Інші завдання дивись тут...

Завдання 147

2 • 11 = 11 • 2

a • b = b • a     переставний закон множення

(6 + 3) • 2 = 6 • 2 + 3 • 2   

(a + b) • c = a • c + b • c   розподільний закон множення відносно додавання

(3 • 2) • 4 = 3 • (2 • 4)

(a • b) • c = a • (b • c)    сполучний закон множення

 

Завдання 148

а) 24 • 5 • 2 = 24 • (5 • 2) = 24 • 10 = 240

3 • 25 • 4 = 3 • (25 • 4) = 3 • 100 = 300

25 • 7 • 4 = 7 • (25 • 4) = 7 • 100 = 700

20 • 8 • 5 = 8 • (20 • 5) = 8 • 100 = 800
б) 359 + 200 + 170 + 241 = (359 + 241) + (200 + 170) = 600 + 370 = 970

2 • 4 • 25 • 3 = (25 • 4) • 3 • 2 = 100 • 3 • 2 = 600

45 • 3 + 24 • 5 + 55 • 3 = (45 + 55) • 3 + 24 • 5 = 100 • 3 + 120 = 420

674 + 30 • 5 + 150 = 674 + (30 • 5 + 150) = 674 + (150 + 150) = 674 + 300 = 974

Скористайся переставним, сполучним законами множен­ня і розподільним законом множення відносно додавання.

 

Завдання 149

35 • 7 = (30 + 5) • 7 = 245 – розподільний закон множення

305 • 6 = (300 + 5) • 6 = 1830 – розподільний закон множення

48 • 9 = (50 – 2) • 9 = 432 – розподільний закон множення

48 • 9 = 48 • (10 – 1) = 432 – сполучний закон множення

35 • 11 = 35 • (10 + 1) = 385 – сполучний закон множення

197 • 4 = (200 – 3) • 4 = 788 – сполучний закон множення

 

Завдання 150

207 • 4 = (200 + 7) • 4 = 800 + 28 = 828
98 • 7 = (100  2) • 7 = 700  14 = 686
249 • 4 = (250  1) • 4 = 1000  4 = 996
99 • 5 = (100  1) • 5 = 500  5 = 495
142 • 5 = (100 + 40 + 2) • 5 = 500 + 200 + 10 = 710
404 + 28 = 402 + (2 + 28) = 402 + 30 = 432
84 • 9 = (80 + 4) • 9 = 720 + 36 = 756
109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 700 + 63 = 763
95 • 1 + 5 = 95 + 5 = 100
302 • 3 = (300 + 2) • 3 = 900 + 6 = 906
97 • 9 = (100  3) • 9 = 900 – 27 = 873
(199 – 99) • 5 = 100 • 5 = 500

 

Завдання 151

45 • 6 + 28 • 6 = (45 + 28) • 6 = 73 • 6 = 138
46 • 5 – 29 • 5 = (46 – 29) • 5 = 17 • 5 = 85
65 • 10 – 45 • 10 = (65 – 45) • 10 = 200 • 10 = 200

 

Завдання 152 Одиниці вимірювання

1 т = 1000 кг

3 ц = 300 кг

1 ц = 100 кг

7 ц = 700 кг

1 т = 10 ц

2 т = 20 ц

Завдання 153

3 ц 50 кг = 300 кг + 50 кг = 350 кг

7 ц 75 кг = 700 кг + 75 кг = 775 кг

8 ц 05 кг = 800 кг + 5 кг = 805 кг

2 т 500 кг = 2000 кг + 500 кг = 2500 кг

7 т 400 кг = 7000 кг + 400 кг = 7400 кг

8 т 200 кг = 8000 кг + 200 кг = 8200 кг

Завдання 154

2 ц 50 кг + 2 ц 50 кг = 4 ц 100 кг = 5 ц

3 ц 50 кг + 5 ц 75 кг = 8 ц 125 кг = 9 ц 25 кг

4 ц 40 кг + 7 ц 80 кг = 11 ц 120 кг = 12 ц 20 кг

3 т 500 кг + 4 т 400 кг = 7 т 900 кг

7 т 300 кг + 1 т 700 кг = 8 т 1000 кг = 9 т

8 т 200 кг + 1 т 800 кг = 8 т 1000 кг = 9 т

 

Завдання 155

У шкільному саду 15 дітей зібрали по 10 кг яблук, по 4 кг слив та по 5 кг груш кожна. Скільки кілограмів фруктів зі­брали діти в саду?

Короткий запис

1 д.  10 кг, 4 кг і 5 кг

15 д.  ?

Розв'язання

1) 15 + 4 + 5 = 24 (кг) - всього яблук, груш і слив зібрала 1 дитина;
2) 24 • 15 = 360 (кг)
Відповідь: діти зібрали в саду 360 кілограмів фруктів.

 

Завдання 156

До овочевого кіоска привезли 12 ящиків буряків, по 4 кг в кожному ящику, 15 ящиків моркви, по 4 кг в кожному ящику, і 9 ящиків цибулі, по 4 кг в кожному ящику. Скільки всього кілограмів овочів привезли до кіоска?

Розв'язання

12 • 4 + 15 • 4 + 9 • 4 = 144 (кг)

Відповідь: до кіоска привезли 144 кілограми овочів.

Записали вираз по-іншому: (12 + 15 + 9) • 4 = 144 (кг)

 

Завдання 157 Порядок дій

54 • 9 + 46 • 9 = (54 + 46) • 9 = 100 • 9 = 900

27 • 5 + 23 • 5 = (27 + 23) • 5 = 50 • 5 = 250

330 • 3 – 3 • 330 = (330 – 330) • 3 = 0 • 3 = 0

5 • 170 – 3 • 30 = 850 – 90 = 760

54 • 9 – 46 • 9 = (54 – 46) • 9 = 8 • 9 = 72

27 • 5 – 23 • 5 = (27 – 23) • 5 = 4 • 5 = 20

0 • 100 + 3 • 150 = 0 + 450 = 450

137 • 11 • 0 : 54 = 0

8 • 87 + 8 • 13 = (87 + 13) • 8 = 100 • 8 = 800

72 • 10 – 72 • 9 = 72 • (10 – 9) = 72 • 1 = 72

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 0 = 0

0 : 8 : 9 : 10 : 11 = 0

 

Завдання 158 Моя спортивна форма коштує 750 грн, шкільний ранець 220 грн. Що дорожче й на скільки? Яка вартість твоїх форми й ранця?

Короткий запис

Куртка  750 грн

Ранець — 320 грн

На скільки — ?

Разом — ?

Розв'язання

1) 750 – 220 = 530 (грн) – на стільки форма дорожча від ранця.

2) 750 + 220 = 970 (грн)

Відповідь: 970 гривень вартість форми й ранця.

 

Завдання 159

1) Четвертина хлібини важить чверть кілограма. Яка маса 5 буханців такого хліба?

Розв'язання

1) 1000 г : 4 = 250 (г) – чверть кілограма.

2) 250 • 4 = 1000 (г) = 1 (кг) – маса буханця хліба.

3) 1 • 5 = 5 (кг)

Відповідь: маса 5 буханців хліба 5 кілограмів.

2) Андрійко і Вікторія разом важать стільки само, як Марійка з Денисом. Вікторія важить 35 кг, а Марійка 34 кг. Хто з хлопчиків важчий і на скільки кілограмів?

Розв'язання

35 – 34 = 1 (кг) – на стільки більше важить Денис.

Відповідь: на 1 кг Денис важчий.

 

Завдання 160 Ділення чисел

Ділене

90

90

90

270

90

270

450

Дільник

3

3

3

3

3

9

5

Частка

30

30

30

90

30

30

90

Три правильні числові рівності для обчислення частки, діленого і дільника:

450 : 5 = 90, 90 • 5 = 450, 450 : 90 = 5

 

Завдання 161 Множення чисел

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72, 72 : 4 = 16

 

Завдання 162

Якщо a • b = c, то c : a = b і с : b = а

 

Завдання 163 Рівняння

93 • х = 930
х = 930 : 93
х = 10            
93 • 10 = 930
930 = 930
75 : у = 25
у = 75 : 25
у = 3          
75 : 3 = 25
25 = 25
z : 3 = 48
z = 48 • 3
z = 144       
144 : 3 = 48
48 = 48

Завдання 164

(60 • 3) : (4 • 5) + 90 : 3 = 180 : 20 + 30 = 9 + 30 = 39

(400 : 50) • 3 + 64 : 16 = 8 • 3 + 4 = 24 + 4 = 28

30 • 5 • 2  40 : 8 • 10 = 150 • 2  5 • 10 =300  50 = 250

20 • 5 + 25 • 4 – 5 • 15 = 100 + 100  75 = 200  75 = 125

 

Завдання 165

а) Іменовані числа: 2 см, 1 м, 3 дм, 115 ц, 10 хв, 2 кг, 50 г , 7 л

    Неіменовані числа: 435, 105

б) Іменовані числа, які виражають масу: 115 ц, 2 кг, 50 г

в) 5 ц 70 кг < 5 ц 75 кг             4 т 800 кг > 3 т 900 кг

    5 ц 30 кг < 6 ц 30 кг             8 кг 700 г > 8 кг 500 г

 

Завдання 166

У трилітрових банках заготували яблуч­ного соку стільки, скільки гранатового у 18 п'ятилітрових бутлях. Скільки банок яблучного соку заготували?

Короткий запис

Гранатовий сік  18 б. по 5 л

Яблучний сік  ? б. по 3 л

Розв'язання

1) 18 • 5 = 90 (л) – заготували гранатового соку.

2) 90 : 3 = 30 (б.)

Відповідь: заготували 30 банок яблучного соку.

 

Завдання 167

7 • 8 + 4 • 8 : 2 – 12 : 4 • 5 = 56 + 16  15 = 57
100 – 40 : 5 • 2 : 4 • 9 = 100  36 = 64
36 : 6 • 1 + 72 : 6 + 72 = 6 + 12 + 72 = 90
720 : 6 – 40 • 2 + 270 : 3 =  120  80 + 90 = 130

 

Завдання 168

179 – х • 1 = 0

179 – х = 0
х = 179 – 0
х = 179

у • 984 – 983 = 1
у • 984 = 983 + 1
у • 984 = 984
у = 984 : 984
у = 1

724 • х + 2 = 2
724 • х = 2 – 2
724 • х = 0
х = 0 : 724
х = 0

Завдання 169 

Сторона квадрата на 6 м менша, ніж його периметр. Знайди сторону квадрата.

Розв'язання

Нехай сторона квадрата дорівнює х см, тоді периметр квадрата дорівнює 4 • х см. Складаємо рівняння.

4 • х  х = 6

3 • x = 6

x = 6 : 3

x = 2 (м)  сторона квадрата.

Pк = 4 • 2 = 8 (м)  периметр квадрата.

Відповідь: сторона квадрата 2 метри, а периметр квадрата 8 метрів.

 

Завдання 170 Множення на число 5

Запис добутків закінчується цифрами 5, 0.

 

Завдання 171 

Сім'я з чотирьох осіб зранку порівну випиває 760 г фрук­тового соку, а ввечері — 600 г кефіру. На скільки грамів більша порція напою вранці, ніж увечері?

Розв'язання

1) 760 – 600 = 160 (г) – на стільки більше соку випивають зранку, ніж увечері;

2) 160 : 4 = 40 (г)

Відповідь: на 40 грамів більша порція напою вранці, ніж увечері.

б) Склади подібну задачу про свою сім'ю, родину.

Сім'я з трьох осіб зранку порівну з'їдає 300 г овочів, а ввечері — 600 г овочів. На скільки грамів менша порція овочів вранці, ніж увечері?

 

Завдання 172 У групі об'єктів «зайві» фігури за різними ознаками:

Фігури за кількістю фігур всередині: дві фігури (5) і чотири фігури (1).

Фігури за формою: многокутники (5) і круги (1) або чотирикутники (4) і інші (2).

Фігури за наявністю кутів: многокутники (5) і круг (1).

Інші завдання дивись тут...