Інші завдання дивись тут...

Завдання 147

2 • 11 = 11 • 2

a • b = b • a     переставний закон множення

(6 + 3) • 2 = 6 • 2 + 3 • 2   

(a + b) • c = a • c + b • c   розподільний закон множення відносно додавання

(3 • 2) • 4 = 3 • (2 • 4)

(a • b) • c = a • (b • c)    сполучний закон множення

 

Завдання 148

а) 24 • 5 • 2

    3 • 25 • 4

    25 • 7 • 4

    20 • 8 • 5

б) 359 + 200 + 170 + 241

    2 • 4 • 25 • 3

    45 • 3 + 24 • 5 + 55 • 3

    674 + 30 • 5 + 150

Скористайся переставним, сполучним законами множен­ня і розподільним законом множення відносно додавання.

 

Завдання 149

35 • 7 = (30 + 5) • 7

305 • 6 = (300 + 5) • 6

48 • 9 = (50 – 2) • 9

 

48 • 9 = 48 • (10 – 1)

35 • 11 = 35 • (10 + 1)

197 • 4 = (200 – 3) • 4

 

Завдання 150

207 • 4

99 • 5

84 • 9

302 • 3

98 • 7

142 • 5

109 • 7

97 • 9

249 • 4

404 + 28

95 • 1 + 5

(199 – 99) • 5

 

Завдання 151

45 • 6 + 28 • 6

46 • 5 – 29 • 5

65 • 10 – 45 • 10

 

Завдання 152 Одиниці вимірювання

1 т = 1000 кг         1 ц = 100 кг          1 т = 10 ц

3 ц = 300 кг           7 ц = 700 кг          2 т = 20 ц

 

Завдання 153

3 ц 50 кг =

7 ц 75 кг =

8 ц 05 кг =

2 т 500 кг =

7 т 400 кг =

8 т 200 кг =

 

Завдання 154

2 ц 50 кг + 2 ц 50 кг

3 ц 50 кг + 5 ц 75 кг

4 ц 40 кг + 7 ц 80 кг

3 т 500 кг + 4 т 400 кг

7 т 300 кг + 1 т 700 кг

8 т 200 кг + 1 т 800 кг

 

Завдання 155  У шкільному саду 15 дітей зібрали по 10 кг яблук, по 4 кг слив та по 5 кг груш кожна. Скільки кілограмів фруктів зі­брали діти в саду?

 

Завдання 156

Буряки — 4 кг по 12 грн

Цибуля — 4 кг по 15 грн

Морква — 4 кг по 9 грн

1 спосіб

12 • 4 + 15 • 4 + 9 • 4

2 спосіб

(12 + 15 + 9) • 4

 

Завдання 157 Порядок дій

54 • 9 + 46 • 9

27 • 5 + 23 • 5

330 • 3 – 3 • 330

5 • 170 – 3 • 30

54 • 9 – 46 • 9

27 • 5 – 23 • 5

0 • 100 + 3 • 150

137 • 11 • 0 : 54

8 • 87 + 8 • 13

72 • 10 – 72 • 9

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 0

0 : 8 : 9 : 10 : 11

 

Завдання 158 Моя спортивна форма коштує грн, шкільний ранець грн. Що дорожче й на скільки? Яка вартість твоїх форми й ранця?

 

Завдання 159

1) Четвертина хлібини важить чверть кілограма. Яка маса 5 буханців такого хліба?

 

2) Андрійко і Вікторія разом важать стільки само, як Марійка з Денисом. Вікторія важить 35 кг, а Марійка 34 кг. Хто з хлопчиків важчий і на скільки кілограмів?

 

Завдання 160  Рівняння

Ділене

90

 

90

270

 

270

450

Дільник

3

3

 

3

3

 

5

Частка

 

30

30

 

30

30

 

Завдання 161

Добуток чисел 18 і 4: 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

 

Завдання 162

Якщо a • b = c, то c : a = b і с : b = а

 

Завдання 163

93 • х = 930

75 : y = 25

z : 3 = 48

Завдання 164

(60 • 3) : (4 • 5) + 90 : 3

(400 : 50) • 3 + 64 : 16

30 • 5 • 2 – 40 : 8 • 10

20 • 5 + 25 • 4 – 5 • 15

 

Завдання 165

а) Іменовані числа: 2 см, 1 м, 3 дм, 115 ц, 10 хв, 2 кг, 50 г , 7 л

    Неіменовані числа: 435, 105

б) Іменовані числа, які виражають масу: 115 ц, 2 кг, 50 г

в) 5 ц 70 кг < 5 ц 75 кг             4 т 800 кг > 3 т 900 кг

    5 ц 30 кг < 6 ц 30 кг             8 кг 700 г > 8 кг 500 г

 

Завдання 166  У трилітрових банках заготували яблуч­ного соку стільки, скільки гранатового у 18 п'ятилітрових бутлях. Скільки банок яблучного соку заготували?

 

Завдання 167

7 • 8 + 4 • 8 : 2 – 12 : 4 • 5

100 – 40 : 5 • 2 : 4 • 9

36 : 6 • 1 + 72 : 6 + 72

720 : 6 – 40 • 2 + 270 : 3

 

Завдання 168

179 – х • 1 = 0

у • 984 – 983 = 1

724 • х + 2 = 2

Завдання 169  Сторона квадрата на 6 м менша, ніж його периметр. Знайди сторону квадрата.

 

Завдання 170, 171  Множення на число 5

Сім'я з чотирьох осіб зранку порівну випиває 760 г фрук­тового соку, а ввечері — 600 г кефіру. На скільки грамів більша порція напою вранці, ніж увечері?

 

б) Склади подібну задачу про свою сім'ю, родину.

 

Завдання 172 У групі об'єктів «зайві» фігури за різними ознаками:

Фігури за кількістю фігур всередині: дві фігури (5) і чотири фігури (1)

Фігури за формою: многокутники (5) і круги (1).

Фігури за формою: чотирикутники (3) і інші (3)

Інші завдання дивись тут...