | 28   

 84       3,2

   56

   56

     0

_21 | 14   

 14     1,5

 _70

   70

     0

_7,982 | 26     

 0          0,307

_79

  78

  _18

     0

   _182

     182

        0

_33,28 | 52   

   0       0,64

_332

  312

   _208

     208

        0

_| 12   

 0     0,5

_60

  60

    0

_0,0432 | 36      

 0            0,0012

  _0

    0

     _4

       0

      _43

        36

        _70

          70

            0

Вправа 1035°

_85,2 | 6     

 6        14,2

_25

  24

  _12

    12

      0

_11,34 | 42    

   0        0,27

_113

   84

  _294

    294

       0

_17,0 | 5     

  15       3,4

  _20

    20

      0

_13,80 | 4    

  12       3,45

  _18

    16

    _20

      20

        0

_3,198 | 26     

  0         0,123

 _31

   26

   _59

     52

     _78

       78

         0

_2,00 | 8     

  0       0,25

 _20

   16

   _40

     40

       0

_78,2 | 34   

 68        2,3

_102

  102

     0

_48,16 | 16    

 48         3,01

   _1

     0

    _16 

      16

        0

_45,0 | 6     

  42       7,5

  _30

    30

      0

Вправа 1036° Периметр квадрата дорівнює 1,68 дм. Чому дорівнює сторона квадрата?

Короткий запис

Ркв.  1,68 дм

а  ?

_1,68 | 4      

  0        0,42

 _16

   16

     _8

       8

       0

Розв’язання

1,68 : 4 = 0,42 (дм) – сторона квадрата.

Відповідь: 0,42 дециметри.

Вправа 1037° Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 14,22 см. Чому дорівнює сторона трикутника?

Короткий запис

Ртр.  1422 см

а  ?

_14,22 | 3      

  12        4,74

  _22

    21

    _12

      12

        0

Розв’язання

14,22 : 3 = 4,74 (см) – сторона рівностороннього трикутника.

Відповідь: 4,74 сантиметри.

Вправа 1038° Порядок арифметичних дій

1) 21,6 – 12,6 : 18 + 6 = 21,6 – 0,7 + 6 = 20,9 + 6 = 26,9
2) (21,6 – 12,6) : 18 + 6 = 9 : 18 + 6 = 0,5 + 6 = 6,5
3) (21,6 – 12,6) : (18 + 6) = 9 : (18 + 6) = 9 : 24 = 0,375
4) 21,6 – 12,6 : (18 + 6) = 21,6 – 12,6 : 24 = 21,6 – 0,525 = 21,075

_12,6 | 18    

   0      0,7

_126

  126

     0

_9,0 | 18  

  0     0,5

 _90

   90

     0

_9,00 | 24      

 0         0,375

_90 

  72

 _180

   168

   _120

     120

        0

_12,6 | 24      

   0       0,525

 _126

   120

     _60

       48

       120

        120

           0

Вправа 1039°

1) 3,6 : 9 + 0,18  5 = 0,4 + 0,9 = 1,3
2) 70,28 : 14 – 32,8 : 10 = 5,02 – 3,28 = 1,74
3) 47,04 – 47,04 : (46 + 38) = 47,04 – 47,04 : 84 = 47,04 – 0,56 = 46,48
4) (140 – 12,32) : 42 + 3,15  16 = 127,68 : 42 + 50,4 = 3,04 + 50,4 = 53,44

_3,6 | 9    

   0      0,4

 _36

   36

     0

_70,28 | 14   

  70         5,02

    _2  

      0

     _28

       28

         0

_47,04 | 84    

   0        0,56

 _470 

   420

   _504

     504

        0

_127,68 | 42      

  126          3,04

    _16

       0

    _168

      168

         0

Вправа 1040°

1) 3,8  1,7 – 36,24 : 12 = 6,46 – 3,02 = 3,44
2) 53,4 : 15 + 224 : 100 – 36 : 8 = 3,56 + 2,24 – 4,5 = 5,8 – 4,5 = 1,3
3) 22,08 – 22,08 : (74 – 26) = 22,08 – 22,08 : 48 = 22,08 – 0,46 = 21,62
4) (134 – 15,97) : 29 + 4,24  35 = 118,03 : 29 + 148,4 = 4,07 + 148,4 = 152,47

_36,24 | 12    

 36       3,02

   _2

     0

    _24

      24

        0

_53,4 | 15   

  45      3,56

  _84  

    75

    _90

      90

        0

_22,08 | 48    

   0        0,46

 _220 

   192

   _288

     288

        0

_118,03 | 29    

  116        4,07

    _20

       0

    _203

      203

         0

Вправа 1041°

1) x  13 = 132,6
   х = 132,6 : 13
   х = 10,2

_132,6 | 13  

  13      10,2

    _2

      0

     _26

       26

         0

4) 9,728x + 7,272x = 4,08
    17x = 4,08
    x = 4,08 : 17
    x = 0,24

_4,08 | 17    

  0        0,24

 _40

   34

   _68

     68

       0

2) 64,6 : x = 17
    х = 64,6 : 17
    х = 3,8

_64,6 | 17  

  51      3,8

 _136

   136

      0

5) 38,6x – 16,6x = 14,74
    22x = 14,74
    x = 14,74 : 22
    x = 0,67

_14,74 | 22   

   0       0,67

 _147

   132

   _154

     154

        0

3) x : 14,5 = 4,6
    x = 4,6 • 14,5
    x = 66,7

 х 14,5

     4,6

    870

   580 

   6670

6) 1,2x + 4,6x – 2,8x = 0,15
    3x = 0,15
    x = 0,15 : 3
    x = 0,05

_15 | 300    

   0      0,05

 _150

      0

  _1500

    1500

         0

Вправа 1042°

1) 12  x = 112,8
    x = 112,8 : 12
    x = 9,4

_112,8 | 12  

  108      9,4

   _48

     48

       0

4) y + 27y = 0,952
    28y = 0,952
    y = 0,952 : 28
    y = 0,034

_9,52 | 280    

  0        0,034

 _95

    0

  _952

    840

   _1120

     1120

          0

2) 178,5 : x = 21
    х = 178,5 : 21
    x = 8,5

_178,5 | 21  

  168      8,5

  _105

    105

       0

5) 33m – m = 102,4
    32m = 102,4
    m = 102,4 : 32
    m = 3,2

_102,4 | 32   

   96       3,2

   _64

     64

       0

3) x : 3,2 = 10,5
    x = 10,5  3,2
    х = 33,6

 х 10,5

     3,2

    210

   315 

   33,60

6) 2,7x – 1,3x + 3,6x = 2
    2,7x – 1,3x + 3,6x = 2
    5x = 2
    x = 2 : 5
    x = 0,4

_2 | 5     

  0     0,4

 _20

   20

     0

Вправа 1043° Перетворіть у десятковий дріб:

1) 3/4 = 0,75
2) 9/20 = 0,45
3) 23/32 = 0,71875
4) 53/40 = 1,325
5) 263/125 = 2,104

_3,00| 4   

 0      0,75

_30

  28

  _20

    20

      0

_9,00| 20  

 0      0,45

_90

  80

  _100

    100

       0

_23,0000| 32      

   0        0,71875

_230

  224

    _60

      32

     _280

       256

        _240

          224

          _160

            160

               0

_53,000| 40    

 40        1,325

_130

  120

  _100

     80

    _200

      200

         0

_263,000| 125  

  250       2,104

  _130

    125

      _50

         0

       _500

         500

            0

Вправа 1044°

1) 1/2 = 0,5 
2) 5/8 = 0,625 
3) 19/25 = 0,76
4) 19/8 = 2,375 
5) 47/200 = 0,235

_1,0 | 5  

  0     0,5

 _10

   10

     0

_5,000 | 8     

  0        0,625

 _50

   48

   _20

     16 

     _40

       40

         0

_19,00| 25   

   0       0,76

 _190

   175

   _150

     150

        0

_19,00| 8     

  16      2,375

  _30

    24

    _60

      56

      _40

        40

          0

_47,00| 200   

   0      0,235

 _470

   400

   _700

     600

    _1000

      1000

           0

Вправа 1045°

1) 3,2 : 0,4 = 32 : 4 = 8 
2) 0,36 : 0,9 = 3,6 : 9 = 0,4
3) 0,084 : 0,04 = 8,4 : 4 = 2,1
4) 0,012 : 0,6 = 1,2 : 60 = 0,02
5) 2,4 : 0,12 = 240 : 12 = 20
6) 0,56 : 0,8 = 5,6 : 8 =  0,7

_3,6 | 9   

  0     0,4

 _36

   36

     0

_8,4 | 4    

  8      2,1

   _4

     4

     0

_1,2 | 60    

  0      0,02

 _12

    0

 _120

   120

      0

_5,6 | 8    

  0      0,7

 _56

   56

     0

Вправа 1046°

1) 45,6 : 2,4 = 456 : 24 = 19 
2) 29,88 : 8,3 = 298,8 : 83 = 3,6
3) 60 : 1,25 = 6000 : 125 = 48 
4) 8,4 : 0,07 = 840 : 7 = 120
5) 9,246 : 0,23 = 924,6 : 23 = 40,2
6) 0,3248 : 0,016 = 324,8 : 16 = 20,3
7) 0,026 : 0,65 = 2,6 : 65 = 0,04
8) 0,2278 : 0,067 = 227,8 : 67 = 3,4

_298,8 | 83  

  249     3,6

  _498

    498

       0

_924,6 | 23  

  92      40,2

    _4

      0

     _46

       46

         0

_324,8 | 16  

  32      20,3

   _4

     0

    _48

      48

        0

_2,6 | 65  

  0     0,04

 _26

    0

  _260

    260

       0

_227,8 | 67 

  201     3,4

  _278

    278

       0

Вправа 1047°

1) 28,8 : 1,8 = 288 : 18 = 16 
2) 12,88 : 4,6 = 128,8 : 46 = 2,8 
3) 81 : 2,25 = 8100 : 225 = 36 
4) 9,6 : 0,04 = 960 : 4 = 240 
5) 4,928 : 0,16 = 492,8 : 16 = 30,8
6) 0,014 : 0,56 = 1,4 : 56 = 0,025
7) 1 : 0,025 = 1000 : 25 = 40
8) 0,1218 : 0,058 = 121,8 : 58 = 2,1

_128,8 | 46  

   92     2,8

  _368

    368

       0

_492,8 | 16   

  48       30,8

  _12

     0

   _128

     128

        0

_1,4 | 56     

  0      0,025

 _14

     0

  _140

    112

    _280

      280

         0

_121,8 | 58  

  116       2,1

    _58

      50

        0

Вправа 1048°

1) 1,792 : 8 = 0,224
2) 22,274 : 0,43 = 51,8

_1,792| 8    

  0      0,224

 _17

   16

   _19

     16

     _32

       32

         0

_2227,4| 43  

  215      51,8

   _77

     43

    _344

      344

         0

 

Перевірка:
х 0,224
       8
  1,792
Перевірка:
х 51,8
   0,43
  1554
 2072  
 22,274

Вправа 1049°

1) 70 : 56 = 1,25 
2) 6,1244 : 0,061 = 100,4

_70| 56    

  56   1,25

_140

  112

  _280

    280

       0

_6124,4| 61    

  61       100,4

    _244

      244

         0

 

Перевірка:
х 1,25
     56
    750
  625
  70,00
Перевірка:
х 100,4
   0,061
   1004
  6024  
  6,1244

Вправа 1050°

1) 93,42 : 0,1 = 9342 : 10 = 934,2 
2) 8 : 0,1 = 80 : 1 = 80 
3) 12,7 : 0,01 = 1270 : 1 = 1270 
4) 4 : 0,001 = 4000 : 1 = 4 000
5) 79,35 : 0,001 = 79350 : 1 = 79 350
6) 4,87 : 0,00001 = 487000 : 1 = 487 000

Вправа 1051°

1) 84,6 : 0,1 = 846 : 1 = 846 
2) 54 : 0,1 = 540 : 1 = 540 
3) 0,73 : 0,01 = 73 : 1 = 73 
4) 5 : 0,01 = 500 : 1 = 500
5) 239,16 : 0,001 = 239160 : 1 = 239 160
6) 1,9 : 0,0001 = 19000 : 1 = 19 000

Вправа 1052° Рівняння

1) y  4,9 = 2,94
    y = 2,94 : 4,9
    y = 29,4 : 49
    = 0,6 
3) y : 2,3 = 5,6 
    у = 5,6 • 2,3
    у = 12,88
5) 1,3x – 0,82x = 6
   0,5х = 6
   х = 6 : 0,5
   х = 60 : 5
   х = 12
2) y  0,7 = 0,0091
    = 0,0091 : 0,7
    = 9,1 : 700
    = 0,013
4) 7,8a + 5,4a = 3,3
    13,2 a = 3,3
    a = 3,3 : 13,2
    a = 33 : 132
    а = 0,25
6) x – 0,28x = 36
    0,72х = 36
    х = 36 : 0,72
    х = 3600 : 72
    х = 50

_29,4| 49    

   0      0,6

_294

  294

     0

_9,1| 700    

  0      0,013

 _91

    0

  _910

    700

   _2100

     2100

         0

х 5,6
   2,3
  168
 112  
 12,88
  
  

Вправа 1053° Рівняння

1) 0,3y = 0,0162
    y = 0,0162 : 0,3
    y = 1,62 : 30
    y = 0,054
3) 3,8a + 4,6a = 13,44
    8,4a = 13,44
    a = 13,44 : 8,4
    a = 134,4 : 84
    а = 1,6
 2) y : 1,2 = 10,2
    y = 10,2 • 1,2
    y = 12,24 
 
4) 4,9m – 0,1m = 3,84.
    4,8m = 3,84.
    m = 3,84 : 4,8
    m = 38,4 : 48
    m = 0,8

_1,62 | 30    

  0       0,054

 _16

    0

 _162

   150

   _120

     120

        0

х 10,2

    1,2

   204

  102 

  1224

_134,4 | 84   

   84       1,6

  _504

    504

       0

_38,4 | 48   

   0       0,8

 _384

   384

      0

Вправа 1054°

Ширина проїзної частини дороги дорівнює 15 м. Зелений сигнал світлофора світиться 20 с. З якою найменшою швидкістю має почати рухатися пішохід із моменту загорання зеленого сигналу, щоб безпечно перейти дорогу?

Короткий запис

 15 м

 20 с

— ?

_15 | 20    

   0    0,75

_150

  140

  _100

    100

       0

Розв’язання

15 : 20 = 0,75 (м/c) – найменша швидкість руху пішохода.

Відповідь: 0,75 м/с.

Вправа 1055°

Потужність електростанції ДніпроГЕС становить 1500 МВт, а Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), найпотужнішої електростанції України, — 5700 МВт. У скільки разів потужність ЗАЕС більша, ніж потужність ДніпроГЕС?

Короткий запис

ДніпроГЕС  1500 МВт

ЗАЕС  5700 МВт

У скільки разів — ?

_5700 | 1500 

  4500     3,8

 _12000

   12000

         0

Розв’язання

5700 : 1500 = 3,8 (р.) – у стільки разів більша потужність ЗАЕС.

Відповідь: у 3,8 рази.

Вправа 1056°

Поїзд проїхав 135,8 км за 2,8 год. Скільки кілометрів він проїде за 6,2 год з тією самою швидкістю?
Швидкість 
Час
Відстань
Однакова
2,8 год
135,8
6,2 год
?

 

_135,8 | 2,8   

  112      48,5

  _238

    224

     _140

       140

          0

х 48,5

    6,2

   970

2910  

300,70

Розв’язання

1) 135,8 : 2,8 = 48,5 (км/год) – швидкість.

2) 48,5 • 6,2 = 300,7 (км) – проїде.

Відповідь: 300,7 кілометрів.

Вправа 1057°

За 1,8 кг печива заплатили 90,72 грн. Скільки гривень треба заплатити за 4,5 кг такого печива?

Короткий запис

1,8 кг  90,72 грн

4,5 кг  ?

 

 

_907,2 | 18   

  90      50,4

    _72

      72

        0

х 50,4

    4,5

  2520

 2016  

 226,80

Розв’язання

1) 90,72 : 1,8 = 50,4 (грн) – ціна печива.

2) 50,4 • 4,5 = 226,80 (грн) – заплатили за печив0.

Відповідь: 226,8 гривень.

Вправа 1058° 

Аладдін купив для мавпочки Абу 6  кг бананів і  8 кг фініків, заплативши за все 136,4 драхми. Скільки коштує 1 кг фініків, якщо 1 кг бананів коштує 10,2 драхми?
 
Ціна
Кількість
Вартість
Бананів
10,2 др.
6 кг
?
136,4 др.
Фініків
?
8 кг
?

 

х 10,2

      6

  61,2

_136,4

   61,2

   75,2

_75,2 | 8    

  72      9,4

  _32

    32

      0

Розв’язання

1) 10,2  6 = 61,2 (др.) – вартість бананів.

2) 136,4 – 61,2 = 75,2 (др.) – заплатили за фініки.

3) 75,2 : 8 = 9,4 (др.) – коштує 1 кг фініків.

Відповідь: 9,4 драхми.

Вправа 1059°
Барвінок зібрав у своєму саду 456,3 кг яблук і груш. Яблука він розклав у 9 ящиків по 23,5 кг у кожний, а груші — порівну у 12 кошиків. Скільки кілограмів груш було в кожному кошику?
 
Маса 1 тари
Кількість  тари
Загальна маса
Яблука
23,5 кг
9
?
456,3 кг
Груші
?
12
?

 

х 23,5

      9

 211,5

_456,3

  211,5

  244,8

_244,8 | 12    

  24        20,4

   _4

     0

    _48

      48

        0

Розв’язання

1) 23,5  9 = 211,5 (кг) – маса яблук.

2) 456,3 – 211,5 = 244,8 (кг) – маса груш.

3) 244,8 : 12 = 20,4 (кг) – груш в одному кошику.

Відповідь: 20,4 кілограми.

Вправа 1060°
Від дроту завдовжки 12 м відрізали кусок, довжина якого становила 0,1 довжини усього дроту. Скільки метрів дроту відрізали?
Короткий запис
 12 м
0,1  ?

Розв’язання

0,1 = 1/10

12 : 10  1 = 1,2 (м) – відрізали дроту.

або

12  0,1 = 1,2 (м) – відрізали дроту.

Відповідь: 1,2 метри.

 

Вправа 1061° 
Марічка зібрала у своєму саду 320 кг фруктів та ягід, причому виноград становив 0,01 зібраного врожаю. Скільки кілограмів винограду зібрала Марічка?
Короткий запис
 320 кг
0,01  ?

Розв’язання

0,01 = 1/100

320 : 100  1 = 3,2 (кг) – винограду зібрала Марічка.

або 

320  0,01 = 3,2 (кг) – винограду зібрала Марічка.

Відповідь: 3,2 кілограми.

 

Вправа 1062° 
Петрик прочитав 0,6 книжки, у якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитав Петрик?
Короткий запис
 180 c.
0,6  ?

Розв’язання

0,6 = 6/10

180 : 10  6 = 18  6 = 108 (с.) – сторінок прочитав Петрик.

або

180  0,6 = 108 (с.) – сторінок прочитав Петрик.

Відповідь: 108 сторінок.

 

Вправа 1063° 
Оленка зліпила 120 вареників із вишнями і з картоплею, причому вареники з вишнями становили 0,8 усіх вареників. Скільки вареників із вишнями зліпила Оленка?
Короткий запис
 120 в.
0,8  ?

Розв’язання

0,8 = 8/10

120 : 10  8 = 12  8 = 96 (в.) – вареників з вишнями зліпила Оленка.

або

120  0,8 = 96 (в.) – вареників з вишнями зліпила Оленка.

Відповідь: 96 вареників.

 

Вправа 1064° 
Туристка пройшла 2,7 км, що становить 0,1 туристського маршруту. Яка довжина всього маршруту?
Короткий запис
 ?
0,1  2,7 км

Розв’язання

0,1 = 1/10

2,7 : 1 • 10 = 27 (км) – довжина всього маршруту.

Відповідь: 27 кілометрів.

 

Вправа 1065° 
Іван Іванович купив синові шоколадку за 12,5 грн, витративши на цю покупку 0,001 отриманої заробітної плати. Скільки гривень становить заробітна плата Івана Івановича?
Короткий запис
 ?
0,001  12,5 грн

Розв’язання

0,001 = 1/1000

12,5 : 1 • 1000 = 12500 (грн) – становить заробітна плата Івана Івановича.

Відповідь: 12500 гривень.

 

Вправа 1066° 
У парку ростуть 48 ялинок, що становить 0,6 усіх дерев. Скільки дерев росте в парку?
Короткий запис
 ?
0,6  48 д.

Розв’язання

0,6 = 6/10

48 : 6 • 10 = 80 (д.) – дерев росте в парку.

Відповідь: 80 дерев.

 

Вправа 1067° 
На птахофермі 960 курчат, що становить 0,8 усіх птахів. Скільки всього птахів на фермі?
Короткий запис
 ?
0,8  960 пт.

Розв’язання

0,8 = 8/10

960 : 8 • 10 = 120 • 10 = 1200 (пт.) – всього птахів на фермі.

Відповідь: 1200 птахів.

 

Вправа 1068 Знайдіть значення виразу:
1) 40 – (2,0592 : 0,072 – 19,63) = 40 – (28,6 – 19,63) = 40 – 8,97 = 31,03
2) 7,67 : 0,65 – (0,394 + 0,7688) : 0,57 = 7,67 : 0,65 – 1,1628 : 0,57 = 11,8 – 2,04 = 9,76
3) (39 – 5,8  1,2) : (42,4 – 38,4 : 16) = (39 – 6,96) : (42,4 – 2,4) = 32,04 : 40 = 0,801

 

Вправа 1069
1) 50 – (2,3256 : 0,068 + 9,38) = 50 – (34,2 + 9,38) = 50 – 43,58 = 6,42
2) 6,63 : 0,85 – (34 – 30,9248) : 0,62 = 6,63 : 0,85 – 3,0752 : 0,62 = 7,8 – 4,96 = 2,84
3) (14,6  2,8 – 4,94) : (57,6 : 18 + 2,8) = (40,88 – 4,94) : (3,2 + 2,8) = 35,94 : 6 = 5,99

 

Вправа 1070
Знайдіть об’єм куба, сума довжин усіх ребер якого дорівнює 30 дм.

Короткий запис

12a  30 дм

 ?

 

 

_30 | 12   

  24    2,5

  _60

    60

      0

х 2,5

   2,5

  125

  50  

  6,25

х 6,25

    2,5

  3125

 1250   

 15,625

Розв’язання

У куба 12 рівних ребер, тому

1) 30 : 12 = 2,5 (дм) – довжина ребра куба.

2) 2,5 • 2,5 • 2,5 = 15,625 (дм3) – об'єм куба.

Відповідь: 15,625 дм3.

Вправа 1071

Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 12,8 см.

Короткий запис

 12,8 см

 ?

 

 

_12,8 | 4   

  12      3,2

    _8

      8

      0

х 3,2

   3,2

   64

  96  

 10,24

Розв’язання

1) 12,8 : 4 = 3,2 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 3,2 • 3,2 = 10,24 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: 10,24 см2.

Вправа 1072 Знайдіть корінь рівняння:

1) (1,8 + x)  21 = 71,4
    1,8 + x = 71,4 : 21
    1,8 + x = 3,4
    х = 3,4  1,8
    х = 1,6
5) 5,6 : (x – 6) = 8
    x – 6 = 5,6 : 8
    x – 6 = 0,7
    x = 0,7 + 6
    х = 6,7
2) 16  (4x – 3,4) = 6,08
    4x – 3,4 = 6,08 : 16
    4x – 3,4 = 0,38
    4x = 0,38 + 3,4
    4x = 3,78
    x = 3,78 : 4
    х = 0,945
6) 5,6 : x – 6 = 8
    5,6 : x = 8 + 6
    5,6 : x = 14
    x = 5,6 : 14
    х = 0,4
3) (x – 1,25)  4,5 = 27
    (x – 1,25) = 27 : 4,5
    (x – 1,25) = 6
    6 + 1,25
    х = 7,25
7) 34,12 – x : 3,08 = 34,03
    x : 3,08 = 34,12 – 34,03
    x : 3,08 = 0,09
    x = 0,09  3,08
    х = 0,2772
4) 9,66 : (x + 0,17) = 23
    x + 0,17 = 9,66 : 23
    x + 0,17 = 0,42 
    x = 0,42 – 0,17 
    x = 0,25
8) 9,2 (0,01y + 0,412) = 4,6
    0,01y + 0,412 = 4,6 : 9,2
    0,01y + 0,412 = 0,5
    0,01y = 0,5  0,412
    0,01y = 0,088
    у = 0,088 : 0,01
    у = 8,8

Вправа 1073°

1) 8 (x – 1,4) = 0,56

    x – 1,4 = 0,56 : 8

    x – 1,4 = 0,07

    х = 0,07 + 1,4

    х = 1,47

4) (51,32 + x)  0,12 = 72
    (51,32 + x)  0,12 = 72 : 0,12
    51,32 + x = 7200 : 12
    51,32 + x = 600
    x = 600 – 51,32
    х = 548,68
2) (4,6 – x)  19 = 4,18
    4,6 – x = 4,18 : 19
    4,6 – x = 0,22
    х = 4,6 – 0,22
    х = 4,38
5) 17,28 : (56 – x) = 36
    56 – x = 17,28 : 36
    56 – x = 0,48
    х = 56 – 0,48
    х = 55,52
3) (x – 7,3)  3,2 = 12,16
    x – 7,3 = 12,16 : 3,2
    x – 7,3 = 12,16 : 3,2
    x – 7,3 = 3,8
    x = 3,8 + 7,3
    х = 11,1
6) x : 4,28 + 16,47 = 19,97
    x : 4,28 = 19,97 – 16,47
    x : 4,28 = 3,5
    х = 3,5 • 4,28
    х = 14,98

Вправа 1074

1) 9b + 6b – 0,15 = 6,15
    (9 + 6)b – 0,15 = 6,15
    15b – 0,15 = 6,15
    15b = 6,15 + 0,15
    15b = 6,30
    b = 6,30 : 15
    b = 0,42
4) 16,4 – 5,4x = 14,78
    5,4x = 16,4 – 14,78
    5,4x = 1,62
    x = 1,62 : 5,4
    x = 0,3
2) 17x – x + 5x – 1,9 = 17
    (17 – 1 + 5)x – 1,9 = 17
    21x – 1,9 = 17
    21x = 17 + 1,9
    21x = 18,9
    х = 18,9 : 21
    х = 0,9
5) 10,2x – 7,4x + 0,88 = 2
    (10,2 – 7,4)x + 0,88 = 2
    2,8x + 0,88 = 2
    2,8x = 2 – 0,88
    2,8х = 1,12
    х = 1,12 : 2,8
    х = 11,2 : 28
    х = 0,4
3) 1,7x + 88,42 = 94,2
    1,7x = 94,2  88,42
    1,7x = 5,78
    x = 5,78 : 1,7
    х = 3,4
6) 0,6y + 0,18y – 2,376 = 5,58
    (0,6 + 0,18)y – 2,376 = 5,58
    0,78y – 2,376 = 5,58
    0,78y = 5,58 + 2,376
    0,78y = 7,956
    у = 7,956 : 0,78
    у = 795,6 : 78
    у = 10,2

Вправа 1075

1) 16a – 7a + 0,96 = 2,22
    9a + 0,96 = 2,22
    9а = 2,22 – 0,96
    9а = 1,26
    а = 1,26 : 9
    а = 0,14

_ 2,22

   0,96

   1,26

_1,26 | 9    

  0      0,14

 _12

    9

   _36

     36

       0

2) 2,6x + 5,04 = 5,3
     2,6x = 5,3  – 5,04
     2,6x = 0,26
     x = 0,26 : 2,6
     х = 0,1 

_ 5,30

   5,04

   0,26

_2,6 | 26    

  0      0,1

 _26

   26

     0

3) 9,3 – 0,14x = 8,95
    0,14x = 9,3 – 8,95
    0,14x = 0,35
    x = 0,35 : 0,14
    x = 2,5

_ 9,30

   8,95

   0,35

_35 | 14   

  28    2,5

  _70

    70

      0

4) 8,6x – 6,9x + 0,49 = 1
    (8,6x – 6,9)x + 0,49 = 1
    1,7x + 0,49 = 1
    1,7x = 1 – 0,49
    1,7x = 0,51
    х = 0,51 : 1,7
    х = 0,3

_ 8,6

   6,9

   1,7

 

_1,00

  1,49

  0,51

_5,1 | 17  

  0      0,5

 _51

   51

     0

Вправа 1076

Відстань між двома островами дорівнює 556,5 км. Від них назустріч один одному одночасно вийшли два кораблі, які зустрілися через 7 год після виходу. Один корабель ішов зі швидкістю 36,8 км/год. З якою швидкістю рухався другий корабель?
 
Швидкість
Час Відстань
I
36,8 км/год
7 год 556,5 км
II
?

 

_556,5 | 7    

  49      79,5

  _66

    63

    _35

      35

        0

_79,5

  36,8

  42,7

Розв’язання

1) 556,5 : 7 = 79,5 (км/год) – швидкість зближення.

2) 79,5  36,8 = 42,7 (км/год) – швидкість II корабля.

Відповідь: 42,7 км/год.

Вправа 1077
Із своїх домівок назустріч один одному одночасно вирушили Братець Їжак і Братець Кролик і зустрілися через 12 хв після початку руху. З якою швидкістю рухався Братець Їжак, якщо відстань між домівками дорівнює 136,8 м, а Братець Кролик рухався зі швидкістю 9,6 м/хв?
 
Швидкість
Час Відстань
Іжак
?
12 хв 136,8 м
Кролик
9,6 м/хв

 

_136,8 | 12    

  12      11,4

  _16

    12

    _48

      48

        0

_11,4

   9,6

   1,8

Розв’язання

1) 136,8 : 12 = 11,4 (км/год) – швидкість зближення.

2) 11,4  9,6 = 1,8 (км/год) – швидкість має братець Іжак.

Відповідь: 1,8 км/год.

Вправа 1078

Із двох станцій, відстань між якими дорівнює 20,8 км, в одному напрямку одночасно вийшли два поїзди. Попереду рухався поїзд зі швидкістю 54,6 км/год. Через 5 год після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзда.
 
Швидкість
Час
Відстань
I
54,6 км/год
5 год
20,8 км
II
?
5 год

 

х 54,6

      5

 273,0

+272,0

   20,8

  292,8

_293,8 | 5   

  25      58,76

  _43

    40

    _38

      35

      _30

        30

          0

Розв’язання

1) 54,6 • 5 = 273 (км) – відстань проїхав I поїзд.

2) 273 + 20,8 = 293,8 (км) – відстань проїхав II поїзд.

3) 293,8 : 5 = 58,76 (км/год) – швидкість II поїзда.

Відповідь: 58,76 км/год.

Вправа 1079
Відстань між двома селами дорівнює 12,2 км. Із цих сіл по дорозі в одному напрямку одночасно вирушили вершник і пішохід. Вершник скакав позаду зі швидкістю 10,2 км/год і наздогнав пішохода через 2 год після початку руху. Знайдіть швидкість пішохода.
 
Швидкість
Час
Відстань
Вершник
10,2 км/год
2 год
12,2 км
Пішохід
?
2 год

 

х 10,2

      2

  20,4

_20,4

  12,2

   8,2

_8,2 | 2   

  8      4,1

   _2

     2

     0

Розв’язання

1) 10,2 • 2 = 20,4 (км) – відстань проїхав вершник.

2) 20,4  12,2 = 8,2 (км) – відстань пройшов пішохід.

3) 8,2 : 2 = 4,1 (км/год) – швидкість пішохода.

Відповідь: 4,1 км/год.

Вправа 1080

Із села Затишне зі швидкістю 9,4 км/год виїхав козак Чорновусенко. Коли він від’їхав від Затишного на 1,26 км, слідом виїхав козак Блискавичний зі швидкістю 11,2 км/год. За який час Блискавичний наздожене Чорновусенка?
 
Швидкість
Час
Відстань
Чорновусенко
9,4 км/год
?
 
1,26 км
 
Блискавичний
11,2 км/год

 

_ 11,2

    9,4

    1,8

_20,4

  12,2

   8,2

_8,2 | 2   

  8      4,1

   _2

     2

     0

Розв’язання

1) 11,2  9,4 = 1,8 (км) – швидкість зближення козаків.

2) 1,26 : 1,8 = 0,7 (год) – час, коли Блискавичний наздожене Чорновусенка.

0,7 год = 7/10 год = 60 хв : 10 • 7 = 6 хв • 7 = 42 (хв)

Відповідь: через 42 хв Блискавичний наздожене Чорновусенка.

Вправа 1081

Кіт Том побачив мишеня Джеррі на відстані 30,4 м і кинувся за ним. Через скільки хвилин кіт наздожене мишеня, якщо Джеррі втікає зі швидкістю 298,8 м/хв, а Том доганяє зі швидкістю 302 м/хв?
 
Швидкість
Час
Відстань
Том
302 м/хв
?
30,4 м
Джері
298,8 м/хв

 

_ 302,0

   298,8

      3,2

_304 | 32   

  288    9,5

  _160

    160

       0

Розв’язання

1) 302  298,8 = 3,2 (м) – швидкість зближення козаків.

2) 30,4 : 3,2 = 9,5 (хв) – час, коли Том наздожене Джеррі.

Відповідь: через 42 хв Блискавичний наздожене Чорновусенка.

Вправа 1082

Моторний човен проплив 28,64 км за течією річки та 52,16 км проти течії. Скільки часу плив човен, якщо його власна швидкість дорівнює 34,2 км/год, а швидкість течії — 1,6 км/год?

Розв’язання

1) 34,2 + 1,6 = 35,8 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 34,2  1,6 = 32,6 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

3) 28,64 : 35,8 = 0,8 (год) – час, що човен плив за течією річки.

4) 52,16 : 32,6 = 1,6 (год) – час, що човен плив проти течії річки.

5) 0,8 + 1,6 = 2,4 (год) – весь час.

Відповідь: човен плив 2,4 години. 

+ 34,2

    1,6

   35,8

_ 34,2

    1,6

   32,6

_286,4 | 358   

     0      0,8

 _2864

   2864

        0

_521,6 | 326 

  326      1,6

 _1956

   1956

        0

+ 0,8

   1,6

   2,4

Вправа 1083

Катер проплив 54,9 км за течією річки та 60,49 км проти течії. На скільки хвилин довше плив катер проти течії, ніж за течією, якщо швидкість катера в стоячій воді дорівнює 28,4 км/год, а швидкість течії — 2,1 км/год?

Розв’язання

1) 28,4 + 2,1 = 30,5 (км/год) – швидкість катера за течією річки.

2) 28,4  2,1 = 26,3 (км/год) – швидкість катера проти течії річки.

3) 54,9 : 30,5 = 1,8 (год) – час, що катер плив за течією річки.

4) 60,49 : 26,3 = 2,3 (год) – час, що катер плив проти течії річки.

5) 2,3  1,8  = 0,5 (год) – весь час.

0,5 год = 5/10 год = 60 хв : 10 • 5 = 6 хв • 5 = 30 (хв)

Відповідь: катер плив 30 хвилин. 

+ 28,4

    2,1

   30,5

_ 28,4

    2,1

   26,3

_549 | 305  

  305    1,8

 _2440

   2440

        0

_604,9 | 263 

  526      2,3

  _789

    789

       0

_ 2,3

   1,8

   0,5

Вправа 1084

Площа прямокутника дорівнює площі квадрата зі стороною 2,1 см. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 0,9 см. Обчисліть периметр прямокутника.

Короткий запис

Sпр. = S кв. = S

а = 1,2 см

b  = 0,9 см

Рпр.  ?

х 2,1

   2,1

   21

  42  

  4,41

_44,1 | 9  

  36    4,9

  _81

    81

      0

+ 0,9

   4,9

   5,8

х 5,8

     2

 11,6

Розв’язання

1) S = а • а = 2,1 • 2,1 = 4,41 (см2– площа квадрата або прямокутника.

2) а = S : b = 4,41 : 0,9 = 4,9 (см) – довжина іншої сторони прямокутника.

3) P = (a + b) • 2 = (0,9 + 4,9) • 2 = 11,6 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 11,6 см. 

Вправа 1085

Площа прямокутника дорівнює 5,76 м2, а одна з його сторін — 3,6 м. Обчисліть периметр прямокутника.

Короткий запис

S = 6,76 м2

а = 3,6 м

Р  ?

_57,6 | 36  

  36     1,6

 _216

   216

      0

+ 3,6

   1,6

   5,2

х 5,2

     2

 10,4

 

Розв’язання

1) b = S : a = 5,76 : 3,6 = 1,6 (м) – довжина іншої сторони прямокутника.

2) P = (a + b) • 2 = (3,6 + 1,6) • 2 = 10,4 (м) – периметр прямокутника.

Відповідь: 10,4 м. 

Вправа 1086

Користуючись формулою об’єму прямокутного паралелепіпеда V = Sh, обчисліть:
1) площу S основи, якщо V = 9,12 см3, h = 0,6 см;

S = V : h = 9,12 : 0,6 = 15,2 (см2)

2)   висоту h, якщо V = 76,65 см3, S = 10,5 см2
h = V : S = 76,65 : 10,5 = 7,3 (см)

 

Вправа 1087
Перший насос перекачує 18,56 м3 води за 3,2 год, а другий — 22,32 м3 води за 3,6 год. Який із насосів більше перекачує води за 1 год та на скільки кубічних метрів?

Короткий запис

I насос  3,2 год — 18,56 м3

II насос  3,6 год — 22,32 м3

На скільки  1 год — ?

 

_185,6 | 32  

  160     5,8

  _256

    256

       0

_223,2 | 36  

  216     6,2

    _72

      72

        0

_ 6,2

   5,8

   0,4

 

Розв’язання

1) 18,56 : 3,2 = 5,8 (м3– перекачує води I насос за 1 год.

2) 22,32 : 3,6 = 6,2 (м3– перекачує води II насос за 1 год.

3) 6,2 – 5,8 = 0,4 (м3– на стільки більше перекачує води II насос за 1 год.

Відповідь: на 0,4 м3 більше перекачує води другий насос, ніж перший. 

Вправа 1088

Кролики Фунт і Фант збирали капусту. Фунт зібрав 65,34 кг капусти за 5,4 год, а Фант — 76,32 кг за 7,2 год. У якого кролика продуктивність праці (кількість зібраної капусти за 1 год) вища та на скільки кілограмів?

Короткий запис

Фунт  5,4 год — 65,34 кг

Фант  7,2 год — 76,32 кг

На скільки  1 год — ?

 

_653,4 | 54   

  54       12,1

 _113

   108

     _54

       54

         0

_763,2 | 72   

  72       10,6

  _43

     0

   _432

     432

        0

_ 12,1

   10,6

     1,5

 

Розв’язання

1) 65,34 : 5,4 = 12,1 (кг) – збирає капусти Фунт за 1 год.

2) 76,32 : 7,2 = 10,6 (кг) – збирає капусти Фант за 1 год.

3) 12,1 – 10,6 = 1,5 (кг) – на стільки більше за 1 год збирає Фунт, ніж Фант.

Відповідь: на 1,5 кг більше капусти збирає Фунт, ніж Фант. 

Вправа 1089

За кілька місяців шкільна бібліотека витратила 4936 грн на придбання нових книжок. За перший місяць було витрачено 0,4 цієї суми, а за другий — 0,35 решти. Скільки гривень було витрачено за другий місяць?

Короткий запис

Усього  4936 грн

 ?, 0,4 від усього

II  ?, 0,35 решти

 

х 493,6

        4

 1974,4

_ 4936,0

   1974,4

   2961,5

х  29616

       3,5

  148080

  88848  

1036,560

Розв’язання

1) 4936 • 0,4 = 1974,4 (грн) – витрачено грошей за I місяць.

2) 4936  1974,4 = 2961,6 (грн) – решта грошей.

3) 2961,6 • 0,35 = 1036,56 (грн) – витрачено грошей за II місяць.

Відповідь: 1036,56 гривень. 

Вправа 1090

Було відремонтовано 456 км дороги. За перший тиждень відремонтували 0,15 дороги, а за другий — 0,3 решти. Скільки кілометрів дороги відремонтували за другий тиждень роботи?

Короткий запис

Усього  456 км

 ?, 0,15 від усього

II  ?, 0,3 решти

 

х 4,56

    15

 2280

 456 

 68,40

_ 456,0

    68,4

   387,6

х  38,76

         3

  116,28

 

Розв’язання

1) 456 • 0,15 = 68,4 (км) – відремонтували дороги за I тиждень.

2) 456  68,4 = 387,6 (км) – решта дороги.

3) 387,6 • 0,3 = 116,28 (км) – відремонтували дороги за II тиждень.

Відповідь: 116,28 кілометрів. 

Вправа 1091

Один доданок дорівнює 2,88, що становить 0,36 суми. Знайдіть другий доданок.

Короткий запис

I доданок  2,88, що становить 0,36 суми

Сума  ?

II доданок  ?

 

_288 | 36  

  288     8

     0

_ 8,00

   2,88

   5,12

Розв’язання

1) 2,88 : 0,36 = 8 – сума двох доданків.

2) 8  2,88 = 5,12 – другий доданок.

Відповідь: другий доданок дорівнює 5,12. 

Вправа 1092

Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник дорівнює 65,8 і становить 0,28 зменшуваного.

Короткий запис

Від'ємник  65,8 і становить 0,28 зменшуваного

Зменшуване  ?

Різниця  ?

 

_6580 | 28  

  56     235

  _98

    84

     140

      140

         0

_ 235,0

    65,8

  169,2

Розв’язання

1) 65,8 : 0,28 = 235 – зменшуване.

2) 235  65,8 = 169,2 – різниця.

Відповідь: різниця двох чисел дорівнює 169,2. 

Вправа 1093 Замість зірочок поставте такі цифри, щоб ділення було виконано правильно:

_3,48 | 29   

  0       0,12

 _34

   29

   _58

     58

       0

_9,75 | 39   

  0       0,25

_97

  78

 _195

   195

      0

_5,51 | 29   

  0       0,19

 _55

   29

  _261

    261

       0

Вправа 1094

Коли хлопчик прочитав 0,35 книжки, а потім ще 0,1 книжки, то виявилося, що він прочитав на 15 сторінок менше від половини книжки. Скільки сторінок було в книжці?

Розв’язання

1) 0,35 + 0,1 = 0,45 (ч.) – прочитав хлопчик.

2) 0,5  0,45 = 0,05 (ч.) – становить 15 сторінок.

3) 15 : 0,05 = 300 (с.) – всього сторінок.

Відповідь: у книжці було 300 сторінок. 

+ 0,35

   0,10

   0,45

_ 0,50

   0,45

   0,05

_1500 | 5  

  15     300

    0

Вправа 1095

Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому праворуч на одну цифру, то він збільшиться на 62,01. Знайдіть цей дріб.
Розв’язання
10х  х = 62,01
(10  1)х = 62,01
9х = 62,01
х = 62,01 : 9
х = 6,89
Відповідь: шуканий десятковий дріб дорівнює 6,89.

_62,01 | 9     

  54       6,89 

  _80

    72

     81

      81

        0

Вправа 1096

Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому праворуч на дві цифри, то він зменшиться на 3,168. Знайдіть цей дріб.

 

Вправа 1097
Моторний човен проплив 43,4 км за течією річки за 3,5 год і 39,6 км проти течії за 4,5 год. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії.

Розв’язання

1) 43,4 : 3,5 = 12,4 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

2) 39,6 : 4,5 = 8,8 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

3) (12,4 8,8 ) : 2 = 10,6 (км/год) – власна швидкість човна.

4) 12,4  10,6 = 1,8 (км/год) – швидкість течії річки.

Відповідь: 10,6 км/год; 1,8 км/год. 

_434 | 35  

  35    12,4

   _84

     84

       0

_396 | 45  

  360    8,8

  _360

    360

       0

+ 12,4

    8,8

   21,2

_21,2 | 2 

  2    10,6

  _12

    12

      0

_ 12,4

   10,6

     1,8

Вправи для повторення

Вправа 1098

Промінь OC ділить розгорнутий кут AOB на два кути так, що кут AOC на 50° більший за кут BOC. Знайдіть градусні міри кутів AOC і BOC.
Розв’язання
1 спосіб
Нехай ВОС дорівнює х градусів, тоді АОС = х + 50 градусів, сума цих кутів дорівнює розгорнутому куту 180°, тому складаємо рівняння і розв'язуємо його.
х + х + 50 = 180
2х + 50 = 180
2х = 180  50
2х = 130
х = 130 : 2
х = 65 (°– величина кута ВОС.
х + 50 = 65 + 50 = 115 (°– величина кута АОС.
2 спосіб
1) 180  50 = 130 (°– величина кутів порівно.
2) 130 : 2 = 65 (°– величина кута ВОС.
3) 65 + 50 = 115 (°– величина кута АОС.
Відповідь: 65°, 115°.

 

Вправа 1099
Промінь OC ділить прямий кут AOB на два кути так, що кут AOC у 4 рази менший від кута BOC. Знайдіть градусні міри кутів AOC і BOC.
Розв’язання
1 спосіб
Нехай АОС дорівнює х градусів, тоді ВОС = 4х градусів, сума цих кутів дорівнює прямому куту 90°, тому складаємо рівняння і розв'язуємо його.
х + 4х = 90
5х = 90
х = 90 : 5
2х = 18 (°– величина кута АОС.
• х = 4 • 18 = 72 (°– величина кута ВОС.
2 спосіб
1) 90 : 5 = 18 (°– величина кута АОС.
2) 90  18 = 72 (°– величина кута ВОС.
Відповідь: 18°, 72°.

 

Вправа 1100 Складіть вираз для обчислення площі зафарбованої фігури.
1)•  c • d
1) b • (d + a)  a • c

 

Задача від Мудрої Сови
Вправа 1101
Сім олівців коштують більше, ніж вісім зошитів. Що коштує більше: вісім олівців чи дев’ять зошитів?
Розв’язання
1 спосіб
Міркуємо так. За умовою задачі 7 олівців коштують більше, ніж 8 зошитів, тоді один олівець коштує більше, ніж один зошит, отже, вісім олівців будуть коштувати більше, ніж дев'ять зошитів.
2 спосіб
Міркуємо так. За умовою задачі 7 олівців коштують більше, ніж 8 зошитів, тоді при збільшенні їх кількості у 8 разів, матимемо, що 56 олівців коштують більше, ніж 64 зошити, тому вони обов'язково коштують більше, ніж 63 зошити. Тепер зменшимо цю кількість у 7 разів, матимемо, що 8 олівців коштують більше, ніж 9 зошитів.