Інші завдання дивись тут ... 

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Розв'язуємо усно

Завдання 1 На скільки: 1) 18 більше за 6;  2) 4 менше від 12?

1) 18 – 6 = 12 

2) 12 – 4 = 8

Завдання 2 У скільки разів: 1) 18 більше за 6;  2) 4 менше від 12?

1) 18 : 6 = 3 

2) 12 : 4 = 3

Завдання Порядок дій

1) 12 • 5 + 1 = 60 + 1 = 61

2) 12 • 5 – 1 = 60 – 1 = 59

3) 12 • (5 + 1) = 12 • 6 = 72 

4) 12 • (5 - 1) = 12 • 4 = 48

5) 12 : (5 + 1) = 12 : 6 = 2

6) 12 : (5 - 1) = 12 : 4 = 3

Завдання 4 Назвіть п’ять послідовних натуральних чисел, починаючи з числа:

1) 423; 423, 424, 425, 426, 427

2) 1658; 1658, 1659, 1660, 1661, 1662

3) 2997. 2997, 2998, 2999, 3000, 3001

 

Завдання 5 Назвіть у зворотному порядку п’ять послідовних натуральних чисел, починаючи з числа:

1) 358; 358, 357, 356, 355, 354

2) 1573; 1573, 1572, 1571, 1570, 1569

3) 4001. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997

 

Завдання 6 Назвіть усі чотирицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 2.

1001, 1010, 1100, 2000

 

Завдання 7 Двоцифрове число закінчується цифрою 4. Якщо до цього числа додати число, записане тими самими цифрами, але у зворотному порядку, то отримаємо число 99. Знайдіть ці два числа.

*4 + 4* = 99, тому шуканими є числа 54 та 45

 

Завдання 8 (Задача-жарт) Якщо об 11 годині вечора в Полтаві йшов дощ, то чи можливо, щоб через 48 годин у цьому місті була сонячна погода? Ні, бо через 48 годин (2 доби) буде 11 година вечора.

 

Вправи

Завдання 21 Назвіть розряд, у якому стоїть цифра 4 в записі числа: 1) 34; 2) 246; 3) 473; 4) 24 569.

1) одиниць 

2) десятків

3) сотень

4) одиниць тисяч

Завдання 22 Прочитайте число:

1) 234 642  двісті тридцять чотири тисячі шістсот сорок два

2) 502 013  п’ятсот дві тисячі тринадцять

3) 9 145 679  дев’ять мільйонів сто сорок п’ять тисяч шістсот сімдесят девять

4) 105 289 001  сто п’ять мільйонів двісті вісімдесят дев’ять тисяч один

5) 6 704 917 320  шість мільярдів сімсот чотири мільйони дев’ятсот сімнадцять тисяч триста двадцять

6) 72 016 050 400  сімдесят два мільярди шістнадцять мільйонів п’ятдесят тисяч чотириста

7) 491 872 653 000  чотириста дев’яносто один мільярд вісімсот сімдесят два мільйони шістсот п'ятдесят три тисячі

8) 305 002 800 748  триста п’ять мільярдів два мільйони вісімсот тисяч сімсот сорок вісім

 

Завдання 23 Запишіть десятковим записом число:

1) 34 мільйони 384 тисячі 523 = 34 384 523

2) 85 мільйонів 128 тисяч 23 = 85 128 023

3) 16 мільйонів 26 тисяч 4 = 16 026 004

4) 6 мільйонів 60 тисяч 17 = 6 060 017

5) 8 мільярдів 801 мільйон 30 тисяч 5 = 8 801 030 005

6) 22 мільярди 33 мільйони 418 = 22 033 000 418

7) 251 мільярд 538 = 251 000 000 538

8) 46 мільярдів 854 = 46 000 000 854

9) 607 мільярдів 3 = 607 000 000 003

 

Завдання 24 Запишіть десятковим записом число:

1) 23 мільйони 275 тисяч 649 = 23 275 649

2) 56 мільйонів 319 тисяч 48 = 56 319 048

3) 12 мільйонів 20 тисяч 21 = 12 020 021

4) 8 мільйонів 7 тисяч 3 = 8 007 003

5) 6 мільярдів 325 мільйонів 800 тисяч 954 = 6 325 800 954

6) 14 мільярдів 52 мільйони 819 = 14 052 000 819

7) 368 мільярдів 742 тисячі = 368 000 742 000

8) 92 мільярди 29 = 92 000 000 029

 

Завдання 25 Запишіть цифрами число:

1) сорок шість мільярдів чотириста п’ятдесят сім мільйонів сімсот двадцять сім тисяч триста вісімдесят вісім = 46 457 727 388

2) шістсот тридцять два мільярди двісті чотири мільйони тридцять п’ять тисяч сорок сім = 632 204 035 047

3) сто п’ять мільярдів п’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто = 105 000 539 100

4) тридцять мільярдів двадцять тисяч дев’яносто = 30 000 020 090

5) вісім мільярдів сім мільйонів п’ятнадцять тисяч чотирнадцять = 8 007 015 014

6) один мільярд дві тисячі два = 1 000 002 002

 

Завдання 26 Запишіть цифрами число:

1) три мільйони триста тридцять три тисячі триста тридцять три = 3 333 333

2) три мільйони триста тисяч = 3 300 000

3) три мільйони три тисячі = 3 003 000

4) три мільйони тридцять = 3 000 030

5) три мільйони тридцять тисяч триста = 3 030 300

6) три мільйони три тисячі три = 3 003 003

7) три мільйони три = 3 000 003

 

Завдання 27 Запишіть цифрами число:

1) шістдесят вісім мільярдів двісті сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три = 68 249 954 723

2) вісімсот чотирнадцять мільярдів сто дев’ять мільйонів дві тисячі тридцять два =

= 814 109 002 032

3) триста сім мільярдів шістсот двадцять одна тисяча чотириста = 307 000 621 400

4) дев’яносто мільярдів десять тисяч двадцять = 90 000 010 020

5) два мільярди три мільйони чотири тисячі п’ять = 2 003 004 005

6) один мільярд одна тисяча один = 1 000 001 001

 

Завдання 28 Запишіть і прочитайте число, яке утвориться, якщо записати число 514 поспіль:

1) два рази;  514514 п’ятсот чотирнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять

2) три рази;  514 514 514 п’ятсот чотирнадцять мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять

3) чотири рази. 514 514 514 514 п’ятсот чотирнадцять мільярдів п’ятсот чотирнадцять мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять

 

Завдання 29 Запишіть і прочитайте число, яке утвориться, якщо записати число 48 поспіль:

1) два рази; 4 848 чотири тисячі вісімсот сорок вісім

2) три рази; 484 848 чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок вісім

3) чотири рази; 48 484 848 сорок вісім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок вісім

4) п’ять разів. 4 848 484 848 чотири мільярди вісімсот сорок вісім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок вісім

 

Завдання 30 Подайте у вигляді суми розрядних доданків число:

1) 846 = 800 + 40 + 6

2) 2375 = 2000 + 300 + 70 + 5

3) 12 619 = 10 000 + 2000 + 600 + 10 + 9

4) 791 105 = 700 000 + 90 000 + 1000 + 100 + 5

5) 32 598 009 = 30 000 000 + 2 000 000 + 500 000 + 90 000 + 8000 + 9

6) 540 007 020 = 500 000 000 + 40 000 000 + 7000 + 20

 

Завдання 31 Подайте у вигляді суми розрядних доданків число:

1) 34 729 = 30 000 + 4000 + 700  + 20 + 9

2) 478 254 = 400 000 + 70 000 + 8000 + 200 + 50 + 4

3) 23 487 901 = 20 000 000 + 3 000 000 + 400 000 + 80 000 + 7000 + 900 + 1

 

Завдання 32 Запишіть число, яке

1) на 1 менше від найменшого трицифрового числа; 100 – 1 = 99

2) на 4 більше за найбільше трицифрове число; 999 + 4 = 1 003

3) на 5 менше від найменшого п’ятицифрового числа; 10 000 – 5 = 9 995

4) на 6 більше за найбільше шестицифрове число; 999 999 + 6 = 1 000 005

5) на 7 більше за найменше восьмицифрове число. 10 000 000 + 7 = 10 000 007

 

Завдання 33

Найбільше восьмицифрове число: 99 999 999

Наступне за ним число: 99 999 999 + 1 = 100 000 000

Попереднє до нього число: 99 999 999 – 1 = 99 999 998

 

Завдання 34 

Найменше семицифрове число: 1 000 000

Наступне за ним число: 1 000 000 + 1 = 000 001

Попереднє до нього число: 1 000 000 – 1 = 99 999

 

Завдання 35 Двоцифрове число записали два рази поспіль. У скільки разів отримане чотирицифрове число більше за дане двоцифрове число?

Нехай маємо двоцифрове число 12, тоді отримане чотирицифрове число 1212.

1212 : 12 = 101 - у стільки разів отримане чотирицифрове число більше за дане двоцифрове число.

Відповідь: у 101 разів.

 

Завдання 36 Трицифрове число записали два рази поспіль. У скільки разів отримане шестицифрове число більше за дане трицифрове число?

Нехай маємо трицифрове число 122, тоді отримане шестицифрове число 122122.

122122 : 122 = 1001 – у стільки разів отримане шестицифрове число більше за дане трицифрове число.

Відповідь: у 1001 разів.

 

Завдання 37 У книжці пронумеровано сторінки з першої по сто сімдесят другу. Скільки цифр було написано під час нумерування сторінок?

Розв’язання

Задамо ряд натуральних чисел 1, 2, 3, … 170, 171, 172 , що відповідає пронумерованим сторінкам.

9 • 1 = 9 (ц.) - було написано цифр для нумерування перших 9 сторінок одноцифровим номером.

(99  – 10 + 1 ) • 2 = 180 (ц.) – було написано цифр для нумерування наступних сторінок від 10 до 99 двоцифровим номером.

(172  – 100 + 1 ) • 3 = 219 (ц.) – було написано цифр для нумерування наступних сторінок від 100 до 172 трицифровим номером.

9 + 180 + 219 = 408 (ц.) – було написано цифр під час нумерування сторінок. 

Відповідь : 408 цифр.   

 

Завдання 38 Для нумерування сторінок книжки надрукували 2004 цифри. Скільки сторінок у цій книжці?

Розв’язання

Задамо ряд натуральних чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, що відповідають пронумерованим сторінкам одноцифровим номером.

( 9 – 1 + 1 ) • 1 = 9 (ц.) – було надруковано цифр для нумерування перших 9 сторінок одноцифровим номером (9 сторінок).

Задамо ряд натуральних чисел 10, 11, 12, 13 ,… 99, що відповідають пронумерованим сторінкам двоцифровим номером.

(99 – 10 + 1) • 2 = 180 (ц.) – було надруковано цифр для нумерування сторінок від 10 до 99 двоцифровим номером (90 сторінок).

2004 – 9 – 180 = 1815 ( ц.) – залишилось для нумерування сторінок трицифровим номером.

1815 : 3 = 605 (ст.) – сторінки, які пронумерували трицифровим номером.

605 + 90 + 9 = 704 (ст.) – сторінок у книзі.  

Відповідь: 704 сторінки.

 

Вправи для повторення

Завдання 39 Письмове множення і письмове ділення

х 754

     60

 45240

4) х 407

      306

     2442

  1221   

  124542

_782 |  34   

  68       23

 _102

   102

      0

х  2504

      82

   4008

29932  

205328

_852 |  6    

  6       142

 _25

   24

   _12

     12

       0

_3198 |  26 

  26       123

  _59

    52

    _78

      78

        0

х  364

    276

   2184

 2548

 728   

100464

_67216 |  8    

 64        8402

 _32

   32

     _16

       16

         0

_4532 |  22    

  44       206

  _132

    132

       0

Завдання 40 Порядок дій

1) 49 + 26 • (54 - 27) = 49 + 26 • 27 = 49 + 702 = 751

2) 36 : 9 + 18 • 5 = 4 + 90 = 94

3) (801 - 316) • 29 = 485 • 29 = 14065

4) (488 + 808) : 18 = 1296 : 18 = 72

 

Завдання 41 Вертоліт за 4 год може пролетіти 720 км. Яку відстань він пролетить за 6 год з тією самою швидкістю?

Короткий запис

4 год — 720 км

6 год — ?

Розв’язання   

720 : 4 = 180 (км) – пролітає відстань за 1 годину.

180 • 6 = 1080 (км) – пролетить відстань за 6 годин.

Відповідь: 1080 км.

Вираз: 720 : 4 • 6

 

Завдання 42 За три дні коваль Вакула виготовив 432 підкови. Скільки підків він виготовить за 5 днів, працюючи так само завзято?

Короткий запис

3 дн. — 432 п.

5 дн. — ?

Розв’язання   

432 : 3 = 144 (п.) – виготовить підковів за 1 день.

144 • 5 = 720 (п.) – виготовить підковів за 5 днів.

Відповідь:  720 підковів.

Вираз: 432 : 3 • 5

 

Учимось застосовувати математику

Завдання 43

Назва «Україна» вперше згадується в Київському літописі (за Іпатіївським списком) під 1187 роком на означення Переяславської, Київської і Чернігівської земель. Скільки років минуло від першої літописної появи назви «Україна»? Цьогоріч 2022 рік.

Розв’язання

2022  1187  = 835 (р.)

Відповідь:  минуло 835 років.

 

Завдання 44 Перший політ у космос здійснив у 1961 р. громадянин Радянського Союзу Юрій Гагарін. Через 8 років після цього на Місяць ступила перша людина — американець Нейл Армстронг. Ще 28 років по тому у складі екіпажу корабля «Коламбія» до космосу полетів перший космонавт  незалежної України Леонід Каденюк. У якому році відбувся цей політ?

Розв’язання

1961 + 8  = 1969 (р.)  рік, коли на Місяць ступила перша людина.

1969 + 28 = 1997 (р.) – рік, у якому відбувся політ першого космонавта незалежної України. 

Відповідь:  у 1997 році.

 

Завдання 45

Славетний університет Сорбонна, що знаходиться в Парижі (Франція), відраховує свій вік з 1215 року. Він на 6 років молодший від Кембриджського університету (Велика Британія), але на 417 років старший за Києво-Могилянську академію. Визначте рік заснування:

1) Кембриджського університету;

1215 – 6 = 1209 (р.) – рік заснування Кембриджського університету.

2) Києво-Могилянської академії.

1215 + 417 = 1632 (р.) – рік заснування Києво-Могилянської академії.

Скільки років  виповнюється у цьому році Львівському університету, найстаршому в Україні, якщо Кембриджський університет на 452 роки старший за нього?

1209 + 452 = 1661 (р.) – рік заснування Львівського університету.

2022 – 1661 = 361 (р.) – років виповнюється Львівському університету у 2022 р.

 

Завдання 46 У цьому році день народження батька був у неділю. У який день тижня святкувала день народження мати, якщо вона на 62 дні молодша від батька?    

Розв’язання.   

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя.

Мама святкувала день народження перед днем народження батька, оскільки вона молодша на 62 дні.

1 спосіб:  7 • 9 – 1

7 • 9 = 63 (дн.)  – 63 дні тому назад була неділя, тому 62 дні тому назад була субота. Мама святкувала день народження у суботу.

2 спосіб:   62 – 7 • 8

62 – 7 • 8  = 6 (дн.) – 8 тижнів перед татовим днем була неділя, а 6 днів перед неділею є субота. Мама святкувала день народження у суботу.

Відповідь: у суботу.

Інші завдання дивись тут ...